PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Publikované výsledky Vyhledávání »

Zrušit filtr

Článek v odborném periodiku

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. The Costs of Age Management in Agriculture Companies. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 1, s. 14-22. ISSN: 0139-570X.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. Nová systematizace fondů kvalifikovaných investorů po 1. 1. 2014. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 126-134. ISSN: 1801-7118.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Návrh metodiky pro transformaci dlouhodobého majetku dle pojetí české právní úpravy na ustanovení ve Směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmů korporací (CCCTB). Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 146-158. ISSN: 1801-7118.

URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Human Resource Diversity Management in Selected Czech Agricultural Companies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. VII, č. 3, s. 79-87. ISSN: 1804-1930.

VILHELM, CSC., I. – ŠPIČKA, PH.D., d. – VALDER, A. Public Support of Agricultural Risk Management - Situation and Prospects. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2015, roč. Volume VII, č. Number 2,2015, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

ŠIŠKOVÁ, J. Application of Multi-Criteria Analysis in the Evaluation of Biogas Plants with Respect to the Stability of the Agricultural System. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 3, s. 853-860. ISSN: 1211-8516.

ČERMÁKOVÁ, H. – STÁROVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. Komparace vybraných metod oceňování rostoucí zásoby lesního porostu pro potřeby vykazování účetních dat v České republice. Zprávy lesnického výzkumu, 2015, roč. , č. 2, s. 89-97. ISSN: 0322-9688.

ŠÁLKOVÁ, D. – HES, A. Gluten free food - the influence of selected qualitative characteristics on consumer decision making of Coeliacs in hospitality establishments . Czech Journal of Food Sciences, 2015, roč. 33, č. 6, s. 513-517. ISSN: 1212-1800.

REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – HES, A. Bariéry stravování klientů - celiaků v cestovním ruchu . Auspicia, 2015, roč. 12, č. 3-4, s. 113-120. ISSN: 1214-4967.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KADEŘÁVKOVÁ, A. Parents´ Attitudes to Introduction of Organic Food in School Catering. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 21-30. ISSN: 1804-1930.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. Procedia Chemistry, 2014, roč. 12, č. , s. 371-378. ISSN: 1876-6196.

CVIK, E. – HES, A. – KOUBOVÁ, M. Consumer Protection and its New Legal Environment in the Internal and European Retail Market. Ekonomická revue, 2014, roč. XX, č. 17, s. 1-10. ISSN: 1212-3951.

BORÁK, J. – NOVOTNÁ, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. Statistická analýza smyslového hodnocení spotřebitelů vybraných odrůd bílého vína. Ekonomická revue, 2014, roč. 17, č. 4, s. 217-224. ISSN: 1212-3951.

ČERMÁKOVÁ, H. KOMPARACE ZOBRAZENÍ LESNÍHO POROSTU V PODNIKOVÉM INFORMAČNÍM SYSTÉMU DLE PRÁVNÍCH NOREM ČESKÉ REPUBLIKY A DLE PŘÍSTUPU MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS . Zprávy lesnického výzkumu, 2013, roč. 58, č. 1, s. 79-85. ISSN: 0322-9688.

REGNEROVÁ, M. – HES, A.; idPublikace = 60325; Název: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A ZÁKAZNÍK V ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

HES, A. – ŠPIČKOVÁ, I. Modelové řešení výpočtu DPH gap v České republice. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1, s. 41-45. ISSN: 1214-4967.

VANKA, R. – HES, A. Kontrola vývozu zemědělských produktů v České republice . Auspicia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 141-145. ISSN: 1214-4967.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. Creating a Competitive Advantage by Developing an Innovative Tool to Assess Suppliers in Agri-Food Complex. Journal of Competitiveness, 2013, roč. vol. 5, č. Issue 3, s. 31-45. ISSN: 1804-171X.

ŠIŠKOVÁ, J. Multikriteriální analýza rizik bioplynové stanice ve vztahu ke struktuře a zdrojům biomasy v zemědělských podnicích. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. 7, č. LXI, s. 2843-2850. ISSN: 1211-8516.

ŠURA, J. – KUKALOVÁ, G. Informace a iracionalita investora. Auspicia, 2013, roč. , č. 2/2013, s. 11-18. ISSN: 1214-4967.

ŠURA, J. – KUKALOVÁ, G. Finanční analýza na kapitálových trzích. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 11-23. ISSN: 1801-7118.

KUKALOVÁ, G. – ŠURA, J. PŘÍJMY A VÝDAJE V SYSTÉMU NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČR. Scientia et Societas, 2013, roč. IX, č. 4, s. 11-22. ISSN: 1801-7118.

STÁROVÁ, M. – HINKE, J. Application Possibilities and Consequences of Biological Assets and Agricultural Produce Reporting in Accordance with IFRS Principles in the Czech Republic. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 77-89. ISSN: 1804-1930.

REGNEROVÁ, M. – HES, A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY A ZÁKAZNÍK v ČR. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 2, s. 52-57. ISSN: 1214-4967.

KOVÁŘOVÁ, K. – HES, A. PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ VYBRANÝCH ENERGETICKÝCH PLODIN. Auspicia, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 12-15. ISSN: 1214-4967.

HES, A. – TOTH, Š. – REGNEROVÁ, M. Maloobchodní síť regionálních potravin. Auspicia, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 12-18. ISSN: 1214-4967.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS AN INSTRUMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - OPPORTUNITY FOR DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 9, č. 1, s. 22-31. ISSN: 0231-5742.

SEVEROVÁ, L. – HES, A. K PROBLEMATICE VÝCHOVY SPOTŘEBITELE A JEHO POVĚDOMÍ O ZNAČENÍ KVALITY POTRAVIN. Media4u Magazine, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 26-30. ISSN: 1214-9187.

ŠÁNOVÁ, P. – VEJBOROVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – SAMEK, M. ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH CEN U KONVENČNÍCH A BIO MLÉČNÝCH VÝROBKŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2011, roč. 14, č. 1, s. 113-116. ISSN: 1212-3285.

HES, A. – KOVÁŘOVÁ, K. – HESOVÁ, I. NÁSTROJE PODPORY MALOOBCHODNÍHO PRODEJE POTRAVIN V OBDOBÍ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE. Auspicia, 2011, roč. 8, č. 2, s. 120-125. ISSN: 1214-4967.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. THE LEGAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AS SPECIFIC FORMS OF A PRODUCTION FACTOR FOR CAPITAL IN THE FOOD INDUSTRY. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 147-157. ISSN: 1211-8516.

MATUŠKOVÁ, E. – JUNKOVÁ, S. The influence of crisis on the sector structure of economy focusing on agriculture.. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 2011, č. 3, s. 15-26. ISSN: 1804-1930.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. FRANCHISING V REGIONÁLNÍM ROZVOJI MALOOBCHODNÍ SÍTĚ. Auspicia, 2010, roč. 7, č. 1, s. 58 - 64. ISSN: 1214-4967.

STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. METHOD OF COMPONENT DEPRECIATION OF FIXED ASSETSTS AND ITS COMPARISION WITH TRADITIONAL METHODS. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 37 - 46. ISSN: 1804-1930.

BABIČKA, L. – KOŽNAROVÁ, V. – POUSTKOVÁ, I. – PULKRÁBEK, J. – KOUŘIMSKÁ, L. – ŠIŠKOVÁ, J. – ŠMOLÍK, J. Digestát – hnojivo pro cukrovku. Listy cukrovarnické a řepařské, 2010, roč. 126, č 3, s. 106-109. ISSN: 1210-3306.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – TURČÍNKOVÁ, J. TENDENCE CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ PŘI NÁKUPU POTRAVIN. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 13, č. 2, s. 87 - 92. ISSN: 1212-3285.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V MALOOBCHODĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 143 - 150. ISSN: 1211-8516.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – SAMEK, M. ANALÝZA DETERMINANTŮ PRODUKCE A SPOTŘEBY ČESKÉHO PIVA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 21 - 26. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – HES, A. – KAZILOVÁ, L. PERSPEKTIVY POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU JIHOČESKÉHO KRAJE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 3, s. 7 - 13. ISSN: 1212-3285.

LEDVINKA, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. – ZITA, L. Jakost jatečné drůbeže podle věku při porážce. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 8, s. 68 - 70. ISSN: 0027-8068.

ŠÁLKOVÁ, D. – HES, A. Barriers to the use and development of electronic business from the legal standpoint. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2008, roč. 11, č. 2, s. 11 - 16. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – ZARSKI, T. – SAMEK, M. Milk production, quality and prices in Czech Republic. Medycyna Weterynaryjna, 2007, roč. 5, č. 63, s. 532 - 535. ISSN: 0025-8628.

ŠÁNOVÁ, P. – SAMEK, M. – VOPALKOVÁ-SKALSKÁ, L. Market of Organic Products in the Czech Republic after Entrance to EU. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 2007, roč. 6, č. 3, s. 95 - 98. ISSN: 1644-0730.

RYSKA, J. – VALDER, A. Is valuation of property a real science?. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 3, č. 2006, s. 123 - 127. ISSN: 0139-570X.

KOVÁŘOVÁ, K. SYSTÉMY ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU. Auspicia, 2006, roč. 3, č. 1, s. 55 - 60. ISSN: 1214-4967.

KOVÁŘOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – SAMEK, M. Objektivní metody klasifikace jatečných těl skotu. Maso, 2006, roč. 0, č. 4, s. 15 - 18. ISSN: 1210-4086.

KOVÁŘOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – SAMEK, M. HODNOCENÍ KVALITY VEPŘOVÉHO MASA V PRAXI. Náš chov, 2006, roč. 0, č. 9, s. 48 - 51. ISSN: 0027-8068.

KOVÁŘOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – SAMEK, M. KVALITA VEPŘOVÉHO MASA JATEČNÝCH PRASAT RŮZNÝCH PLEMEN. Maso, 2006, roč. 0, č. 5, s. 8 - 10. ISSN: 1210-4086.

KOVÁŘOVÁ, K. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE - BIOPALIVA. Auspicia, 2006, roč. 3, č. 2, s. 77 - 81. ISSN: 1214-4967.

KOVÁŘOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – SAMEK, M. VLIV PORÁŽKOVÉ HMOTNOSTI JATEČNÝCH BÝKŮ NA VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 0, č. 1, s. 59 - 66. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – SAMEK, M. JAKOST A ZPENĚŽOVÁNÍ MLÉKA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 0, č. 2, s. 41 - 46. ISSN: 1212-3285.

HES, A. VLIV OTEVŘENÉ EKONOMIKY ČR NA ROZVOJ MALOOBCHODU - SUBSYSTÉMU VNITŘNÍHO OBCHODU. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 9, č. 1, s. 35 - 40. ISSN: 1212-3285.

HES, A. POSTAVENÍ ZNAČKY KLASA NA DOMÁCÍM TRHU POTRAVIN. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 9, č. 1, s. 25 - 33. ISSN: 1212-3285.

HES, A. ASPEKTY CHOVÁNÍ ČESKÉHO SPOTŘEBITELE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 9, č. 2, s. 57 - 64. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – A KOLEKTIV, a. KLASIFIKACE JATEČNÉHO SKOTU. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 2, č. 0, s. 29 - 34. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – LEDVINKA, Z. – SAMEK, M. SPOTŘEBITELSKÉ PREFERENCE KONZUMNÍCH DRUHŮ MLÉKA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 8, s. 55 - 58. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. – BRDIČKOVÁ, J. UPLATNĚNÍ NETRADIČNÍCH DRUHŮ ZELENINY NA TRHU. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 8, s. 63 - 66. ISSN: 1212-3285.

HES, A. VNÍMÁNÍ ZNAČKY KLASA NA SPOTŘEBITELSKÉM TRHU POTRAVIN. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 0, č. 1, s. 45 - 50. ISSN: 1212-3285.

HES, A. KOMUNIKAČNÍ INVENCE V OBCHODNÍM PODNIKÁNÍ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 1, s. 51 - 54. ISSN: 1212-3285.

ŠÁNOVÁ, P. Analýza systémů jakosti a cenové avance u vybraných druhů potravin. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 0, č. 2, s. 45 - 49. ISSN: 1212-3285.

ŠÁLKOVÁ, D. – A KOL., a. Možnosti elektronického obchodování na regionálním trhu potravin. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 2, č. 2, s. 33 - 37. ISSN: 1212-3285.

KOVÁŘOVÁ, K. HODNOCENÍ KVALITY POTRAVIN ALTERNATIVNÍMI PŘÍSTUPY . Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 2, č. 8, s. 39 - 44. ISSN: 1212-3285.

Odborná monografie

HRICOVÁ, D.; idPublikace = 67646; Název: Evaluation of students' managerial competences-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. – VARVAŽOVSKÁ, P. Consumer Decision-Making Trends for the Purchase of Food Products. Praha: PowerPrint, 2014, 83s. ISBN 978-80-87994-14-6.

TOTH, D. – TOTH, Š. – ŠTEFKOVÁ, M. Ekonomické teorie. Praha: CEVTP - Centrum pro ekonomický výzkum trhu práce, o. s., 2014, 418s. ISBN 978-80-86771.

STÁROVÁ, M. – HINKE, J. – ČERMÁKOVÁ, H. – LŐRINCZOVÁ, E. – VALDER, A. – KUCHAŘOVÁ, I. – ŠTÁFEK, P. Asymmetries in Accounting Information. Praha: Powerprint Praha, 2014, 173s. ISBN 978-80-87994-10-8.

ŠÁNOVÁ, P. – BENDA, V. Selected aspects of competitive beekeeping in the Czech Republic. Praha : powerprint, Praha , 2014, 63s. ISBN 978-80-87994-24-5.

VALDER, A. – SMUTKA, L. – HES, A. Vnitřní a vnější faktory formující český trh s potravinami . Praha: Powerprint, 2011. 124s. ISBN 978-80-87415-27-6.

ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. První kroky s GLOBALGAPem. Praha, ČZU PEF: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009. 40s. ISBN 978-80-213-2020-8.

VALDER, A. Účetnictví pro podnikatele v zemědělství. Praha: Nakladatelství ASPI, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, 2008. 381s. ISBN N.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. – SOUKUP, A. – PICKAR, M. – PAVLŮ, D. – TURČÍNKOVÁ, J. – NAGYOVÁ, L. – HORSKÁ, E. – DRNZÍKOVÁ, Z. Chování spotřebitele při nákupu potravin. Praha: Alfa Nakladatelství Praha, 2008. 148s. ISBN 978-80-903962-0-3.

Kapitoly v odborné knize

URBANCOVÁ, H. – ŠALKOVÁ, A. – NAVRÁTILOVÁ, M. Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. . České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. , 2015, 172s. ISBN 978-80-87472-87-3. Age management jako podpůrný nástroj zaměstnanosti u věkové kategorie 55+, s. 141-149.

ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. REFLEXE EVROPSKÉHO INTEGRAČNÍHO PROCESU PO ROCE 2004. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, 114s. ISBN 978-80-87472-67-5. DESET LET PO VSTUPU DO EU A SPOTŘEBITEL V ČR, s. 41-46.

REGNEROVÁ, M. – HES, A. – REGNEROVÁ, O. SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 10 LET PO VSTUPU DO EVROPSKÉ UNIE. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014, 172s. ISBN 978-80-87472-69-9. ZMĚNY V KULTUŘE STRAVOVÁNÍ A ŽIVOTNÍ STYL OBČANŮ V ČR, s. 77-84.

TOTH, D. – TOTH, Š. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do EU. České Budějovice: VŠERS, 2014, 171s. ISBN 978-80-87472. Analýza trhu práce a regionální politika zaměstnanosti - Jihočeský kraj, s. 104-110.

ČERMÁKOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. Udržitelný rozvoj v kontextu rozvoje regionů, obcí a států. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2014, 228s. ISBN 978-80-87472-71-2. Úloha neziskových organizací při snaze o dosažení udržitelného rozvoje a budování občanské společnosti, s. 135-140.

HES, A. – NAGYOVÁ, L. – REGNEROVÁ, M. – KLEINOVÁ, K. – SEDLIAKOVÁ, I. Maloobchod s bezlepkovými potravinami v České a Slovenské republice. Praha: Powerprint, Praha, 2014, 61s. ISBN 978-80-87994-11-5. Maloobchod s bezlepkovými potravinami v České a Slovenské republice, s. 1-25.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. Socioekonomické aspekty trvale udržitelného rozvoje České republiky 10 let po vstupu do Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evrospkých a reigonálních studií, o.p.s., 2014, 172s. ISBN 978-80-87472-69-9. FAIR TRADE V ČESKÉ REPUBLICE V KONTEXTU TRVALE URDŽITELNÉHO ROZVOJE, s. 59-65.

HES, A. – REGNEROVÁ, M. – HESOVÁ, I. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice: VŠERS o.p.s., Č.Budějovice, 2013, 243s. ISBN 978-80-87472-46-0. Inovační procesy ve vnitřním obchodě ČR jako determinanta jeho regionálního rozvoje, s. 188-195.

REGNEROVÁ, O. – REGNEROVÁ, M. Aspekty udržitelného rozvoje (v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020). České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice, 2013, 243s. ISBN 978-80-87472-46-0. NABÍDKA POTRAVIN V ČR PRO SPOTŘEBITELE S NESNÁŠENLIVOSTÍ LEPKU JAKO DETERMINANTA KVALITY JEJICH ŽIVOTA , s. 226-232.

MORAVEC, L. – NERUDOVÁ, D. Tax Secrecy and Tax Transparency - The Relevance of Confidentiality in Tax Law. Frankfurt am Main: Peter Lang GmBH, 2013, 1215s. ISBN 978-3-631-62746-4. National report: Czech Republic, s. 335-365.

NERUDOVÁ, D. – MORAVEC, L. The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 30s. ISBN 978-1-107-01972-0. The Impact of the OECD and the UN Model Conventions on Bilateral Tax Treaties in the Czech Republic, s. 325-355.

REGNEROVÁ, M. – HES, A. Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. v Českých Budějovicích, 2012, 5s. ISBN 978-80-87472-20-0. DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA SPECIFICKÉ SKUPINY SPOTŘEBITELŮ, s. 155-159.

DĚDINA, D. – ŠÁNOVÁ, P. – KONRÁTOVÁ, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Determinanty produkce a spotřeby medu ve vnitřním obchodu ČR, s. 30-34.

RYSKA, J. – POPELKOVÁ, K. – VALDER, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Stanovení ceny zemědělské půdy na agrárním trhu České rebupliky, s. 117-125.

STÁROVÁ, M. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Účetnictví jako konkurenční výhoda podniků vnitřního obchodu, s. 143-150.

VANKA, R. – HES, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: PowerPrint Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. DETERMINANTY VÝVOZU ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ V ČESKÉ REPUBLICE, s. 53-57.

KOVÁŘOVÁ, K. – AMCHOVÁ, T. – KUČERA, P. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Determinant jakosti včelích produktů na jejich obchodního zpeněžování, s. 70-77.

KUCHAŘOVÁ, I. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Techniky oceňování zásob zboží v maloobchodě, s. 78-86.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – ŽEHROVÁ, J. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Využití bezhotovostních platebních instrumentů ve vnitřním obchodě, s. 98-107.

PFEIFEROVÁ, D. – ŽEHROVÁ, J. – KUCHAŘOVÁ, I. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Směnky jako platební prostředek v maloobchodě - účetní hledisko, s. 161-166.

SMUTKA, L. – BELOVÁ, A. – VALDER, A. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha : Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Vývoj českého agrárního zahraničního obchodu v průběhu poslední dekády , s. 135-142.

ŠÁNOVÁ, P. – VALDER, A. – ULRICH, M. Rozvoj managementu v teórii a praxi. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, EDIS - vydavatelstvo ŽU, 2010. 336s. ISBN 978-80-554-0294-9. s. HODNOCENÍ ZAVEDENÍ STANDARDU GLOBALGAP JAKO NÁSTROJE MANAGEMENTU V ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU, s. 305 - 308.

REGNEROVÁ, M. – HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. Udržitelný rozvoj v evropských regionech. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2010. 400s. ISBN 978-80-86708-90-4. s. Trh, spotřebitel - zákazník, rizika, s. 144 - 151.

HES, A. Zahraniční obchod - teorie a praxe. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. 1s. ISBN 978-80-247-2708-0. s. Zahraniční obchod - teorie a praxe (Kapitoly: 4.8., příloha 1, 2), s. 108 - 332.

ČERVENKA, J. – FOLTÝN, I. – KOPEČEK, P. – JAROLÍMEK, J. . PEF: , 2005. 1s. ISBN 80-213-1276-9. s. Výroba, jakost a obchod s mlékem v podmínkách EU II, s. 3 - 25.

ČERVENKA, J. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. Projektový a změnový management zemědělského podniku, reengineering procesů (I. část). Praha: IPC PEF, 2004. 1s. ISBN -. s. Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě., s. 125 - 154.

ČERVENKA, J. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠÁNOVÁ, P. – A KOL., a. Příprava manažerů zemědělských podniků na optimalizaci hospodaření v podmínkách společné zemědělské politiky. Praha: , 2004. 1s. ISBN 80-213-1258-0. s. Aplikace systémů řízení jakosti v zemědělské prvovýrobě., s. 461 - 483.

HES, A.Virtuální administrativa

Článek ve sborníku z akce

ŠTÁFEK, P. INTERPRETACE ZMĚN POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V OBLASTI REKVALIFIKACÍ Z POHLEDU ÚŘADU PRÁCE ČR JAKO FIRMY. In Hradecké ekonomické dny 2015 03.02.2015, Hradec Králová. Hradec Králové: Gaudeamlus, 2015. s. 215-222.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – ULRICH, M. SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO 1. 1. 2014. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 201 5 Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 3 . a 4 . února 2015 Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Guadeamus Hradec Králové, 2015. s. 398-405.

NAVRÁTILOVÁ, M. – URBANCOVÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. EVALUATION OF PREFERENCES OF STUDENTS IN A DISTANCE UNIVERSITY PROGRAM. In 12th International Conference ERIE 04.06.2015, PEF ČZU v Praze. PEF ČZU v Praze: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 400-405.

BENEŠOVÁ, I. – ŠÁNOVÁ, P. – LAPUTKOVÁ, A. Public expenditures on education - Comparison of EU states. In 12th International Conference: Efficiency and responsibility in Education 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 25-33.

HRICOVÁ, D. The Formation of a Performance Evaluation Model. In Efficiency and Responsibility in Education 2015, Proceedings of the 12th International Conference 04.06.2015, PRAGUE. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 181-189.

HRICOVÁ, D. – PCOLINSKA, L. TESTING KNOWLEDGE AND COMMUNICATION DURING THE COMPETENCY-BASED LEARNING PROCESS. In Efficiency and Responsibility in Education 2015, Proceedings of the 12th International Conference Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 190-198.

ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – STÁROVÁ, M. Student's interest in setting up a business and educate themselves. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 59-65.

ŠIŠKOVÁ, J.; idPublikace = 67797; Název: Kvantitativní hodnocení bioplynových stanic v zemědělských podnicích z hlediska udržitelného rozvoje-- Neexistuje podtyp publikace --

KUČERA, P. – ŠÁLKOVÁ, D. Use of the learning management system Moodle in the course of trade theory in Bachelor study programmes. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 310-317.

NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. The employment of students of a Bachelor's degree programme with respect to labour market requirements. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 393-399.

HES, A. – HESOVÁ, I. INTERCULTURAL COMMUNICATION OF FOREIGN AND CZECH STUDENTS AT THE CZECH UNIVERSITIES . In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 152-159.

ŠÁNOVÁ, P. – BERÁNEK, J. – LAPUTKOVÁ, A. Pilot analysis of honey consumer behaviour in a competitive environment in the Czech Republic. In 18 Annual International Conference ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 05.03.2015, Brno, Czech Republic. Mendel University in Brno: Mendel University in Brno, 2015. s. 852-861.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – STÁROVÁ, M. Assessing the Needs of Disclosing Information Concerning Forest Stand Value and Discipline of Forest Owners in Fulfilling Obligations Arising from Legal Regulations of the Czech Republic. In Enterprise and Competitive Environment 05.06.2015, Brno. Brno: Svatopluk Kapounek (ed.), Mendel University in Brno, 2015. s. 132-141.

VARVAŽOVSKÁ, P. – JARKOVSKÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. Promoting regional foods as a factor for sustainable development . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague, Czech Repulic: University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 495-500.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – KOVÁŘOVÁ, K. – ŠALKOVÁ, A. Consumer preferences and attitudes of the young generation to the business concept of Fair Trade in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 308-315.

NAVRÁTILOVÁ, M. – LŐRINCZOVÁ, E. – ŠIŠKOVÁ, J. Assessment of Young People´s Expectations of Agritourism in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 316-323.

HES, A. – ŠÁLKOVÁ, D. – KUČÍRKOVÁ, L. – REGNEROVÁ, M. Availability of food on the Czech market for specific groups of customers and the quality of life. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.10.2015, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 159-167.

LŐRINCZOVÁ, E. – VALDER, A. Vykazování účetních informací a dodržení zásad opatrnosti účetních jednotek cestovního ruchu. In Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 152-160.

NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠÁLKOVÁ, D. The employment of students of a bachelor's degree programme with respect to labour market requirements. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 393-399.

ŠÁNOVÁ, P. – NOVÝ, J. – SVOBODOVÁ, J. – ŠERÁKOVÁ, P. Pilot analysis of key factors in honey consumption. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 416-424.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. Relationship between expected future emloyment and prezent field study. In Efficienty and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 55-62.

NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČERA, P. – KOVÁŘOVÁ, K. STUDY RESULTS IN NON-MATHEMATICAL ELECTIVE VS MANDATORY MATHEMATICAL COURSES . In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 491-497.

ŠÁLKOVÁ, D. – KUČERA, P. IMPACT OF HIGHER RATE OF SELF-STUDY ON RESULTS IN THE COURSE OF TRADE THEORY . In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 678-686.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

STÁROVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. – NAVRÁTILOVÁ, M. Assesment ot the Subject International Accounting Standards Taught at the Czech University of Life Sciences Prague. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 - Proceedings 05.06.2014, PEF ČZU v Praze. Praha: PEF ČZU v Praze, 2014. s. 759-766.

HRICOVÁ, D. The correlation of two metrics for evaluation of students managerial competences . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague, Czech University of Life Sciences. Prague: Czech University of Life Sciences, 2014. s. 648-655.

TOTH, D. – TOTH, Š. – PROCHÁZKA, P. – ŠTEFKOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. Analysis of unemployment in Liberec region in the years of 2009-2014. In Agrarian perspectives XXIII. - The Community-led Rural Development 16.09.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management , 2014. s. 190-203.

MORAVEC, L. – KUKALOVÁ, G. Investments Allocation Tax Factors in Pre-crisis Time . In European Financial Systems 2014 12.06.2014, Lednice, Czech Republic. Brno: Masaryk University, 2014. s. 396-402.

MACÁK, T. – REGNEROVÁ, O. – TOTH, Š. Design of Experiments for Analysis Factors Influencing Consumer Behaviour. In Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Mendel Univ, Fac Business & Econ, Brno, CZECH . Brno: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS , 2014. s. 371-378.

HRICOVÁ, D. Students creativity and their types of communication - study from Slovakia . In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague, Czech University of Life Sciences. Prague: Czech University of Life Sciences, 2014. s. 656-663.

HINKE, J. – STÁROVÁ, M. The Fair Value Model for the Measurement of Biological Assets abd Agricultural Produce in the Czuech Republic. In Procedia Economics and Finance 12 06.03.2014, Brno. Neuveden: Elsevier, 2014. s. 213-220.

ŠÁLKOVÁ, D. – REGNEROVÁ, M. Innovation in the internal trade as a determinant of changes of purchasing behavior of consumers. In International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations 04.11.2014, Smolenice. Trnava: UNIV SS CYRIL & METHODIUS TRNAVA-UCM TRNAVA, FAC MASS MEDIA COMMUNICATION, NAM J HERDU 2 917 01, TRNAVA, SLOVAK REPUBLIC 2012, SLOVAKIA , 2014. s. 173-182.

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – STÁROVÁ, M. STUDENTS PREFERENCES IN JOB PERFORMANCE CHOICE DURING THE STUDY. In Efficienty and Responsibility in Education 10 th International Conference - Proceedings 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 72-79.

POPELKOVÁ, K. – KOVÁŘOVÁ, K. IMPACT OF E-LEARNING ON STUDENTS' STUDY RESULTS. In Efficiebci and Responsibility in Education 10 th International Conference Proceedings 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 510-515.

BARTOŠKA, J. – TOTH, Š. – JARKOVSKÁ, M. Financial literacy in the teaching of CULS students. In Efficiency and Responsibility in Education, 10th International Conference 06.06.2013, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2013. s. 24-31.

REGNEROVÁ, O. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ŠTÁFEK, P. Propagace Fair Trade. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 361-368.

REGNEROVÁ, O. – HES, A. CUSTOMER GROUP CELIACS AND SOCIAL RESPONSIBILITY. In MARKETING IDENTITY 04.11.2013, Smolenice - Sk . Trnava - Sk: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2013. s. 411-422.

REGNEROVÁ, M.; idPublikace = 63652; Název: THE CULTURE OF NUTRITION IN THE LIGHT AND SHADOW OF THE MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

ŠÁLKOVÁ, D. – TOTH, Š. Social Responsibility in the Purchase of Consumer Goods in the Czech Republic. In AGRARIAN PERSPECTIVES - DEVELOPMENT TRENDS IN AGRIBUSINESS 17.09.2013, Praha . Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 369-380.

ŠÁNOVÁ, P. GLOBALGAP as a possible tool of corporate social responsibility in agricultural production. In 22nd International Scientific Conference on Agrarian Perspectives - Development Trends in Agribusiness 17.09.2013, CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE. Prague, CZECH REPUBLIC: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, KAMYCKA 129, PRAGUE 6 165 21, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 381-388.

ČERMÁKOVÁ, H.; idPublikace = 66791; Název: Společenská zodpovědnost lesních podniků v České republice-- Neexistuje podtyp publikace --

HES, A. – REGNEROVÁ, M. CSR a dostupnost potravin pro celiaky v maloobchodu ČR. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 22th Scientific Conference: Development trends in agribussiness 17.09.2013, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 349-360.

REGNEROVÁ, M. – HES, A. CUSTOMER-CONSUMER AND RESPONSIBILITY OF FIRMS IN THE CZECH REPUBLIC. In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 137-144.

KOVÁŘOVÁ, K. – KUČERA, P. – NAVRÁTILOVÁ, M. ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING AND STUDY RESULTS . In Efficiency and Responsibility in Education 9th International Conference 07.06.2012, Parha. Praha: CULS Prague Faculty of Economics and Management, 2012. s. 262-270.

KOVÁŘOVÁ, K. – NAVRÁTILOVÁ, M. – KUČÍRKOVÁ, L. The development of study results when implementing e-learning. In IEEE 10th International Conference on Emerging eLearning 08.11.2012, Stará Lesná. Slovensko: ICETA 2012, 2012. s. 219-222.

HES, A. – KUČÍRKOVÁ, L. IMPORTANCE OF PRACTICAL TRAININGS OF UNIVERSITY STUDENTS PAPER TITLE. In Efficiency and Responsibility in Education /ERIE/ 2010 10.06.2010, CULS Prague. Praha: CULS Prague, 2010. s. 87-93.

Technicky realizované výsledky

Médium pro pořizování transverzálních řezů keratinózních tkání Knížková Ivana; Ing. Kunc Pavel; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Certifikované metodiky

ŠÁNOVÁ, P. – OPATOVÁ, H. – RŮŽIČKOVÁ, K. Proces certifikace GLOBALGAP, Process of GLOBALGAP certification, process, certification, GLOBALGAP, good agriculture practice, farmer, HACCP, welfare, 2010, GA - Zemědělská ekonomie, A - Uplatněná certifikovaná metodika, Proces certifikace GLOBALGAP, Osvědčení SZPI ze dne 20.1.2010, Brno , Zvýšení konkurenceschopnosti farmářů díky certifikované produkci tímto standardem (požadavek řetězců), C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, SZPI Brno (dle metodiky MZE), 20.01.2010,

Využití standardu GLOBALGAP při hodnocení dodavatelů potravinářské suroviny rostlinného původu za účelem zajištění bezpečnosti potravin Ing. Petra Šánová, Ph.D., Lubomír Berka (externí), 2010

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

MORAVEC, L. – HÁVA, O. Výzkumná zpráva s utajovaným obsahem – výsledek projektu TAČR TD020359. Praha - GFŘ: GFŘ, 2015, 39s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

URBANCOVÁ, H. – VOSTROVSKÁ, H. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽITÍ DIVERZITY MANAGEMENTU V ČESKÝCH ORGANIZACÍCH. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 281-287..

URBANCOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); VYUŽÍVÁNÍ KONCEPCE AGE MANAGEMENTU V ČESKÉ REPUBLICE. 2015, Hradecké ekonomické dny 2015. Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2015, str. 274-280..

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 67485; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015-- Neexistuje podtyp publikace --

ČERMÁKOVÁ, H. – NAVRÁTILOVÁ, M. – VOSTROVSKÁ, H. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Trvale udržitelné hospodaření v lesích. 2015, Sborník „Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě službách“ navazuje na monografie k udržitelnému rozvoji vydané v nakladatelství Vysoké školy evropských a regionálních studií v letech 2010 - 2014. Sborník je rozdělen na 3 oblasti. První část je věnována životnímu prostředí, druhá část potravinářství a zemědělství. Třetí část se vztahuje ke stavebnictví. Je vytvořen autorským kolektivem 28 autorů z České republiky i ze zahraničí. Sborník je určen jak pro odborníky v daných oblastech, tak pro laickou veřejnost, kterou daná témata zajímají..

NAVRÁTILOVÁ, M. – KOVÁŘOVÁ, K. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ekologické zemědělství jako nástroj udržitelného rozvoje ve vybraných zemích. 2015, Sborník „Environmentální aspekty udržitelného rozvoje ve výrobě službách“ navazuje na monografie k udržitelnému rozvoji vydané v nakladatelství Vysoké školy evropských a regionálních studií v letech 2010 - 2014. Sborník je rozdělen na 3 oblasti. První část je věnována životnímu prostředí, druhá část potravinářství a zemědělství. Třetí část se vztahuje ke stavebnictví. Je vytvořen autorským kolektivem 28 autorů z České republiky i ze zahraničí. Sborník je určen jak pro odborníky v daných oblastech, tak pro laickou veřejnost, kterou daná témata zajímají..

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 64405; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Komparace fixních aktiv dle české právní normy a dle směrnice o CCCTB. 2014, Publikováno ve sborníku Výsledky ekonomického výzkumu, vyd. 1., vydala Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-107-1..

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Meritum Účetnictví podnikatelů 2013. 2013, Díl 15 Leasing, s. 293 - 330; Díl 21 Tržby, s. 429 - 443; Díl 23 Výnosy, s. 477 - 506. Vydává: Wolters Kluwer ČR a.s. 2013. ISBN 978-80-7357-993-7.

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Leasing jako zdroj financování majetku podnikatele z pohledu vlivu na daňový základ dle zákona o daních z příjmů. 2013, odborný časopis Právo, Ekonomika, Management 3/2013. Vydává: Academia Economia, s.r.o. ISSN 1211-6378.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NOVÉ TRENDY VE ZPŮSOBU PLATEB V MALOOBCHODNÍ JEDNOTCE . 2013, Každá obchodní transakce končí zaplacením za zboží nebo služby. Kromě technického vývoje je způsob placení závislý také na změně kulturních a ekonomických podmínek. Protistrany obchodních transakcí historicky využívaly a využívají především hotovostní oběživo (mince a bankovky), směnky, šeky, různé druhy bezhotovostních převodů a platební karty. Tento vývoj klade stále vyšší nároky na kvalitnější a rychlejší platební zařízení s možností vedení současné operativní evidence, především v maloobchodních jednotkách. Publikováno ve sborníku CD "Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2013". Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2013; 1. vydání, náklad 200 ks. ISBN 978-80-261-0321-9 .

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 59724; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2012-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010. 2011, .

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělský podnikatel a vývoj finančního leasingu z pohledu DPH v letech 2008 - 2011. 2011, .

ŠÁNOVÁ, P.; idPublikace = 50446; Název: Bio a Fair trade výrobky a jejich prodejní potenciál-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Účtování finančního leasingu od roku 2008 do současnosti. 2011, .

HES, A. – KOLÁČNÝ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); DESKRIPTIVNÍ ANALÝZA VYUŽÍVÁNÍ BIOENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE. 2011. MANEKO - recenzovaný časopis STU Bratislava, ročník III, číslo: 01/2011 /Journal of Corporate Management and Economics/ .

REGNEROVÁ, M. – KUNÁŠKOVÁ, M.; idPublikace = 53830; Název: HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A VÝVOJ MALOOBCHODNÍCH TRŽEB V ČR-- Neexistuje podtyp publikace --

MORAVEC, L.; idPublikace = 53950; Název: nominace jako "national reporter" za IFA ČR na mezinárodní konferenci IFA 2013-- Neexistuje podtyp publikace --

Účetnictví Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Ivana Kuchařová, 2010

Systém vzdělávání a praxe II. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2009

Obchod, jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti VII. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2009

Použití cizích měn v tuzemském obchodním styku Ing. Březina Josef, CSc.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2009

ČERMÁKOVÁ, H. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Hodnota lesního porostu v účetní závěrce za rok 2009. 2009, ISSN: 1212-8449; Název časopisu: Lesnická práce; Svazek periodika: 88; Číslo periodika: 12; Počet stran: 2; Strana od: 18; Strana do: 19.

THE LEGAL REGULATION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES AS SPECIFIC FORMS OF A PRODUCTION FACTOR FOR CAPITAL IN THE FOOD INDUSTRY doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

Nabídka výrobků zdravé výživy v maloobchodu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

ZMĚNY V CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ V ČESKÉ REPUBLICE doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

Vybrané nákazy hospodářských zvířat, jejich aspekty a ekonomicko-společenské dopady Ing. Hrubcová Barbora, 2009

FOREST STAND MONETARY VALUATION FROM POINT OF VIEW OF ACCOUNTANCY Ing. Čermáková Helena; Ing. Stárová Marta; Ing. Pospíšilová Vendula, 2009

Výzkum chování spotřebitele při nakupování spotřebního zboží prostřednictvím internetu. Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2009

Potenciál internetového obchodu v současných podmínkách maloobchodního prodeje potravin v ČR. Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2009

Problém převodní ceny dováženého zboží do Evropské unie doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

SITUACE NA TUZEMSKÉM TRHU S DRŮBEŽÍM MASEM doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2009

Komparace celní hodnoty a převodní ceny dováženého zboží do Evropské unie doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

PROPOČET CELNÍ HODNOTY A PŘEVODNÍ CENY PŘI DOVOZU ZBOŽÍ DO EVROPSKÉ UNIE doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

Predikce chování spotřebitelů při nákupu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2009

Změny v chování spotřebitele při nákupu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2009

Využití dobrovolných environmentálních aktivit a jejich vliv na udržitelný rozvoj zemědělských podniků Ing. Šišková Jitka, 2009

Zavádění bioplynových stanic v zemědělských podnicích z pohledu trvale udržitelného rozvoje Ing. Šišková Jitka, 2009

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Food Safety, Origin Declaration and New Opportunities in Food Trade in the Czech Republic Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Globalgap jako standard správné zemědělské praxe v produkci krmiv Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

GLOBALGAP JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA V PRODUKCI KRMIV Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2009

GLOBALGAP Standard as One Option of Environmental Policy in Sustainable Agriculture Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2009

Nabídka a poptávka potravin pro zdravou výživu v maloobchodu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

VNITŘNÍ OBCHOD V ČR VE „STÍNU“ HOSPODÁŘSKÉ KRIZE Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

Globalizace – krize – vnitřní obchod Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

EU - globalizace – krize – firmy – občané Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2009

Účetnictví Ing. Kuchařová Ivana, 2009

Finance municipalit Ing. Žehrová Jana; Ing. Pfeiferová Daniela, 2009

Systém vzdělávání a praxe doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2008

Obchod,jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti VI. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2008

Spotřebitelského chování ve vztahu k obchodním značkám v cestovním ruchu ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Oprava chyb v účetnictví Ing. Stárová Marta; Ing. Březina Josef, CSc., 2008

Naučíme spotřebitele číst "mezi řádky"? Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Bezpečné krmivo - základ bezpečné potraviny Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

Řízení systému kritických bodů v ekologické živočišné produkci Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2008

OBCHODNÍ ČINNOST – OBLAST MAXIMÁLNÍHO POROZUMĚNÍ doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2008

SPOLUPRÁCE ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE S PODNIKY AGRÁRNÍHO SEKTORU doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2008

PERSPEKTIVY NEZÁVISLÉHO OBCHODU doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Vliv komunitární politiky na zpracování vybraných potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Právní důsledky kritických míst obchodní vertikály potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Kazilová Lucie, 2008

VLIV SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKĚ REFORMY NA VÝROBU A OBCHOD S MLÉKEM V ČR doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2008

DETERMINANTY SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ VE VZTAHU K OBCHODNÍM ZNAČKÁM doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

INTERNET AS AN IMPORTANT MEANS FOR BUILDING THE RELATIONSHIP WITH CUSTOMERS WITH THE FOCUS ON THE E-COMMERCE'S LEGAL BARRIERS doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Internet a jeho využití pro nákup potravin Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2008

Vybrané faktory působící na chování mužů a žen v maloobchodě Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2008

Legal Provision for Electronic Business Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2008

Překážky internetové formy elektronického obchodu v podmínkách ČR Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2008

Spotřebitelské preference při nákupu potravin v provozních jednotkách maloobchodu typu hypermarket Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2008

Rizika spotřebitelského chování při nákupu potravin prostřednictvím Internetu Ing. Šálková Daniela, 2008

Positioning maloobchodních podniků a chování spotřebitelů při nákupu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Bariéry využitelnosti a rozvoje elektronického obchodování z pohledu spotřebitele Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2008

Globalizace a její dopad na chování spotřebitele Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Obal zboží jako konkurenční výhodapři jeho prodeji Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Úloha exkurze v cestovním ruchu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Spolupráce VŠ a firem v oblasti marketingu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Globalizace a spotřebitel - vybraná rizika a možnosti jejich řešení Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Oceňování lesních porostů pro potřeby účetní závěrky Ing. Čermáková Helena; Ing. Stárová Marta, 2008

Oceňování biologických aktiv v lesním hospodářství Ing. Čermáková Helena, 2008

ÚLOHA EXKURZE V CESTOVNÍM RUCHU Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2008

Cenová komparace u vybraných biopotravin Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2008

Certificated system of good agriculture practices as a tool of competitiveness in agribusiness Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2008

Dopady daňové konkurence Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2008

Účetnictví I. doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2008

Fundamentals of Accounting Ing. Stárová Marta, 2008

Obchod, jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti V. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2007

Biopotraviny - aktuální trend ve spotřebě potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Reprodukce a líhnutí pštrosů doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2007

Aktuální stav systému EUREPGAP v ČR z pohledu bramborářství Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A PRODUKCE BIOPOTRAVIN JAKO PŘÍLEŽITOST ROZVOJE REGIONU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Olga, 2007

EVROPSKÝ SYSTÉM SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE V PRODUKCI DRŮBEŽE Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Racionalizace informačních interakcí v maloobchodní činnosti doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Preferenční kritéria při nákupu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

Vývoj chování českých spotřebitelů při nákupu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Kreativně orientovaná péče o klíčového zákazníka - nová firemní strategie doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Aspekty konkurenceschopnosti malých maloobchodníků doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

KVALITA NAKUPOVANÝCH JATEČNÝCH PRASAT - DETERMINANT KONKURENCESCHOPNOSTI doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2007

KOMUNIKAČNÍ A INFORMAČNÍ TRANSFERY V OBCHODNÍ ČINNOSTI doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Determinanty nákupního chování spotřebitelů při nákupu potravin v České republice doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Problémy účetního zobrazování dotací doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Dotace v účetnictví České republiky doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc., 2007

Nové inovační přístupy v komunikaci se zákazníky v maloobchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2007

Education of lecturers for work with educational information systems Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2007

Optimalizace metodiky úspěšného zavádění CRM Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2007

Cenové prezentační techniky používané v maloobchodě Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2007

Využití klamavých cenových praktik v maloobchodě Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2007

Zásady a doporučení pro nákup prostřednictvím Internetu Ing. Šálková Daniela, 2007

Vzdělání jako konkurenční výhoda pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

Spotřebitel v ČR ve „světle a stínu“ globalizace Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

New progressive forms of food shopping Ing. Šálková Daniela, 2007

Značka jako prostředek orientace spotřebitele Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2007

Rizika spotřebitelského chování při nákupu potravin Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2007

Možnosti spolupráce VŠ a firem v oblasti marketingu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

Vybrané etické problémy a spotřebitel v ČR Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

Je ČLOVĚK nejvyšší hodnotou v současné společnosti ? Ing. Regnerová Marta, CSc., 2007

Spolupráce vysokých škol a firem v oblasti marketingu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2007

REVIZE STANDARDU EUREPGAP VE VYBRANÝCH MODULECH Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2007

Obchod s révovým vínem v ČR po vstupu do EU Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2007

Požadavky zákona o potravinách u marginálních pěstitelských producentů a zpracovatelů Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2007

Význam získání značky KLASA pro malý uzenářský provoz Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D.; Topurko. Zdeněk; Rys Vlastimil, 2007

SYSTEM EUREPGAP I JEGO WDROZENIE W KONTEKSCIE WYMAGAŃ EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Ulrich Milan, 2007

České pivovarnictví v procesu globalizace Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Doubek Vítězslav, Ph.D., 2007

Účetní výkaznictví v České republice Ing. Stárová Marta; Ing. Čermáková Helena, 2007

Návrh postupu pro vykazování lesních porostů v účetnictví Ing. Čermáková Helena, 2007

Microfinance: Transformation coinditions from informal to formal microfinences institutions doc. Ing. Srnec Karel, Ph.D.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2007

Cvičení z účetnictví nevýdělečných organizací Ing. Čermáková Helena, 2007

Obchod, jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti IV doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2006

Exkurze pro studenty II. PaE Ing. Šálková Daniela, 2006

Exkurze pro studenty 2.PAE Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Exkurze pro studenty II. PaE Ing. Šálková Daniela, 2006

Exkurze pro studenty 2.PAE Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Exkurze pro studenty III. PaA Ing. Šálková Daniela, 2006

Exkurze pro studenty 3.PAA Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Obchod,jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti 2006 Ing. Šálková Daniela, 2006

Kurz základů účetnictví pro pracovníky Generálního ředitelství cel ČR Ing. Čermáková Helena, 2006

Kurz základů účetnictví pro pracovníky Generálního ředitelství cel ČR Ing. Čermáková Helena, 2006

RUKOLA PERSPEKTIVNÍ ZELENINA doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Brdíčková Jana, 2006

OBCHOD S BIOPOTRAVINAMI doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2006

Chov pštrosů a jeho produkty doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Heindl Jiří, 2006

Projekt CzechGAP směřuje k potřebné dobré normě Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Hormonal response on Gn-RH and biologically active material applications at the laparoscopic insemination of sheep doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

Application of Gn-Rh analog and of biologically active materials at laparoscopic insemination of sheep – biochemical values in blood doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

INOVAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ INVENCE – ZDROJE KONKURENČNÍ VÝHODY doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

Modelové přístupy k obchodní činnosti doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

VÝZNAM KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ V MALOOBCHODĚ doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

KVALITA A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST POTRAVIN NA ČESKÉM TRHU doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

SYSTÉM HACCP V ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBĚ prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

TRANSFORMACE DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY OBYVATELSTVA NA UKRAJINSKÉM VENKOVĚ V LETECH 1990-2005 doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2006

PRODUKCE A RENTABILITA OLEJNIN doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

ASPEKTY CELNÍHO ŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

Preference spotřebitelů na trhu potravin doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; a kol. a kol., 2006

HODNOTOVÁ ORIENTACE ZÁKAZNÍKA – VÝZNAMNÝ FAKTOR ÚSPĚCHU ZAVÁDĚNÍ CRM Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2006

Internetová aplikace pro podporu ověřování znalostí doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2006

Postavení nezávislého maloobchodu v ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

Univerzální zkouškový program UNITEST doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2006

EUREPGAP V ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2006

Marketingové aspekty nezávislých maloobchodníků doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2006

Rozvoj chování tržních subjektů v České republice doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

EUREPGAP a příležitosti pro českého zemědělce Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Obchod s českými jablky po vstupu ČR do EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Bc. Stehlík Michal, 2006

Privátní značky a jejich vnímání českým spotřebitelem Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Bc. Hánová Eva, 2006

Sledování nevýrobkového výstupu jako nástroj konkurenceschopnosti podniku Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Dzialanie zgodne z normami EUREPGAP, organizacja i bezpieczenstwo w porównaniu do systemu HACCP Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2006

CERTIFIKACE BEZPEČNOSTI A ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI POTRAVIN doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

Výsledek hospodaření - obsah a překlad Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D.; Ing. Stárová Marta, 2006

CRM – CUSTOMERS VALUE ORIENTATION doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2006

Komunikační synergie v maloobchodě-důležitý derivát úspěšnosti prodeje doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2006

ZAVEDENÝ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ V PODNIKU KONKURENČNÍ VÝHODA doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2006

FUNKČNOST SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSKÉ FIRMĚ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST PROSAZOVÁNÍ V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

Současnost družstevního bankovnictví v České republice Ing. Ulrich Milan, 2006

Chování spotřebitele v oblasti elektronického obchodu Ing. Šálková Daniela, 2006

Nejen kooperace jako konkurenční výhoda v obchodě Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Komunikace internetových prodejců ve vztahu k zákazníkům Ing. Šálková Daniela, 2006

Globalizace – obchod – etika – spotřebitel Ing. Regnerová Marta, CSc., 2006

Zákazníci a jejich pohled na věrnostní program Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2006

Proces globalizace a etické problémy v cestovním ruchu v ČR Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Spotřební chování a kupní rozhodovací proces Ing. Regnerová Marta, CSc., 2006

Globalizace a její dopad na vnitřní obchod ČR Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2006

Elektronický obchod a jeho využití mladými lidmi Ing. Šálková Daniela, 2006

Veřejné vysoké školy Ing. Čermáková Helena, 2006

Zemědělské zbožíznalství prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2006

Cvičení z biopotravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2006

Accounting Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2006

Cvičení z teorie účetnictví Ing. Čermáková Helena, 2006

ACCOUNTING Seminars Ing. Stárová Marta, 2006

Cvičení z teorie účetnictví Ing. Landová Marie, CSc.; Ing. Váchová Valérie; Ing. Čermáková Helena, 2006

Cvičení z teorie účetnictví Ing. Čermáková Helena, 2006

Vybrané problémy z účetnictví konečných příjemců pomoci z fondů EU Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

V jaké hmotnosti porážet prasata? doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Kunc P., 2005

INFLUANCE OF PIGS SLAUGHTER WEIGHT ON ECONOMIC DATA OF PIGS BREEDING doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2005

NETRADIČNÍ DRUHY ZELENINY SE PŘEDSTAVUJÍ Ing. Brdíčková Jana; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2005

Vnější a vnitřní faktory působící na jakost drůbežího masa doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Bäumeltová Jana, 2005

Kontrola a certifikace bioprodukce doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Hubený Martin, 2005

Vyhodnocení letákových akcí vybraných retailingových společností v ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2005

INOVAČNÍ PŘÍSTUPY JAKO PODPORA MULTIFUNKČNÍHO PODNIKÁNÍ V AGRÁRNÍM SEKTORU doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2005

Ekologická produkce doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2005

Jakost produktů ekologického zemědělství doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Zita Lukáš, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila, 2005

Zpeněžování jatečných prasat systémem SEUROP doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Kunc Pavel, 2005

Odložená daň (1 část) Ing. Kynclová Daniela; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2005

Odložená daň (2 část) Ing. Kynclová Daniela; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2005

Ekologická produkce doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Hubený Martin; Ing. Zita Lukáš, Ph.D., 2005

Jakost drůbežího masa doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Klesalová Ludmila; Bäumeltová Jana, 2005

Rezerva na opravu hmotného majetku doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Kynclová Daniela, 2005

Innovative approaches as a support of multifunctional business in an agrarian sector doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

TRENDOVÉ FUNKCE A KORELAČNĚ REGRESNÍ VZTAHY KVALITATIVNÍCH ZNAKŮ JAKOSTI MLÉKA doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Vojáček Pavel, 2005

ZÁVISLOST ZMASILOSTI JATEČNÝCH PRASAT NA PORÁŽKOVÉ HMOTNOSTI doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Kunc P., 2005

Krmiva a krmná technika významné ochranné body v živočišné výrobě. doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Kacerovská Libuše, CSc.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

Hodnocení potravin fuzzy metodou doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2005

Kvalita jatečné drůbeže na trhu doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Kvalita jatečné drůbeže na trhu doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

KONKURENCESCHOPNOST PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA TRHU doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2005

ALTERNATIVNÍ METODY HODNOCENÍ POTRAVIN doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Zarski Tadeusz P., 2005

THE RISK OF AGROTOURISM IN THE SYSTEM HACCP IN AGRICULTURAL PRIMARY PRODUCTION Zarski Tadeusz P.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2005

KONKURENCESCHOPNOST PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ NA TRHU doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2005

ALTERNATIVNÍ METODY HODNOCENÍ POTRAVIN doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Zarski Tadeusz P., 2005

NOVÉ PŘÍSTUPY V MALOOBCHODNÍM PODNIKÁNÍ V ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

DETERMINANTY GLOBALIZAČNÍHO PROCESU V MALOOBCHODNÍM PODNIKÁNÍ doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

VYUŽITÍ POSITIONINGOVÉ STRATEGIE VE ZNALOSTNÍM PROSTŘEDÍ IT MALOOBCHODU doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

Preference potravin domácí provenience na spotřebitelském trhu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2005

NOVÉ PŘÍSTUPY V MALOOBCHODNÍM PODNIKÁNÍ V ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

Informační podpora znalostního podniku pro udržení klíčového zákazníka doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

Odměna spotřebitele jako faktor konkurenceschopnosti v maloobchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

SUPPORT OF MULTIFUNCTIONAL BUSINESS IN AN AGRARIAN SECTOR doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Tomšík Karel, Ph.D., 2005

MODELOVÉ POJETÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2005

Etika a spotřebitel v ČR ve světle politické kultury EU Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2005

Značka jako prostředek orientace spotřebitele Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2005

Vybrané etické problémy v ČR ve "stínu" globalizace Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2005

Současné trendy chování spotřebitele ve vybraných provozních jednotkách maloobchodu Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2005

Exkurze jako součást cestovního ruchu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2005

Inovační procesy v činnosti systému vnitřní obchod ČR Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2005

Analýza stavu řízení kvality ve stravovacích službách Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2005

Národní značka pro kvalitní české výrobky a její konkurenceschopnost Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2005

Environmentální aspekty kvality zemědělské produkce Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

Základní problém oceňování na evropském agrárním trhu doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2005

Internet jako zdroj nakupování zboží a služeb Ing. Šálková Daniela, 2005

Problematika překladu účetní terminologie Ing. Stárová Marta; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

Agricultural outputs and their valuation Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2005

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU JATEČNÉ DRŮBEŽE doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc., 2005

Základy mezinárodního obchodu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2005

Zefektivnění obchodní činnosti inovačními procesy Ing. Regnerová Marta, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2005

Biopotraviny prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2005

Finance municipalit Ing. Žehrová Jana; Ing. Pfeiferová Daniela, 2005

Obchod,jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti III. doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Žehrová Jana; Ing. Šálková Daniela, 2004

MODELOVÁNÍ HODNOCENÍ POTRAVIN FUZZY POSTUPY Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

Účtování o zvířatech ve výkrmu Ing. Březina Josef, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

Marketing a vybrané problémy v cestovních ruchu v procesu globalizace Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Effect of addition of organic chromium and iodine compounds on fatness of broiler chicken Arkuszewska Ewa; Zarski Tadeusz P.; doc. Ing. Hejtmánková Alena, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

Vstup do EU změní možnosti daňového plánování Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2004

Daňové dopady začlenění Česka do EU Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2004

Nové trendy distribuce zboží v maloobchodě. doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2004

Projekt systému řízených odborných praxí magisterského studia doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Hodnota zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

Ekonomické aspekty zavádění QMS do potravinářství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Pánková Ludmila, 2004

Tradiční a virtuální formy vzdělávání na VŠ doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2004

Uplatnění intermediálního typu kuřete doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Polášek Petr, 2004

Nekonvenční přístupy prodeje zboží v maloobchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2004

ANALÝZA INTERNÍCH AUDITŮ V PRAXI JAKO NÁSTROJ MANAGEMENTU doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Malúš David, 2004

INFLUENCE OF PIGS SLAUGHTER WEIGHT ON CLASSIFICATION BY SEUROP SYSTEM doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Kunc Pavel, 2004

UTILIZATION OF FUZZY LOGIC MODEL FOR CLASSIFICATION OF BEEF QUALITY doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Zarski Tadeusz P.; Arkuszewska Ewa, 2004

FUZZY MODEL HODNOCENÍ KVALITY MLÉKA SPOTŘEBITELEM doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2004

ZMĚNY V CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE V SUBSYSTÉMECH VNITŘNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2004

Účetní ocenění zemědělských pozemků doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc., 2004

Krize účetního hodnocení zemědělské půdy doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc., 2004

Hodnota zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

Obchod v ČR na komunikačním a technologickém rozhraní. doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2004

Obchodní aspekty konkurenceschopnosti regionu z pohledu regionálního marketingu Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2004

Spotřebitelské chování při nákupu drůbežích výrobků Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Marginální metriky jakosti drůbežích produktů Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Využírí grantového návrhu ve firmách stravovacích služeb Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Vliv poptávkové pružnosti na jakost masa a masných výrobků Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

ZMĚNY V CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELE V SUBSYSTÉMECH VNITŘNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2004

Nové tendence maloobchodního prodeje doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2004

Economical analysis of price calculation adn progress tends in broiler chickens doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

CENA JAKO DETERMINANT ZPENĚŽENÍ JATEČNÝCH PRASAT doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Kunc P., 2004

FUZZY MODEL SPOTŘEBITELE V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Halbich Čestmír, CSc., 2004

Finanční poradenství v České republice Ing. Ulrich Milan, 2004

Diagnostika ubytovacího zařízení v rámci zavádění EMS Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Řízení kvality hotelového provozu v rámci evropské integrace Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

ANALÝZA ÚČINNOSTI ZAVÁDĚNÍ QMS DO POTRAVINÁŘSTVÍ Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Pánková Ludmila, 2004

EKONOMICKÁ ÚVAHA ŘÍZENÍ KVALITY MLÉKÁRENSKÝCH PRODUKTŮ V RÁMCI VSTUPU NA TRHY EU Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2004

Přínosy zavedení HACCP a konkurenceschopnost podniku Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Vliv vstupu ČR do EU na výrobu a obchod s mlékem prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

Marketing biopotravin v ČR v rámci evropské integrace Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2004

EKONOMICKÁ ANALÝZA CENOVÉ KALKULACE A VÝVOJOVÝ TREND U BROJLEROVÝCH KUŘAT doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; doc. Ing. Ledvinka Zdeněk, CSc.; Lamková Jana; prof. Ing. Tůmová Eva, CSc., 2004

FUZZY MODEL SPOTŘEBITELE V KONKURENČNÍM PROSTŘEDÍ doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Halbich Čestmír, CSc., 2004

Vybrané příležitosti spolupráce VŠ a firem v oblasti marketingu na PEF CZU v Praze Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Vybrané problémy v učebním procesu na VŠ v podmínkách globalizace Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Obchod, marketing, spotřebitel a etika Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Úloha exkurzeve vzdělávacím procesu na VŠ Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Zásady a doporučení pro nákupy v elektronických obchodech Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Kooperace jako konkurenční výhoda Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Vzdělávání českého spotřebitele Ing. Šálková Daniela, 2004

Ochrana spotřebitele při elektronickém obchodování Ing. Šálková Daniela; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Zkušenosti vybrané skupiny spotřebitelů s elektronickým obchodem Ing. Šálková Daniela, 2004

BARIÉRY REALIZACE A EFEKTIVNOSTI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2004

Účetnictví pro ekologické zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

ANALÝZA INTERNÍCH AUDITŮ V PRAXI JAKO NÁSTROJ MANAGEMENTU doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Malúš David, 2004

Obchodní nauka doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Velkoobchod a maloobchod doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2004

Hodnota zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

Účetnictví pro podnikatele doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2004

Potravinářské zbožíznalství prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2004

Právní aspekty obchodních činností v době vstupu České republikydo EU Ing. Regnerová Marta, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Vybrané kapitoly obchodních dovedností II. Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2004

Investiční bankovnictví Ing. Ulrich Milan; Ing. Pfeiferová Daniela, 2004

Rozvoj maloobchodních činností doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Vypracování systému řízených odborných praxí magisterského studia doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2004

Obchod,jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti II doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Minimalizace ztrát na jatečných produktech Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Kvalita potravin z pohledu fuzzy modelu spotřebitele doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Zarski Tadeusz P., 2003

Řízení kvality v potravinářství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Tržní postavení produktů ekologického zemědělství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Kostní deformace u jatečných prasat a neb za vše může výživa Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Jílek František; prof. MVDr. Ing. Jílek František, DrSc., 2003

Zavedení HACCP do prvovýroby drůbeže Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Varianta ověřování kvality masné drůbeže doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Aplikace neurčitosti v kvantifikaci kvality hovězích jatečných produktů doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Zarski Tadeusz P., 2003

Zpeněžování jatečného skotu s ohledem na vedlejší jatečné produkty doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Zarski Tadeusz P.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Zavádění systémů zajišťování jakosti hovězího masa Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Internetový obchod-konkurenční forma pro retailing doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana, 2003

Význam maloobchodu v cestovním ruchu doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Problémy hovězího masa na trhu produktů ekologického zemědělství Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Analýza aplikace požadavků na jakost a bezpečnost potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Alternativní přístupy hodnocení krmiv doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Řízení kvality a zdravotní nezávadnosti krmiv Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Vývojové tendence vnitřního obchodu v době vstupu České republiky do EU. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Klasifikace jatečného skotu systémem SEUROP fuzzy postupy doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2003

Globalizační tendence subsystémů vnitřního obchodu v ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Jakost a bezpečnost potravin v procesu globalizace Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Reálné ceny v harmonizovaném účetnictví doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2003

Účetnictví v ekologickém zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2003

Transformace do EU a rizika cestovního ruchu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Nové aspekty v subsystému vnitřního obchodu v maloobchodu v ČR doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Globalizace a řízení kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Export do zemí EU a jeho změny s ohledem na vstup ČR do EU Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Vybrané problémy v cestovním ruchu v procesu globalizace Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Aktuální problémy determinující změny v cestovním ruchu Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Marketingové pojetí obchodní činnosti v cestovním ruchu (analýza vybraných rizik v CR v období transformace do EU) Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Návrh systému řízených praxí pro bakalářské studium Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Problematika ochrany spotřebitele a jeho vzdělávání v kontextu připojení ČR k EU Ing. Šálková Daniela; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Systém řízených praxí pro zahraniční studenty v rámci mezinárodních výměnných programů na PEF ČZU Praha Ing. Šálková Daniela; doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2003

Exkurze jako součást výuky Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Informovanost spotřebitele o jakosti doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Připravenost subjektů působících v oblasti zahraničního obchodu na vstup ČR do EU Ing. Šálková Daniela, 2003

Elektronický obchod jako prostor nových obchodních příležitostí Ing. Šálková Daniela, 2003

Jakost a konkurenceschopnost geneticky modifikovaných potravin prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2003

Predikce maloobchodní činnosti v České republice v době jeho členství v EU. doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Hesová Ivana; Ing. Hesová Ivana; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Provázanost předmětů a vědecko výzkumné činnosti na katedře obchodu a financí, PEF, ČZU v Praze. doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2003

Nový evropský trend v řízení bezpečnosti potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Zkušenosti se zaváděním systémů jakosti v potravinářských provozech Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Přístupy k EMS v potravinářských podnicích Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2003

Zkušenosti se zaváděním QMS v malých a středních potravinářských podnicích Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Hypoteční zástavní list - retailový investiční instrument? Ing. Žehrová Jana; Ing. Pfeiferová Daniela, 2003

Současná nabídka financování provozních potřeb zemědělců ze strany bank v ČR prostřednictvím zástavy zemědělských skladních listů. Ing. Ulrich Milan, 2003

Porovnání české a slovenské právní úpravy zvláštního druhu cenných papírů na zboží - zemědělského skladního listu, resp. skladiskového záložného listu a tovarového záložného listu. Ing. Ulrich Milan, 2003

Činitele ovplyvňujúce vývoj hospodárského výsledku v obchodných spoločnostiach hospodáriacich v polnohospodárskej prvovýrobe na Slovensku doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2003

Zkušenosti se záváděním systémů jakosti v potravinářských provozech Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2003

Vybrané kapitoly obchodních dovedností I Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2003

Skladování a konzervace zemědělských produktů prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2003

Obchod,jakost a finance v podnicích-determinanty konkurenceschopnosti doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Pig meat quality appreciation by consumer doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

Aspekty konkurenceschopnosti v maloobchodním podnikání doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Controlling v obchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Uplatnění controllingu v obchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Alternativy výroby drůbeže z hlediska konkurenceschopnosti Ing. Samek Miroslav, CSc.; Holoubek Jaroslav; doc. Ing. Holoubek Jaroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Polášek Petr; Zarski Tadeusz P., 2002

Etické chováni (společenská odpovědnost) obchodní firmy v procesu globalizace Ing. Šálková Daniela; Ing. Regnerová Marta, CSc., 2002

Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení potravin doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Zarski Tadeusz P., 2002

Jakost a nezávadnost potravin jako důležitý determinant konkurenceschopnosti prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2002

Úloha controllingu v obchodě doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

ŘÍZENÍ JAKOSTI V POTRAVINÁŘSTVÍ JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2002

Multifunkční zemědělství jako jeden z předpokladů rozvoje produkce potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

Realizace živočišných produktů jako odezva na požadavky welfaru v chovech hospodářských zvířat Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Šánová Petra, Ph.D.; Polášek Petr, 2002

Podpora maloobchodu na venkově-předpoklad rozvoje multifunkčního zemědělství doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Uplatnění zemědělských skladních listů jako zajišťovacího prostředku pro poskytnutí provozního úvěru na zemědělskou prvovýrobu. Ing. Ulrich Milan, 2002

Požadavky na účetnictví pro účely kontroly ekologického zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Účetnictví pro účely kontroly ekologického zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Účetnictví pro ekologické zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Vliv globalizace na oceňování zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Vliv globalizace na oceňování zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Účetnictví v rámci ekologického zemědělství doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Daňové aspekty elektronického obchodu Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2002

E-commerce a daně Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2002

Tax harmonisation and family business Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2002

EU Tax Harmonisation Impact on the Central European Countries Tax Policies Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2002

Konkurenceschopnost zemědělských podniků posuzovaná nástroji finanční analýzy doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ JAKO JEDEN Z PŘEDPOKLADŮ ROZVOJE PRODUKCE POTRAVIN Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 2002

Účtová závěrka - základný zdroj používatelov informací doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2002

Cvičení z účetnictví I Ing. Landová Marie, CSc.; Ing. Čermáková Helena, 2002

Vybraná cvičení k Účetnictví na počítači Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2002

Účetnictví I. doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2002

Účetnictví II. doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Lőrinczová Enikő, Ph.D., 2002

Hodnocení jakosti zemědělských produktů prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2002

Cvičení z bankovnictví Ing. Ulrich Milan; Ing. Pfeiferová Daniela, 2002

Základy mezinárodního obchodu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2002

Problém rizika v obchodní činnosti Ing. Regnerová Marta, CSc., 2001

Základní aspekty jakosti a zdravotní nezávadnosti drůbežích výrobků. doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2001

Zajištění bezpečnosti potravin a systému labellingu u masa Ing. Šánová Petra, Ph.D.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2001

Základní aspekty jakosti a zdravotní nezávadnosti drůbežích výrobků Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2001

Influence of Food Quality and Safety Control on Suistainable Developement of the Czech Agriculture Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2001

Statistický přístup k ceně zemědělské půdy v ČR doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 2001

Budoucnost harmonizace účetnictví českých zemědělských podniků doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Kynclová Daniela; Ing. Kučerová Jaroslava, 2001

Použínání marketingových analýz při zpracování diplomových prací. doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Charakteristika vývoje exportu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Řízení kontroly jakosti výroby potravin jako důležitý marketingový aspekt obchodu se zemědělskými a potravinářskými komoditami doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Význam systémů řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti jako základní marketingový aspekt trvale udržitelného rozvoje zemědělství doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Kvalita výroby potravin jako základní marketingový aspekt trvale udržitelného rozvoje zemědělství doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Nový přístup EU k zajišťování bezpečnosti potravin Ing. Šánová Petra, Ph.D., 2001

Vliv kontroly kvality a bezpečnosti výroby potravin na trvale udržitelný rozvoj zemědělství v ČR Ing. Šánová Petra, Ph.D.; prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2001

Budoucnost daňových rájů v kontextu evropské integrace a světové globalizace Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2001

Harmonizace daňových politik zemí EU ve světle využívání daňových rájů nadnárodními společnostmi Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2001

Vybrané aspekty mezinárodního daňového plánování Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2001

Jakost a certifikace potravin prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 2001

Bankovnictví Ing. Ulrich Milan; Ing. Pfeiferová Daniela, 2001

Základy maloobchodu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Základy velkoobchodu a maloobchodu doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 2001

Aspekty a vývojové tendence maloobchodu v ČR. Retail development tendencies after year 2000 doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Šálková Daniela, 2000

Kvalitativní znaky vepřového masa u vybraných plemen doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 2000

Praktické a teoretické aspekty daňových rájů Ing. Moravec Lukáš, Ph.D., 2000

Obchod s drubezí a drubezími produkty a systémy rízení jakosti. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1998

Harmonizace oceňování zemědělských komodit s Evropskou unií. doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; doc. Ing. Ryska Jaromír, CSc., 1998

Education and Raiseng of Veterinarias in the Czech Republic prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 1998

Zaclenovani do vnitrniho trhu Evropske Unie a welfare hospodarskych zvirat. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1997

Zavadeni systemu rizeni jakosti v zivocisne produkci. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Štorková Jana, 1997

Zaclenovaní do vnitrního trhu Evropske unie a welfare hospodarskych zvírat. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1997

Sekundární problémy obchodu a zivocisnou produkcí. Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Štorková Jana, 1997

Systémy kontroly jakosti jako soucást náplne interních auditu v zivocisné produkci. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Štorková Jana, 1997

The meanings of quality and health unexceptionable managing systems for food trade in the relation to compare of Czech Republic and European Union countries. Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1997

Sekundární problémy obchodu s živočišnou produkcí Ing. Regnerová Marta, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Štorková Jana, 1997

Zavádění systémů řízení jakosti v živočišné produkci (poster). doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; Ing. Štorková Jana, 1997

Systémy kontroly jakosti jako součást náplně interních auditů v živočišné produkci. doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Štorková Jana; Ing. Samek Miroslav, CSc., 1997

Nové systémy řízení jakosti a kontroly zdravotní nezávadnosti v zemědělských podnicích a jejich vliv na agrární obchod. prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 1997

Začleňování do vnitřního trhu EU a welfare hospodářských zvířat. The incorporating into the interior trade of Europen Union and farm animals welfare doc. Ing. Hes Aleš, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc., 1997

The meanings of quality and health unexceptionable managing systems for food trade in the relation to compare of Czech Republic and European Union countries Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1997

Obchodní nauka Ing. Regnerová Marta, CSc.; doc. Ing. Hes Aleš, CSc., 1997

Teorie účetnictví (třetí přepracované vydání) doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 1997

Účetnictví pro podnikatele (třetí přepracované vydání) doc. Ing. Valder Antonín, CSc., 1997

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů I. (čtvrté přepracované vydání) prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 1997

Jakost a zpeněžování zemědělských produktů II. (druhé přepracované vydání) prof. MVDr. Červenka Jaroslav, CSc., 1997

Požadavky na systémy kontroly jakosti v rámci interních auditů doc. Ing. Valder Antonín, CSc.; Ing. Samek Miroslav, CSc.; doc. Ing. Kovářová Kateřina, Ph.D., 1996

Významné faktory spotřebitelského chování na regionálním trhu potravin Ing. Regnerová Marta, CSc., -1

Certifikace a kontrola ekologického zemědělství v ČR Ing. Regnerová Marta, CSc., -1

Uplatnění controllingu v obchodě Ing. Regnerová Marta, CSc., -1

Internet jako zdroj nakupování zboží a služeb Ing. Regnerová Marta, CSc., -1

Konkurence schopnost produktů živočišného původu na trzích EU Ing. Regnerová Marta, CSc., -1

Význam značky kvality pri garancii kvality a bezpečnosti potravín z pohľadu účastníkov marketingovej vertikály doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

Operace v barterových obchodech interkomunitárního prostoru EU doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

Analýza alternativního přístupu ke stanovení míry ziskovosti odběratelů doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

BUDOUCNOST PODNIKU JE VE VYTVÁŘENÍ MARKETINGOVÉ HODNOTY VÝROBKU PRO ZÁKAZNÍKY doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

Spolupráce vysokých škol s praxí ve výzkumu spotřebitelském trhu s potravinami doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

Obchod a aspekty obchodní činnosti doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1

Several notes about food e-commerce in the Czech Republic doc. Ing. Hes Aleš, CSc., -1