PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Vedené bakalářské práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Aktuální trendy v bankovnictví
  Ulrich Milan - 2014/15 LS - PEF

 • Alternativní formy financování
  Ulrich Milan - 2014/15 LS - PEF

 • Analýza akcie Microsoft s využitím firemní fundamentální analýzy
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Analýza dluhopisů kapitálového trhu v České republice
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Analýza dluhopisů s využitím vnitřní hodnoty
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Analýza státních dluhopisů určených pro fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Audit a návaznost na etické chování auditorů
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2014/15 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2014/15 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2014/15 LS - PEF

 • Chování spotřebitele při nákupu potravin
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Efektivita nástrojů podpory prodeje vybrané společnosti
  Hes Aleš - 2014/15 LS - PEF

 • Emise státních dluhopisů pro fyzické osoby
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Franchising jako nástroj obchodního podnikání v České republice
  Toth Štefan - 2014/15 LS - PEF

 • Gastronomický turismus v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2014/15 LS - PEF

 • Hodnocení kalkulace nákladů v podniku
  Lörinczová Enikö - 2014/15 LS - PEF

 • Hodnocení kalkulace nákladů v podniku
  Lörinczová Enikö - 2014/15 LS - PEF

 • Investování do podílových fondů v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Investování v České republice
  Ulrich Milan - 2014/15 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování cukrovky na trhu
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování brambor na trhu
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování chmele na trhu
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Klasifikace a oceňování hmotného a nehmotného majetku dle IFRS a českých právních předpisů
  Stárová Marta - 2014/15 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost produktů ekologického zemědělství
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Kvalita služeb cestovního ruchu ve vybrané destinaci České republiky (Berounsko)
  Hes Aleš - 2014/15 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2014/15 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2014/15 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2014/15 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2014/15 LS - PEF

 • Minimalizace ztrát při skladování obilí
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Možnosti a využívání e-shopů k nakupování potravin v ČR v komparaci se zahraničím
  Šálková Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Možnosti a využívání e-shopů k nakupování potravin v ČR v porovnání se zahraničím
  Šálková Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity ve vybraném podniku
  Šišková Jitka - 2014/15 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia municipality
  Žehrová Jana - 2014/15 LS - PEF

 • Návrh postupů účtování internetového obchodu
  Kuchařová Ivana - 2014/15 LS - PEF

 • Nepotravinářské využití řepky olejné
  Kovářová Kateřina - 2014/15 LS - PEF

 • Novinky ve výkaznictví vybrané účetní jednotky
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Obchod s bioprodukty v Praze
  Toth Štefan - 2014/15 LS - PEF

 • Obchod s mezinárodními Fair Trade výrobky pro Prahu a střední Čechy
  Toth Štefan - 2014/15 LS - PEF

 • Obchodování komoditních spreadů
  Regnerová Olga - 2014/15 LS - PEF

 • Obchodování na peněžním trhu v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Oceňování a odpisování dlouhodobého majetku v podnikové sféře
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Oceňování dlouhodobého majeteku v podnikové sféře
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Oceňování dlouhodobého majetku u vybrané nevýdělečné organizace
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Oceňování dlouhodobého majetku u vybraného podnikatelského subjektu
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Oceňování zásob účetní jednotky
  Štáfek Pavel - 2014/15 LS - PEF

 • Optimalizace daně z příjmů u vybraných skupin fyzických osob
  Kukalová Gabriela - 2014/15 LS - PEF

 • Optimalizace mzdových nákladů a benefitů ve vybraném podniku
  Šišková Jitka - 2014/15 LS - PEF

 • Podnikání v cestovním ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2014/15 LS - PEF

 • Porovnání kreditních karet nabízených v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Porovnání kreditních karet nabízených v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Porovnání nabídky kolektivního investování v České republice a v Kazachstánu
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Porovnání nabídky mobilních plateb u vybraných bank v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2014/15 LS - PEF

 • Analýza procesu rozdělení společnosti s ručením omezeným odštěpením a současně vznik nové společnosti
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Analýza tržeb vybraného podniku
  Doubek Vítězslav - 2013/14 ZS - PEF

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a jeho odpisování
  Stárová Marta - 2013/14 ZS - PEF

 • Financování investičního záměru
  Žehrová Jana - 2013/14 ZS - PEF

 • Jakost a zpeněžování obilovin na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Jakost a zpeněžování vína
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Možnosti investování do cenných papírů na finančním trhu v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Obchodování s cennými papíry na kapitálovém trhu v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Obchodování s cennými papíry na kapitálovém trhu v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Ochrana spotřebitele na českém právním prostředí v porovnání s EU
  Hes Aleš - 2013/14 ZS - PEF

 • Označování potravin a český spotřebitel
  Šánová Petra - 2013/14 ZS - PEF

 • Podnikání ve venkovské turistice a agroturistice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 ZS - PEF

 • Preference českého spotřebitele v kontextu evropského vinařství
  Šánová Petra - 2013/14 ZS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 ZS - PEF

 • Stravovací a ubytovací služby cestovního ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 ZS - PEF

 • Účetní závěrka a uzávěrka
  Lörinczová Enikö - 2013/14 ZS - PEF

 • Vliv jakosti na zpeněžování řepky olejné na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Vliv využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na míru nezaměstnanosti
  Štáfek Pavel - 2013/14 ZS - PEF

 • Vývoj mezd, mzdových nákladů a benefitů v ČR po roce 1990
  Šišková Jitka - 2013/14 ZS - PEF

 • Zdanění pohonných hmot v silniční dopravě
  Šulcová-Seidlová Marta - 2013/14 ZS - PEF

 • Akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Aktuální problémy falšování potravin a jejich dopad na nákupní chování spotřebitele
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Chování spotřebitele při nákupu mražených krémů
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Daň z přidané hodnoty v České republice
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Daňové zatížení podnikatelů fyzických osob při různých způsobech vedení účetnictví
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Dluhopis - investiční instrument
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Ekonomické zhodnocení obchodních aktivit společnosti AAA Auto
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Financování investičního záměru akciové společnosti
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení farmářských trhů v Praze z pohledu prodejce
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení farmářských trhů v Praze z pohledu spotřebitele
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení forem odměňování v podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení Inventarizace ve vybraném podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení motivů spotřebitelů k nákupu biopotravin v České republice
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraného pivovaru a jeho produktů spotřebiteli
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraného pivovaru a jeho produktů spotřebiteli
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraných problémů účetní závěrky v podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraných problémů účetní závěrky v podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraných problémů účetní závěrky v podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení vybraných problémů účetní závěrky v podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Internetové obchodování na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Investování do podílových fondů na finančním trhu v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování cukrovky na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování pšenice na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Komparace cen poskytovaných služeb cestovních kanceláří
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Komparace leasingových a úvěrových nástrojů u vybraných obchodních operací
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Komparace technického zhodnocení a oprav z účetního a daňového pohledu
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost pšenice na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Lázeňský cestovní ruch v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 LS - PEF

 • Mezinárodní obchod s olejem v Kazachstánu
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Možné zatížení daní z příjmů podnikatelů fyzických osob
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Možnosti investování pro fyzickou osobu na finančním trhu
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Možnosti investování pro fyzickou osobu na finančním trhu v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Možnosti optimalizace daňového základu u daně z příjmů právnických osob
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Možnosti optimalizace daňového základu u daně z příjmů právnických osob
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Multifunkční využití zemědělské produkce
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Nekalé praktiky obchodních společností
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Obchod s tabákovými výrobky v Evropské unii
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Obchodní činnost řeznictví Chodura
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Obchodní strategie
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Obchodní vztahy ČR a Kazachstánu
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Obchodování na Forex trhu
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace distribučních systémů internetových obchodů
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Označování potravinových doplňků na českém trhu
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Podnikání v cestovním ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Podnikání v cestovním ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání daňového zatížení zemědělského sektoru ve vybraných státech USA
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání mzdových nákladů kvalifikovaných pracovníků v různých odvětvích
  Šišková Jitka - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání vybraných aspektů účetní závěrky sestavené dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS a dle české právní úpravy
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání výhodnosti finančního a operativního leasingu u zvoleného subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IAS/IFRS a dle českých právních předpisů
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Porovnání vykazování dlouhodobého hmotného majetku dle IFRS a české právní úpravy
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Postavení biovín na českém trhu
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Postavení biovín na českém trhu z pohledu spotřebitele
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Postavení Fair Trade na českém trhu
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Preference spotřebitelů při nákupu a konzumaci ryb
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Preference spotřebitelů při nákupu révového vína
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika investování do zlata
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika odpisování dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika přechodu z účetnictví na daňovou evidenci u fyzické osoby
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika účetních operací s vlivem na vlastní kapitál
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Proces tvorby strategického plánu u vybrané obce
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Regionální značky ve Středočeském kraji
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Specializované bankovnictví v České republice
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Spotřebitel a regionální potraviny v Královéhradeckém kraji
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Spotřebitelské chování při nákupu Fair Trade výrobků
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Správné zachycení dlouhodobého majetku v daňové evidenci fyzické osoby
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Srovnání daňového zatížení příjmů zaměstnanců v jednotlivých státech USA
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Srovnání korporátního zdanění v České republice a Švýcarsku
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Stanovení daňové mezery České republiky
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Účetní problematika tvorby a rozdělení výsledku hospodaření v a.s.
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Účetní řešení problematiky opravných položek
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Vnímání politiky bezpečnosti potravin v ČR konzumenty
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Vybrané rozdíly v účetnictví podnikatelů a nevýdělečných organizací veřejného sektoru v České republice
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Využívání ochranného zeměpisného označení v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Vývoj cestovních náhrad v podniku a jejich účetní zachycení
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Vývoj obchodu mléka na českém trhu
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Vývojové tendence komunikačních technik v maloobchodě s potravinami
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Zaměstnanecké benefity jako nástroj daňové optimalizace
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Zánik obchodní společnosti likvidací - účetní a daňové hledisko
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s cukrem
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kakaem
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení postupů účtování o zásobách ve zvoleném subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení procesu inventarizace zásob u zvoleného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení využití bankovních nástrojů v zahraničním obchodě českými subjekty
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení významu zahraničního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení zahraničního obchodu a proexportní strategie České republiky
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Značky kvality a původu na českém trhu s potravinami
  Doubek Vítězslav - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza provozního výsledku hospodaření vybrané společnosti
  Doubek Vítězslav - 2012/13 ZS - PEF

 • Analýza výdajů obce Kostomlaty nad Labem
  Žehrová Jana - 2012/13 ZS - PEF

 • Daně a poplatky z motorových vozidel
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Distribuce v maloobchodním řetězci
  Toth Štefan - 2012/13 ZS - PEF

 • Dluhopis - investiční instrument na peněžním trhu
  Žehrová Jana - 2012/13 ZS - PEF

 • Důchodová reforma a penzijní fondy
  Ulrich Milan - 2012/13 ZS - PEF

 • Efektivita daňové kontroly u daní z příjmů fyzických osob
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Harmonizace účetnictví v Evropě a ve světě
  Stárová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Indexy akciového trhu v České republice
  Žehrová Jana - 2012/13 ZS - PEF

 • Internetová propagace podnikatelského subjektu
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 ZS - PEF

 • Kalkulace nákladů a stanovení vnitropodnikové ceny
  Lörinczová Enikö - 2012/13 ZS - PEF

 • Kontrola plátce všeobecného zdravotního pojištění
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Obchod s pivem v ČR
  Šánová Petra - 2012/13 ZS - PEF

 • Obchodování s warranty v ČR
  Ulrich Milan - 2012/13 ZS - PEF

 • Postavení Fair Trade v České republice
  Toth Štefan - 2012/13 ZS - PEF

 • Využití dokumentárního akreditivu v obchodní praxi
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 ZS - PEF

 • Využití směnek a šeků v bankovní praxi
  Ulrich Milan - 2012/13 ZS - PEF

 • Akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Analyza vybraných aspektů českého trhu s včelími produkty
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza vývoje tržeb sklárny Kavalier
  Doubek Vítězslav - 2012/13 LS - PEF

 • Aspekty v chování spotřebitelů při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Bankovní rizika a jejich eliminace
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Budování akvizice na trhu USA s vybraným produktem
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Celní správa České republiky a její tradiční vlastní zdroje
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní agentura jako podnikatelský subjekt na trhu cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Charakteristika metod optimalizace skladových zásob
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Charakteristika procesu účetní závěrky u zvoleného podniku
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Chování českého spotřebitele při výběru vybraného potravinářského výrobku
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Daň z přidané hodnoty v České republice
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Daňové úniky u spotřebních daní
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Daňové zatížení podnikatelů fyzických osob při různých způsobech vedení účetnictví
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Daňové zatížení poplatníků daně z příjmů fyzických osob v letech 1993 - 2011
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Distribuce v maloobchodním řetězci
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Distribuce v obchodě s bioprodukty
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Dopad revize ISO 9001:2008 na certifikovanou společnost
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Družstevní bankovnictví
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Elektronické bankovnictví
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Energetické plodiny a jejich využití
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Environmentální aktivity v zemědělských podnicích
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Environmentální účetnictví ve vybraném zemědělském podniku
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Etika a techniky prodeje vybraného sortimentu zboží
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Finanční analýza malého podniku
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Financování a hospodaření příspěvkových organizací poskytujících sociální služby
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Formy distribuční politiky vybraného podniku
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Fundamentální analýza dluhopisů
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Fundamentální analýza dluhopisů
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Futures kontrakty na BCPP
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Geneticky modifikovaná plodina jako obchodní komodita
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u vybrané účetní jednotky
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Inovace řízení skladového hospodářství ve vybraném podniku
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Internetové obchodování
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Internetové obchodování
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Interní audit účetní závěrky
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Investiční portfolio
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Investovaní do zlata
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování cukrové řepy
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování jatečných prasat
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování kravského mléka
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování sladovnického ječmene na trhu
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování včelích produktů
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Kalkulace nákladů a stanovení vnitropodnikové ceny
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • KLASA versus Regionální potravina
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Konsolidovaná účetní závěrka
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Kravské mléko produkce a obchod v České republice.
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Kvalita sladu a jeho zpeněžování
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Logistický řetězec v podniku
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Lovecký cestovní ruch
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Maloobchodní síť se sportovními potřebami na florbal na českém trhu
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Mezinárodní standard kvality BRC
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Mezinárodní standardy účetnictví a finančního výkaznictví a jejich užití v Kazachstánu
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování do akciových podílových fondů prostřednictvím investičného životního pojištění
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování na finančním trhu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování pro fyzické osoby na finančním trhu v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování pro podnikatelský subjekt
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování pro retailového klienta na finančním trhu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti optimalizace daňového základu u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity - účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity - účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity - účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Nepotravinářské využití řepky olejné
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Obchod s GMO produkcí
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Obchod s vínem v České Republice
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Obchodní činnost společnosti NOWACO
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Obchodování na burzách cenných papírů v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Optimalizace řízení nákupu potravinářské pšenice pro skupinu zpracovatelů
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Platební styk v České republice po roce 1989
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Podnikání ve venkovské turistice a agroturistice
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání finančního účetnictví a daňové evidence
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání logistických metod zásobovací činnosti firmy GZ Digital media a.s.
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání oceňování dlouhodobého hmotného majetku dle české právní úpravy a Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Poskytování hypotečních úvěrů v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Postavení fair trade v ČR
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Převod z daňové evidence na účetnictví a jeho dopad na základ daně
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Primární emise akcií
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika cizí měny v účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika investování do zlata
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika produkce a odbytu produktů ekologických farem
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Proces zavedení nového výrobku na trh v České republice
  Regnerová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Prodejní činnost vybraného podniku
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Rozbor financování a hospodaření u příspěvkové organizace
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Spořící produkty v ČR a jejich distribuce
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Spořící produkty v ČR do roku 1989 a v současnosti
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Srovnání problematiky evidence a odpisování dlouhodobého majetku v ČR a ve vybraných státech EU
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Systém jakosti ve zdravotnickém zařízení
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Systém zajišťující zdravotní nezávadnost potravin ve vybraném podníku.
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní a daňová specifika solárních elektráren
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka a uzávěrka
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka a uzávěrka
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka a uzávěrka
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka a uzávěrka
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka dle českých právních norem a její porovnání se závěrkou dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Uplatnění GMO v zemědělství a potravinářství
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Volba software pro počítačové zpracování daňové evidence příjmů a výdajů
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Výroba piva a zásadní pivovarnické suroviny
  Belová Anna - 2012/13 LS - PEF

 • Využití bezhotovostních platebních instrumentů
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Využití bezhotovostních platebních instrumentů při placení do zahraničí
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Využití technické akciové analýzy při obchodování na kapitálových trzích
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Vývoj mezinárodního obchodu Číny po vstupu do WTO
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Význam automobilového průmyslu pro mezinárodní obchod
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Význam pojízdných maloobchodních prodejen
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Zajišťovací instrumenty v bankovní praxi České republiky z pohledu banky
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Zdanění silniční dopravy v EU
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení obchodní strategie podniku pomocí ekonomických ukazatelů
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení významu zahraničního obchodu České republiky s Ruskou federací
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza akcií
  Žehrová Jana - 2011/12 ZS - PEF

 • Bezlepková dieta
  Belová Anna - 2011/12 ZS - PEF

 • Daňové systémy v zemědělství Evropské Unie
  Březina Josef - 2011/12 ZS - PEF

 • Daňové zatížení podnikatelů fyzických osob při různých způsobech vedení účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 ZS - PEF

 • Dopad změn rozpočtovéhu určení daní na hospodaření obcí
  Březina Josef - 2011/12 ZS - PEF

 • Jakost a zpeněžování jatečných prasat
  Kovářová Kateřina - 2011/12 ZS - PEF

 • Jakost a zpeněžování mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2011/12 ZS - PEF

 • Konsolidovaná účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Norma ISO 9001:2008 a její zavedení v praxi
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Obchodní činnost pojišťovny v TV mediích
  Toth Štefan - 2011/12 ZS - PEF

 • Obchodní politika vybrané cestovní kanceláře na trhu cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 ZS - PEF

 • Odlišnosti vykazování dlouhodobého majetku a závazků dle české právní úpravy a Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
  Stárová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Pivovarnictví a pivovarnické suroviny
  Samek Miroslav - 2011/12 ZS - PEF

 • Podpora prodeje potravin v různých typech maloobchodních provozoven
  Hes Aleš - 2011/12 ZS - PEF

 • Racionalizace systému distribuce náhradních dílů
  Šálková Daniela - 2011/12 ZS - PEF

 • Současné požadavky na obchod s pivem
  Kovářová Kateřina - 2011/12 ZS - PEF

 • Sponzoring HC Sparta Praha
  Doubek Vítězslav - 2011/12 ZS - PEF

 • Spotřebitelské chování a prostředky spotřebitelské orientace
  Toth Štefan - 2011/12 ZS - PEF

 • Spotřebitelské chování při nákupu biopotravin
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Systémy zajišťování bezpečnosti potravin
  Samek Miroslav - 2011/12 ZS - PEF

 • Účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Účetnictví pojišťoven.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Vedení účetnictví u organizační složky státu
  Čermáková Helena - 2011/12 ZS - PEF

 • Vykazování dlouhodobého majetku v mezinárodních standardech finančního výkaznictví IAS/IFRS
  Stárová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Zdanění výnosů z provozování loterií a hazardních her
  Moravec Lukáš - 2011/12 ZS - PEF

 • Akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Analysis of Financial Statemets Prepared according to International Financial Reporting Standards IFRS
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza poskytování mzdových benefitů v ČR
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza tržeb společnosti T-Mobile CZ
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Bankovní rizika a jejich eliminace
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Bezhotovostní platební instrumenty
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Biopotraviny na českém trhu v maloobchodních řetězcích
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Bonitace chmele
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Cenová komparace vybrané bioprodukce na farmách a v maloobchodě
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Cenová komparace vybrané bioprodukce na farmách a v maloobchodě
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Cenová komparace vybrané bioprodukce na farmách a v maloobchodě
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Cenová tvorba v systému vnitřní obchod
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Cestovní agentura jako podnikatelský subjekt na trhu cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Charakteristika procesu účetní závěrky podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Členění nákladů ve finančním a manažerském účetnictví
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Členění nákladů ve finančním a manažerském účetnictví
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Daňové zatížení podnikatelů fyzických osob při vedení daňové evidence a účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Daňové zatížení podnikatelů fyzických osob při vedení daňové evidence a účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Daňový řád jako nové pojetí správy daní a poplatků
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Daňový řád jako reforma správy daní a poplatků
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Daňový řád zkvalitněním výkonu správy daní
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Distribuce v maloobchodním řetězci
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Distribuce v obchodě s bioprodukty
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Distribuční systém a jeho efektivita ve vybraném podniku
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Dlouhodobý hmtoný majetek a způsoby jeho odpisování
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Dlouhodobý majetek a jeho odpisování
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Ekologické zemědělství po roce 2000 na Náchodsku
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Ekonomické aspekty zemědělské techniky v produkci brambor
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Factoring-alternativní druh financování podniku
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Finanční deriváty
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Finanční investiční strategie
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Finanční plán fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Finanční plán fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Finanční plán fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Financování nákpu automobilů v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Financování sportovního oddílu
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Firemní kultura zvoleného podniku
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Franchising a jeho uplatnění v automobilovém průmyslu
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Franchising a jeho uplatnění v maloobchodě
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Franchising a jeho uplatnění v maloobchodě /finanční zaměření/
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Franchising a jeho uplatnění v oblasti služeb
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Fundamentální analýza akcií
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Futures kontrakty na BCPP
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení forem maloobchodního prodeje vybraného podniku
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení kritérií nákupního rozhodování při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení kvality jablek spotřebiteli
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení produktu vybraného pivovaru spotřebiteli
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Hypotéční úvěry
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Inventarizace majetku a závazků podniku
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Investiční pobídky
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování cukrovky v ČR
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování hovězího masa na trhu
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování ječmene
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování pšenice
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování řepky olejné
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Komparace vykazování dlouhodobého hmotného majetku dle Mezinárodních účetních standardů IFRS a dle české právní úpravy
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Konsolidovaná účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2011/12 LS - PEF

 • Kvalita včelích produktů z pohledu konzumenta
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Long-term Assets Reporting according to International Financial Reporting Standards IFRS
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Metody hodnocení investičních projektů
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Metody optimalizace zásob v obchodní firmě
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Metody zajištění bezpečnosti produkce v prvovýrobě drůbeže
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Monetární politika a bankovní sektor
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti investování pro obce v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti optimalizace daňového základu u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti prodeje biopotravin
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh internerového projektu pro realitní trh
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh obchodní strategie incomingové cestovní agentury
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Nezávislý maloobchod a jeho postavení na trhu v České republice
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodní činnost a strategie firmy Nanograph s.r.o.
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodní činnost a strategie kulturního objektu
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodní činnost vinoték se zaměřením na vinařství v Ústeckém kraji
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodování s akciemi na organizovaných trzích v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodování s cennými papíry na kapitálovém trhu v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Odlišnosti daňového řádu od správy daní a poplatků
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Odpisy dlouhodobého majetku
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Opotřebení dlouhodobého majetku a jeho vliv na výsledek hospodaření a daňový základ
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Pivo jako regionální produkt
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Platební karty
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Podnikání v agroturistice a venkovské turistice ve vybrané destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Podnikání v agroturistice a venkovské turistice ve vybrané destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Podniková finanční investiční strategie
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Podstata a význam velkoobchodu ve vnitřním obchodě České republiky
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Posouzení specifik účetnictví v zemědělském podniku
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Posouzení specifik účetnictví v zemědělském podniku
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Postavení nezávislého maloobchodu v České republice
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Přechod konvenčního včelařství na ekologické
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika bankovních poplatků
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika bankovních poplatků
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika nemovitostních fondů
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika prodeje letenek v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika prodeje specifického sortimentu zboží s využitím přímého marketingu
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Proces inventarizace majetku a závazků
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Produkty ekologického zemědělství a jejich uplatnění na trhu
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Rozbor dlouhodobého majetku z pohledu právní účetní úpravy ČR a IFRS
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Rozbor vedení účetnictví u vybrané obce
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Rozdíly ve vykazování finančního leasingu podle IFRS a ČÚS
  Štáfek Pavel - 2011/12 LS - PEF

 • Rozpočet režijních nákladů a jejich kontrola
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Rozpočet režijních nákladů a jejich kontrola
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Spotřebitelské úvěry
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Stravovací a ubytovací služby cestovního ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Systém nákupu materiálu a služeb pro kynologickou službu AČR
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Systém zajištění bezpečnosti pokrmů v závislosti na analýze rizik
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Systém zajištění bezpečnosti potravin v závislosti na analýze rizik
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní a daňové doklady a jejich oběh
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní a daňové doklady a jejich oběh
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní a daňové dopady automobilu v podnikání
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní a daňové odpisy a jejich vliv na stanovení daňové povinnosti
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Úloha a postavení logistiky v mezinárodním obchodě v rámci Evropské unie
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Uplatnění standardu GLOBALGAP do prvovýroby mléka
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Uplatnění standardu GLOBALGAP do prvovýroby mléka
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Vinný turismus ve zvolené oblasti
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Vliv jakosti na zpeněžování kravského mléka
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Vnitřní kontrolní systém ve Věznici Mírov
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v podniku podle IFRS a českých předpisů
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Vyhodnocení přezkoumávání hospodaření územních celků
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Vykazování dlouhodobého majetku dle Mezinárodních účetních standardů IFRS
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Výsledek hospodaření z účetního a daňového hlediska
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Využití bezhotovostních platebních prostředků
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Využití zemědělských komodit pro výrobu bioplynu
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Vývoj evidence cenných papírů v ČR po roce 1990
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Vývoj obchodování s cennými papíry v České republice a možnosti obchodování v současné době
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Vývojové trendy řemeslné výroby a maloobchodu v ČR
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Zájmové včelařství a velkochov včel
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Zákaznické preference ve vybrané oblasti služeb
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Zaměstnanecké benefity jako nástroj daňové optimalizace
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Zatížení neziskových organizací příjmovými daněmi
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Závazkové úvěry a bankovní záruky v České republice
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Zdanění zboží při jeho přemístění v Evropské unii
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení plnění rozpočtu na úrovni územně samosprávných celků
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Životní pojištění
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Změny ve výpočtech mzdových nákladů a poskytování benefitů
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Zpeněžování chmele
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Zpeněžování zemědělských komodit na burze
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Charakteristika vnitřního kontrolního systému v účetnictví
  Seidl Ladislav - 2010/11 ZS - PEF

 • Ekologické daně v České republice
  Moravec Lukáš - 2010/11 ZS - PEF

 • Finanční podpory státu v zemědělství v ČR
  Valder Antonín - 2010/11 ZS - PEF

 • Integrace daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení
  Březina Josef - 2010/11 ZS - PEF

 • Investiční certifikáty - jejich využití při tvorbě investičního portfólia drobného investora.
  Ulrich Milan - 2010/11 ZS - PEF

 • Investiční portfolio
  Žehrová Jana - 2010/11 ZS - PEF

 • Možnosti obce při získávání finančních prostředků s důrazem na daňové výnosy
  Moravec Lukáš - 2010/11 ZS - PEF

 • Možnosti využití biomasy jako zdroje energie
  Šánová Petra - 2010/11 ZS - PEF

 • Obchod s šumivými víny v ČR
  Šánová Petra - 2010/11 ZS - PEF

 • Obchodní operace franchising a jeho užití v praxi
  Regnerová Marta - 2010/11 ZS - PEF

 • Obchodování na komoditních trzích
  Ulrich Milan - 2010/11 ZS - PEF

 • Odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na daňový základ v s. r. o.
  Kuchařová Ivana - 2010/11 ZS - PEF

 • Požadované charakteristiky vinné révy
  Samek Miroslav - 2010/11 ZS - PEF

 • Problematika biopotravin v obchodním řetězci
  Šánová Petra - 2010/11 ZS - PEF

 • Rozvoj franšízinku v maloobchodní síti Brněnka
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 ZS - PEF

 • Třídění revových vín
  Samek Miroslav - 2010/11 ZS - PEF

 • Výroba a prodej biopotravin v ČR
  Šánová Petra - 2010/11 ZS - PEF

 • Životní pojištění - investiční instrument na finančním trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 ZS - PEF

 • Změny povinných odvodů osob samostatně výdělečně činných
  Březina Josef - 2010/11 ZS - PEF

 • Změny povinných odvodů zaměstnanců a OSVČ
  Březina Josef - 2010/11 ZS - PEF

 • Akcie - investiční instrument kapitálového trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza cenných papírů peněžního trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza příjmů a výdajů obce
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza úrokových sazeb úvěrových produktů
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Bankovní soustava České republiky
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Bezhotovostní platební instrumenty
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Bezhotovostní platební instrumenty
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Certifikace bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti při zpracování masa
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • CFD - nový investiční instrument na finančním trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Charakteristika účetních dokladů a jejich archivace
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Daň z nemovitosti z pohledu správce daně
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Daňová evidence podnikatele versus daňová kontrola
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové úniky v oblasti DPH
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové úniky v oblasti spotřebních daní
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Dluhopis - investiční instrument finančního trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Dluhopis - investiční instrument kapitálového trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Důchodový systém a penzijní fondy
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Fair Trade a jeho uplatnění na českém trhu
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Fenomén LOHAS a jeho dopad na obchod
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Finanční investiční instrumenty
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Finanční investiční strategie
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Financování stravování ve školství
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Geneticky modifikované plodiny a jejich uplatnění v ČR
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Hospodaření Lesů ČR
  Doubek Vítězslav - 2010/11 LS - PEF

 • Intergrace daně z příjmů a pojistného na sociální zabezpečení
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Investiční portfolio
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování brambor na trhu
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování cukrovky na trhu
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • Jakost a zpeněžování mléka ve vybrané firmě
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Jakost révových vín
  Kazilová Lucie - 2010/11 LS - PEF

 • Komparace ceny a kvality vybraných pojistných produktů v nabídce makléřské společnosti
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Maloobchodní prodej bio produktů na českém trhu a jeho budoucnost
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Metody hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Míra zdanění fyzické a právnické osoby
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Možnosti investování do životního pojištění
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Možnosti pro uplatnění určitých rizikových skupin v zaměstnání
  Šišková Jitka - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity při zaměstnávání zdravotně postižených
  Šišková Jitka - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdové účetnictví ve Vietnamu
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování
  Landová Marie - 2010/11 LS - PEF

 • Nabídka hypotečních úvěrů na finančním trhu ČR
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh na sestavení vnitropodnikové účetní směrnice v podniku
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh na sestavení vnitropodnikové účetní směrnice v podniku
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Obchod s biopečivem v ČR
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Obchod s červeným révovým vínem v ČR
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Obchodní aspekty bio potravin u vybraných prodejců
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Obchodování na komoditních trzích
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Obchodování s cennými papíry na organizovaném trhu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Obchodování s cennými papíry na organizovaných trzích v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele v ČR v komoditě čaje
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Odpisy dlouhodobého majetku a jejich vliv na daňový základ
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Pivo a pivovarnictví
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Pivo jako regionální produkt a jeho uplatnění
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Pivo jako regionální produkt a jeho uplatnění
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Podnikání ve venkovské turistice a agroturistice
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Podpůrná činnost MPO pro podnikání a spotřebitele
  Toth Štefan - 2010/11 LS - PEF

 • Pojetí nákladů ve finančním a vnitropodnikovém účetnictví
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Posouzení vedení účetnictví obchodních společností - v.o.s. a a.s.
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Posouzení vedení účetnictví obchodních společností - v.o.s. a a.s.
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Postavení Fair Trade v České republice
  Toth Štefan - 2010/11 LS - PEF

 • Postavení Fair Trade v České republice
  Toth Štefan - 2010/11 LS - PEF

 • Překážky v návaznosti zpracování biopotravin
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Převod daňové evidence na vedení účetnictví
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Přezkoumávání hospodaření obcí a svazků obcí z hlediska činnosti krajských úřadů a auditorů
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Příčiny vzniku a způsoby řešení předlužení podniku
  Landová Marie - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika podnikání v cestovním ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika podnikání v cestovním ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika českých potravin na vybraném zahraničním trhu
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika distribuce biopotravin na českém trhu
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika hypotéčních úvěrů v ČR
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika snižování základu daně z příjmů právnických osob
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika vybraného bankovního produktu
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Proces zpracování účetní závěrky
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Proces zpracování účetní závěrky
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Produkce drůbeže a její kvalita
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Propagace cestovní kanceláře na Internetu
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Public Relations maloobchodních podniků s potravinami
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Public Relations malých a středních nezávislých maloobchodníků
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Rozbor přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Rozbor přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Rozbor přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Rozpočtové určení daní
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • SEPA a její vliv na bezhotovostní platební instrumenty
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Současné požadavky při zpeněžování cukru na trhu
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • Součastnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Spotřebitelské chování při nákupu biopotravin
  Toth Štefan - 2010/11 LS - PEF

 • Stravovací a ubytovací služby v cestovním ruchu ve vybrané lokalitě
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Systém kritických bodů při výrobě vína
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Systémy zajišťování bezpečnosti vybrané zemědělské komodity - olejniny
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Tarifní a netarifní opatření v zahraničním obchodě České republiky
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Trendy v produkci a spotřebě piva
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Trendy ve spotřebě biopotravin
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Tvorba interních účetních směrnic u příspěvkové organizace
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní uzávěrka a závěrka
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní uzávěrka a závěrka
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Úvěry na bydlení
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Vedení účetnictví u státní příspěvkové organizace
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Vedení účetnictví versus daňová kontrola
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Vliv jakosti na zpeněžování mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • Vybrané rozdíly v oceňování a ve vykazování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle české právní úpravy a Mezinádních standardů účetního výkaznictví
  Stárová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Vymáhání daní z pohledu správce daně
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Výnos daně z nemovitostí z hlediska tvorby rozpočtu obce
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj logistiky jako nauky zabývající se toky zboží, peněz a informací
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj platebního styku z pohledu správce daně
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj složení investičního portfolia vzhledem k věku investora
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Vývojové trendy maloobchodu v ČR
  Toth Štefan - 2010/11 LS - PEF

 • Význam spotřebních družstev na maloobchodním trhu České republiky
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Začátky a průběh podnikání OSVČ
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Zahraniční obchod České republiky se zaměřením na zemědělské komodity
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Zahraniční obchod podnikatelského subjektu a determinanty ovlivňující jeho příjem
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Zásahy jednotek požární ochrany při výskytu nákazy v chovech zvířat
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Zdanění cigaret v zemích Evropské unie
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Změny v chování spotřebitele při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF