PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Vedené diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza podmínek na mezinárodním trhu se zemním plynem
  Regnerová Olga - 2013/14 ZS - PEF

 • Analýza spotřebitelských a účelových úvěrů vybraných finančních institucí
  Ulrich Milan - 2013/14 ZS - PEF

 • Analýza spotřebitelských a účelových úvěrů vybraných finančních institucí
  Ulrich Milan - 2013/14 ZS - PEF

 • Bezpečnost živočišných komodit na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Bezpečnosti potravin na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Biopotraviny na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Business case for a recycling centre in Manchester, Kentucky
  Šánová Petra - 2013/14 ZS - PEF

 • Daňové úniky na DPH
  Moravec Lukáš - 2013/14 ZS - PEF

 • Dopady finanční krize na poskytování úvěrů v ČR
  Ulrich Milan - 2013/14 ZS - PEF

 • Eliminace daňových úniků u spotřebních daní
  Moravec Lukáš - 2013/14 ZS - PEF

 • Eliminace daňových úniků v oblasti spotřebních daní
  Moravec Lukáš - 2013/14 ZS - PEF

 • Finanční analýza - SOTES Sokolov, spol. s r.o.
  Valder Antonín - 2013/14 ZS - PEF

 • Fundamentální akciová analýza společnosti Telefónica O2
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky ve zvolené pojišťovně
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u vybraného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Hospodaření neziskové organizace
  Štáfek Pavel - 2013/14 ZS - PEF

 • Konkurenceschopnost pivovarů na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Letecká nákladní přeprava a její význam pro mezinárodní obchod
  Regnerová Olga - 2013/14 ZS - PEF

 • Manažerské účetnictví jako zdroj informací pro řízení v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 ZS - PEF

 • Minimalizace rizik při exportu farmaceutických produktů
  Hes Aleš - 2013/14 ZS - PEF

 • Možnosti investování pro retailového investora na finančním trhu v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Možnosti vstupu českých podniků na turecký trh
  Regnerová Olga - 2013/14 ZS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh investičního portfolia
  Žehrová Jana - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh jednotného systému zaměstnaneckých benefitů v mezinárodním kontextu
  Šišková Jitka - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh na zlepšení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice k sestavení účetní závěrky a její aplikace v účetní závěrce vybraného podniku.
  Kuchařová Ivana - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybraný podnik
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybraný podnik.
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Obchodní činnost vydavatelství periodického tisku a její proměny pod vlivem současných trendů
  Toth Štefan - 2013/14 ZS - PEF

 • Predikce vývoje kurzu vybraných cenných papírů obchodovaných na BCPP
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 ZS - PEF

 • Převod účetní závěrky dle Českých účetních standardů na účetní závěrku dle standardů US GAAP
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Problematika využití řepky olejné ve výrobě biopaliv.
  Belová Anna - 2013/14 ZS - PEF

 • Produkty ekologického zemědělství a jejich konkurenceschopnost
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Reforma daňové správy v České republice
  Šulcová-Seidlová Marta - 2013/14 ZS - PEF

 • Srovnání odvodového zatížení zaměstnanců a OSVČ
  Moravec Lukáš - 2013/14 ZS - PEF

 • Účetní a interní audit ve společnosti Voith Industrial Services s.r.o.
  Valder Antonín - 2013/14 ZS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Čermáková Helena - 2013/14 ZS - PEF

 • Uplatnění včel a včelích produktů na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 ZS - PEF

 • Úvěrové bankovní produkty pro fyzické osoby a kreditní riziko bank
  Ulrich Milan - 2013/14 ZS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 ZS - PEF

 • Vývoj a dopady netarifních opatření při vývozu na trhy třetích zamí
  Regnerová Olga - 2013/14 ZS - PEF

 • Vývoj mezinárodního obchodu se zlatem
  Regnerová Olga - 2013/14 ZS - PEF

 • Aktuální problémy aplikace HACCP v maloobchodě
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Aktuální problémy produkce a prodeje medu ve vybrané ZO Svazu včelařů
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza dluhopisů kapitálového trhu
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza dluhopisů na kapitálovém trhu
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza nákladů a výnosů z účetního a daňového hlediska u vybraného subjektu
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza obratu vybrané společnosti v závislosti na systému řízení kvality
  Doubek Vítězslav - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza účtování obchodníka s cennými papíry
  Šišková Jitka - 2013/14 LS - PEF

 • Bankovní produkty pro studenty
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Bankovní produkty zajištění ve stáří
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Budování akvizice českých podniků na vybraném zahraničním trhu
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Český trh s vínem v kontextu se světovým trhem
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti bankovních služeb
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti retailových bankovních služeb
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Consumer Purchasing Behavior of Honey
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Czech Trade a podpora proexportní politiky
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • CzechTrade a oblasti podpory
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Dopady změn rozpočtového určení daní na hospodaření města Broumov v letech 2003 - 2013
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Eliminace úvěrového rizika u vybraných bank
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Etika prodeje zboží v maloobchodě
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Finanční produkty pro zajištění ve stáří
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Finanční zajištění environmentálních rizik v České republice
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Financování investičního záměru městyse Okříšky
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Financování prostřednictvím leasingových společností
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Fond kvalifikovaných investorů jako nástroj mezinárodního daňového plánování
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Franchising v realitních službách
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Fundamentální akciová analýza zvoleného akciového titulu
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení dopadů FairTrade produkce u vybraného státu
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení nákladů konkrétního podniku z hlediska finančního a manažerského účetnictví
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u vybrané obce
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u vybraného podniku
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u zvolené obce
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u zvoleného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky ve vybraném podnikatelském subjektu
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení průběhu inventarizace v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení účetní závěrky a uzávěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení užívání a evidence dlouhodobého majetku v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnocení výkonnosti podílových fondů kolektivního investování v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Hodnotová analýza a její využití na BCPP
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Internetové obchodování v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Investiční analýza akcií na kapitálovém trhu České republiky a Slovinska
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Kapitálová přiměřenost bank - BASEL III
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Komparace principů účetnictví v zemědělství dle Českých účetních standardů a IFRS
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost českého chmele na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost cukru na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Manažerské účetnictví jako zdroj informací pro řízení
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Mechanismus fungování antidumpingových řízení vedených EK jako ochrana před dumpingovými dovozy
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Metodika účtování vybraných okruhů u územně samosprávných celků
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Mezinárodně obchodní činnost vybrané společnosti
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Možnosti rozšíření franchisingové maloobchodní sítě ve vybraném regionu
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu zvolené destinace v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu zvolené destinace v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu zvolené destinace v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Návrh finančního portfolia pro fyzickou osobu
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Obchod s biopotravinami
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele při nákupu zboží v Evropské unii
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Omezení daňových úniků u spotřebních daní
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace investičního portfolia pro fyzickou osobu
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace mzdových nákladů a benefitů ve vybraném podniku
  Šišková Jitka - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace mzdových nákladů a benefitů ve vybraném podniku
  Šišková Jitka - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace mzdových nákladů a benefitů ve vybraném podniku
  Šišková Jitka - 2013/14 LS - PEF

 • Optimalizace procesu účtování finančního a operativního leasingu mezi subjekty účtujícími dle české právní úpravy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Podnikatelský záměr na založení cukrárny
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Posouzení dopadů odpisování dlouhodobého majetku na účetnictví a daň z příjmů konkrétního podniku
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Posouzení produktů finančního trhu pro zajištění ve stáří
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Potenciál zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Potenciál zvolené destinace na trhu cestovního ruchu v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2013/14 LS - PEF

 • Právní úprava a důsledky marketingových nástrojů
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Preference českých spotřebitelů při výběru révového vína
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Překážky a možnosti při zavádění biopotravin do mateřských škol z pohledu školních jídelen
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Převodní ceny v daňové praxi ČR
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika bankovních produktů v ČR
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika dlouhodobého majetku z pohledu daňových a účetních odpisů
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Problematika odepisování dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Rekonstrukce maloobchodní sítě ve vybraném regionu
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Rozbor specifik vedení účetnictví zvoleného občanského sdružení
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Současné možnosti investování fyzické osoby na finančním trhu v České republice
  Pfeiferová Daniela - 2013/14 LS - PEF

 • Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob a analýza dopadu jeho zavedení v českém prostředí
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Srovnání a interakce daňových systémů ČR a Ruska
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Srovnání účetnictví organizační složky státu před a po uskutečnění reformních kroků účinných k 1.1.2010
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • The Assessment of Financial Statements and Closing the Books of Accounts Procedures in a chosen Company
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Tvorba návrhu vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve zvoleném podniku
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Účetní závěrka konkrétního podniku
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Veřejné kapitálové trhy České republiky
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Vliv jakosti na zpeněžování mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2013/14 LS - PEF

 • Vliv označení potravin na nákupní chování spotřebitele
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Vliv RUD na hospodaření města Nasavrky za období 2003 - 2013
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Vliv RUD na hospodaření obce Hraběšice
  Žehrová Jana - 2013/14 LS - PEF

 • Vliv vinařských soutěží a ocenění na prodej vína
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Volba optimální formy obchodní společnosti s ohledem na účetní a daňové předpisy
  Kuchařová Ivana - 2013/14 LS - PEF

 • Vybrané aspekty ekonomiky včelařství
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Vyhodnocení daňového zatížení podnikatelů využívajících výdajový paušál
  Kukalová Gabriela - 2013/14 LS - PEF

 • Vyhodnocení účetní závěrky konkrétního podniku sestavené dle české právní úpravy
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Vyhodnocení účetní závěrky konkrétního podniku sestavené dle české právní úpravy
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Vytvoření vnitřních směrnic v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Vývoj obchodu v automobilovém průmyslu, hlavní trhy příštích let
  Toth Štefan - 2013/14 LS - PEF

 • Zahraniční obchod mezi Českou republikou a USA a návrh obchodní příležitosti pro vybranou českou společnost
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zavedení systému HACCP do prvovýroby mléka u regionálního zemědělce
  Šánová Petra - 2013/14 LS - PEF

 • Závislost výnosu spotřebních daní v ČR na sazbě daně
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení výsledků hospodaření vybraného podniku
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení a význam spotřebního financování
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení finanční gramotnosti studentů středních a vysokých škol
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení investičního projektu v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení maloobchodního prodeje outdoorových produktů ve vybraném regionu
  Hes Aleš - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kakaem
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu s kořením
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení pojistných produktů v České republice
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení společnosti PRE, a. s. na českém trhu
  Doubek Vítězslav - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení účetní závěrky a uzávěrky konkrétního podniku
  Lörinczová Enikö - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení účetní závěrky v podniku
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení účetního zobrazení finančního leasingu dle IFRS a české právní úpravy v leasingové společnosti
  Stárová Marta - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení výnosu daně z nemovitostí v České republice ve srovnání s vybranými zeměmi EU
  Moravec Lukáš - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení výsledků hospodaření vybraného podniku
  Ulrich Milan - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje příjmů státního rozpočtu v závislosti na výběru daní
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje příjmů státního rozpočtu v závislosti na výběru daní
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje příjmů státního rozpočtu v závislosti na výběru daní
  Štáfek Pavel - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje prodejů vybrané firmy
  Doubek Vítězslav - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje tržeb společnosti Baťa, a.s.
  Doubek Vítězslav - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení významu mezinárodního obchodu s kávou
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Irákem
  Regnerová Olga - 2013/14 LS - PEF

 • Zhodnocení způsobu finančního zabezpečení voleb do zastupitelstv krajů z pohledu obce
  Čermáková Helena - 2013/14 LS - PEF

 • Analýza distribučních cest biovína
  Šánová Petra - 2012/13 ZS - PEF

 • Analýza franchisového konceptu Potrefená husa
  Doubek Vítězslav - 2012/13 ZS - PEF

 • Analýza výkonnosti otevřených SRI fondů
  Ulrich Milan - 2012/13 ZS - PEF

 • Analýza vývoje daňových sankcí v ČR a jejich dopadu na subjekt
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 ZS - PEF

 • Daňová exekuce
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Frekvence užití koeficientů daně z nemovitostí v kontextu možnosti zvýšení výnosů daně ve vybraném regionu ČR
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2012/13 ZS - PEF

 • Hodnocení rizik při investování do podílových fondů
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 ZS - PEF

 • Klasické pivovarnické polotovary ve vybraném minipivovaru
  Belová Anna - 2012/13 ZS - PEF

 • Komparace daňových systémů České republiky a Ruské federace
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Logistické systémy v automobilovém průmyslu
  Toth Štefan - 2012/13 ZS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 ZS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 ZS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 ZS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovní ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 ZS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 ZS - PEF

 • Ochrana spotřebitele a etika prodeje potravin v maloobchodě
  Hes Aleš - 2012/13 ZS - PEF

 • Optimalizace investičního portfolia pro fyzickou osobu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 ZS - PEF

 • Optimalizace základu daně u právnických osob
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Postavení zaměstnance vs. OSVČ v systému daní a dávek ČR
  Moravec Lukáš - 2012/13 ZS - PEF

 • Převod daňové evidence na vedení účetnictví
  Stárová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Spotřebitel v ČR a jeho ochrana
  Doubek Vítězslav - 2012/13 ZS - PEF

 • Systém rovné daně a daňová spravedlnost
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2012/13 ZS - PEF

 • Trh s chmelem v České republice
  Kovářová Kateřina - 2012/13 ZS - PEF

 • Uplatnění biopotravin na farmářských trzích
  Šánová Petra - 2012/13 ZS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2012/13 ZS - PEF

 • Zdanění motorových vozidel
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 ZS - PEF

 • Zhodnocení finančních prostředků pro veřejný sektor
  Ulrich Milan - 2012/13 ZS - PEF

 • Zhodnocení vývoje zahraničního obchodu České republiky od roku 2005 a využívané obchodní metody
  Regnerová Olga - 2012/13 ZS - PEF

 • Analýza dluhopisů na kapitálovém trhu
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza akcií plynárenských společností
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza dluhopisů
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza dopadu změn v systému sociálního pojištění na vybraný subjekt
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza internetového prodeje zájezdů
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza nákladů a výnosů vybraného podniku
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza obchodování s komoditními futures
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza odbytu rostlinné bioprodukce
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza vývoje daňové kontroly v ČR
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza zajištění bezpečnosti vajec jako potraviny ve vybraném podniku
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Biopotraviny ve školním stravování
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Chování spotřebitele při výběru životního pojištění
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti bankovních služeb
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti pojišťovnictví
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Chování spotřebitele ve vybrané oblasti služeb - pohostinství
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Činnost subjektu Lázně Teplice v Čechách
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • CzechInvest a oblasti podpory
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Daně z příjmů v České republice a Rakousku
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Daňová exekuce
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Daňová kontrola jako důležitý procesní institut
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Daňová zátěž právnických osob v ČR
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Daňový proces v ČR a na Slovensku
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Dozor nad přezkoumáním hospodaření obcí
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Eliminace úniků na DPH
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Eliminace vlivu globalizace na trh s vínem v ČR
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Environmentální účetnictví ve vybraném zemědělském podniku
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Environmentální účetnictví ve vybraném zemědělském podniku
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Finanční analýza vybraných bankovních institucí
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Finanční poradenství v České republice
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Financování projektu z prosředků Evropské unie
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Franchising a jeho uplatnění v maloobchodě
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Fundamentální akciová analýza zvoleného titulu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Fundamentální analýza vybraných titulů akcií
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení vnitřních směrnic pro vedení účetnictví u vybraného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení bonity klienta u podnikatelských úvěrů ve vybrané obchodní bance
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky u zvoleného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky ve zvolené příspěvkové organizaci
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Hospodaření zemědělské usedlosti
  Štáfek Pavel - 2012/13 LS - PEF

 • Hypotéční úvěry - eliminace rizika nesplácení
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Hypoteční úvěry z pohledu vybrané banky
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Implementace daňových a účetních aspektů finančního leasingu ve zvoleném podniku
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Investiční portfolio pro fyzickou osobu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost brambor na trhu
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Konsolidovaná účetní závěrka konsolidace české společnosti německým koncernem
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Manažerské účetnictví jako zdroj informací pro řízení
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Merchandising a jeho vliv na nákupní rozhodnutí při prodeji petfoodových výrobků
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Mezinárodní obchod ČR službami a možnosti uplatnění české společnosti na zahraničním trhu
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Mezinárodní obchod s vojenským materiálem
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Mikroúvěry
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování pro fyzické osoby
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Možnosti investování pro retailového klienta na finančním trhu
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity - účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity - účetní a daňové hledisko
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Náklady a přínosy implementace HACCP ve vinařském podniku
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh a implementace systému vnitropodnikových směrnic firmy IJS Service s.r.o.
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia pro fyzickou osobu
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh investičního potrfolia
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh životního portfolia
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Návrh životního portfolia
  Žehrová Jana - 2012/13 LS - PEF

 • Německý automobilový průmysl, význam pro mezinárodní obchod a možnosti českých subdodavatelů
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Nepřímé administrativní náklady DPH v ČR
  Moravec Lukáš - 2012/13 LS - PEF

 • Obchod s vínem v České republice
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Obchodní strategie internetového projektu
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Obchodování s předměty práv duševního vlastnictví v České republice
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Obnovitelné zdroje a jejich využití v praxi
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele v České republice
  Doubek Vítězslav - 2012/13 LS - PEF

 • Optimalizace daňového základu fyzických osob
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Optimalizace daňového základu fyzických osob
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Optimalizace převodu účetní závěrky dle českých právních předpisů na účetní závěrku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Placené finanční poradenství v České republice
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Podpůrné mechanismy při prodeji potravin ve vybraném regionu v České republice
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání bankovních úvěrů u vybraných bankovních subjektů
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání instrumentů v bezhotovostním platebním styku u vybraných bank v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání kreditních karet z hlediska jejich využití pro fyzické osoby
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání parametrů současného důchodového systému a důchodové reformy v ČR
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání současných penzijních fondů a navrhovaných penzijních fondů v rámci důchodové reformy v ČR
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Porovnání spotřebitelských úvěrů u vybraných bankovních a nebankovních institucí v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Posouzení správnosti sestavení účetní uzávěrky a závěrky zemědělského podniku
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Postavení Fair trade v České republice
  Doubek Vítězslav - 2012/13 LS - PEF

 • Postup zapracování mezinárodních účetních standardů do účetnictví konkrétního podniku v ČR
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Problematika podnikání v oblasti zeleného cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Realizace podnikatelského záměru a možnosti vstupu do nového odvětví
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Regionální klastry na podporu prodeje tuzemských produktů
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Řešení účetní a daňové problematiky finančního leasingu ve zvoleném podniku.
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Rozbor procesu transformace výsledku hospodaření u zvoleného podnikatelského subjektu na daňový základ
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Rozbor procesu účetní závěrky u zvoleného zemědělského podniku
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Rozbor vedení účetnictví u zvolené organizační složky státu
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Sociální pojištění a změny nemocenského pojištění v praxi
  Šulcová-Seidlová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Spotřeba vybraných komodit na trhu s nealkoholickými nápoji v České republice
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Spotřebitel a faktory vnímání kvality bioprodukce
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Spotřebitelské preference seniorů při volbě rekreace
  Navrátilová Miroslava - 2012/13 LS - PEF

 • Státní regulace mezinárodního obchodu Ruské federace
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Systémy bezpečnosti a jakosti a potravin v praxi
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní a daňové aspekty začátku a průběhu podnikání OSVČ
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Čermáková Helena - 2012/13 LS - PEF

 • Úvěrové bankovní produkty pro fyzické osoby
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Vliv daně z přidané hodnoty na vybraný podnikatelský subjekt
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Vliv důchodové reformy na transformaci PF a jejich zhodnocení
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Vliv struktury pasiv na objem poskytovaných úvěrů u vybraných bank v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2012/13 LS - PEF

 • Vliv změn světové ekonomiky na zahraniční obchod vybraného podniku
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Volba metody oceňování zásob v zemědělském podniku
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Volba softwaru pro počítačové zpracování účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2012/13 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky soukromého zemědělce
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2012/13 LS - PEF

 • Výkaznictví organizačních složek státu
  Štáfek Pavel - 2012/13 LS - PEF

 • Využití účetní závěrky při hodnocení podnikatelské činnosti
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Využití účetní závěrky při hodnocení podnikatelské činnosti
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Využití účetní závěrky při hodnocení podnikatelské činnosti
  Landová Marie - 2012/13 LS - PEF

 • Vývoj mzdových nákladů v České republice
  Šišková Jitka - 2012/13 LS - PEF

 • Vývoj obchodu České republiky s produkty ekologického zemědělství po vstupu do Evropské unie
  Doubek Vítězslav - 2012/13 LS - PEF

 • Zajištění bezpečnosti bioproduktu na vybrané ekofarmě
  Šánová Petra - 2012/13 LS - PEF

 • Zefektivnění faktoringového financování podniku
  Ulrich Milan - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení a vývoj mezinárodního obchodu s vínem
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení konkurenčního prostředí na trhu s kosmetikou v České republice
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení konsolidovaných finančních výkazů vybraného podniku sestavených dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení netarifních opatření v mezinárodním obchodu
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení postavení podniku v mezinárodním obchodě osobními automobily
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení tarifních opatření a ochrana proti dumpingu
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení účetní závěrky konkrétního podniku
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení účetní závěrky podniku
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení velkoobchodní sítě s vybraným sortimentem
  Toth Štefan - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení vykazování výnosů dle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS v konkrétním podniku
  Stárová Marta - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje zahraničního obchodu České republiky před a po vstupu do EU
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení zahraničního obchodu České republiky od roku 2000 s ohledem na měnový kurz
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Zhodnocení zahraničního obchodu mezi ČR a Gruzií
  Regnerová Olga - 2012/13 LS - PEF

 • Změny ve spotřebitelském chování při nákupu potravin
  Hes Aleš - 2012/13 LS - PEF

 • Zpeněžování mléka na trhu
  Kovářová Kateřina - 2012/13 LS - PEF

 • Analýza cen vybraných biopotravin
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzických osob při různých způsobech vedení účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 ZS - PEF

 • Analýza problematických aspektů přepravy zboží v EU z hlediska DPH
  Moravec Lukáš - 2011/12 ZS - PEF

 • Analýza trhu s biokosmetikou a přírodní kontrolovanou kosmetikou
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Audit účetní závěrky
  Čermáková Helena - 2011/12 ZS - PEF

 • Biopaliva
  Samek Miroslav - 2011/12 ZS - PEF

 • Finanční krize ve vztahu k výnosům podílových fondů v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 ZS - PEF

 • Financování investičního záměru v Chotěboři
  Žehrová Jana - 2011/12 ZS - PEF

 • Insolvenční řízení ve vybraném podniku z pohledu vedení účetnictví.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Konkurenceschopnost vybraného petfoods na českém trhu
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Konopí a povědomí o jeho využití
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Logistické systémy v automobilovém průmyslu
  Toth Štefan - 2011/12 ZS - PEF

 • Manažerské účetnictví jako zdroj informací pro řízení
  Lörinczová Enikö - 2011/12 ZS - PEF

 • Možnosti expanze českých podniků na zahraničních trzích
  Regnerová Olga - 2011/12 ZS - PEF

 • Obchodování prostřednictvím e-brokera v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 ZS - PEF

 • Porovnání vykazování a účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle IFRS a dle české právní úpravy v návaznosti na požadavky vybrané společnosti
  Stárová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Positioning vybrané maloobchodní firmy v regionu
  Hes Aleš - 2011/12 ZS - PEF

 • Přechod ze systému daňové evidence na účetnictví a jeho daňové dopady
  Čermáková Helena - 2011/12 ZS - PEF

 • Preference investora v oblasti investování do podílových fondů
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 ZS - PEF

 • Projekt minipivovaru a jeho vstup na trh se zaměřěním na obchod, ekonomiku a marketing
  Regnerová Olga - 2011/12 ZS - PEF

 • QMS analysis and implementation of integrated food safety system in a selected company
  Šánová Petra - 2011/12 ZS - PEF

 • Rozbor procesu přechodu na účetní odepisování dlouhodobého majetku u vybrané obce
  Čermáková Helena - 2011/12 ZS - PEF

 • Správa a výběr spotřebních daní v ČR
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Transformace účetní závěrky sestavené dle české právní úpravy na účetní závěrku dle IAS/IFRS se zaměřením na finanční majetek konkrétní společnosti
  Stárová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Účetní závěrka ve zvoleném podniku jako podklad pro audit
  Stárová Marta - 2011/12 ZS - PEF

 • Využití bezhotovostních platebních prostředků
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 ZS - PEF

 • VYUŽITÍ SOLÁRNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH EKONOMICKÝ PŘÍNOS.
  Valder Antonín - 2011/12 ZS - PEF

 • Význam a perspektiva vývoje franchisingu v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 ZS - PEF

 • Zaměstnanecké benefity ve veřejné správě a obchodních společnostech.
  Seidl Ladislav - 2011/12 ZS - PEF

 • Zatížení domácností daní z příjmů fyzických osob
  Březina Josef - 2011/12 ZS - PEF

 • Zhodnocení exportních příležitostí České republiky ve státech Jižní Ameriky
  Hes Aleš - 2011/12 ZS - PEF

 • Analysis of Wine Trade in the Czech Republic
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzické osoby při vedení daňové evidence a účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzických osob při vedení daňové evidence a účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzických osob při vedení daňové evidence a účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzických osob při vedení daňové evidence a účetnictví
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza faktorů kvality biovína
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza hospodaření u zvolené příspěvkové organizace
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza hospodaření u zvolené příspěvkové organizace
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza mzdových nákladů a zaměstnaneckých benefitů u zvoleného podnikatelské subjektu
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza postavení vybraného podniku na trhu automobilových dílů
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza vybraných dluhopisových instrumentů
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza zásob u zvoleného výrobního podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Aplikace principů při optimalizaci logistických procesů
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Biopotraviny na českém trhu
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Burza cenných papírů Praha, a.s.
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Business plan for a new coffee house in Liberec - case study
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Cestovní ruch zvolené destinace
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Charakteristika účetní závěrky ve vybraném podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti bankovních služeb
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti bankovních služeb
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Chování spotřebitele v oblasti pojišťovnictví
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Činnost obchodního subjektu v oblasti lazeňstvi v ČR
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Comparison of the Czech and Russian accounting systems and Financial Statemens
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Daň z nemovitosti v ČR ve srovnání s vybranými zeměmi EU
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Daňová exekuce z pohledu městského úřadu jako správce daně
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Daňová kontrola po zavedení nového daňového řádu
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Daňové zatížení komerčních a neziskových subjektů v ČR
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Dopady finanční krize na poskytování úvěrů v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Dopady hypotéční krize na poskytování úvěrů v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Dopady hypotéční krize na poskytování úvěrů v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Efektivita majetkových daní v ČR
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Efektivnost systému HACCP ve vybraném mlékárenském provozu
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Ekonomické zhodnocení závislosti sdružení fyzických osob na právnické osobě
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Evaluation of business activity using financial analysis
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Evidence a inventarizace majetku firmy
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Financování investičního záměru společnosti COLSYS AUTOMATIK, a. s.
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Financování investičního záměru v Hlinsku
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Financování penzionu pro seniory v obci BUŠ
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Fudamentální analýza zvoleného akciového titulu
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Fundamentální analýza zvoleného akciového titulu
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Geneticky modifikovaná kukuřice v podmínkách českého zemědělství
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Harmonizace evropského účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení kvality osiv a analýza nákladů na testování vzorků osiva pšenice
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky ve vybraném podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Hodnocení procesu účetní závěrky ve zvolené neziskové společnosti
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Investiční strategie na kapitálových trzích
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Jakostní třídění a výroba vín
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Know-how podniku - jeho ochrana a využití v obchodní činnosti
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Komisní prodej zboží v podmínkách ČR
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Komparace daňového systému ČR a Švédska
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Konkurenceschopnost regionálních potravin
  Šánová Petra - 2011/12 LS - PEF

 • Kvalitativní a ekonomické aspekty výroby piva
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Liberalizace a rostoucí význam obchodu mezi EU a Ukrajinou
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Mezinárodní obchod s chmelem a faktory, jenž ho ovlivňují
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Moderní investiční produkty a jejich využití v portfoliu drobného investora
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti financování činosti zařízení sociální intervence - Terapeutické komunity
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti investování na finančním trhu městské části Letňany
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti investování pro retailového investora na finančním trhu
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti vstupu českých podniků do mezinárodního obchodu se Severoatlantickou aliancí
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Možnosti využití moderních strukturovaných produktů
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdové náklady a benefity z pohledu účetního a daňového
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinací
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinací
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinací
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu ve zvolené destinací
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Nástroje a modely používané v obchodní činnosti - pohostinstvi
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh investičního potrfolia fyzické osoby
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh na sestavení účtového rozvrhu podniku
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh na sestavení účtového rozvrhu podniku
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Obchod a certifikace s pivem v České republice
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Obchod s produkty včel v České republice
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Obchod se zemědělskými produkty z regionálního pohledu
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodní strategie specializované cestovní kanceláře
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodní značení vín a degustační proces
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodování FOREX
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Obchodování prostřednictvím e-brokera v ČR
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Oceňování zásob a jejich úbytků u zvoleného podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitele v ČR před nekalými obchodními praktikami na směnárnách
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Ochrana spotřebitelů před nebezpečnými výrobky
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Optimalizace daňového základu u daně z příjmů fyzických osob
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Optimalizace daňového základu u daně z příjmů právnických osob
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Optimalizace investičního porfolia pro fyzickou osobu
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Optimalizace investičního portfolia pro podnikatelský subjekt
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Porovnání bankovních úvěrů
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Porovnání daňového zatížení fyzických osob z pohledu daňové evidence a účetnictví
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Porovnání systému daňové evidence a účetnictví s přihlédnutím k zatížení daní z příjmů
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Potenciál rozvoje obchodu ve vybraných zemích Sahelu
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Proaktivní řízení retence klientů bank
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Problematika podnikání v oblasti agroturistiky
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Proces inventarizace a skladové hospodářství v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Proces inventarizace a skladové hospodářství v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Proces inventarizace a skladové hospodářství v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Proces inventarizace zásob v konkrétním podniku
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Prognóza vývoje kurzu zvoleného akciového titulu s pomocí fundamentální akciové analýzy
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Regionální využití franchisingové formy obchodu
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Reklamační řízení v maloobchodě
  Toth Štefan - 2011/12 LS - PEF

 • Řepka a její využití v současnosti
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Révová vína a jejich obchodní třídění
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Řídící a kontrolní systém a interní audit v bankách
  Valder Antonín - 2011/12 LS - PEF

 • Rozbor přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Rozbor účetních výkazů ve zvolené obchodní společnosti
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Rozbor účetních výkazů ve zvolené obchodní společnosti
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Rozdíly ve vymezení dlouhodobého hmotného majetku dle české právní úpravy a dle IAS/IFRS a jejich dopad do účetního výkaznictví konkrétní společnosti.
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Sociální pojištění a změny v nemocenském pojištění v České republice
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Sociální pojištění a změny v systému nemocenského pojištění v ČR
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Stravovací a ubytovací služby cestovního ruchu ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Technická analýza akcií
  Žehrová Jana - 2011/12 LS - PEF

 • Tradiční a netradiční včelí produkty
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Trend zdanění příjmů fyzických osob v ČR
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Trendy maloobchodu s potravinami ve vybraném regionu České republiky
  Hes Aleš - 2011/12 LS - PEF

 • Tvorba obchodní strategie vybraného podniku
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní specifika při rozdělení obchodní společnosti odštěpením a vznik 3 nových společností
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka
  Šišková Jitka - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka u zvoleného podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2011/12 LS - PEF

 • Účetní závěrka vybraného podniku
  Stárová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Uplatnění zahraničního touroperátora na českém trhu cestovního ruchu
  Navrátilová Miroslava - 2011/12 LS - PEF

 • Vliv propagace na rozvoj firmy
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Vliv spotřebních daní na podnikatelské subjekty
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Vliv způsobu vedení evidence podnikatelské činnosti na daňový základ fyzické osoby
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2011/12 LS - PEF

 • Vnitropodnikové účetnictví jako zdroj informací pro řízení v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Vnitropodnikové účetnictví jako zdroj informací v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Volba softwaru pro počítačové zpracování účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Volba softwaru pro počítačové zpracování účetnictví
  Kuchařová Ivana - 2011/12 LS - PEF

 • Vybrané aspekty spojené s produkcí a distribucí piva Budějovického Budvaru, n. p.
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní uzávěrky a závěrky v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2011/12 LS - PEF

 • Vyhodnocení procesu účetní závěrky ve vybraném podniku
  Čermáková Helena - 2011/12 LS - PEF

 • Využití aparativni klasifikace jatečných prasat v praxi
  Kovářová Kateřina - 2011/12 LS - PEF

 • Využití fundamentální analýzy při výběru akciových instrumentů do investičního portfolia
  Pfeiferová Daniela - 2011/12 LS - PEF

 • Využití strukturálních fondů EU - ROP
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Využití strukturálních fondů EU pro rozvoj regionu
  Ulrich Milan - 2011/12 LS - PEF

 • Využití účetní závěrky při hodnocení podnikatelské činnosti
  Landová Marie - 2011/12 LS - PEF

 • Vývoj obchodu se zlatem
  Doubek Vítězslav - 2011/12 LS - PEF

 • Vývoj zahraničního obchodu mezi Českou republikou a Španělskem
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Vývojové tendence chovu včel v ČR s ohledem na jakost a obchodovatelnost se včelími produkty
  Belová Anna - 2011/12 LS - PEF

 • Zatížení silniční dopravy povinnými poplatky
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Zavádění ekologických daní
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Zdanění neziskových organizací
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Zdanění neziskových organizací důchodovými daněmi
  Moravec Lukáš - 2011/12 LS - PEF

 • Zdanění osobních automobilů v ČR v porovnání s vybranými zeměmi EU
  Šulcová-Seidlová Marta - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení cestovního ruchu z hlediska tuzemských turistů
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení konkurenceschopnosti na leasingovém trhu
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení postavení České republiky v procesu liberalizace mezinárodního obchodu
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení postavení České republiky v procesu liberalizace mezinárodního obchodu
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje mezinárodního obchodu s cukrem
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení vývoje mezinárodního obchodu s medem
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení významu cestovního ruchu mezi Českou republikou a Chorvatskem
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Zhodnocení významu světového obchodu se zlatem a stříbrem
  Regnerová Olga - 2011/12 LS - PEF

 • Analýza nákladů a výnosů z hlediska účetního a daňového
  Váchová Valerie - 2010/11 ZS - PEF

 • Analýza příjmů a výdajů obce
  Váchová Valerie - 2010/11 ZS - PEF

 • Analýza správy spotřebních a ekologických daní
  Březina Josef - 2010/11 ZS - PEF

 • Daň z příjmů FO v návaznosti na daňovou reformu
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 ZS - PEF

 • Daňová dopady přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2010/11 ZS - PEF

 • Dopady novely zákona o správě daní a poplatků do úrovně sankcí
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 ZS - PEF

 • Efektivnost vymáhání daňových nedoplatků
  Moravec Lukáš - 2010/11 ZS - PEF

 • Hodnocení CP
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 ZS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2010/11 ZS - PEF

 • Hodnocení využití franchisingu pro začínající podnikatele
  Regnerová Olga - 2010/11 ZS - PEF

 • Inventarizace a skladové hospodářství v konkrétním podniku
  Lörinczová Enikö - 2010/11 ZS - PEF

 • Investování do podílových fondů u vybrané investiční společnosti
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 ZS - PEF

 • Konkurenceschopnost biopotravin
  Kovářová Kateřina - 2010/11 ZS - PEF

 • Manažerské účetnictví jako zdroj informací pro řízení
  Lörinczová Enikö - 2010/11 ZS - PEF

 • Možnosti využití státní podpory exportu v ČR
  Regnerová Olga - 2010/11 ZS - PEF

 • Návrh investičního portfolia klienta KB,a.s.
  Žehrová Jana - 2010/11 ZS - PEF

 • Optimalizace portfolia pro drobného investora
  Žehrová Jana - 2010/11 ZS - PEF

 • Porovnání bankovních úvěrových produktů z hlediska eliminace úvěrového rizika
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 ZS - PEF

 • Průmyslové využití energetických plodin
  Kovářová Kateřina - 2010/11 ZS - PEF

 • Řízení pohledávek ve společnosti s obratem vyšším než 5 miliard korun
  Valder Antonín - 2010/11 ZS - PEF

 • Rozbor hospodaření občanských sdružení
  Váchová Valerie - 2010/11 ZS - PEF

 • Současný stav a možnosti rozvoje venkovské turistiky a agroturistiky v turistickém regionu Plzeňsko
  Toth Štefan - 2010/11 ZS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmu právnických osob
  Landová Marie - 2010/11 ZS - PEF

 • Tvorba vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví příspěvkové organizace
  Valder Antonín - 2010/11 ZS - PEF

 • Účetní závěrka podniku a účtování závěrkových operací
  Stárová Marta - 2010/11 ZS - PEF

 • Účetní závěrka u zvoleného podnikatelského subjektu
  Čermáková Helena - 2010/11 ZS - PEF

 • Význam franchisingu pro podnikatele v ČR
  Regnerová Olga - 2010/11 ZS - PEF

 • Zdaňování příjmů nerezidentů ze zdrojů na území ČR
  Moravec Lukáš - 2010/11 ZS - PEF

 • Zhodnocení příjezdového cestovního ruchu vybrané destinace v České republice
  Hes Aleš - 2010/11 ZS - PEF

 • Zhodnocení působnosti celní správy v oblasti duševního vlastnictví v České republice
  Hes Aleš - 2010/11 ZS - PEF

 • Akceptování geneticky modifikovaných produktů
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza daňového zatížení fyzických osob při různých způsobech vedení účetnictví
  Landová Marie - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza dodržování zásad HACCP v gastronomické praxi
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza možností distribučních kanálů v prodeji biopotravin
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza platebních instrumentů používaných v mezinárodním obchodě
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza postavení vybraného podniku na realitním trhu
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza produkce mléka
  Kovářová Kateřina - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza rozpočtu obce
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza systému HACCP ve vybraném gastronomickém zařízení
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza vývoje daňového zatížení příjmů fyzických osob v ČR
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Analýza zahraničního obchodu České republiky se zaměřením na střelivo nevojenského charakteru
  Doubek Vítězslav - 2010/11 LS - PEF

 • Benefity jako forma odměňování a jejich dopady na čistou mzdu a zdanění
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Český trh s biopotravinami
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Charakteristika vnitřního kontrolního systému v účetnictví vybraného subjektu
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Daně a poplatky související se silniční dopravou v EU
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Daňová exekuce
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Daňová exekuce
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Daňová optimalizace společnosti Agrocom Hrušovany spol. s r.o.
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Daňová optimalizace u OSVČ v závislosti na způsobu evidence podnikatelské činnosti
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové alternativy produktivní činnosti fyzické osoby
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové ráje a jejich využití
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové ráje a možnosti jejich využití
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Daňové úniky a jejich zamezování u daní z příjmů
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a jeho odepisování
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Dodržování zásad pro vedení účetnictví ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Dodržování zásad pro vedení účetnictví ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Dodržování zásad pro vedení účetnictví ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Dodržování zásad pro vedení účetnictví ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Eliminace karuselových podvodů na DPH
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Eliminace kurzového rizika u firmy MIREMI,s.r.o.
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Establishing business, business plan and strategy
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Finanční poradenství v České republice
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Financování investičního záměru obce Srch
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Fiskální efekt penále a úroku dle zákona o správě daní a poplatků
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Franchising - charakteristika a uplatnění v České republice
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Franchising - vývoj a možnosti využití v ČR
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Fundamentální akciová analýza zvoleného titulu
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Fundamentální analýza firmy Telefónica O2 Czech Republic a.s.
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Harmonizace bezhotovostních platebních instrumentů v rámci EU
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Hodnocení elektrotechnických velkoobchodů v České republice
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Hodnocení finanční situace podniku
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Komparace investičních portfolií složených z podílových fondů a investičních certifikátů
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Kontrolní mechanismus snižování úvěrového rizika při poskytování spotřebitelských úvěrů
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Kontrolní systém ve vybrané společnosti veřejného stravování v ČR a srovnání se zeměmi mimo EU
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Kritická analýza účetní závěrky vybraného podniku
  Stárová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Leasing - daňové a účetní spekty
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Možnosti financování exportů investičních celků z České republiky
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Možnosti vývoje rozpočtového určení daní v ČR
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdový systém a formy odměňování
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Mzdový systém a zaměstnanecké benefity ve vybrané neziskové organizaci
  Šišková Jitka - 2010/11 LS - PEF

 • Nabídka služeb a potenciál rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Černilovsko
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Námořní přeprava v mezinárodním obchodě - vstup na trh v České republice
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia průmyslového podniku
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia vybraného subjektu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh investičního portfolia vybraného subjektu
  Žehrová Jana - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh obchodního systému pro intradenní obchodování s finančními instrumenty
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh optimalizace zásob v obchodní firmě
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro inventarizaci v konkrétní příspěvkové organizaci
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikové směrnice pro vedení účetnictví
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybraný podnik.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Návrh změny právní formy podnikání - založení společnosti s ručením omezeným
  Stárová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Optimalizace investičního portfolia pro fyzickou osobu
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Optimalizace obchodního systému pro intradenní obchodování s finančními instrumenty
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Optimální alternativa výdělečné činnosti z daňového hlediska
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Perspektivy vstupu České republiky do EMU a předpokládané důsledky
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Pivovarnictví a uplatňování českého piva
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Poplatky související se silniční dopravou
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnání daňového systému České a Slovenské republiky
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnání nabídky služeb finančního poradenství vybraných společností v ČR
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnání systému daňové evidence a účetnictví s přihlédnutím k zatížení daní z příjmů
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnani ucetnich software na ceskem trhu
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnání vybraných účetních software.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Porovnání vybraných účetních software.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Právní požadavky na značení potravin a dopady na společnost při jejich nedodržení
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Predikce chování spotřebitelů při nákupu potravin v České republice
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Preference spotřebitele při nákupu biopotravin
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Přerozdělování v důchodovém systému České republiky
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Primární emise cenných papírů v ČR
  Pfeiferová Daniela - 2010/11 LS - PEF

 • Problematika spreadového obchodování s komoditami
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Problémové oblasti daňového přiznání přímých a nepřímých daní
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Profesionální sportovci a daň z příjmů v ČR
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Protekcionismus a ochranářství Evropské unie vůči třetím zemím a zboží
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Reklama jako nástroj marketingové komunikace a její působení na spotřebitele
  Regnerová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Řešení organizačního zajištění a způsobu provedení inventarizace v konkrétní příspěvkové organizaci
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Rozbor nákladů a výnosů z hlediska finančního a manažerského účetnictví jako zdroj informací
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Rozbor Výkazu zisku a ztráty podniku s ohledem na předmět činnosti
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Správa a výběr spotřebních daní v ČR
  Šulcová-Seidlová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Srovnání sociálního a zdravotního pojištění v České a Slovenské republice
  Moravec Lukáš - 2010/11 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2010/11 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ u daně z příjmů právnických osob
  Landová Marie - 2010/11 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření vybraného podniku na daňový základ
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Transformace výsledku hospodaření vybraného podniku na daňový základ
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Trh s včelími produkty
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní audit ve vybraném lesním podniku
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka a její využití při hodnocení podnikatelské činnosti
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku
  Váchová Valerie - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve vybraném podniku.
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve zvoleném podniku
  Stárová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Účetní závěrka ve zvoleném podniku
  Stárová Marta - 2010/11 LS - PEF

 • Vedení účetnictví ve vybrané obchodní společnosti
  Seidl Ladislav - 2010/11 LS - PEF

 • Velkoobchodní činnost v České republice - význam, postavení a perspektivy
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybrané příspěvkové organizaci
  Čermáková Helena - 2010/11 LS - PEF

 • Výběr vhodného dodavatele jako součást QMS
  Šánová Petra - 2010/11 LS - PEF

 • Výběr vhodného účetního software pro firmu Czech facility, a.s.
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Výběr vhodného účetního software pro firmu PETRA company s.r.o.
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Vybrané problémy účetní uzávěrky a závěrky a způsoby jejich řešení
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Výhled vývoje včelařství v ČR
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Vykazování leasingu dle českých účetních předpisů a IFRS
  Kuchařová Ivana - 2010/11 LS - PEF

 • Využití Evropských fondů pro rozvoj nadnárodní společnosti
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Využití software při zpracování finančního účetnictví
  Valder Antonín - 2010/11 LS - PEF

 • Využití strukturálních fondů EU pro rozvoj regionu
  Ulrich Milan - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj zdanění spotřebními a ekologickými daněmi
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj spotřebitelských preferencí českých zákazníků ve zvolené destinaci
  Navrátilová Miroslava - 2010/11 LS - PEF

 • Vývoj zahraničního obchodu vínem v České republice
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Zájmové včelařství v tržním uplatnění
  Samek Miroslav - 2010/11 LS - PEF

 • Založení a změny vlastního kapitálu u s.r.o.
  Lörinczová Enikö - 2010/11 LS - PEF

 • Zdanění nápojů obsahujících líh
  Březina Josef - 2010/11 LS - PEF

 • Zhodnocení mezinárodního obchodu kávou
  Regnerová Olga - 2010/11 LS - PEF

 • Zhodnocení prodeje potravin českého původu na trhu České republiky
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Zhodnocení proexportních příležitostí v České republice
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF

 • Zhodnocení zákazníků vybraného maloobchodního formátu
  Hes Aleš - 2010/11 LS - PEF