PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Výzkumné projekty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Algoritmy včasného rozpoznání operací realizovaných za účelem zkrácení DPH se zacílením na převládající daňové úniky realizované v organizovaných spojeních osob nebo za použití ukradené identity - v podmínkách systému kontrolních hlášení
  Technologická agentura ČR, Ing. Lukáš Moravec Ph.D., 2016-2017

 • Aplikace systémů řízení jakosti u vybraného zemědělského podniku jako předpoklad efektivního zapojení do evropského agrárně potravinářského komplexu 2004
  GA PEF, Ing. Petra Šánová Ph.D.

 • Bariéry využitelnosti a rozvoje elektronického obchodování.
  GA PEF, Ing. Daniela Šálková Ph.D., 2008-2008

 • Dostupnost stravování pro celiaky (s bezlepkovou dietou) v provozovnách pohostinství v ČR a jejich společenská odpovědnost vůči sledované skupině spotřebitelů
  GA PEF, Ing. Daniela Šálková Ph.D., 2014-2015

 • Identifikace faktorů daňového úniku na spotřebních daních v ČR a tvorba alternativní metody jeho kvantifikace
  GA PEF, Ing. Lukáš Moravec Ph.D., 2013-2014

 • Komparace metod oceňování lesního porostu v ČR
  GA PEF, Ing. Helena Čermáková Ph.D., 2009-2009

 • Kvalita medu z pohledu spotřebitelů s ohledem na vnitřní a vnější atributy produktu
  GA PEF, Ing. Petra Šánová Ph.D., 2015-2015

 • Model nákladového účetnictví a jeho aplikace v zemědělských podnicích
  GA PEF, Ing. Jitka Šišková, 2012-2013

 • Model predikce úniků na DPH v ČR identifikující rizikové plátce
  Technologická agentura ČR, Ing. Lukáš Moravec Ph.D., 2014-2015

 • Návrh na zlepšení vypovídací schopnosti ekonomických ukazatelů používaných pro hodnocení finanční výkonnosti lesních závodů v České republice
  GA PEF, 2015-2016

 • Návrh oceňovacích metod majetku podnikatelských subjektů podle Mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS
  CIGA, Ing. Helena Čermáková Ph.D., 2009-2010

 • Návrh signifikace potravinářského zboží prodávané formou nabídky Fair Trade (FT) v České republice
  GA PEF, Ing. Štefan Toth, 2013-2014

 • Podpora zavádění standardů EUREP GAP do zemědělské praxe
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Antonín Valder CSc., 2006-2009

 • Posílení konkurenceschopnosti místních mlékárenských výrobků na trhu
  GA PEF, doc. Ing. Kateřina Kovářová Ph.D., 2011-2012

 • Průzkum nabídky potravin vhodných pro zákazníky s nesnášenlivostí lepku v maloobchodě.
  GA PEF, doc. Ing. Aleš Hes CSc., 2012-2013

 • Skrytý potenciál při zavádění biopotravin do mateřských škol
  GA PEF, Ing. Petra Šánová Ph.D., 2013-2013

 • Stabilizace a motivace výzkumných týmů v oblasti agrobiotechnologických oborů
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Aleš Hes CSc., 2009-2012

 • Transformace předmětu Obchodní nauka do virtuální podoby
  GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, 2007-2007

 • Transformace předmětu daňová soustava pro kombinované studium do virtuální podoby
  GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, 2006-2006

 • Tvorba nového předmětu Tax Systems - Daňové systémy v angličtině se studijním materiálem v podobě elektronických skript
  GA PEF, Ing. Daniela Pfeiferová, 2006-2006

 • Účetní zobrazení lesního porostu
  GA PEF, Ing. Helena Čermáková Ph.D., 2007-2007

 • Vypracování systému řízení odborných praxí magistrského studia
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Aleš Hes CSc., 2004-2004

 • Vytvoření metodiky nástrojů pro kontrolu efektivnosti využívání finančních prostředků určených na rekvalifikační kurzy
  GA PEF, Ing. Pavel Štáfek, 2013-2014

 • Vytvoření metodiky účtování lesních porostů v podnikovém účetním systému pro potřeby zjišťování finanční a majetkové situace podniků lesního hospodářství v ČR
  GA PEF, Ing. Helena Čermáková Ph.D., 2014-2015

 • Vytvoření systému klasifikace daňových úniků a návrhu prediktivního modelu nelegálních daňových úniků určeného k verifikace v rámci projektu GAČR
  GA PEF, Ing. Lukáš Moravec Ph.D., 2011-2012

 • Využití účetních dat a informací z činnosti interního auditu se zaměřením na veřejné finance
  GA PEF, Eliška Matušková, 2008-2008

 • Vývojové trendy spotřebitelského koše potravin pro zákazníky s onemocněním diabetes mellitus
  GA PEF, doc. Ing. Aleš Hes CSc., 2011-2012