FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Pedagogická činnost Vyhledávání »

Zrušit filtr

Katedra zajišťuje výuku široké avšak specializované palety předmětů biologické povahy. Základ výuky tvoří předměty, které se týkají především problematiky ochrany lesa (lesnická fytopatologie a lesnická entomologie).Katedra vypisuje každoročně volitelné předměty také pro zájemce z ostatních fakult ČZU (např. Ochrana rostlin).

Průběžně se akreditují nové předměty, které pomáhají dotvářet profil absolventa tak, aby jeho vzdělání odpovídalo současným požadavkům praktického ale i vědecko-výzkumného uplatnění.

 • LOX12E Forest Protection

 • LOL85Z Monitoring a management chráněných druhů

 • LOX09E Forest Protection I.

 • LOX07Z Forest Protection I. - Field Lecture

 • LOL01Z Metody sběru přírodnin - TC

 • LOL03E Metody sběru přírodnin I. (živočichové)

 • LOL73E Ochrana lesů II.

 • LOL85E Ochrana lesů II.

 • LOL07Z Ochrana rostlin

 • LOL86Z Ochrana rostlin

 • LOL38Z Praxe I.

 • LOL29Z Základy ochrany lesů HSSL - TC

 • LOL37Z Komplexní terénní cvičení

 • LOZ71Z Ochrana lesa

 • LOL04E Ochrana lesa (vč. fytopatologie)

 • LOL78E Ochrana lesa (vč. Fytopatologie)

 • LOL02E Ochrana lesů II.

 • LOL09E Ochrana lesů II.

 • LOL13Z Ochrana lesů II. - TC

 • LOL30Z Ochrana lesů II. - TC

 • LOL83Z Ochrana lesů II. - TC

 • LOL33Z Ochrana lesů (vč. fytopatologie) - TC

 • LOA01E Základy ochrany lesů

 • DLOX9Y Integrovaná ochrana lesů

 • DLOX01Y Ochrana lesů - abitiotičtí škodliví činitelé a obratlovci

 • DLOX02Y Lesnická fytopatologie

 • DLOX03Y Mykologie

 • DLOX04Y Obecna fytopatologie

 • DLOX05Y Ochrana lesů - hmyzí škůdci

 • DLOX06Y Obecná entomologie

 • DLOX07 Systematická entomologie

 • DLOX07Y Systematická entomologie

 • DLOX09Y Integrovaná ochrana lesů

 • DLOX10Y Management velkoplošných kalamit

 • DLOX11Y Využití GIS v ochraně lesa

 • DLOX12Y Biologická ochrana lesa

 • DLOX18Y Modelování abiotického poškozování lesních porostů