Katedra obecné zootechniky a etologie
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce
  GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, 2012-2013

 • Chování a mortalita mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v období po opuštění hnízda v imisních oblastech Krušných hor
  GA FZP, Marek Kouba, 2012-2012

 • Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor
  CIGA, Marek Kouba, 2010-2011

 • Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor.
  GA FZP, Marek Kouba, 2010-2010

 • Efekty umělého odchovu na budoucí reprodukční zapojení goril západních nížinných, chovaných ve světových zoo
  GA FAPPZ, 2015-2015

 • Klinické hodnocení efektu zoorehabilitace na pacienty po apoplexii
  GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2013-2013

 • Kriteria úspěšné selekce štěňat
  GA FAPPZ, Ing. Petra Vyplelová, 2009-2009

 • Mikrosatelitní mapování genomu národních plemen nutrií z genových zdrojů ČR.
  GA FAPPZ, Ing. Martina Svatoňová, 2012-2012

 • Mimořádná stipendia studentům MGrSP a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.
  GA FAPPZ, Ing. Helena Chaloupková Ph.D., 2016-2016

 • Modelování nástrojů pro hodnocení životní úrovně na základě ukazatelů trhu práce v České republice
  GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, 2009-2009

 • Modelování nezaměstnanosti v závislosti na rizikových faktorech
  GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, 2011-2011

 • Národní program uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík CSc., 2005-2006

 • Odolnost pachové stopy, jako důkazu v trestním řízení, vůči fyzikálním vlivům vnějšího prostředí
  GA FAPPZ, 2017-2018

 • Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus
  GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, 2015-2015

 • Poplašná vokalizace gibonů chovaných v zajetí na nebezpečí
  GA FAPPZ, 2016-2016

 • Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět "Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti"
  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ing. Ivona Svobodová Ph.D., 2006-2008

 • Segmentace trhu práce
  GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, 2014-2015

 • Skleněné kuličky jako pachový sorbent.
  GA FAPPZ, 2016-2016

 • Stanovení genotypových frekvencí protomotorové oblasti C963T genu leptinu u českého strakatého skotu
  GA FAPPZ, 2015-2015

 • Stanovení optimální délky jednotky terapie se psem na základě stanovení kortizolu ze slin
  GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2015-2015

 • Studium biologie a ekologie sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) v přirozeném prostředí a monitoring jeho prodeje a míry obratu na ptačích trzích
  GA FAPPZ, 2014-2014

 • Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů
  GA FAPPZ, Ing. Helena Chaloupková Ph.D., 2017-2018

 • Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.
  GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, 2013-2013

 • Využití bezpilotního letounu k monitoringu lesních ekosystémů
  GA FAPPZ, 2014-2014

 • Využití genetické variability u hospodářských zvířat
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík CSc., 1999-2004

 • Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u plemen koní genetických zdrojů
  GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2011-2011

 • Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u plemen starokladrubský kůň a hucul zařazených do GZ ČR.
  GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2013-2013

 • Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u vybraných plemen koní genetických zdrojů
  GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2012-2012

 • Využití standartních klinických paramentů pro průkaznost zoorehabilitace v nemocničních zařízeních
  GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2014-2014

 • Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu
  Ministerstvo vnitra ČR, Ing. Helena Chaloupková Ph.D., 2017-2020

 • Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy
  Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Ivona Svobodová Ph.D., 2010-2012