Katedra statistiky
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Publikace Vyhledávání »

Zrušit filtr

Dosažené výsledky vědeckovýzkumné práce prezentují pracovníci katedry na vědeckých konferencích respektive přednáškových turné na univerzitách v České republice, Slovensku, Španělsku, Francii, Rakousku,Polsku, Maďarsku, Lotyšsku, Tchajwanu, Indii a Turecku a rovněž na tradičních odborných seminářích Statistica didactica a Statistica practica, které katedra pravidelně pořádá.

Článek v odborném periodiku

HLAVSA, T. – URBANCOVÁ, H. – RICHTER, P. Ways of Human Resource Branding in Czech Agricultural Companies. Scientia Agriculturae Bohemica, 2015, roč. 46, č. 3, s. 112-120. ISSN: 1211-3174.

DVOŘÁK, J. – WALCZYK, J. – NATOV, P. – HOŠKOVÁ, P. Structure of the operating time of the harvesters during casual logging. Sylwan, 2015, roč. 159, č. 4, s. 300-306. ISSN: 0039-7660.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – FEJFAR, J. Influence of Gender and Other Factors to Final Grade. International Education Studies, 2015, roč. 8, č. 4, s. 95-103. ISSN: 1913-9020.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – VARVAŽOVSKÁ, P. PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 2, s. 607-616. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A.; idPublikace = 68330; Název: Application of Multivariate Statistical Methods in the Analysis of Czech Population Life Quality with Attention to Regional Differentiation-- Neexistuje podtyp publikace --

FAMĚRA, O. – MAYEROVÁ, M. – BUREŠOVÁ, I. – KOUŘIMSKÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of selected factors on the content and properties of starch in the grain of non-food wheat. Plant, Soil and Environment, 2015, roč. 61, č. 6, s. 241-246. ISSN: 1214-1178.

HLAVSA, T.; idPublikace = 69906; Název: Approaching the service-based economy: regionally differentiated employment growth in Czechia-- Neexistuje podtyp publikace --

URBANCOVÁ, H. – HLAVSA, T. Age Management Principles in Czech Agrarian Sector. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3, s. 93-102. ISSN: 1804-1930.

ČERMÁKOVÁ, O. – JANEČEK, M. – JINDROVÁ, A. – KOŘÍNEK, J. The impact of farming and land ownership on soil erosion. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 5, s. 883-890. ISSN: 1211-8516.

VYPLELOVÁ, P. – VOKÁLEK, V. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Individual human odor fallout as detected by trained canines. FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL, 2014, roč. 2014, č. 234, s. 13-15. ISSN: 0379-0738.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES E-LEARNING EXPERIMENTAL RESEARCH. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 80-86. ISSN: 1803-1617.

BORÁK, J. – NOVOTNÁ, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. Statistická analýza smyslového hodnocení spotřebitelů vybraných odrůd bílého vína. Ekonomická revue, 2014, roč. 17, č. 4, s. 217-224. ISSN: 1212-3951.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. Comparison of Research Engagement of PhD Students at Various Study Programs at CULS Prague: An Introductory Study. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 66-73. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Lifelong education at the Faculty of Economics and Management at the Czech University of Life Sciences in Prague. New Educational Review, 2014, roč. 38, č. 4, s. 115-126. ISSN: 1732-6729.

ČADKOVÁ, Z. – SZÁKOVÁ, J. – MIHOLOVÁ, D. – VÁLEK, P. – PACÁKOVÁ, Z. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. Faecal excretion dynamic during subacute oral exposure to different Pb species in Rattus norvegicus . Biological Trace Element Research, 2013, roč. 152, č. 2, s. 225-232. ISSN: 0163-4984.

NOVOTNÁ, Z. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. European Union Member States Disparity Based on the Europe 2020 Agenda Indicators . Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 44, č. 1, s. 47-54. ISSN: 1211-3174.

PROCHÁZKOVÁ, R. Zásady budování pevných základů obilných sil. Mechanizace zemědělství, 2013, roč. LXIII, č. 5, s. 82-85. ISSN: 0373-6776.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. THE STUDENTS´ EVALUATION OF THE E-SUPPORT IN THE FULL TIME FORM OF STUDY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1803-1617.

AULOVÁ, R. – HLAVSA, T. Capital structure of agricultural businesses and its determinants. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 2, s. 23-36. ISSN: 1804-1930.

KORBA, J. – ŠILLEROVÁ, J. – PAPRŠTEIN, F. – SEDLÁK, J. – PROKINOVÁ, E. – HOŠKOVÁ, P. Evaluation of susceptibility level of pear cultivars to fire blight (Erwinia amylovora) in the Czech Republic. Horticultural Science, 2013, roč. 40, č. 2, s. 58-64. ISSN: 0862-867X.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Unethical Behavior of the Students of the Czech University of Life Sciences. International Education Studies, 2013, roč. 6, č. 11, s. 79-86. ISSN: 1913-9020.

HAVLÍČEK, Z. – ŠMEJKALOVÁ, M. – GROSZ, J. – LOHR, V. – BENDA, P. Agritourism Farms - Evaluation of Their Websites Quality and Web 2.0. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1804-1930.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. UTILIZATION OF THE RURAL TOURISM SERVICES IN THE CZECH REPUBLIC. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 256-263. ISSN: 1211-3174.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. VEŘEJNÉ DOTACE CEN ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE V ČESKÉ REPUBLICE. Auspicia, 2013, roč. X, č. 1, s. 129-135. ISSN: 1214-4967.

POLÁČKOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L. RELATIONSHIP OF SUCCESS IN UNIVERSITY STUDY AND ADMISSION EXAM RESULTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2013, roč. 6, č. 4, s. 281-293. ISSN: 1803-1617.

PACÁKOVÁ, Z. – POLÁČKOVÁ, J. Hierarchical Cluster Analysis – Various Approaches to Data Preparation. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 3, s. 53-63. ISSN: 1804-1930.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. – HARVILÍKOVÁ, M. Representativeness of the FADN CZ sample of agricultural enterprises and ways of its verification. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2639-2648. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. COMPOSITE INDICATOR IN EVALUATION OF THE REGIONAL DISPARITIES IN QUALITY OF LIFE IN THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2013, roč. LXI, č. 7, s. 2239-2248. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. VÝZNAM STRATEGICKÝCH DOKUMENTŮ PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-9. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. HODNOCENÍ TRHU PRÁCE V ČR POMOCÍ ANALÝZY PŘEŽITÍ A COXOVA REGRESNÍHO MODELU . Auspicia, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 10-18. ISSN: 1214-4967.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza postoje občanů karlovarského kraje k životnímu prostředí. Auspicia, 2013, roč. ročník X, č. 1, s. 184-187. ISSN: 1214-4967.

HLAVSA, T. – AULOVÁ, R. Analysis of the Effect of Legal Form and Size Group on the Capital Structure of Agricultural Businesses of Legal Entities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2013, roč. V, č. 4, s. 91-104. ISSN: 1804-1930.

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

PILAŘ, L. – HLAVSA, T. Osobní iniciativa v kontextu transformačního stylu vedení. Auspicia, 2013, roč. X, č. 2, s. 69-75. ISSN: 1214-4967.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF RESULTS IN CHOSEN SUBJECTS AND ANALYSIS OF THE MOTIVATION OF ADULT STUDENTS . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 1, č. 5, s. 36-47. ISSN: 1803-1617.

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – PŘIBYL, J. – MAJZLÍK, I. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, roč. 57, č. 2, s. 75-82. ISSN: 1212-1819.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. MODELLING DEPENDENCE INDICATORS OF LABOR MARKET USING ADVANCED STATISTICAL METHODS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 165-172. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of disparities in living standards regions of the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. 2012, č. 4, s. 407-414. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. Specifické poruchy učení u studentů Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Media4u Magazine, 2012, roč. 9. ročník, č. 1/2012, s. 31-34. ISSN: 1214-9187.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. POSSIBILITIES OF EFFECTIVENESS EVALUATION OF DEVELOPMENT COOPERATION OF EVROPEAN UNION. Agricultura tropica et subtropica, 2012, roč. 45, č. 2, s. 50-57. ISSN: 0231-5742.

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. EVALUATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF PROCESS IMPROVEMENT IN FOOD PACKAGING. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 115-120. ISSN: 1211-8516.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. ANALYSIS OF STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 2, s. 78-91. ISSN: 1803-1617.

KÁNSKÁ, E. – JAROLÍMEK, J. – HLAVSA, T. – ŠIMEK, P. – VANĚK, J. – VOGELTANZOVÁ, T. Using social networks as an integration tool in rural areas of the Czech Republic -- agricultural enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 4, s. 173-180. ISSN: 1211-8516.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. A COMPARISON OF STUDY RESULTS OF BUSINESS ENGLISH STUDENTS IN E-LEARNING AND FACE-TO-FACE COURSES. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2012, roč. 5, č. 3, s. 173-1847. ISSN: 1803-1617.

JINDROVÁ, A. – POLÁČKOVÁ, J. DIMENSIONALITY REDUCTION OF QUALITY OF LIFE INDICATORS. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7/2012, s. 147-154. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. Variables selection for quality of life evaluation in the European Union. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 199-206. ISSN: 1211-8516.

ULBRICHOVÁ, I. – HOŠKOVÁ, P. – MACH, J. – KYLAR, J. – NOHA, T. Extensive production of maple large-sized planting stock in forest nurseries . Scientia Agriculturae Bohemica, 2012, roč. 43, č. 4, s. 153-159. ISSN: 1211-3174.

PRÁŠILOVÁ, M. – VARVAŽOVSKÁ, P. A RESIDENTIAL AREA CITIZENS´ ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT OF LIVING IN THE DOMESTIC AND EUROPEAN CONTEXT . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 225-232. ISSN: 1211-8516.

POLÁČKOVÁ, J. – PACÁKOVÁ, Z. Multivariate Statistical Analysis of the E-Communication Indicators in the European Union. Statistika, 2012, roč. 49, č. 4, s. 48-58. ISSN: 0322-788X.

SVATOŠOVÁ, L. – NOVOTNÁ, Z. REGIONÁLNÍ DISPARITY A JEJICH VÝVOJ V ČR V LETECH 1996-2010. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2012, roč. 15, č. 1, s. 103-110. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. The Development of Regional Disparities in Czech Republic over the 2005-2010 years. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2012, roč. LX, č. 7, s. 337-344. ISSN: 1211-8516.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HACKL, O. – FLEISCHMAN, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (I.). Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 2, s. 68-70. ISSN: 0373-6776.

PROCHÁZKOVÁ, R. Posouzení hlukových poměrů vyvolaných provozem posklizňové linky (II.) – měření a protihluková opatření. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 59, č 3, s. 80-83. ISSN: 0373-6776.

Rural tourism and its contribution to the development of countryside doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Andrea Jindrová, 2011

DÖMEOVÁ, L. – VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. COMPARISON OF FULL TIME AND COMBINED STUDIES WITH GENDER ASPECT. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č 1, s. 31-45. ISSN: 1803-1617.

GROSZ, J. Identifikace vlivných bodů v modelu lineární regrese. Statistika, 2011, roč. 48, č 1/2011, s. 71-76. ISSN: 0322-788X.

VOSTRÝ, L. – ČAPKOVÁ, Z. – PŘIBYL, J. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-archives of Animal Breeding , 2011, roč. 54, č 1, s. 1-9. ISSN: 0003-9438.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. Segmentation of rural tourists in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 117-122. ISSN: 1211-8516.

KÁBA, B. Exploratory analysis of selected indicators of the Czech Republic regional labour markets. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 123-128. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – HLAVSA, T. Complex assessment of poverty using composite indicator. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2011, roč. 3, č 2, s. 84-91. ISSN: 1804-1930.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – KOPECKÁ, L. – SVOBODA, R. DUOPOLY PRICE COMPETITION ON MARKETS WITH AGRICULTURAL PRODUCTS . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 241-249. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – ZEIPELT, R. Sample representativeness verification of the FADN CZ farm business sample. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 4, s. 251-255. ISSN: 1211-8516.

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 51059; Název: THE POSITION OF REGIONS ACCORDING TO THE SELECTED INDICATORS OF THE LABOUR MARKET-- Neexistuje podtyp publikace --

HRON, J. – MACÁK, T. – JINDROVÁ, A. The theory of preferential choice and its utilization in managerial decision-making. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2011, roč. 57, č 5, s. 211-216. ISSN: 0139-570X.

PRÁŠILOVÁ, M. – SEVEROVÁ, L. – CHROMÝ, J. SUBSIDIES OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC AND THEIR ECONOMIC CONTEXT. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 293-300. ISSN: 1211-8516.

ŠRÉDL, K. – PRÁŠILOVÁ, M. Vliv demografických změn na výdaje na vzdělávání. Media4u Magazine, 2011, roč. 8, č. 3, s. 3-6. ISSN: 1214-9187.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of development tendencies of unemployment rate in CR regions. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 4, s. 343-347. ISSN: 1211-8516.

PACÁKOVÁ, Z. – JINDROVÁ, A. Information benefit of graduates follow-up surveys. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 3, s. 129-141. ISSN: 1803-1617.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE POSITION OF THE CR AMONG THE EU STATES BASED ON CHOSEN MEASURES OF THE LISBON STRATEGY. Journal of Competitiveness, 2011, roč. 2011, č 3, s. 50-57. ISSN: 1804-171X.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Measurement of Life Satisfaction across the Czech Republic. Statistika, 2011, roč. 48, č 3, s. 35-45. ISSN: 0322-788X.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. ASSESSMENT OF SUBJECTIVE ASPECTS OF THE QUALITY OF LIFE IN THE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č 7, s. 267-274. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. State and Development Analysis of Human Resources in Region South-West. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 387-394. ISSN: 1211-8516.

FRÝDLOVÁ, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. DETERMINANTS INFLUENCING CONSUMER BEHAVIOUR IN ORGANIC FOOD MARKET. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. LIX, č. 7, s. 111-120. ISSN: 1211-8516.

VOSTRÝ, L. – VYDROVÁ, H. – DOKOUPILOVÁ, A. – MACH, K. – JANDA, K. Estimation of the genotype * environment interactions in the broiler rabbits. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 2, č. 41, s. 92 - 97. ISSN: 1211-3174.

PROCHÁZKOVÁ, R. – HOŠKOVÁ, P. Základy statistiky pro zemědělské praktiky. Úroda, 2010, roč. 58, č. 8, s. 61 - 63. ISSN: 0139-6013.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. INOVATIVNÍ PŘÍSTUP K VÝUCE STATISTIKY. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 2, č. 1, s. 14 - 27. ISSN: 1803-1617.

POLÁČKOVÁ, J. – JINDROVÁ, A. Vyhodnocení dotazníkového šetření pomocí korespondenční analýzy. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 173 - 178. ISSN: 1212-3951.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. Názory prvovýrobců mléka na současný stav evropského trhu a jejich předpokládané strategie do roku 2015. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. LII/191, č. 3, s. 75 - 83. ISSN: 0139-7265.

SVATOŠOVÁ, L. Comparison of demographic development in the CR and the EU countries. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 4, s. 176-182. ISSN: 0139-570X.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. ANALÝZA VÝVOJE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 379 - 388. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. SVĚTOVÁ POPULACE A JEJÍ OČEKÁVANÝ BUDOUCÍ VÝVOJ. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 3, s. 197 - 205. ISSN: 1211-8516.

HLAVSA, T. Výběr ukazatelů pro hodnocení ekonomiky regionů. Ekonomická revue, 2010, roč. 13, č. 3, s. 145 - 151. ISSN: 1212-3951.

ŠTOLBOVÁ, M. – HLAVSA, T. – LEKEŠOVÁ, M. Methods of calculating the handicaps of less favoured natural conditions. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2010, roč. 56, č 5, s. 215-223. ISSN: 0139-570X.

DURILA, M. – KALINČÍK, T. – PACÁKOVÁ, Z. – CVACHOVEC, K. Discard volume necessary for elimination of heparin flush effect on thromboelastography. Blood Coagulation & Fibrinolysis, 2010, roč. 21, č 2, s. 192-195. ISSN: 0957-5235.

SVATOŠOVÁ, L. Subjektivní hodnocení životních podmínek obyvatelstva v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. LVIII, č. 6, s. 515 - 522. ISSN: 1211-8516.

KÁBA, B. Classification of the EU countries labour markets. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. II, č. 4, s. 99 - 105. ISSN: 1804-1930.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. CONTRIBUTION OF A LINEAR PROGRAMMING VBA MODULE TO STUDENTS PEFORMANCE. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2010, roč. 3, č. 2, s. 54 - 65. ISSN: 1803-1617.

PREININGER, D. – LOJKA, B. – BECHYNĚ, M. – HLAVSA, T. Dynamics of weed species under different land use systems in Peruivan Amazon. Agricultura tropica et subtropica, 2010, roč. 43, č. 1, s. 42 - 48. ISSN: 0231-5742.

HLAVSA, T. – ČERVENÁ, G. SOUHRNNÝ INDIKÁTOR JAKO NÁSTROJ KOMPLEXNÍHO HODNOCENÍ REGIONŮ. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 1, s. 67 - 73. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Vývoj základních demografických ukazatelů ve vztahu k velikostním skupinám obcí. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. XIII, č. 2, s. 51 - 59. ISSN: 1212-3285.

HLAVSA, T. The possibilities of complex assessment of the development and categorization of rural areas. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 151 - 160. ISSN: 1211-8516.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. – ZEIPELT, R. PODNIKÁNÍ VE VENKOVSKÉ TURISTICE V ČESKÉ REPUBLICE. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2010, roč. 3, č. 13, s. 15 - 24. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. The development of incomes and expenditures of households in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 3, s. 183 - 188. ISSN: 1211-3174.

PRÁŠILOVÁ, M. – KUNA, Z. – KREPL, V. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. – PACÁKOVÁ, Z. DEMOGRAPHIC EXPANSION IN DEVELOPING COUNTRIES. Agricultura tropica et subtropica, 2009, roč. 42, č. 4, s. 201 - 207. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. – MACHÁČEK, O. RISK ELIMINATION IN CZECH AGRICULTURE BY MEANS OF AGRICULTURAL INSURANCE INSTRUMENTS. Scientia Agriculturae Bohemica, 2009, roč. 40, č. 4, s. 245 - 252. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠOVÁ, L. Diferencovanost demografického vývoje v regionech ČR. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 261 - 266. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Komparace demografického vývoje v České a Slovenské republice. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2009, roč. 0, č. 3, s. 27 - 32. ISSN: 1212-3285.

KOUŘIMSKÁ, L. – BABIČKA, L. – VÁCLAVÍKOVÁ, K. – MIHOLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – KOUDELA, M. The effect of fertilization with fermented pig slurry on the quantitative and qualitative parameters of tomatoes (Solanum lycopersicum). Soil and Water Research, 2009, roč. 3, č. 4, s. 116 - 121. ISSN: 1801-5395.

KOZLOVSKÝ, O. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – KULHÁNEK, M. – KOS, M. – PRÁŠILOVÁ, M. Influence of nitrogen fertilizer injection (CULTAN) on yield, yield components formation and quality of winter wheat grain. Plant, Soil and Environment, 2009, roč. 55, č. 12, s. 536 - 543. ISSN: 1214-1178.

PRÁŠILOVÁ, M. – ŠTOLC, L. – HLAVSA, T. Support of Agricultural Insurance in the Czech Republic. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2008, roč. 3, č. 50, s. 33 - 43. ISSN: 0139-7265.

HLAVSA, T. The impact of the LFA payments on the FADN farms. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 10, s. 489 - 497. ISSN: 0139-570X.

BALÍK, J. – PAVLÍKOVÁ, D. – KOZLOVSKÝ, O. – PRÁŠILOVÁ, M. – ČERNÝ, J. – LIPAVSKÝ, J. Výživa rostlin na bázi amonné formy dusíku. Agrochémia, 2008, roč. 48, č. 12, s. 26 - 30. ISSN: 1335-2415.

SVATOŠOVÁ, L. Charakteristika regionálních rozdílů příjmové situace domácností ČR. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2008, roč. 0, č. 1, s. 14 - 20. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Human Resources Development in Rural Areas of the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2008, roč. 54, č. 2, s. 23 - 28. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. – KÁBA, B. Možnosti posouzení faktorů determinujících regionální rozvoj v České republice. Acta regionalia et environmentalica, 2008, roč. 5, č. 1, s. 1 - 5. ISSN: 1336-5452.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. Šance a rizika v rozvoji nejmenších obcí kraje Vysočina. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 0, č. 3, s. 165 - 174. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – GROSZ, J. – HOŠKOVÁ, P. KOMPARACE DEMOGRAFICKÉHO CHOVÁNÍ KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY POMOCÍ VÍCEROZMĚRNÝCH STATISTICKÝCH METOD. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2008, roč. 0, č. 6, s. 103 - 112. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. – KREPL, V. – PACÁKOVÁ, Z. QUANTIFICATION OF THE CHANCES AND RISKS OF IMPORTANT ASPECTS OF AN EMPIRICAL SURVEY IN THE COMMUNITIES OF VYSOČINA REGION . Scientia Agriculturae Bohemica, 2008, roč. 39, č. 4, s. 335 - 341. ISSN: 1211-3174.

KULHÁNEK, M. – BALÍK, J. – ČERNÝ, J. – SCHWEITZER, K. – VANĚK, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Evaluating of phosphorus quantity/intensity parameters in soil with different systems of organic fertilising. Plant, Soil and Environment, 2008, roč. 54, č. 9, s. 389 - 394. ISSN: 1214-1178.

HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – DVOŘÁK, P. – PIVEC, V. – PRÁŠILOVÁ, M. Site conditions and genotype influence polyphenol content in potatoes. Horticultural Science, 2007, roč. 34, č. 4, s. 132 - 137. ISSN: 0862-867X.

BALÍK, J. – KULHÁNEK, M. – PRÁŠILOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, D. – ČERNÝ, J. Obsah vodorozpustného fosforu v rhizosféře rostlin pěstovaných na kambizemi s rozdílným organickým hnojením. Agrochémia, 2007, roč. 11, č. 4, s. 15 - 20. ISSN: 1335-2415.

DVOŘÁK, P. – HAMOUZ, K. – PRÁŠILOVÁ, M. – JURSÍK, M. Effect of the date of polypropylene textile removal and sites on yield-forming components of early potatoes. Scientia Agriculturae Bohemica, 2007, roč. 38, č. 4, s. 162 - 167. ISSN: 1211-3174.

SVATOŠOVÁ, L. Regionální rozdíly ve vydáních domácností . Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 10, č. 2, s. 16 - 112. ISSN: 1212-3285.

KÁBA, B. – SVATOŠOVÁ, L. Využitelnost kombinovaných modelů časových řad pro tvorbu předpovědí ukazatelů regionálního trhu práce. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 10, č. 2, s. 25 - 32. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Lidské zdroje jako předpoklad regionálního rozvoje. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2007, roč. 55, č. 6, s. 157 - 162. ISSN: 1211-8516.

PRÁŠILOVÁ, M. – QUIROGA NARANJO, M. – KREPL, V. UTILIZATION OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY IN CHILE . Agricultura tropica et subtropica, 2007, roč. 40, č. 3, s. 126 - 133. ISSN: 0231-5742.

PRÁŠILOVÁ, M. – HLAVSA, T. EMPIRICKÝ VÝZKUM V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2007, roč. 2, č. 10, s. 17 - 24. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. – PRÁŠILOVÁ, M. Analýza regionálního rozvoje s využitím vícerozměrných statistických metod,. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2006, roč. 54, č. 6, s. 70 - 77. ISSN: 1211-8516.

SVATOŠOVÁ, L. Analýza potenciálu lidských zdrojů v regionech. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2006, roč. 9, č. 1, s. 71 - 74. ISSN: 1212-3285.

PRÁŠILOVÁ, M. Agricultural Price Statistics in the Czech Republic. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2006, roč. 52, č. 11, s. 7 - 12. ISSN: 0139-570X.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. Procesní analýza jako nástroj hodnocení dynamiky rozvoje regionů. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 1, č. 1, s. 5 - 7. ISSN: 1212-3285.

SVATOŠOVÁ, L. Metodologická východiska hodnocení dopadů vložených prostředků na regionální rozvoj. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales, The Scientific Journal for Economics, Management and Trade, 2005, roč. 0, č. 2, s. 57 - 61. ISSN: 1212-3285.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. Monitoring of regional development dynamics with use of process analysis. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 3, s. 112 - 116. ISSN: 0139-570X.

SVATOŠOVÁ, L. Methodological starting points of regional development analyses. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2005, roč. 51, č. 2, s. 64 - 68. ISSN: 0139-570X.

Odborná monografie

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – PLZÁKOVÁ, L. – ZEIPELT, R. Venkovský cestovní ruch v České republice. Praha: České zemědělské univerzita v Praze, 2012, 112s. ISBN 978-80-213-2264-6.

SVATOŠOVÁ, L. – KÁBA, B. Statistické nástroje ekonomického výzkumu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2012, 176s. ISBN 978-80-7380-359-9.

DVOŘÁK, J. – NATOV, P. – HRIB, M. – NATOVOVÁ, L. – HOŠKOVÁ, P. – BYSTRICKÝ, R. – KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – LIESKOVSKÝ, M. Využití harvestorových technologií v hospodářských lesích. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2012, 156s. ISBN 978-80-7458-028-4.

DVOŘÁK, J. – BYSTRICKÝ, R. – HOŠKOVÁ, P. – HRIB, M. – JARKOVSKÁ, M. – KOVÁČ, J. – KRILEK, J. – NATOV, P. – NATOVOVÁ, L. The use of harvester technology in production forests. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, s.r.o., 2011. 156s. ISBN 978-80-7458-018-5.

HRABÁNKOVÁ, M. – ŘEHOŘ, P. – ROLÍNEK, L. – SVATOŠOVÁ, L. Faktory regionálního rozvoje a jejich vliv na sociálně-ekonomický potenciál regionu. Brno: Akademické nakladatelstvíCERM, s.r.o. Brno, 2011. 111s. ISBN 978-80-7204-752-9.

MACHÁČEK, O. Finanční a pojistná matematika, 3. vydání, 2007. Praha: PROSPEKTRUM, s.s r.o., Praha, 2007. 216s. ISBN 80-7175-143-X.

MACHÁČEK, O. Finanční a pojistná matematika. Praha: Prospektrum spol. s r.o. Praha, 2001. 215s. ISBN 80-7175-104-9.

Kapitoly v odborné knize

PRÁŠILOVÁ, M. Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění. Praha: OREGO-Dr. Milan Havlíček, 2010. 239s. ISBN 978-80-86741-94-9. s. Od A do Z ve výzkumech veřejného mínění, s. 157 - 175.

SVATOŠOVÁ, L. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. PEF ČZU Praha: PEF ČZU Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1696-6. s. Předpoklady rozvoje kraje Vysočina, Analýza stavu a vývoje potenciálu lidských zdrojů v kraji Vysočina. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina, s. 10 - 28.

KÁBA, B. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. Praha: PEF ČZU, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1696-6. s. Environmentální aspekty udržitelného rozvoje, s. 28 - 39.

SVATOŠOVÁ, L. Rozvoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru. Praha: MJF Praha, 2007. 1s. ISBN 80-86284-66-2. s. Hodnocení stavu a vývoje potenciálu lidských zdrojů v regionech, s. 23 - 77.

PRÁŠILOVÁ, M. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. Praha: ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1696-6. s. Předpoklady rozvoje kraje Vysočina, s. 6 - 7.

PRÁŠILOVÁ, M. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. Praha: ČZU v Praze, Provozně ekonomická fakulta, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1696-6. s. Empirický výzkum v obcích kraje Vysočina, s. 40 - 48.

KÁBA, B. Příležitosti rozvoje obcí kraje Vysočina. Praha: ČZU PEF, 2007. 1s. ISBN 978-80-213-1696-6. s. Životní prostředí, s. 8 - 9.

SVATOŠOVÁ, L. Vybrané diagnostické metody pro sledování regionálního rozvoje. České Budějovice: JU České Budějovice, 2006. 1s. ISBN 80-7040-835-9. s. Vybrané diagnostické metody pro sledování regionálního rozvoje- metody analýzy dopadů vložených prostředků na rozvoj regionů, s. 33 - 63.

SVATOŠOVÁ, L. Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky. České Budějovice: JU České Budějovice, 2005. 1s. ISBN 80-7040-749-2. s. Regionální rozvoj z pozice strukturální politiky, s. 82 - 173.

HLAVSA, T. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005. Praha: Linde, 2005. 1s. ISBN 80-86131-64-5. s. Regionální rozdíly nezaměstnanosti, s. 24 - 25.

Článek ve sborníku z akce

BARTOŠKA, J. – JINDROVÁ, A. – PELIKÁN, M. Survey of team roles dependency on value portraits. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Czech University of Life Sciences Prague, Kamýck. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2015. s. 9-16.

VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – TICHÁ, I. PHD STUDENT-SUPERVISOR RELATIONSHIP – IS THERE A PROBLEM? . In In 12th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha: Czech University of Life Sciences Prague. Praha: Czech University of Life Sciences Prague: Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 634-641.

ČERMÁKOVÁ, H. – HLAVSA, T. – STÁROVÁ, M. Student's interest in setting up a business and educate themselves. In Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 59-65.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Households´ Level of Living in the Capital of Czech Republic. In Journal: Procedia Economics and Finance, Vol. 26 (2015), Conference: 4th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2015) 30.04.2015, Elsevier . Elsevier : Elsevier , 2015. s. 1074-1079.

KUČERA, P. – SVATOŠOVÁ, L. – PELIKÁN, M. UNIVERSITY STUDY RESULTS AS RELATED TO THE ADMISSION. In Proceedings of the 12th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2015 04.06.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 318-324.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Positive disparities in microregions. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, 2015. s. 109-116.

SVATOŠOVÁ, L. – SVOBODOVÁ, J. Changes in the Assessment of Conditions of Living in Regions of the Czech Republic. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 407-415.

PRÁŠILOVÁ, M. – PROCHÁZKOVÁ, R. Long-term changes in production and structure of Czech agriculture and the devices for modeling of future development of these . In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: CULS Prague, 2015. s. 347-353.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – PLÁŠILOVÁ, L. – PLÁŠILOVÁ, L. Factors influencing costs of milk production in the EU –importance of herd size. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Praha: PEF ČZU v Praze, 2015. s. 256-263.

ŠÁNOVÁ, P. – NOVÝ, J. – SVOBODOVÁ, J. – ŠERÁKOVÁ, P. Pilot analysis of key factors in honey consumption. In Agrarian Perspectives XXIV. – Global Agribusiness and Rural Economy 16.09.2015, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2015. s. 416-424.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Economic look of Czech Republic households at the environment. In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2nd World Conference on Business, Economics and Management, vol. 109 (2014) 25.04.2013, Belek, Antalya, Turkey. Imprint: ELSEVIER: Elsevier (ScienceDirect), 360 Park Avenue South, 9th Floor,New York, NY 10010, 2014. s. 464-469.

ŠÁNOVÁ, P. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – REGNEROVÁ, O. THE IMPACT OF TEACHING FORM ON STUDY RESULTS IN SUBJECT FOOD GOODS KNOWLEDGE. In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 687-693.

FLÉGL, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IS PARETO’S 80-20 RULE APPLICABLE IN RESEARCH? A CASE OF CULS PRAGUE. In In 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014 05.06.2014, Praha: Czech University of Life Sciences Prague . Praha: Czech University of Life Sciences Prague : , 2014. s. 125-131.

JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. ACADEMIC MISCONDUCT AMONG CZECH AND FOREIGN STUDENTS. In Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2014) 05.06.2014, Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2014. s. 270-275.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Quality of Life in the Rural Territories. In APX 2014 11.09.2014, Prague. : CULS Prague, 2014. s. 1-8.

PROCHÁZKOVÁ, R. – PRÁŠILOVÁ, M. – LAPUTKOVÁ, A. SURVEY OF CONSUMER AND PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR OF RURAL AND URBAN HOUSEHOLDS IN THE CZECH REPUBLIC. In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. - THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2015, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague - Faculty of Economics and Management, 2014. s. 335-344.

KUČERA, P. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY SUCCESS IN MATHEMATICAL SUBJECTS. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 333-340.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. EXPERIMENTAL RESEARCH IN BUSINESS ENGLISH E-LEARNING COURSE AND FACE-TO-FACE COURSE: THE STUDY PROPER. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 347-353.

OČENÁŠEK, V. – ULMAN, M. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Evaluation of competencies in informatics at bachelor study programme freshmen. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 469-474.

POLÁČKOVÁ, J. – SVATOŠOVÁ, L. ANALYSIS OF SUCCESS IN UNIVERSITY STUDY AS CONNECTED TO ADMISSION EXAM RESULTS. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 (ERIE 2013) 06.06.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 503-509.

PRÁŠILOVÁ, M. – HOŠKOVÁ, P. EQUAL OPPORTUNITIES CREATION FOR UNIVERSITY STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS. In Proceedings of the 10th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2013 06.06.2013, Prague, Czech Republic. Prague: Czech University of Life Sciences, 2013. s. 516-523.

PETERKA, B. – NOVOTNÁ, Z. – JINDRA, P. – JINDRA, P. Statistical evaluation of data obtained by particle counter using non-reference fluids. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 518-522.

PROCHÁZKOVÁ, R. STATISTICAL ANALYSIS OF NATALITY AND FERTILITY FORECAST OF REGION PODEBRADY TOWN. In MEZINARODNI VEDECKA KONFERENCE: HRADECKE EKONOMICKE DNY 2013 - EKONOMICKY ROZVOJ A MANAGEMENT REGIONU, DIL II 19.02.2013, Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC. Hradec Kralove, CZECH REPUBLIC: GAUDEAMUS, UNIV HRADEC KRALOVE, ROKITANSKEHO 62, HRADEC KRALOVE, 500 03, CZECH REPUBLIC, 2013. s. 276-280.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. THE E-SUPPORT IN THE REGULAR FORM OF STUDY IN THE CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2012. s. 471-480.

PROCHÁZKOVÁ, R. – JINDROVÁ, A.; idPublikace = 54754; Název: QUALITY AND PEDAGOGY RATING OF ADVANCED STATISTICAL COURSE -- Neexistuje podtyp publikace --

KUČÍRKOVÁ, L. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. IMPACT OF E-LEARNING ON THE RESULTS OF STUDENTS IN THE LESSONS OF BUSINESS ENGLISH. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 294-302.

SVATOŠOVÁ, L. – BOHÁČKOVÁ, I. METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF REGIONAL DISPARITIES. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 11-18.

BOHÁČKOVÁ, I. – SVATOŠOVÁ, L. REGIONAL COMPETITIVENESS, PROSPERITY AND DEVELOPMENT DYNAMICS - THEIR ADVISABILITY IN CONTEXT OF EU ECONOMIC AND SOCIAL COHESION POLICY. In 15TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 20.06.2012, Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Reg Econ & Ad. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77,: MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2012. s. 112-119.

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. THE ATTITUDE OF ADULT STUDENTS TOWARDS PARTICULAR SUBJECTS, THEIR MOTIVATION AND RESULTS. In Efficiency and Responsibility in Education 8th International Conference 09.06.2011, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2011. s. 342-350.

JARKOVSKÁ, M. – KUČERA, P. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – VARVAŽOVSKÁ, P. COMPARING STUDENTS’ RESULTS IN DISTANCE- STUDIES CENTRES USING STATISTICAL ANALYSES. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2011) 09.06.2011, Praha. Praha: ČZU Praha, 2011. s. 166-177.

JINDROVÁ, A. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – NOVOTNÁ, Z. Evaluation of indicators of labour market using logistic regression. In Agrarian Perspectives - Proceedings of the 20th Scientific Conference 13.09.2011, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Praha: CULS Prague, Faculty of Economics and Management, 2011. s. 447-454.

ZEIPELT, R. – JINDROVÁ, A. – DÖMEOVÁ, L. RURAL TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC. In 14TH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON REGIONAL SCIENCES 22.06.2011, Boretice, CZECH REPUBLIC. MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, : MASARYKOVA UNIV, ZENOTINOVO NAM 9, BRNO 601 77, CZECH REPUBLIC, 2011. s. 302-307.

ANALÝZA ZAMĚSTNANOSTI STÁTŮ EU NA ZÁKLADĚ STRUKTURÁLNÍCH UKAZATELŮ Ing. Hana Vydrová, Ing. Andrea Jindrová, 2010

VYDROVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. WOMEN IN DISTANCE STUDIES. In ERIE 2010 10.06.2010, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague, FEM, Department of Systems Engineering, 2010. s. 71-78.

Analýza podobnosti krajů České republiky z hlediska demografických projevů doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2010

VYDROVÁ, H. – JINDROVÁ, A. – KUČERA, P. EVALUATION OF THE CONTRIBUTION OF THE USE OF SOFTWARE “„STATISTICA“ IN STATISTICAL COURSES. In ERIE 2010 10.06.2010, PEF, ČZU v Praze. PEF, ČZU v Praze: PEF, ČZU v Praze, 2010. s. 275-282.

KUČERA, P. – KREJČÍ, I. – VYDROVÁ, H. – KUČÍRKOVÁ, L. EDUCATIONAL IMPACT OF VBA MODULES. In ERIE 2010 10.06.2010, Praha. Praha: CULS Prague, 2010. s. 196-202.

SVATOŠOVÁ, L. Instruments of methodology for assessment of the levels of living of the population. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 365-371.

PROCHÁZKOVÁ, R. Unusual Statistical Views of the Household Expense Structure in the Czech Republic. In Agrarian Perspectives 14.09.2010, Praha. Praha: PEF ČZU v Praze, 2010. s. 357-364.

MACH, J. – HOŠKOVÁ, P. – SELBY, R. – ŘEZBOVÁ, H. Dairy farm development plans in the EU. In Agrarian Perspectives, PROCEEDINGS of the 19th International Scientific Conference 14.09.2010, Czech University of Life Sciences Prague, CR. Prague, CR: Czech University of Life Sciences Prague, 2010. s. 225-232.

Identifikace pachového spadu pomocí psů Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

HLAVSA, T.; idPublikace = 66522; Název: Methodological instrument for complex regional development evaluation and regional categorization-- Neexistuje podtyp publikace --

MALÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. – HLAVSA, T. LESS-FAVORED AREAS IN THE EUROPEAN UNION. In HRADECKE EKONOMICKE DNY 2007, I: EKONOMICKY RUST A ROZVOJ REGIONU. ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT IN THE REGION 06.02.2013, Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2007. s. 421-452.

Ostatní výsledky

VOKÁLEK, V. – VYPLELOVÁ, P. – PINC, L. – PACÁKOVÁ, Z. – BARTOŠ, L. – SANTARIOVÁ, M. – ČAPKOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Lidský pachový spad jako prostředek individuální indentifikace osob. 2014, In: Sborník konference Pachová identifikace osob pomocí speciálně vycvičených psů, 25. září 2014, Praha, Česká republika, s.15.

VENCLOVÁ, K. – URBANCOVÁ, H. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. Advantages and Disadvantages of Business Continuity Management. In ICIBM 2013 : International Conference on Innovation, Business and Management "in Thomson Reuters", "Issue 76" 14.04.2013, Venice. Venice: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2013. s. 177-181.

DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. Hodnocení Metodiky tvorby veřejných strategií. In XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 19.06.2013, Valtice. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 378-383.

VARVAŽOVSKÁ, P. – PRÁŠILOVÁ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Local Action Group as a Actors in the Regional Administration (Results of a Case Study in the Region of the Czech Republic). 2012, International journal of economics and finance studies, ISSN 1309-8055 (online, 2012, roč. 4, č.2, s. 195-204. A membership in a Local Action Group (LAG) is the oportunity for getting financial means from the European program LEADER and in this way the LAG becomes an attractive partner of the regional development. Local action groups are established on the principle of partnership of public administration, entrepreneurial and non-profit spheres in a given region. A bottom-up principle supports the inclusion of local inhabitants into the solution of local problems and creates the space for cooperation and partnership. The aim of a theoretical part of the contribution is the Leader program introduction and the purpose of LAG. A practical part of the contribution is created by the results of a case study of a particular LAG. The article comes out from the study of documents, a secondary analysis of the data and from the outputs of non-standardized and semi-standardized interviews with the representatives of chosen state, private and entrepreneurial subjects. An investigation of knowledge of LAG activities was carried out among citizens and acquired data were statistically evaluated. On the basis of acquired knowledge, the importance of the local action group as one of the regional administration and development agents is evaluated..

VOSTRÝ, L. – HOFMANOVÁ, B. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. – MAJZLÍK, I. – PŘIBYL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Genetics of melanoma in Old Kladruber horse. 2011. Book of Abstracts of the 62nd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29.8.-2.9.2011, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands, s. 145. ISBN: 978-90-8686-177-4.

KRÁLOVÁ, D. – PACÁKOVÁ, Z. – PINC, L. – VYPLELOVÁ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Schopnost psů reagovat na gesta osoby a pohyby makety. 2011. 38. etologická konference České a slovenské etologicé společnosti. Kostelec nad Černými lesy. 9. . 12. listopadu 2011.

Působivá přednáška statistických předmětů a její specifika Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2010

Comparison of health during test by two hybrids lines broiler rabbit HYLA Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., doc. Ing. Karel Mach, CSc., Ing. Hana Vydrová, 2010

Use of dogs to identify individual odor fall-out of humans Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

Identifikace pachového spadu osob pomocí psů Václav Vokálek (externí), Ing. Ludvík Pinc, Ing. Petra Vyplelová, Ing. Zuzana Pacáková, 2010

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Comparison of Major Milk Components in Dairy Cows’ Milk from Morning and Evening Milking Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J., 2009

Analýza stavu nezaměstnanosti v zemích Evropské unie Ing. Vydrová Hana, 2009

IDENTIFIKACE A KVANTIFIKACE ZMĚN VE VÝVOJI SEZÓNNÍ SLOŽKY U UKAZATELE MÍRY NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČR Ing. Vydrová Hana, 2009

ANALÝZA PRODEJE BIO KOSMETIKY Ing. Vydrová Hana; Ing. Urbancová Hana, 2009

Porovnání kravského mléka z ranního a večerního dojení Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2009

Multivariate analysis of regional development indicators doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Možnosti komplexního hodnocení rozvoje regionů v ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Využití modelů časových řad při stanovení prognóz spotřeby potravin prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Tendence demografického vývoje v regionech ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Multivariate Analysis of Regional Development Indicators doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Regionální disparity vybraných ukazatelů trhu práce doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Vícerozměrná analýza regionálních disparit trhu práce venkovského prostoru ČR doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Demografická konkurence krajů České republiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Metodické přístupy komparace okresů z pohledu rozvoje venkova a zemědělství Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vymezení problémových venkovských oblastí v Královehradeckém kraji Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Pozice českého zemědělství v rámci národního hospodářství Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

NÁSTROJE TVORBY STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ V PROSTŘEDÍ LMS MOODLE Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Hodnocení kvality vícenásobného regresního modelu Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ PŘI TVORBĚ VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU E-LEARNINGOVÉHO KURZU Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Hodnocení disparit regionů ČR na trhu práce Ing. Vydrová Hana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Porovnání demografického vývoje v ČR se zeměmi EU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Analýza měsíčních cen vybraných zemědělských komodit Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Regionální srovnání vybraných ukazatelů zaměstnanosti a nezaměstnanosti doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Srovnávací analýza krajů ČR podle základních ukazatelů nezaměstnanosti doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Postavení agrárního sektoru v českém ekonomickém prostředí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

Změny v demografickém chování krajů České republiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů výsledků agrárního sektoru v ČR před ekonomickou krizí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2009

WORLD DEMOGRAPHIC EXPANSION doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2009

Vývoj agrárního zahraničního obchodu České republiky před ekonomickou krizí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2009

Hodnocení ukazatelů trhu práce v Česká republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Krejčí Igor; Ing. Svatoš Jiří, 2009

JAKÝ DOPAD MĚLA EKONOMICKÁ RECESE NA NEZAMĚSTNANOST Ing. Vydrová Hana, 2009

Efektivnost Evropského sociálního fondu při snižování nezaměstnanosti doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Analýza regionální a odvětvové disparity mezd v ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc., 2009

Analýza demografického vývoje v krajích ČR a zemích EU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Stárnutí české populace prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Analýza struktury regionální nezaměstnanosti doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Srovnávací analýza krajů ČR podle časové struktury nezaměstnanosti doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2009

Působivá přednáška aneb aby statistika nebyla nuda Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2009

Zaměstananost, rodičovská dovolená a postavení žen a mužů z hlediska možností ekonomického uplatnění Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2009

METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA ZKOUMÁNÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

JINDROVÁ, A. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); PRŮBĚH ŘEŠENÍ PROJEKTU O VENKOVSKÉ TURISTICE. 2009, ISBN: 978-80-213-2004-8; ISSN: N; Místo vydání: Praha; Název sboníku: Kvantitativní metody v ekonomii 2009; Počet stran: 3; Název nakladatele: ČZU v Praze; Datum zahájení: 2.9.2009; Místo konání: Kutná Hora; typ akce: EUR; Strana od: 99; Strana do: 101.

Porovnání vývoje mezd v jednotlivých krajích Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2009

Statistická analýza hodnocení plemenných hřebců Mgr. Petera Jiří, 2009

Vliv celosvětové hospodářské krize na letecký provoz a počet pohybů na letišti Praha – Ruzyně Mgr. Petera Jiří, 2009

Řešení heteroskedasticity náhodných složek v lineární regresní analýze Mgr. Petera Jiří, 2009

Význam biochemického a hematologického vyšetření krve v předoperačním vyšetření geriatrických psů Černá Michaela; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; MVDr. Kvapil Roman; MVDr. Kvapil Roman; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc., 2009

Kontrola dědičných očních vad u plemen psů využívaných ke speciálnímu asistenčnímu výcviku. Kopáčová Hana; Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana; Lenská B., 2009

Lifetime Education for Overcoming Gender Disadvantages Ing. Vydrová Hana; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc., 2009

Statistická analýza ekologického zemědělství v ČR RNDr. Grosz Jan, 2009

IDENTIFIKACE CHYBNÝCH DAT V MODELU LINEÁRNÍ REGRESE RNDr. Grosz Jan, 2009

APROXIMACE BINOMICKÉHO ROZDĚLENÍ NORMÁLNÍM ROZDĚLENÍM RNDr. Grosz Jan, 2009

INSTRUKTÁŽNÍ PREZENTACE JAKO PODPORA VÝUKY STATISTICKÝCH PŘEDMĚTŮ Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Souhrnné hodnocení ekonomické pozice krajů ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Kvantifikace souhrnných indikátorů krajů ČR z pohledu demografických ukazatelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vybrané modely tvorby souhrnných indikátorů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Vliv transformace dat na výsledky analýzy Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

JINDROVÁ, A. – ZEIPELT, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Kvantifikace současného stavu venkovské turistiky v ČR. 2009, ISBN: 978-80-7375-330-6; ISSN: N; Místo vydání: Brno; Název sboníku: Region v rozvoji společnosti; Počet stran: 1; Název nakladatele: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně; Datum zahájení: 15.10.2009; Místo konání: Brno; typ akce: EUR; Strana od: 0; Strana do: 0.

NÁVRH METODIKY PRO HODNOCENÍ DIFERENCIACE VE VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2009

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍPRAVY DATOVÉHO SOUBORU Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Komparace regionálnich disparit České republiky a Tchaj-wanu z hlediska demografických ukazatelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

POKROČILÉ TECHNIKY KATEGORIÁLNÍ ANALÝZY DAT Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Analýza faktorů ovlivňujících pozici absolventů ČZU v Praze na trhu práce Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Kvantifikace podmínek studia ze zpětného pohledu absolventa VŠ Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2009

Dotazníkové šetření k implementaci e-learningových metod na oboru PAA Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

Praktické postupy pro ověření vícerozměrné normality Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Vliv použité imputační metody na výsledek zvolené vícerozměrné metody Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Hodnocení efektivity dotací EU pomocí Coxovy regrese Ing. Pacáková Zuzana, 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Central Place Location RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Statistický software na ČZU Mgr. Petera Jiří, 2009

Statistický software na ČZU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Statsitický software na ČZU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2009

Statistica Practica doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Trh, perspektivy a pestovanie horčice Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2008

Působení průmyslového hnojiva na vybrané ukazatele dubu zimního Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2008

Porovnání vývoje cen vybraných komodit ve výrobkové vertikále Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2008

SOFTWARE STATISTICA A JEHO VYUŽITÍ VE VÝUCE NA ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Analýza vybraných ukazatelů příjmové nerovnosti Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Význam EKG v předoperačním vyšetření starších psů. Ing. Svobodová Ivona, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Jebavý Lukáš, CSc.; Richterová Adéla; Kvapil Roman, 2008

JE E-LEARNING OHROŽOVÁN STUDENTSKÝM SYNDROMEM? Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Analýzy vývoje příjmové diferenciace v ČR Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

ETIKA CHOVÁNÍ STUDENTŮ V PRŮBĚHU STUDIA Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Užití programu Statistica ve výuce na ČZU Ing. Vydrová Hana, 2008

Výběr vhodného statistického modelu pro kvalitní predikci časové řady zaměstnanosti v ČR Ing. Vydrová Hana, 2008

Trend ve spotřebě nápojů v České republice Ing. Vydrová Hana, 2008

Vliv hnojení na růst okrasných dřevin v polních podmínkách Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2008

Agricultural Policy Supports Implementation in Rural Areas of the Czech Republic Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

A probability-based approach to regional differences in Vysočina Region communities Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Analýza demografického vývoje v regionech ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Regional disparity of the household incomes in CR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Regionální diference životních podmínek domácností ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Regionální diference životních podmínek domácností ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Hodnocení životní úrovně obyvatelstva v kontextu regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Analýza vývoje a tvorba předpovědí spotřeby potravin prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Srovnávací analýza ukazatelů nezaměstnanosti v České republice a ve vybraných zemích EU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2008

Srovnávací analýza ukazatelů nezaměstnanosti v České republice a ve vybraných zemích EU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2008

Vybrané techniky regresní diagnostiky implementované v systému SAS doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2008

Statistická analýza vybraných ukazatelů trhu práce ČR doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2008

Srovnávací analýza nezaměstnanosti absolventů škol v krajích České republiky doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2008

VLIV STÁTU NA ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2008

Komparace krajů z hlediska vývoje demografických ukazatelů doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2008

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČR OD ROKU 1991 doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2008

Regional disparity of the household incomes in CR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Rozvoj ekologického zemědělství v České republice doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2008

VÝVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ V ČR OD ROKU 1991 doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2008

CHANCES AND RISKS IN THE DEVELOPMENT OF A TRADITIONAL COUNTRYSIDE REGION OF THE CZECH REPUBLIC doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Varvažovská Pavla, 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

Strukturální změny výdajů domácností podle klasifikace Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Vydrová Hana, 2008

Analýza vývoje cen vybraných komodit Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2008

STRUKTURA ZAMĚSTNANÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ ČINNOSTI Ing. Vydrová Hana, 2008

REGIONÁLNÍ DIFERENCIACE INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V KRAJÍCH ČR Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Postup tvorby dotazníkového šetření k projektu „Pozice a uplatnění absolventů ČZU na trhu práce“ Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Užití elektronické podpory ve výuce předmětu Základy statistiky Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Vydrová Hana, 2008

Statistická analýza počtu pohybů na letišti Praha - Ruzyně v letech 2004 - 2008 Mgr. Petera Jiří, 2008

Východiska lineární regresní analýzy Mgr. Petera Jiří, 2008

Vyhodnocení testových otázek prostřednictvím položkové analýzy v LMS Moodle Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2008

Hodnocení změn ve vývoji regionálních disparit mezi kraji ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Vícerozměrná analýza sociálních disparit v krajích ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Analýza vícerozměrných kategoriálních dat s využitím logitových modelů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Využití souhrnných indikátorů pro hodnocení rozvoje regionů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Perspektivy využití LMS Moodle ve výuce statistiky na oboru PaA Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Problém multikolinearity ve vícerozměrných statistických souborech Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Využití vícerozměrných statistických metod pro hodnocení kvality potravin Ing. Pacáková Zuzana; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Využití shlukové analýzy pro hodnocení rozdílů úrovně životního prostředí v zemích EU Ing. Pacáková Zuzana, 2008

Dopady plateb LFA na ekonomické výsledky zemědělských podniků a návrhy na diferenciaci sazeb Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody II prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistické metody II prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2008

Statistika I Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Statistika I Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Statistika I Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Statistika I Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Statistika I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2008

Seminář o dotačních možnostech obcí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Strategie využití sociálního a lidského kapitálu při revitalizaci venkova v kraji Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Živý venkov - odborný seminář Statistica Practica 2007 doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Analýza zahraničního obchodu s okrasnými dřevinami Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2007

Sekvenční prognózy časových řad ukazatelů životního prostředí regionu Vysočina doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Statistická analýza bilance půdního fondu kraje Vysočina doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Vývojové tendence nezaměstnanosti v ČR a ve vybraných zemích EU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Srovnávací analýza vybraných ukazatelů udržitelného rozvoje podle regionů České republiky doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v České republice doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Vliv hnojení na růst okrasných dřevin Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Analýza vybraných časových řad cenové úrovně odvětví zemědělství Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Předmět Matematická statistika I. očima studentů Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Health Principle Internationalising Agriculture doc. Ing. Linhart Zdeněk, CSc.; Mgr. Petera Jiří; Dianoux Christian, 2007

Předběžné výsledky hodnocení hnojiva ENTEC Perfekt pro pěstování poloodrostků javoru ve školkařském provozu Ing. Ulbrichová Iva, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Program SPSS jako součást výuky statistiky na oboru PaA RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Kolegové, poraďte II. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Jindrová Andrea; Ing. Jindrová Andrea, 2007

MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE Ing. Červená Gabriela; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Malá Zdeňka, Ph.D., 2007

Rozbor struktury vydání a příjmů domácností v ČR s využitím metod statistické analýzy dat Ing. Vydrová Hana, 2007

Přístupy ke komplexnímu hodnocení regionálních disparit Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Život na venkově očima Středočechů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Využití logistické regrese pro hodnocení dotazníkového šetření na českém venkově Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Statistické šetření v obcích kraje Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Využití shlukové analýzy při klasifikaci regionů Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Využití softwaru Statistica při výuce statistických kurzů na oboru Provoz a ekonomika Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Hodnocení dopadů plateb LFA na hospodářské výsledky podniků FADN v ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Využití statistických analýz k vymezení venkovských oblastí Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Vybrané ukazatele agrární výroby v časových řadách RNDr. Grosz Jan, 2007

Statistická analýza nákladů na veterinární služby a léčiva u chovatelů holštýnského skotu v České republice Mgr. Petera Jiří; doc. Ing. Linhart Zdeněk, CSc., 2007

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Z HLEDISKA STATISTIKY RNDr. Grosz Jan, 2007

Testování normality jednorozměrných rozdělení doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Hodnocení úspěšnosti kombinovaných předpovědí časových řad doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Regionální diference v rozvoji lidského potenciálu prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Regionální rozdíly v charakteristikách podnikatelů při žádosti o podporu zemědělského pojištění doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; RNDr. Grosz Jan, 2007

Vývoj lidských zdrojů ve venkovském prostoru ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Identifikace faktorů ovlivňujících regionální disparitu z hlediska lidských zdrojů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Analýza demografického vývoje v regionech České republiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Vybrané determinující faktory rozvoje Jihočeského kraje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Vývojové tendence vybraných demografických ukazatelů v krajích ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Možnosti zpracování dotazníkových průzkumů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOST V KRAJI VYSOČINA doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Vybrané faktory determinující rozvoj kraje Vysočina a jeho částí prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

POJISTNÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE A JEHO STRUKTURA doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ PLOŠNÉHO VÝZKUMU V OBCÍCH KRAJE VYSOČINA doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

ROC křivky jako nástroj posouzení klasifikačního testu. Aplikace v diabetologickém výzkumu. Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Problematika stanovení potřebného rozsahu souboru Ing. Pacáková Zuzana, 2007

Modelling of long-term development of ornamental woody species foreign trade Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2007

Problematika méně přiznivých oblastí Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2007

Statistické metody I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Statistické metody I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Statistické metody I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Teorie pravděpodobnosti doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2007

Statistické metody I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Statistické metody v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2007

Hořčice - pěstitelský rádce Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Hořčice - pěstitelský rádce Ing. Mikšík Vlastimil, Ph.D.; Ing. Zukalová Helena, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Vašák Jan, CSc., 2007

Min-till digs in to Eastern Europe Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Globalization of the Trends Concerning the Development and Sale of Foodstuffs Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Použití statistických metod při hodnocení zemědělských podniků Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Výběrové dotazníkové šetření analýzy situace na trhu práce a jistoty zaměstnání Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Satelitní účet cestovního ruchu v praxi Ing. Procházková Radka, Ph.D.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2006

Satelitní účet cestovního ruchu a jeho využívání na regionální úrovni Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Zhodnocení výuky statistiky v programu SAS Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Statistical analysis of entry impacts the Czech Republic to the EU on the development of food consumption Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Statistická analýza dotazníkového šetření o satelitním účtu cestovního ruchu a jeho využívání na regionální úrovni Ing. Procházková Radka, Ph.D.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2006

Periodické kolísání v časových řadách Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Agrární zahraniční obchod po vstupu ČR do EU Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Pěstování okrasných dřevin v ČR Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Hodnocení výuky předmětu Matematická statistika I. Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Výuka statistiky na oboru Informatika Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Heřmánek pravý (Matricaria recutita L.) pěstovaný v ekologickém a konvenčním způsobem s ohledem na kvalitu produkce Ing. Vildová Anna; Ing. Vildová Anna, Ph.D.; Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; Ing. Kala Štěpán, MBA; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2006

Předpoklady rozvoje kraje Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Agrární perspektivy venkova v kraji Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2006

Analýza demografických změn v hlavním městě Praze prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Lidský potenciál a podmínky jeho rozvoje v kraji Vysočina prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Využití agregovaných ukazatelů při hodnocení regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Analýza změn regionálních disparit prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Identifikace faktorů ovlivňujících rozvoj lidského potenciálu v regionech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Využití metod e-learningu ve výuce statistika v kombinovaném studiu prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Analýza výsledků přijímacího řízení na PEF ČZU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Analýza vybraných ukazatelů životního prostředí regionu Vysočina doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Srovnávací analýza vybraných modelů jednorozměrných časových řad doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Užití systému SAS pro statistickou analýzu jednorozměrných rozdělení doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Problémově orientovaná výuka statistiky doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Automatický výběr předpovědních modelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Počítačová podpora výuky statistických předmětů na PEF ČZU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Satelitní účet cestovního ruchu a jeho využívání na regionální úrovni doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

VÝVOJ STÁTNÍCH PODPOR PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSKÉHO POJIŠTĚNÍ doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2006

Vývoj aktivního cestovního ruchu České republiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2006

Role zemědělství při trvalém rozvoji ekonomiky a krajiny regionu Vysočina doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2006

Kolegové, poraďte doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2006

Nový přístup ke konstrukci cenových indexů v zemědělství doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2006

Život v tradičním venkovském prostředí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2006

Harmonizace české zemědělské cenové statistiky s Evropskou unií doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2006

Hodnocení regionálních disparit Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Socioekonomické rozdíly mezi kraji ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Analýza dotazníkového šetření v mikroregionu Orlicko Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Analýza socioekonomické diferenciace mezi kraji České republiky Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Kvalitativní konkurenceschopnost krajů České republiky Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Problematika využití půdy ve vybraných okresech ČR Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D.; a kol. a kol., 2006

Hodnocení rozvoje regionů s využitím faktorové analýzy Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Pohled studentů na kvalitu výuky kurzu statistika pro obor Provoz a ekonomika Ing. Hlavsa Tomáš, Ph.D., 2006

Příprava odborníků v indickém ústavu pro výzkum v zemědělské statistice doc. Ing. Macháček Otakar, CSc., 2006

Jak jsem učil statistiku v Zimbabewe doc. Ing. Macháček Otakar, CSc., 2006

Příklady ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Matematická statistika I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Matematická statistika I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Matematická statistika I prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2006

Matematická statistika I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Matematická statistika I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Matematická statistika I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

Matematická statistika I doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2006

A globalization of the trends concerning the development and sale of foodstuffs Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2006

Agriculture of the Czech Republic - Farming comes in from the cold Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Harvest 2005 in the Czech Republic– A Disappointment to Czech Farmers Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Metodologie a analýza dotazníkových studií spotřebitelských a výživových preferencí Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Použití statistických metod při hodnocení zemědělských podniků Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Dlouhodobé kolísání v časových řadách Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Hodnocení vybraných ekonomických ukazatelů zemědělských podniků Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Robustní prognostické modely doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Výběr modelů časových řad doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Time series models and their applications in corporate economics doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Rozvojový potenciál regionů a možnosti kvantifikace jeho využití prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Využití vložených prostředků v regionech - možnosti hodnocení prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Postavení statistiky v ekonomickém vzdělávání doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Diagnostika účinnosti vložených prostředků k odstranění regionálních disparit prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Some problems of inquiries at corporate level prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Extrapolační vlastnosti modelů časových řad ukazatelů agrárního sektoru doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Vícekriteriální hodnocení rozvojového potenciálu regionů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Statistický software ve výuce statistiky na ČZU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Use of alternative energy resources in CR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Porovnání uživatelských zkušeností studentů PEF se statistickými programovými produkty doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cenové indexy a jejich využití v zemědělské cenové statistice doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Analýza dotazníkových studií spotřebitelských preferencí v systému Statistika Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Metodologie a analýza dotazníkových studií spotřebitelských a výživových preferencí Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

An analysis of the trends concerning the development ans sale of foodstuffs Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

An analysis of the trends concerning the development ans sale of foodstuffs Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Neobvyklé statistické pohledy na strukturu spotřeby domácností Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2005

Vliv zahraničního obchodu na domácí ceny zemědělských komodit Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Zemědělská cenová statistika České republiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Zemědělské pojištění v zemědělství ČR doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Analýza dotazníkového šetření o současném stavu zemědělského pojištění v ČR doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2005

Role statistiky v přijímacím řízení na PEF ČZU prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Moderní statistické kurzy na PEF ČZU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Hodnocení statistických programových systémů studenty PEF ČZU v Praze doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2005

Statistika doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Statistika doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2005

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2005

Regionální rozvoj - Možnosti hodnocení regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2005

Seminář o úkolech státní statistiky po vstupu do EU (pro zaměstnance a studenty ČZU) doc. Ing. Macháček Otakar, CSc., 2004

Hodnocení výsledků hospodaření zemědělských podniků v marginálních oblastech na základě výběrového šetření FADN CZ doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hanibal Josef, 2004

Použití statistických metod při hodnocení situace na trhu s cukrem Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Posouzení vlivu ekonomických ukazatelů na ziskovost vybraného odvětví Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2004

Charakteristika českého zemědělství s využitím statistických metod Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Pojistitelná a nepojistitelná zemědělská rizika doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Vzdělávání seniorů na PEF ČZU v Praze doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Vývoj zaměstnanosti a mezd v zemědělství Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Analýza vybraných ukazatelů českého zemědělství Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Použití statistických metod při hodnocení situace na trhu s cukrem Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Analýza vybraných ukazatelů českého zemědělství Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Analýza inovačních trendů ve vývoji a prodeji potravin Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Výuka statistiky na ITS Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Statistická analýza potenciálu lidských zdrojů v regionech České republiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Identifikace modelů vývojových tendencí vybraných ukazatelů agrárního sektoru doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Analýza akademické úspěšnosti studia na PEF ČZU v Praze vzhledem k výsledkům přijímacích zkoušek prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Analýza forem a výsledků přijímací zkoušky z matematiky na PEF ČZU doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Analýza rozvojového potenciálu Jihočeského regionu prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Die Prinzipien der statistischen Untersuchungen prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Problematika zakládání a hodnocení anketních průzkumů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Metodologick východiska analýz regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Možnosti stanovení a hodnocení rozvojového potenciálu regionů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Specifikace adaptivních modelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Užití systému SAS ve výuce statistiky doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Určení faktorů ovlivňujících přesnost prognostických modelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Predikční schopnost modelů ekonomických ukazatelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Uživatelské hodnocení statistických programových produktů doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Analýza nepředvídatelných rizik v českém zemědělství doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Uživatelské zkušenosti studentů se statistickými programovými systémy při výuce statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2004

Výběr vysvětlujících proměnných v regresním modelu doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Závěrečné rezervy životního pojištění doc. Ing. Macháček Otakar, CSc., 2004

Mezinárodní porovnání pojištění zemědělských rizik doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2004

Statistika doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Cvičení ze statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Cvičení ze statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Cvičení ze statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Statistika a biometrika - přednášky a cvičení pro AF a ITS prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; Ing. Procházková Radka, Ph.D.; RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2004

Statistika v příkladech doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2004

The Basics of Financial and Insurance Mathematics. doc. Ing. Macháček Otakar, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Cvičení ze statistiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika v příkladech prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Statistika doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat - učební texty prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat-učební texty prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2004

Statistika a biometrika přednášky a cvičení pro AF a ITS Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Statistika a biometrika přednášky a cvičení pro AF a ITS Ing. Procházková Radka, Ph.D., 2004

Interpolační a extrapolační vlastnosti modelů časových řad zemědělských ukazatelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2003

Posouzení vlivu ekonomických ukazatelů na ziskovost vybraného odvětví z pohledu transformace před vstupem do EU Ing. Mach Jiří, Ph.D.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2003

Využití statistických metod při analýze situace na trhu s cukrem Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Mach Jiří, Ph.D., 2003

Stanovení předpovědi budoucího vývoje vybraného ukazatele Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2003

Působení zemědělského pojištění na stabilitu podniků. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2003

Statistická evaluace indikátorů přijímacího řízení prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2003

Zdroje informací a možnosti analýz rozvojového potenciálu regionů prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Statistická evaluace výsledků přijímacího řízení na PEF ČZU v Praze prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2003

Analýza klíčových aspektů regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Statistika ve výuce ekonomických disciplín doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Die Entwicklung der okologischen Landwirtschaft in der Tschechischen Republik prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Soudobé postupy prognózování krátkých časových řad ukazatelů agrárního sektoru doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2003

Analýza postojů a názorů studentů PEF ČZU v Praze na prahu vstupu ČR do EU doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2003

Metodická východiska hodnocení regionálního rozvoje prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Cvičení a přednášky z biometriky s řešenými příklady pro AF a ITSZ prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; Ing. Hošková Pavla, Ph.D.; Ing. Procházková Radka, Ph.D.; RNDr. Šařecová Pavla, CSc., 2003

Statistika I - Pracovní sešit pro posluchače kombinovaného studia doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Cvičení ze statistiky I doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2003

Cvičení ze statistiky II doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2003

Cvičení ze statistiky doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2003

Cvičení z teorie pravděpodobnosti prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2003

Speciální dotazníková šetření Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2002

Posouzení kritérií ovlivňujících využití výsledků analýzy rozptylu prof. Ing. Brabenec Vladimír, CSc.; doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2002

Kolísání v časových řadách cenových indexů Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 2002

Didaktické aspekty systému SAS doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Metodologická východiska výběrových šetření prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Využití vícerozměrných statistických metod v oblasti regionální politiky prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Problémové regiony a jejich předpoklady pro zhodnocení podpor z fondů EU doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Role zemědělství v rozvoji venkovských regionů doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Statistická podpora marketingových výzkumů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Podpora vysokoškolské výuky statistických předmětů pomocí systému SAS doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2002

Prognózování sezónních časových řad zemědělských ukazatelů pomocí SARIMA modelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2002

Modelování a prognózování časových řad zemědělských ukazatelů užitím systému SAS doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2002

Metodologické otázky analýzy časových řad vybraných ukazatelů z oblasti zemědělství doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2002

Úloha univerzity 3. věku v systému vzdělávání. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2002

U3V a statistika. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2002

Metody ke zvýšení objektivizace rozhodování při hodnocení konkurenceschopnosti českého zemědělství. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2002

Analýza diferenciace zemědělských podniků na základě sítě testovacích podniků. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; Ing. Hanibal Josef; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2002

Úloha zemědělského pojištění při zvyšování konkurenceschopnosti zemědělských podniků. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2002

Předdiplomní statistický seminář - vybrané texty doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc.; Ing. Bínová Dagmar, 2002

Vybrané aspekty sledování produktivity práce v zemědělství doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; doc. Ing. Boháčková Ivana, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2001

Využití vícerozměrných statistických metod v pedagogickém výzkumu prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2001

Vstupní etapy zpracování časových řad zemědělských ukazatelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2001

Některé soudobé postupy hodnocení kvality předpovědních modelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2001

Vybrané soudobé postupy analýzy časových řad zemědělských ukazatelů doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc., 2001

Problematika přístupu k vysokoškolskému vzdělání ve světě a ČR prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc., 2001

Současný stav sítě testovacích podniků v zemědělství ČR doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2001

Analýza situace v zemědělském pojištění v České republice doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2001

Propojištěnost v zemědělské prvovýrobě doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2001

Bakalářská zkouška na PEF ČZU v Praze doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2001

Průzkumová analýza ekonomických časových řad Ing. Koppelová Jana, 2001

Přehled vybraných prognostických modelů časových řad Ing. Koppelová Jana, 2001

Řešení rizikovosti zemědělského podnikání prostřednictvím zemědělského pojištění v České republice. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2001

Statistika I - pracovní sešit pro posluchače kombinmovaného studia prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2001

Sbírka příkladů k přijímací zkoušce z matematiky doc. RNDr. Kába Bohumil, CSc.; doc. RNDr. Nešetřilová Helena, CSc.; RNDr. Šařecová Pavla, CSc.; prof. Ing. Svatošová Libuše, CSc.; doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 2001

Zjišťování pracovní zátěže studentů v předmětu Statistika doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2000

Zemědělské pojišťovnictví v českém agrárním prostředí. doc. Ing. Prášilová Marie, CSc.; doc. Ing. Zeipelt Rudolf, CSc., 2000

Kategoriální data v ekonomickém prostředí doc. Ing. Prášilová Marie, CSc., 1999

Statistická metodologie konjunkturní analýzy a její využití v agrárním sektoru České republiky Ing. Hošková Pavla, Ph.D., 1999