Katedra statistiky
PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Vědecko-výzkumná činnost katedry Vyhledávání »

Zrušit filtr

Výzkumné a publikační aktivity katedry statistiky se tradičně orientovaly na otázky výběrových šetření, budování regresních modelů, analýzu korelačních struktur a statistické aspekty marketingových analýz. V poslední dekádě se okruh těchto aktivit výrazně rozšířil a diverzifikoval. V metodologické oblasti se zejména zaměřuje na průzkumovou analýzu dat, statistické postupy data mining, prognostické modely časových řad, metody vícerozměrné statistické analýzy, analýzu kategoriálních dat a statistické výpočetní prostředí. Ve sféře aplikační se jedná zejména o demografické, sociální a ekonomické výzkumy v oblasti regionálního rozvoje, analýzy trhu práce a životního prostředí, analýzy ekonomických časových řad, pedagogické a didaktické problémy, využití případových studií a moderních informačních technologií ve výuce statistických předmětů.