Katedra zahradnictví
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Aktivní zapojení studentů oboru Produkční zahradnictví do experimentů orientovaných na ovocné dřeviny při řešení diplomových prací
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2015-2015

 • Hodnocení vybraných odrůd jabloní se sloupcovým charakterem růstu
  GA FAPPZ, 2015-2015

 • Inovace pěstitelských technologií ve školkařství a ovocnářství podle metodik diplomových prací studentů magisterského studijního oboru Produkční zahradnictví
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2011-2011

 • Optimalizace metodického postupu testování odolnosti vybraného sortimentu brukvovité zeleniny vůči patogenu Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
  GA FAPPZ, 2016-2016

 • Optimalizace složení zahradnických substrátů na bázi rašeliny, kůrového kompostu, stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2007-2007

 • Optimalizace systému tvarování a řezu jabloní v integrované a ekologické produkci, s následným využitím dřevní biomasy k energetickým a pěstebním účelům
  Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2012-2016

 • Podpora materiálního zabezpečení diplomových prací se zaměřením na květinářství
  GA FAPPZ, Ing. Pavel Matiska Ph.D., 2013-2013

 • Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a materiálního zajištění experimentů
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2016-2016

 • Podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů a zlepšení instrumentálního vybavení a materiálního zajištění experimentů při řešení diplomových prací v oblasti zelinářství
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2013-2013

 • Podpora vědecko-výzkumných a publikačních aktivit studentů DSP se zahradnickou specializací
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2017-2019

 • Realizace dlouhodobých pokusů u jabloní, hrušní a slivoní v souladu s metodikami diplomových prací studentů oboru Produkční zahradnictví
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2014-2014

 • Spolupráce studentů na dlouhodobých pokusech ovocnářského zaměření při realizaci diplomových prací v oboru Produkční zahradnictví
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2016-2016

 • Spoluúčast studentů na experimentech u vybraných druhů ovocných dřevin při řešení diplomových prací v oboru Produkční zahradnictví
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2013-2013

 • Stanovení vybraných obsahových látek zelenin - doplnění laboratorního vybavení pro studentskou laboratoř na katedře zahradnictví
  GA FAPPZ, Ing. et Ing. Jitka Doležalová, 2014-2014

 • Vliv Atoniku spolu se syntetickým brassinolidem na pěstování sadby hlávkového salátu v podmínkách vláhového deficitu
  GA FAPPZ, Ing. et Ing. Jitka Doležalová, 2012-2012

 • Vliv substrátů na bázi stavebních, demoličních a zelených komunálních odpadů na růstové a morfologické vlastnosti vybraného sortimentu zahradních rostlin
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2006-2006

 • Vyšší nutriční a hygienicko-toxikologická kvalita hlavních druhů polní zeleniny pěstované v inovovaných systémech integrované a ekologické produkce
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2012-2016

 • Využití moderních biotechnologických postupů pro zvýšení kvality produkce zelenin rodu Brassica L. v celé vertikále od šlechtění, přes pěstování až po skladování produktu
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2015-2018

 • Zajištění pokusů u jabloní a slivoní s ohledem na kvalitu produkce podle metodik magisterských diplomových prací ve studijním oboru Produkční zahradnictví
  GA FAPPZ, doc. Ing. Josef Sus CSc., 2012-2012

 • Zjištění citlivosti odrůd hlávkového zelí na polyploidizační činidlo.
  GA FAPPZ, 2016-2016

 • Zlepšení experimentální báze neinvestičním vybavením a materiálním zajištěním pro studenty Mgr. studijních programů pro realizaci pokusů v rámci diplomových prací v oblasti zelinářství, květinářství a mykologie
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2011-2011

 • Zlepšení instrumentálního zajištění experimentů a podpora odborných aktivit studentů magisterských oborů
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2015-2015

 • Zlepšení materiálního zajištění experimentů a zvýšení odborných aktivit studentů magisterských oborů při řešení experimentálních diplomových prací se zelinářskou tématikou
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2014-2014

 • Zlepšení neinvestičního vybavení experimentální báze studentské laboratoře na katedře zahradnictví při řešení disertační práce v oblasti zelinářství
  GA FAPPZ, Ing. et Ing. Jitka Doležalová, 2013-2013

 • Zlepšení pokusného zázemí pro řešení diplomových prací v oblasti zelinářství
  GA FAPPZ, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2012-2012

 • Zvýšení odolnosti zeleniny k vodnímu stresu
  Ministerstvo zemědělství ČR, Ing. Bc. Martin Koudela Ph.D., 2008-2012