Katedra zahradnictví
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Témata DP Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Hodnocení růstu a plodnosti širšího sortimentu hrušní v 11. roce po výsadbě
  Sus Josef - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Jarní a velikonoční floristika
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Komunitní zahrady - historie a současnost
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Květiny a vybrané druhy zeleniny jako okrasný prvek zahrady
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Návrh na založení meruňkového sadu v ekologickém režimu produkce
  Sus Josef - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Plané květiny a možnosti jejich využití v květinové vazbě
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Plané květiny a možnosti jejich využití v květinové vazbě
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Porovnání sortimentu růží a jejich využití v našich zahradách
  Sus Josef - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Projekt zahrady s přednostním využitím jedlých rostlin
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Rozšíření stávajícího klasifikátoru rodu Iris o sekci Apogon
  Koudela Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Srovnání vlivu hnojiva Vermesfluid na zdravotní stav odrůdy révy vinné Rulandské bílé na Zámeckém vinařství Třebívlice s. r.o
  Lampíř Lubomír - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Stanovení mikrobiologického složení substrátu pro hlívu s ohledem na výskyt škodlivé houby Trichoderma pleuroti.
  Jablonský Ivan - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Stanovení vlivu délky chladné fáze stratifikace na klíčivost semen Zelené renklódy
  Tolar Václav - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Studium vlivu složení substrátu a podmínek klimatu na vývoj korálovce ježatého (Hericium erinaceus) a korálovce smrkového (Hericium coraloides)
  Jablonský Ivan - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení vybraného sortimentu pálivých paprik z hlediska výnosu a jakosti
  Koudela Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Výnosový potenciál vybraných odrůd Helichrysum bracteatum pěstovaných v intenzivní a ekologické produkci
  Augustinová Ludmila - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Využití netkané textilie při pěstování mrkve a ředkvičky
  Koudela Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení vybraného sortimentu česneku kuchyňského (Allium sativum L.)
  Koudela Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení výnosu, kvality a zdravotního stavu salátu (Lactuca sativa L.) v různých systémech produkce
  Koudela Martin - 2017/18 LS - FAPPZ

 • Bylinkové zahrady a možnosti jejich uplatnění na českém venkově
  Augustinová Ludmila - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Hodnocení růstu a plodnosti širšího sortimentu hrušní v 11. roce po výsadbě
  Sus Josef - 2016/17 LS - FAPPZ

 • In vitro selection for Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans resistance in Brassica vegetables
  Koudela Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Indukce tetraploidních rostlin u plamenky latnaté (Phlox paniculata) a možnosti následné detekce ploidie.
  Matiska Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Jarní a velikonoční floristika
  Augustinová Ludmila - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Kvalita a množství sklizně révy vinné v závislosti na poloze, chemické ochraně a na biologické hodnotě výsadbového materiálu
  Lampíř Lubomír - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Květiny jako obchodní komodita v rámci dovozu a vývozu
  Koudela Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Letničky k řezu a jejich využití v květinové vazbě
  Augustinová Ludmila - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Možnosti regenerace plamenky latnaté (Phlox paniculata) v podmínkách in vitro
  Matiska Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Možnosti využití separátu z bioplynových stanic k přípravě substrátu pěstovaných hub
  Jablonský Ivan - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Pěstování hlívy máčkové (Pleurotus eryngii) na rostlinách a lignocelulózových odpadech
  Jablonský Ivan - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Porovnání vnímavosti různých kmenů houby Pleurotus ostreatus vůči houbě Trichoderma pleuroti
  Jablonský Ivan - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Porovnání vnímavosti různých kmenů houby Pleurotus ostreatus vůči houbě Trichoderma pleuroti
  Jablonský Ivan - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Použití interiérové zeleně do specifikovaných typových výsadeb
  Matiska Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Studium vlivu složení substrátu a podmínek klimatu na vývoj lesklokorky lesklé (Ganoderma lucidum)
  Jablonský Ivan - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Testování zimovzdornosti vybraných odrůd chryzantém
  Augustinová Ludmila - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Testování zimovzdornosti vybraných odrůd chryzantém
  Augustinová Ludmila - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Uplatnění trvalek na extenzivní střešní zahradě v rámci budovy MCEVII na ČZU
  Matiska Pavel - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Vytvoření klasifikátoru pro odrůdy denivek (Hemerocallis)
  Koudela Martin - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Zdokumentování vybraných taxonů dřevin z hlediska pěstování v podmínkách střední Evropy pro využití jako alternativní ovoce
  Sus Josef - 2016/17 LS - FAPPZ

 • Klasifikátor pro odrůdy zahradních pivoněk (Paeonia)
  Matiska Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Návrh obnovy ovocných výsadeb v areálu Thomayerovy nemocnice
  Sus Josef - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Příprava substrátu pro pěstování korálovce ježatého (Hericium erinaceus) za použití různých přídavků a teplotních ošetření
  Jablonský Ivan - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Přírodní zahrady a možnosti jejich uplatnění v podmínkách českého venkovského prostoru
  Augustinová Ludmila - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Rostliny vyžadující jarovizaci v interiérovém květinářství
  Holík Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Sortimenty trvalek využívané na venkovských zahradách a jejich uplatnění
  Matiska Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Stanovení vlivu délky chladné fáze stratifikace na klíčivost semen Zelené renklódy
  Tolar Václav - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Uplatnění trvalek v systému vertikální zeleně
  Matiska Pavel - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Vliv nízkoenergetického ošetření substrátů pro vybrané dřevní houby pro použití v ekologickém zemědělství
  Jablonský Ivan - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Vliv odrůdy a ošetření osiva horkou vodou na rozvoj vybraných patogenů u cibule kuchyňské
  Koudela Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Vliv odrůdy a ošetření osiva horkou vodou na rozvoj vybraných patogenů u zeleniny
  Koudela Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Vliv ošetření substrátu a teplotních podmínek na vývoj kultury Pleurotus eryngii a Pleurotus nebrodensis
  Jablonský Ivan - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Vliv podmínek prostředí na vztah kultury hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus), Trichoderma pleuroti a mikrobiota v substrátu
  Jablonský Ivan - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Zdokumentování vybraných taxonů dřevin z hlediska pěstování v podmínkách střední Evropy pro využití jako alternativní ovoce
  Sus Josef - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdové odolnosti vybraného sortimentu zeleniny vůči houbovým patogenům
  Koudela Martin - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Zimovzdornost vybraných kultivarů rodu Hedera
  Holík Aleš - 2015/16 LS - FAPPZ

 • Bylinkové zahrady a možnosti jejich uplatnění na českém venkově
  Augustinová Ludmila - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Ekonomické porovnání jednotlivých technologických postupů sklizně jablek
  Sus Josef - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Hodnocení produktivity vybraného sortimentu hrušní v 10. roce po výsadbě
  Sus Josef - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Mikropropagace listoklasce (Phyllostachys) v podmínkách in-vitro
  Matiska Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Obnova starých ovocných sadů v přírodní rezervaci Habrov
  Ptáček Vojtěch - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Ošetření substrátu pro pěstování hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) vybranými bakteriemi
  Jablonský Ivan - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Přezimování vybraných druhů masožravých rostlin ve venkovních podmínkách střední Evropy
  Holík Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Sledování růstu a plodnosti u širšího sortimentu slivoní ve tvaru vřetene
  Sus Josef - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Sortiment trvalek vhodných pro ekologicky problematická stanoviště
  Holík Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Srovnání odrůd Ryzlink rýnský, Hibernal a Solaris z hlediska fenologie a odolnosti proti houbovým chorobám ve Vinařství Sádek
  Lampíř Lubomír - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Stanovení jednotlivých fenofází révy vinné u vybraných stolních a moštových odrůd ve vinici Svatá Klára v Troji.
  Lampíř Lubomír - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Uplatnění trvalek v systému vertikální zeleně
  Matiska Pavel - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Vliv rozsahu zelených prací na obsahu kyselin v hroznech odrůdy Ryzlink rýnský ve vinařské oblasti Čechy
  Lampíř Lubomír - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Vliv systému produkce na výnos, jakost a zdravotní stav, zelí hlávkového
  Koudela Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Vliv teploty na tvorbu květů u kultivarů rodu Schlumbergera
  Holík Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Výtěžnost dřevní biomasy při řezu jabloní a možnosti jejího zpracování
  Sus Josef - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Vztah mikroorganismů v substrátu k myceliu hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) a konkurenční houbě Trichoderma pleurotum
  Jablonský Ivan - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení vybraného sortimentu česneku z hlediska výnosu a jakosti
  Koudela Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení výnosu, kvality a zdravotního stavu cibule kuchyňské v různých systémech produkce
  Koudela Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení výnosu, kvality a zdravotního stavu salátu v různých systémech produkce
  Koudela Martin - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Zimovzdornost vybraných druhů sukulentů
  Holík Aleš - 2014/15 LS - FAPPZ

 • Rostliny vyžadující jarovizaci v interiérovém květinářství
  Ing. Aleš Holík - 2014/06 (červen)

 • Historie pěstování révy vinné v městě Mělniku a okolí
  Lampíř Lubomír - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Hodnocení růstu a plodnosti širšího sortimentu hrušní za devítileté období od výsadby
  Sus Josef - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Možnosti využití agroturistiky ve Vinařství Sádek
  Lampíř Lubomír - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Ověření vlivu ošetření osiva horkou vodou na omezení rozvoje patogenů u vybraného sortimentu zeleniny
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Pokojové rostliny v ložnicích - projekt ozelenění
  Augustinová Ludmila - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Porovnání jednoduchých způsobů přípravy sadby pro zaočkování jabloňové štěpky
  Jablonský Ivan - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Projekt ozelenění vnitřní dvorany Fakulty sociálních věd UK
  Augustinová Ludmila - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Restrukturalizace ovocného sadu třešní
  Sus Josef - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Rozšíření, význam a využití netradičních druhů ovoce a stanovení vitaminu C v plodech
  Sus Josef - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Skalky a jejich využití v podmínkách českého venkova
  Augustinová Ludmila - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Stanovení délky stratifikačních fází a klíčivosti osiva myrobalánu Prunus cerasifera L.
  Tolar Václav - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Vliv brassinosteroidu a přípravku Atonik na růst a vývoj cibule kuchyňské v různých vláhových podmínkách
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Vliv manganu na kolonizaci substrátu houby Pleurotus ostreatus s přihlédnutím na aktivitu mangan peroxidázy
  Jablonský Ivan - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Vliv podnože na produktivitu jabloně odrůdy ´Gloster´
  Sus Josef - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Vliv systému produkce na výnos, kvalitu a zdravotní stav mrkve
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení fenologie růstu trvalek u záhonů se zvýšenou autoregulační schopností
  Matiska Pavel - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Využití mulčování při pěstování okurek nakládaček v různých vláhových podmínkách
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Zeleň v obci Sedlec u Benátek nad Jizerou
  Holík Aleš - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdové odolnosti vybraného sortimentu zeleniny vůči houbovým patogenům
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení výnosu, kvality a zdravotního stavu cibule kuchyňské v různých systémech produkce
  Koudela Martin - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Zjištění podílu dužniny v plodech a obsah amygdalinu v semenech u sklizených plodů vybraných odrůd slivoní
  Sus Josef - 2013/14 LS - FAPPZ

 • Bylinkové zahrady a možnosti jejich uplatnění na českém venkově
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Ekonomické porovnání jednotlivých technologických postupů sklizně jablek
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Historie a současnost svatební floristiky
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Hodnocení růstu a plodnosti širšího sortimentu hrušní v 8. roce po výsadbě
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Květinová aranžmá pro méně známé příležitosti
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Květiny jako obchodní komodita v rámci dovozu a vývozu
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Možnosti omezení skládkových houbových chorob zelí hlávkového ozónem a UV zářením
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Návrh klasifikátoru rodu Hemerocallis
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Optimální podmínky pro pěstování submerzních rostlin v rámci ČR
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Perspektivy pěstování bezu černého v České republice
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Pokojové rostliny pro dětské pokoje - projekt vegetačních úprav
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Porovnání intenzity výskytu houbových chorob u odrůdy Dornfelder na pergolách Trento a u vedení rýnsko-hesenské
  Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Porovnání jednoduchých způsobů přípravy sadby pro zaočkování jabloňové štěpky
  Ing. Ivan Jablonský - 2013/06 (červen)

 • Porovnání nízkého a vysokého vedení révy vinné ve vztahu ke kvalitě hroznů
  Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Porovnání zimovzdornosti vybraného sortimentu Viola x wittrockiana
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Použití látek brzdících růst u petúnií
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Produkce biomasy v plodící výsadbě slivoní při jarním řezu
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Projekt zahrady s přednostním využitím přírodních druhů
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Srovnání fenofází révy vinné při odlišných tvarech a veden
  Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vliv doby skladování na kvalitu osiva Primula vulgaris
  Ing. Rudolf Votruba, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Vliv kyseliny giberelové na výnos, jakost a rozvoj houbových chorob u mrkve
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vliv letnění na kvetení a celkovou kondici chladnomilných orchidejí
  Ing. Aleš Holík - 2013/06 (červen)

 • Vliv manganu na kolonizaci substrátů a výnos hub Pleurotus ostreatus a Lentinula edodes s přihlédnutím na aktivitu mangan peroxidázy.
  Ing. Ivan Jablonský - 2013/06 (červen)

 • Vliv ošetření substrátu na růst a aktivitu mycelia vybraných dřevních hub
  Ing. Ivan Jablonský - 2013/06 (červen)

 • Vliv podnože na produktivitu jabloně odrůdy ´Gloster´
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Vliv přípravku Atonik na růst a vývoj cibule kuchyňské v různých vláhových podmínkách
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vliv probírky plůdků na výnos a kvalitu ovoce u vybraných odrůd slivoní
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Vliv systému produkce a hustoty porostu na výnos, jakost a rozvoj houbových chorob u mrkve
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Vliv zatížení keřů u odrůdy Rulandské bíle na kvalitu hroznů
  Ing. Lubomír Lampíř, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Využití mulčování při pěstování okurek nakládaček v různých vláhových podmínkách
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Využití přípravku Agrisorb při předpěstování sadby Tagetes patula
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Využití réví jako odpadního produktu vinohradnictví k využití při pěstování hlívy ústřičné
  Ing. Ivan Jablonský - 2013/06 (červen)

 • Využití stimulátorů při rozmnožování obtížně množitelných rostlin
  Ing. Aleš Holík - 2013/06 (červen)

 • Založení sadu jabloní v systému integrované produkce
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2013/06 (červen)

 • Zeleň v obci Sedlec u Benátek nad Jizerou
  Ing. Aleš Holík - 2013/06 (červen)

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Iris
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Zhodnocení vlivu UV záření a ozónu na rozvoj skládkových houbových chorob mrkve
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Životnost řezaných květů odrůdového sortimentu Dahlia
  Ing. Ludmila Augustinová - 2013/06 (červen)

 • Zmapování využití letniček se zaměřením na obce v Královehradeckém kraji
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Zmapování využití trvalek se zaměřením na obce v Královehradeckém kraji
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2013/06 (červen)

 • Historie a současnost svatební floristiky
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Hodnocení růstu a plodnosti širšího sortimentu hrušní v 8. roce po výsadbě
  Sus Josef - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Květinová aranžmá pro méně známé příležitosti
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Možnosti omezení skládkových houbových chorob zelí hlávkového ozónem a UV zářením
  Koudela Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Optimální podmínky pro pěstování submerzních rostlin v rámci ČR
  Matiska Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Perspektivy pěstování bezu černého v České republice
  Sus Josef - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Pokojové rostliny pro dětské pokoje - projekt vegetačních úprav
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Porovnání nízkého a vysokého vedení révy vinné ve vztahu ke kvalitě hroznů
  Lampíř Lubomír - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Porovnání zimovzdornosti vybraného sortimentu Viola x wittrockiana
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Použití látek brzdících růst u petúnií
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Produkce biomasy v plodící výsadbě slivoní při jarním řezu
  Sus Josef - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Projekt zahrady s přednostním využitím přírodních druhů
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Srovnání fenofází révy vinné při odlišných tvarech a veden
  Lampíř Lubomír - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv kyseliny giberelové na výnos, jakost a rozvoj houbových chorob u mrkve
  Koudela Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv letnění na kvetení a celkovou kondici chladnomilných orchidejí
  Holík Aleš - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv ošetření substrátu na růst a aktivitu mycelia vybraných dřevních hub
  Jablonský Ivan - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv přípravku Atonik na růst a vývoj cibule kuchyňské v různých vláhových podmínkách
  Koudela Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv probírky plůdků na výnos a kvalitu ovoce u vybraných odrůd slivoní
  Sus Josef - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv různých typů vedení révy vinné u odrůdy Rulandské bílé na kvalitu hroznů
  Lampíř Lubomír - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Vliv systému produkce a hustoty porostu na výnos, jakost a rozvoj houbových chorob u mrkve
  Koudela Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Využití přípravku Agrisorb při předpěstování sadby Tagetes patula
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Využití réví jako odpadního produktu vinohradnictví k využití při pěstování hlívy ústřičné
  Jablonský Ivan - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Založení sadu jabloní v systému integrované produkce
  Sus Josef - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení vlivu UV záření a ozónu na posklizňové změny mrkve
  Koudela Martin - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Životnost řezaných květů odrůdového sortimentu Dahlia
  Augustinová Ludmila - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Zmapování využití letniček se zaměřením na obce v Královehradeckém kraji
  Matiska Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Zmapování využití trvalek se zaměřením na obce v Královehradeckém kraji
  Matiska Pavel - 2012/13 LS - FAPPZ

 • Lesk na listy a jeho vliv na pokojové rostliny a jejich napadení škůdci
  Ing. Aleš Holík - 2012/06 (červen)

 • Možnosti předpěstování letničkové sadby a jejich zhodnocení
  Ing. Aleš Holík - 2012/06 (červen)

 • Návrh a realizace zahradnických výstav v České republice
  Ing. Miluše Šebestíková - 2012/06 (červen)

 • Návrh ozelenění interiéru a exteriéru mateřské školy
  Ing. Aleš Holík - 2012/06 (červen)

 • Ověření zimovzdornosti vybraných kultivarů chryzantém typu Multiflora
  Ing. Ludmila Augustinová - 2012/06 (červen)

 • Podmínky růstu a tvorby plodnic u líhovce moučného
  Ing. Ivan Jablonský - 2012/06 (červen)

 • Přezimování vybraného sortimentu Viola x wittrockiana
  Ing. Ludmila Augustinová - 2012/06 (červen)

 • Stanovení vlivu jednotýdenních velmi nízkých teplot během chladné fáze stratifikace a mechanického poškození pecek na klíčivost semen Zelené ryngle
  Ing. Václav Tolar - 2012/06 (červen)

 • Vliv podnože na růst a plodnost vybraných odrůd slivoní pěstovaných ve tvaru vřetene
  doc. Ing. Josef Sus, CSc. - 2012/06 (červen)

 • Vliv přípravku Agrisorb na výnos a jakost květáku pěstovaného v odlišných vláhových podmínkách
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Vliv různých kmenů kvasinek na charakter bílých vín
  Ing. Ludmila Svobodová - 2012/06 (červen)

 • Vyhodnocení používaných pěstebních technologií při výrobě trvalek v ČR
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Vyhodnocení sortimentu květin venkovských předzahrádek
  Ing. Ludmila Augustinová - 2012/06 (červen)

 • Vyhodnocení výsadeb extenzivních trvalek v Dendrologické zahradě VÚKOZ, v.v.i.
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využití brassinosteroidů při pěstování zeleniny
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využití hydrofilního polymeru při předpěstování sadby
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využití rostlinných stimulátorů při pěstování zeleniny
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2012/06 (červen)

 • Využití trvalek pro různé typy výsadeb
  Ing. Ludmila Augustinová - 2012/06 (červen)

 • Lesk na listy a jeho vliv na pokojové rostliny a jejich napadení škůdci
  Holík Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Možnosti předpěstování letničkové sadby a jejich zhodnocení
  Holík Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Návrh ozelenění interiéru a exteriéru mateřské školy
  Holík Aleš - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Ověření zimovzdornosti vybraných kultivarů chryzantém typu Multiflora
  Augustinová Ludmila - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Podmínky růstu a tvorby plodnic u líhovce moučného
  Jablonský Ivan - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Přezimování vybraného sortimentu Viola x wittrockiana
  Augustinová Ludmila - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Stanovení vlivu jednotýdenních velmi nízkých teplot během chladné fáze stratifikace a mechanického poškození pecek na klíčivost semen Zelené ryngle
  Tolar Václav - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vliv podnože na růst a plodnost vybraných odrůd slivoní pěstovaných ve tvaru vřetene
  Sus Josef - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vliv přípravku Agrisorb na výnos a jakost květáku pěstovaného v odlišných vláhových podmínkách
  Koudela Martin - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vliv různých kmenů kvasinek na charakter bílých vín
  Svobodová Ludmila - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení používaných pěstebních technologií při výrobě trvalek v ČR
  Matiska Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení sortimentu květin venkovských předzahrádek
  Augustinová Ludmila - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení výsadeb extenzivních trvalek v Dendrologické zahradě VÚKOZ, v.v.i.
  Matiska Pavel - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Využití brassinosteroidů při pěstování zeleniny
  Koudela Martin - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Využití hydrofilního polymeru při předpěstování sadby
  Koudela Martin - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Využití rostlinných stimulátorů při pěstování zeleniny
  Koudela Martin - 2011/12 LS - FAPPZ

 • Hodnocení vybraných charakteristik některých planě rostoucích druhů rostlin při kulturním pěstování
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Masožravé rostliny a možnosti jejich chemické ochrany
  Ing. Aleš Holík - 2011/06 (červen)

 • Metody redukce hroznů na vybrané odrůdě révy vinné ve vinařské oblasti Čechy
  Ing. Ludmila Svobodová - 2011/06 (červen)

 • Pěstební substráty a výživa u hrnkových chryzantém
  Ing. Rudolf Votruba, CSc. - 2011/06 (červen)

 • Použití a pěstování masožravých rostlin v klimatických podmínkách ČR
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Různé způsoby rozmnožování druhů a odrůd rodu Hibiscus
  Ing. Aleš Holík - 2011/06 (červen)

 • Stanovení vhodnosti perlitu pro stratifikaci semen Zelené ryngle a srovnání výsledků stratifikace jader v peckách a po jejich vyluštění
  Ing. Václav Tolar - 2011/06 (červen)

 • Vliv ošetření substrátu pro pěstování hub peroxidem vodíku
  Ing. Ivan Jablonský - 2011/06 (červen)

 • Vyhodnocení vlivu mulčování při produkci polních okurek na výnos a kvalitu plodů v různých vláhových podmínkách
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Využití aromatických rostlin v zahradní architektuře
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Aster
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Helenium
  Ing. Pavel Matiska, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Zhodnocení vlivu některých faktorů na uchovatelnost čerstvých řezaných rostlin máty klasnaté (Mentha spicata L.)
  Ing. Martin Koudela, Ph.D. - 2011/06 (červen)

 • Hodnocení vybraných charakteristik některých planě rostoucích druhů rostlin při kulturním pěstování
  Koudela Martin - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Masožravé rostliny a možnosti jejich chemické ochrany
  Holík Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Metody redukce hroznů na vybrané odrůdě révy vinné ve vinařské oblasti Čechy
  Svobodová Ludmila - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Pěstební substráty a výživa u hrnkových chryzantém
  Votruba Rudolf - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Použití a pěstování masožravých rostlin v klimatických podmínkách ČR
  Matiska Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Různé způsoby rozmnožování druhů a odrůd rodu Hibiscus
  Holík Aleš - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Stanovení vhodnosti perlitu pro stratifikaci semen Zelené ryngle a srovnání výsledků stratifikace jader v peckách a po jejich vyluštění
  Tolar Václav - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Vliv ošetření substrátu pro pěstování hub peroxidem vodíku
  Jablonský Ivan - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Vyhodnocení vlivu mulčování při produkci polních okurek na výnos a kvalitu plodů v různých vláhových podmínkách
  Koudela Martin - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Využití aromatických rostlin v zahradní architektuře
  Matiska Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Aster
  Matiska Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Helenium
  Matiska Pavel - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení vlivu některých faktorů na uchovatelnost čerstvých řezaných rostlin máty klasnaté (Mentha spicata L.)
  Koudela Martin - 2010/11 LS - FAPPZ

 • Dřevní štěpka jako substrát pro pěstování hub
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Estetické působení bylinných výsadeb ve veřejné zeleni
  Matiska Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Fotoperiodicky citlivé sukulenty a projevy této vlastnosti při jejich pěstování ve střední Evropě
  Holík Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Generativní rozmnožování vybraných sukulentů rodu Anacampseros a Avonia
  Augustinová Ludmila - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Historie vánoční floristiky a současné inspirace
  Augustinová Ludmila - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Hodnocení kvality a ceny květinářského sortimentu ve vybraných podnicích
  Holík Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Monitoring aktuální situace v ekologickém zelinářství
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Možnosti prodloužení uchovatelnosti čerstvých řezaných rostlin bazalky pravé (Ocimum basilicum)
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Možnosti prodloužení uchovatelnosti čerstvých řezaných rostlin máty klasnaté (Mentha spicata)
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Odolnost vůči nízkým teplotám u vybraných druhů kaktusů
  Holík Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Ovlivnění kvetení chryzantém skupiny Multiflora
  Votruba Rudolf - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Pokojové rostliny vhodné pro veřejné prostory
  Augustinová Ludmila - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Posouzení vlivu brassinosteroidu na výnosové a jakostní charakteristiky květáku v podmínkách vodního stresu
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Posouzení vlivu brassinosteroidu na výnosové a jakostní charakteristiky salátu v podmínkách vodního stresu
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Stanovení alkaloidů v okrasných druzích čeledi Ranunculaceae
  Holík Aleš - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Stanovení obsahových látek, zejména vitaminu C u širšího sortimentu jablek během skladování
  Sus Josef - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Stanovení vhodnosti perlitu pro stratifikaci osiva vybraných ovocných druhů
  Tolar Václav - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Stanovení vhodnosti vybraných herbicidů pro výsevy vybraných druhů dřevin
  Tolar Václav - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Trvalkové výsadby v městské zeleni
  Augustinová Ludmila - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Vliv vybraných odrůd na produkci biomasy v plodící výsadbě zákrsků jabloní
  Sus Josef - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Vytvoření veřejného prostoru, včetně návrhu zeleně pro obyvatele části města Roudnice nad Labem.
  Fanta Bohumil - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Využití trvalek k řezu
  Matiska Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení fenologických fází a technologické kvality hroznů vybraného sortimentu méně známých odrůd révy vinné (Vitis vinifera)
  Vrána Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Monarda
  Matiska Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení odrůdového sortimentu zahradních trvalek rodu Phlox - plamenka
  Matiska Pavel - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení vlivu přípravku Agrisorb na výnos a jakost květáku
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení způsobů regulace zaplevelení ve vybraných zemědělských podnicích
  Koudela Martin - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Zjišťování vhodnosti stratifikace osiva třešně ptáčnice při snížené vlhkosti semen
  Tolar Václav - 2009/10 LS - FAPPZ

 • Děti a zahrada
  Augustinová Ludmila - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Fenologická pozorování a hodnocení plodnosti u vybraného sortimentu hrušní
  Sus Josef - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Hodnocení plodnosti a růstu stromů jabloní v 15. roce podnožového pokusu.
  Tolar Václav - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Hodnocení vybraného sortimentu slivoní pěstovaných v ČR
  Sus Josef - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Krajinářské řešení haldy v Kladně - Ostrovci
  Jebavý Matouš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Možnosti uplatnění zvonků (Campanula L.) jako hrnkových rostlin
  Votruba Rudolf - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Návrh květinové výsadby a obalových nádob sladěný se stylem bydlení
  Augustinová Ludmila - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Použití barvy v zahradní kompozici
  Souček Josef - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Rozmnožování vybraných sukulentních druhů z čeledi Euphorbiaceae
  Holík Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Systém zeleně v Kadani
  Jebavý Matouš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Systém zeleně v Kouřimi
  Jebavý Matouš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Technologie množení vzácných a ohrožených druhů rostlin.
  Tolar Václav - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Uplatnění nových trendů a druhů rostlin v aranžování květin
  Holík Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Vodní prvek v zahradě a možnosti jeho využití v konkrétním zahradním prostředí
  Kunt Miroslav - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Využití zahradních trvalek na vesnicích a malých městech v ČR
  Holík Aleš - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Využití zeleniny v okrasném zahradnictví
  Souček Josef - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení současného stavu dendroflóry městského parku v Křivoklátě a návrh rekonstrukce tohoto parku
  Kunt Miroslav - 2008/09 LS - FAPPZ

 • Zhodnocení současného stavu dendroflóry městských parků v Náchodě a návrh rekonstrukce vybraného parku
  Kunt Miroslav - 2008/09 LS - FAPPZ