Katedra zahradní a krajinné architektury
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Možnosti hodnocení a začlenění hald Příbramského uranového revíru do venkovské krajiny.
  GA FAPPZ, 2016-2016

 • Podpora a rozvoj práce studentů doktorského studia na katedře Zahradní a krajinné architektury.
  GA FAPPZ, Ing. Barbora Eliášová Ph.D., DiS., 2012-2012

 • Podpora studentů magisterského studia
  GA FAPPZ, RNDr. Oldřich Vacek CSc., 2015-2015

 • Possibilities of using of woody plants in change of climatic specifications (in relation to global warming)
  Finanční mechanismus EHP/Norska, RNDr. Oldřich Vacek CSc., 2010-2010

 • Taxonomické zhodnocení dřevinného sortimentu v Lesnickém rekultivačním arboretu Antonín, Sokolov
  GA FAPPZ, 2017-2019

 • Využití rostlin v extrémních podmínkách se zaměřením na možnosti jejich uplatnění ve vertikálních stěnách
  GA FAPPZ, 2017-2019

 • Využití ztužených směsí stavebních a demoličních odpadů, kalů a rašeliny pro zatravňování zátěžových a svahových ploch stavenišť
  GA FAPPZ, Ing. Miroslav Kunt Ph.D., 2007-2007

 • Zkvalitnění výuky magisterského oboru Zahradní tvorba inovací předmětů vyučovaných formou ateliérů a zavedením nových metod výuky
  Magistrát hl. m. Prahy, RNDr. Oldřich Vacek CSc., 2013-2015