Katedra zahradní a krajinné architektury
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE
 

Aktuality

Vernisáž ZAN:

Pozvánka na vernisáž:

 

 

Povinné exkurze - letní semestr 2016/17

pro studenty 1. ročník ABAR, 1. ročník AMZO, 1. a 2. ročník AMAR

Exkurze jsou určeny pro všechny studenty uvedených oborů, kteří mají zapsány předměty pod názvem Exkurze domácí, Exkurze tuzemská, Exkurze odborná a Exkurze zahraniční.

1) Zahraniční exkurze - Berlín a okolí - proběhne v termínu 25.-29. září 2017. Cena a proram budou upřesněny v záložce "Exkurze".

2) Exkurze domácí, tuzemská i odborná jsou fakticky jednou společnou exkurzí všech oborů i ročníků dohromady. Je možné si vybrat ze dvou odlišných turnusů:

a) Západní Čechy v termínu 8.-12. května 2017 (přednost mají končící ročníky)

b) Jižní Morava v termínu 12.-16. června 2017

Detailní programy jsou zveřejněny v záložce "Exkurze".

_________________________________________________________________________________

 

Pozvánka na výstavu studentských prací z předmětů Ateliér M4. - Venkovský prostor a Ateliér M5. - Krajina. Jedná se o práce, které byly zpracovávány v obci Všenory.

Pozvánka na vernisáž:


Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž studentských prací ateliéru M1.- náměstí, malá parková plocha, která se uskuteční ve čtvrtek 16.2.2017 v zasedací síni na městském úřadě v Nižboru.Těšit se na Vás budou studenti ateliéru M1, Ing. arch. Ivan Vavřík, Ing. Lucie Broscheová.


 

Workshop! KZKA pořádá workshop pro studenty, letošním tématem budou dětská hřiště a komunitní zahrady. Workshop je přednostně určen pro studenty oboru AMAR 2. ročník (předmět AZA40Z), pro které je to poslední možnost splnění tohoto předmětu, a AMZO 2. ročník (předmět AZA52Z), z důvodu plného harmonogramu v letním semestru. V případě nenaplnění kapacity je workshop otevřen i pro další zájemce.

Termín konání workshopu 6.-10.2.2017 (finální odevzdání výstupů z workshopu 17.2.).

Zájemci se hlaste na email zamrzlova@af.czu.cz, nejpozději do 3.2.2017.


Katedra zahradní a krajinné architektury pořádá placený kurz kreslení pod vedením Prof. Ing. arch. Jaroslava Sýkory, Dr.Sc. Podrobnosti najdete pod záložkou kurzy.


Na začátku února 2017 proběhne na KZKA výstava výsledků atetiérové výuky zimního semestru 2016/17:

 

Výstava "Významní zahradní architekti první poloviny 20. století" potrvá do 3. února 2017.

Vystavené reprodukce byly dne 16. 1. 2017 obměněny. Přijďte se podívat na druhou část výstavy!

 

Vyšla nová skripta:

V prodeji v PowerPrintu (Brandejsovo nám. 1, Praha či e-shop).

 

Workshop "ZAHRADA NÁRODNÍHO DIVADLA"

Výsledné návrhy soutěžního studentského workshopu "Zahrada Národního divadla", který proběhl pod vedením doc. Ing. Matouše Jebavého, Ph.D. a byl uspořádán ve spolupráci Národního divadla a katedry zahradní a krajinné architektury FAPPZ ČZU v Praze, jsou od 20. 10. 2016 do 30. 11. 2016 vystaveny na Piazzetě Národního divadla. Ukázky zde.

 

Vyšla nová skripta:

V prodeji v PowerPrintu (Brandejsovo nám. 1, Praha či e-shop).

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA PRO STUDENTY KZKA - MOŽNOST PRAXE:

V týdnu od 5. 9. 2016 je možnost splnit si odpovídající počet dní praxe (bakalářské, diplomové) při realizaci výsadeb na střešní zahradě budovy MCEVII.
Zájemci se hlaste na email: halamovaj@af.czu.cz a informujte svého vedoucího BP/DP.

/Zveřejněno 18. 8. 2016/