Katedra zoologie a rybářství
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Granty Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Analýza a řešení environmentálních rizik provozu malých vodních elektráren ve vazbě na vodní organizmy
  Technologická agentura ČR, doc. Ing. Lukáš Kalous Ph.D., 2013-2014

 • Analýza mitochondriální a jaderné DNA ryb rodu karas (Carassius)
  GA FAPPZ, Ing. Kateřina Rylková, 2013-2013

 • Biologie vybraných chráněných živočichů ČR.
  GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová CSc., 2013-2013

 • Cytogenetická a molekulárně genetická struktura diploidních a polyploidních biotypů rodu karas (Carassius)
  GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová CSc., 2012-2012

 • Cytogenetická analýza a evoluce karyotypu u jihoamerických cichlid
  GA FAPPZ, prof. Ing. Iva Langrová CSc., 2011-2011

 • Detekce a charakterizace proteinů se vztahem k hypobióze u larev gastrointestinální hlístice Teladorsagia circumcincta
  CIGA, Ing. Marie Kudrnáčová, 2011-2013

 • Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. Ing. Iva Langrová CSc., 2011-2014

 • Hydrobiologický monitoring soustavy Duchcovských rybníků se zaměřením na diverzitu společenstev vodních bezobratlých
  GA FZP, Ing. Zuzana Čadková DiS., 2010-2010

 • Komplexní výzkum dvoukřídlých v Národním parku Podyjí
  Grantová agentura ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták CSc., 2002-2004

 • Liška obecná (Vulpes vulpes) a její endohelminti jako bioindikátoři zatížení prostředí těžkými kovy
  GA FAPPZ, Ing. Jaroslav Vadlejch Ph.D., 2008-2008

 • Molekulární analýza fylogenetické struktury rodu karas (Carassius)
  GA FAPPZ, Ing. Kateřina Rylková, 2011-2011

 • Numerická a funkční analýza sektoru akvakultury, včetně sportovního rybářství, zaměřená na zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení stavu vodních ekosystémů 
  Technologická agentura ČR, doc. Ing. Lukáš Kalous Ph.D., 2012-2013

 • Ovlivňování biodiverzity hmyzu v krajině různými způsoby zemědělského využití půdy a zemědělskými technologiemi se zaměřením na škůdce trav a jetelovin a jejich bioregulátory
  Ministerstvo zemědělství ČR, prof. RNDr. Miroslav Barták CSc., 2007-2011

 • Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice
  Ministerstvo životního prostředí ČR, Mgr. Vladimír Vrabec Ph.D., 2007-2011

 • Reprodukční mechanizmy komplexů rodu Carassius
  CIGA, Ing. Kateřina Rylková, 2013-2014

 • Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)
  GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík Ph.D., 2008-2008

 • Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)
  GA FAPPZ, Ing. Štěpán Kubík Ph.D., 2006-2006

 • Rozlišení plemen a linií kapra obecného s využitím geografické morfometrie
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ing. Miloslav Petrtýl Ph.D., 2005-2005

 • Sekvenace mitochondriálního genu cytochrom B jedinců rodu karas (Carassius, Actinopterigii) pro studium genealogických vztahů mezi euroasijskými populacemi
  GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Kalous Ph.D., 2004-2004

 • Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Cd podávané hostiteli (Rattus norvegicus)
  GA FAPPZ, Ing. Petr Válek, 2013-2013

 • Stanovení biokoncentračního faktoru tasemnice Hymenolepis diminuta v závislosti na formě Pb podávané hostiteli (Rattus norvegicus)
  GA FAPPZ, Ing. Zuzana Čadková DiS., 2012-2012

 • Stanovení vybraných makro- a mikroprvků v čajovinách a ostatních rostlinných produktech konzumovaných ve formě nálevu
  CIGA, Ing. Jan Malík, 2009-2010

 • Transport a akumulace olova v systému hostitel parazit
  CIGA, Ing. Petr Válek, 2011-2012

 • Vliv návnad s anthelmintiky na prevalenci Echinococcus multilocularis u lišek obecných v ČR
  CIGA, Ing. Adéla Brožová, 2012-2014

 • Vliv nepůvodních druhů na hostitelsko-parazitické vztahy: důležitost mezipopulační variabilit
  Grantová agentura ČR, Karel Douda, 2013-2017

 • Vliv prostředí na úspěšnost osídlování výsypek obojživelníky: studie na skokanu štíhlém (Rana dalmatina)
  CIGA, Mgr. Oldřich Kopecký Ph.D., 2007-2007

 • Vliv znečištění vody, úživnosti a hydrologických charakteristik toku na výskyt mlžů čeledi Unionidae v tekoucích vodách ČR
  GA FLE, Karel Douda, 2007-2007

 • Vyhodnocení vlivu chemismu vody a využití území na rozšíření mlžů čeledi Unionidae v povodí Lužnice
  GA FLE, Karel Douda, 2006-2006

 • Využití enzymatických imunoesejí ke stanovení protizánětlivých účinků vybraných druhů z čeledi Ranunculaceae
  GA FTZ, Ing. Jan Malík, 2009-2009

 • Využití kombinace toxikologických testů a analýzy rozšíření druhů pro stanovení vlivu vybraných parametrů jakosti vody na populace sladkovodních mlžů
  GA FZP, Karel Douda, 2008-2008

 • Vzorce a důvody rozdílného pelagiského chování plůdku okouna: nový pohled na deklarovanou ekologickou plasticitu druhu
  Grantová agentura ČR, doc. Ing. Lukáš Kalous Ph.D., 2006-2008