FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Bakalářské práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Broušení dřeva a nátěrových hmot
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • CNC stroje používané pro realizace dřevostaveb
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Detekce vlivu vad na dynamický modul pružnosti dřeva
  Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

 • Dopad nízkých teplot na mechanické vlastnosti dřeva
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Dřevořezný nástroj, jako rozhodující faktor ovlivňující kvalitu produkce
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Ekonomické zhodnocení technologie dělení vodním paprskem
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Fyzikálně – mechanické vlastnosti termicky modifikovaného dřeva
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Fyzikálně – mechanické vlastnosti termicky modifikovaného dřeva
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku, jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Kvalita bydlění v dřevěných stavbách
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Pevnostní vlastnosti vrstvených materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Pilnici s pásovou pilou a její ekonomické zhodnocení
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného bukového dřeva
  Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

 • Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva břízy
  Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

 • Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva olše
  Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

 • Proces broušení a brusné prostředky na dřevo
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Procesy umělého sušení dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upraveného (thermowoodu) ošetřeného syntetickým antipyrénem.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Provozování rámových pil - údržba a používání pilových listů
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Rámové pily a jejich ekonomické zhodnocení v pilařském provozu
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Technologie obrábění laserem
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Vlastnosti zhuštěného dřeva a jeho využití pro kompozity
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Vliv kvality borovicové suroviny na výtěžnost a její ekonomické zhodnocení
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Vrstvovité kompozity ze dřevních a nedřevních materiálů.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Vybrané fyzikální vlastnosti dřeva borovice lesní
  Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

 • Vybrané vlastnosti dřeva borovice lesní z oblasti Východních Čech
  Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

 • Zemědělské stavby na bázi dřeva
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Způsoby sušení dřeva a jejich ekonomické zhodnocení
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Analýza procesu frézování termicky modifikovaného dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Analýza procesu řezání kotoučovými pilami termicky modifikovaného dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro dopravníky používané na přepravu sypkých materiálů v dřevozpracujícím průmyslu
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Nástroje pro ruční obrábění dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Palmy a bambusy jednoděložné rostliny využitelné v dřevozpracujícím průmyslu
  Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

 • Posouzení houževnatosti a pevnosti v ohybu tepelně upraveného dřeva buku s nepravým jádrem
  Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

 • Použití CNC obráběcích center v technologií obrábění termicky modifikovaného dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Provozování kmenových pásových pil - údržba a provozování pilových pásů
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Thermowood a jeho vlastnosti ve vztahu k impregnaci ochrannými látkami
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Vlastnosti Thermowoodu v závislosti na ochranných látkách
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Vrstvovité kompozity na bázi dřeva s použitím nedřevních materiálů
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Výroba dřevěných rámu do staroanglického nábytku.
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Výroba lepených prvků používaných na nosné konstrukce v dřevěných stavbách
  Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

 • Mokrá ochrana kulatiny
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Návrh skladu řeziva pro pilu s pořezem 5000 m3 kulatiny ročně
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Posouzení houževnatosti a pevnosti v ohybu dřeva borovice modřínu z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

 • Posouzení hustoty dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
  Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

 • Posouzení pružnostních a pevnostních vlastností neupraveného a termicky upraveného dřeva douglasky
  Borůvka Vlastimil - 2014/15 LS - FLD

 • Termicky modifikované dřevo - reakce na hoření
  Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Termicky modifikované dřevo a jeho aplikace v interiéru a exteriéru
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Tvorba vrstvovitých materiálů na bázi dřeva a nedřevních komponentů
  Gaff Milan - 2014/15 LS - FLD

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na dopravních a manipulačních zařízeních v dřevozpracujícím průmyslu
  Gašparík Miroslav - 2013/14 LS - FLD

 • Nástrojové hospodářství CNC dřevoobráběcích strojů
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Posouzení pevnosti v tlaku dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
  Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

 • Posouzení sesychání dřeva borovice Murrayovy z oblasti severočeský výsypek
  Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

 • Provoz rámových pil versus kvalita produkce
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Srovnání hustoty dřeva dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

 • Srovnání sesychání dřeva dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

 • Zhodnocení rázové houževnatosti dřeva a její variability v kmeni u jedle obrovské (Abies grandis)
  Zeidler Aleš - 2013/14 LS - FLD

 • Historie vývoje dřevoprůmyslu v Hodoníně
  Reisner Jan - 2012/13 LS - FLD

 • Návrh skladu kulatiny pro pilařský provoz s roční kapacitou pořezu 15 000 m3 kulatiny
  Sarvašová Kvietková Monika - 2012/13 LS - FLD

 • Srovnání pevnosti dřeva v tlaku dubu letního a dubu červeného z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Vady dřeva dopad na využití a zhodnocení dřeva
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Energetické využití biomasy legislativní rámec
  Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

 • Komplexní zhodnocení řetězových pil na domácím trhu
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Možnosti průmyslového využití dřevin pěstovaných na výsypkách Sokolovska
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh provozu na výrobu dýhovaných dílců
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Přehled a zhodnocení systémů pro dřevěné exteriérové podlahy
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Problematika pěstování rychlerostoucích dřevin pro energetické využití
  Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

 • Problematika separace bambusových vláken
  Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

 • Vady dřeva suky, trhliny a vady tvaru kmene
  Zeidler Aleš - 2011/12 LS - FLD

 • Vliv technicko - technologických faktorů rovinného frézování přírodního dřeva na kvalitu opracování povrchu
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Vliv technicko - technologických faktorů rovinného frézování přírodního dřeva na otupení řezného klínu nástroje
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Zhodnocení vlivů na výrobu ve dřev firmě FK Dřevěné lišty Bojanovice
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Analýza výroby spárovky, faktory ovlivňující výtěž
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v procesech zpracování dřeva
  Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

 • Historické krovy a možnosti jejich ochrany
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Nízkoenergetická dřevostavba situovaná do architektury Polabí
  Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

 • Rozbor typových řešení manipulačních skladů kulatiny pro výrobu 10 - 20 tis. m3/rok
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Vybrané mechanické vlastnosti dřeva lísky turecké (Corylus colurna L.)
  Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

 • Vývoj dřevostaveb z pohledu energetické náročnosti
  Friess František - 2010/11 LS - FLD