FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ - ČZU V PRAZE

Diplomové práce Vyhledávání »

Zrušit filtr

 • Atypické řešení jídelního nábytkového setu
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Ekonomická analýza panelové dřevostavby
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Energetická náročnost při obrábění termicky modifikovaného dřeva
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Experimentální testovaní nábytkových spojů z listnatého dřeva
  Borůvka Vlastimil - 2016/17 LS - FLD

 • Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Návrh dřevěné lávky pro pěší a cyklisty
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Návrh konstrukce krovu pro CNC výrobu a jeho výrobní dokumentace
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Návrh rekonstrukce haly pro výrobu stropních panelů na Kasalově pile v Jindřichově Hradci
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Návrh Workoutového hřiště
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Návrh zastřešení průmyslové stavby
  Ruman Daniel - 2016/17 LS - FLD

 • Optimalizace technologického zařízení pilařského provozu
  Sarvašová Kvietková Monika - 2016/17 LS - FLD

 • Požární odolnost dřeva ošetřeného antipyrény
  Gašparík Miroslav - 2016/17 LS - FLD

 • Projektování výroby nábytku
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Projektování výroby nábytku
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Protipožární odolnost rostlého dřeva a dřeva tepelně upraveného (thermowoodu) ošetřeného antipyrény na přírodní bázi.
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Termická úprava tropických dřevin
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Zhodnocení kvality dřeva borovice lesní z vybraných lokalit České republiky
  Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

 • Zhodnocení vybraných mechanických vlastností dřeva borovice murayovy z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2016/17 LS - FLD

 • Zvýšení výtěže řeziva, při rozřezávání dřeva kotoučovou pilou s pomoci elektromagnetického vedení
  Gaff Milan - 2016/17 LS - FLD

 • Energeticko-ekonomická bilance a návrh peletové technologie na zpracování odpadů z výroby europalet
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Kompletní materiálový výpis sloupkové dřevostavby.
  Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

 • Mechanické vlastnosti lamelového materiálu
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Optimalizace technologického zařízení a vybavení pro výrobu řeziva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Posouzení použitého druhu dřeva na vlastnosti jádra snowboardové desky
  Borůvka Vlastimil - 2015/16 LS - FLD

 • Principy cílené úpravy vlastností vrstvovitých materiálů
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Reologické charakteristiky neupraveného a termicky upraveného dřeva při dlouhodobém zatížení v ohybu
  Borůvka Vlastimil - 2015/16 LS - FLD

 • Trendy v designu a tvorbě nových materiálů
  Gaff Milan - 2015/16 LS - FLD

 • Účelové vlastnosti dřeva určeného pro srubové konstrukce na vodních tocích
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Vliv pěstebních opatření na mechanické vlastnosti dřeva borovice lesní
  Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

 • Vliv technologických faktorů na tvrdost dřeva
  Gašparík Miroslav - 2015/16 LS - FLD

 • Vybrané fyzikální vlastnosti dřeva douglasky z lokalit v České republice
  Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

 • Vybrané mechanické vlastnosti dřeva douglasky z lokalit v České republice
  Zeidler Aleš - 2015/16 LS - FLD

 • Vypracování projektové dokumentace dřevostavby pro stavební povolení v systému Ekopanely®
  Ruman Daniel - 2015/16 LS - FLD

 • Vysokoteplotní sušení smrkového dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2015/16 LS - FLD

 • Návrh modernizace výrobního zařízení a CNC techniky v nábytkářské firmě Haspo Systém s.r.o.
  Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Návrh optimalizace výroby a zvýšení výtěže na rámové pile v pilařském provoze
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Návrh rekonstrukce pilařského provozu
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Návrh rekonstrukce pilařského provozu pro zpracování jehličnaté suroviny
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Technologicko-technický návrh zpracování pilařského odpadu formou výroby briket
  Sarvašová Kvietková Monika - 2014/15 LS - FLD

 • Vliv cyklického namáhání na ohybovou pevnost zhuštěného dřeva
  Gašparík Miroslav - 2014/15 LS - FLD

 • Vliv technologicko - technických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na kvalitu opracování povrchu
  Gaff Milan - 2014/15 LS - FLD

 • Zhodnocení vybraných fyzikálních a mechanických vlastností dřeva ořešáku černého z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2014/15 LS - FLD

 • Analýza kvantitativní výtěžnosti řeziva v pilařském závodě
  Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

 • Finální zpracování kůry na pile Martinice
  Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

 • Možnosti průmyslového využití kalamitního dřeva v libereckém kraji
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Odolnost velkorozměrových panelů vůči hnilobě
  Sarvašová Kvietková Monika - 2013/14 LS - FLD

 • Vliv technicko - technologických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na energetickou náročnost obrábění
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Vliv technologicko - technických a materiálových faktorů rovinného frézování termicky modifikovaného březového dřeva na otupení řezného klínu nástroje
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Vliv technologie termicky modifikovaného dřeva na únosnost hřebíkových spojů
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Vliv technologie termicky modifikovaného dřeva na únosnost vrutových spojů
  Barcík Štefan - 2013/14 LS - FLD

 • Hodnocení akustických vlastností rezonančního dříví
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Návrh systému přípravy individuálních zakázek v pilařském závodě
  Friess František - 2012/13 LS - FLD

 • Variabilita vybraných vlastností dřeva dubu červeného (Quercus rubra L.) a dubu letního (Quercus robur L.) z antropogenně ovlivněných stanovišť
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Vliv technologických a nástrojových faktorů na kvalitu opracování povrchu při frézování termicky modifikovaného dřeva
  Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

 • Vliv tepelné modifikace na vlastnosti dřeva dubu
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Vliv tepelné modifikace na vlastnosti dřeva jasanu
  Zeidler Aleš - 2012/13 LS - FLD

 • Vliv vybraných faktorů na energetickou náročnost rovinného frézování termicky modifikovaného dřeva
  Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

 • Vliv vybraných faktorů na kvalitu opracování povrchu při rovinném frézování termicky modifikovaného dřeva
  Barcík Štefan - 2012/13 LS - FLD

 • Analýza regionální struktury jednotek malokapacitního zpracování dřeva
  Sarvašová Kvietková Monika - 2011/12 LS - FLD

 • Možnosti využití dřeva na fasádách a zhodnocení realizací
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh dřevěné plachetnice
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh dřevostavby místo stávajícího objektu
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh malokapacitní truhlářské provozovny pro výrobu nábytku
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh výrobního provozu pro individuální výrobu strunných budebních nástrojů
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Návrh využití dřevěných prvků a technologie jejich výroby u jízdního kola
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Rozbor a možnosti úpravy manipulačního skladu kulatiny
  Sarvašová Kvietková Monika - 2011/12 LS - FLD

 • Vliv velikosti úhlu nastavení nože na energetickou náročnost podélného krájení dýh
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Vliv vybraných faktorů na granulometrické složení třísky při rovinném frézování termicky modifikovaného dřeva
  Barcík Štefan - 2011/12 LS - FLD

 • Zhodnocení efektivity povrchové úpravy ve firmě BJS Czech s.r.o.
  Reisner Jan - 2011/12 LS - FLD

 • Ekvivalence druhu materiálu okenních rámů v závislosti na součiniteli prostupu tepla Uf
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Metody zjišťování tepelných ztrát u dřevostaveb
  Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

 • Návrh manipulace s výrobním odpadem na pilařském závodě
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Návrh nábytkového systému s použitím reliéfovaných prvků
  Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

 • Návrh souboru kyvadlových hraček s možností využití prvků u dětského nábytku
  Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

 • Possibilities of Acoustic Emission Method for Evaluation of Characteristics Processes in Wood
  Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

 • Projekční návrh nízkoenergetického domu s nosnou dřevěnou konstrukcí
  Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

 • Projekt nízkoenergetického domu ve vesnici Trnie
  Barcík Štefan - 2010/11 LS - FLD

 • Racionalizace pracovních operací v zadaném podniku
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Studium anorganických složek dřeva
  Zeidler Aleš - 2010/11 LS - FLD

 • Varianty úprav a zařízení bytové jednotky pro tři věkové kategorie
  Reisner Jan - 2010/11 LS - FLD

 • Vliv hlavního stroje na kvalitativní parametry řezu v pilařské výrobě
  Friess František - 2010/11 LS - FLD

 • Vyhodnocení historických pilařských technologií
  Friess František - 2010/11 LS - FLD