ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Důležité odkazy

Česká zemědělská univerzita v Praze (www.czu.cz)

Domovská stránka ČZU.

Adobe Connect (https://connect.czu.cz)

Desktopová webová konference Adobe® Connect™ Professional (dříve Breeze) umožňuje bohatý systém komunikace prostřednictvím webu. Jedná se o nástupce Macromedia Breeze a umožňuje sdílení pracovní plochy, aplikací, umožňuje také přenos audio a video dat. Spolupráce probíhá na základě live meetingu, který je uskutečněn ve virtuální místnosti, která je adresovaná jako odkaz na www.

Curriculum Vitae (http://cv.czu.cz)

Aplikace CV je primárně zaměřena na evidenci publikačních a dalších aktivit zaměstnanců a doktorandů ČZU v Praze. Druhotně poskytuje také možnost evidovat některé personální údaje, například údaje o absolvované praxi, vzdělání, členství v odborných a vědeckých organizacích apod.

CZUeshop (https://eshop.czu.cz)

Elektronický obchod České zemědělské univerzity, nabízí mj. skripta a doporučenou literaturu k jednotlivým předmětům vyučovaným na ČZU, to vše na jedné webové stránce.

E-Student (https://student.czu.cz)

Portál, zajišťující přístup k seznamu spolužáků s kontakty i vyhledávání ostatních studentů ČZU, dále zde najdete: důležité termíny akademického roku, sylaby předmětů a některé studijní materiály, aktuální informace ke studiu, kontakty na studijní oddělení, informace o stipendiích, informace o brigádách a pracovních nabídkách, návod k připojení na wi-fi Eduroam, nastavení hesla pro wi-fi síť Eduroam, stav UEP (elektronické peněženky) apod.

Eduroam (http://eduroam.czu.cz)

Na tomto webu najdete informace o projektu eduroam na ČZU, který je realizován wifi sítí pro připojení zaměstnanců, studentů a hostů z organizací spolupracujících na projektu.

Helpdesk (http://helpdesk.czu.cz)

Helpdesk OIKT je specializované oddělení útvaru OIKT zajišťující komplexně uživatelskou podporu ČZU v Praze. Oddělení Helpdesk OIKT je provozní označení místnosti, která slouží jako centrální bod pro poskytování služeb uživatelům akademické obce ČZU.

Intranet (http://intranet.czu.cz)

Intranetový portál pro zaměstnance ČZU.

UIS (http://is.czu.cz)

Univerzitní informační systém pro studenty a pedagogy ČZU. Studenti zde naleznou především:  rozvrh,  přehled známek, zápis povinně volitelných a volitelných předmětů, přihlašování na zkoušky, osobní údaje studenta, žádost o ubytovací stipendium, vyplacená stipendia a poplatky spojené se studiem, formuláře k hodnocení výuky a jiné.

Katedra tělesné výchovy (www.ktv.czu.cz)

Celouniverzitní samostatné pedagogické pracoviště zaměřené na výuku tělesné výchovy studentů a na organizaci sportovních a pohybových aktivit studentů a zaměstnanců ČZU.

Knihovní katalog ČZU (http://aleph.czu.cz)

On-line přehled studijní literatury. Po přihlášení může uživatel v sekci Čtenář prohlížet informace o svých výpůjčkách – aktuální i minulé výpůjčky, stav požadavků na výpůjčku – a může zde i prodloužit dobu vypůjčení a ukládat nalezené záznamy do své schránky.

Koleje a menza (www.kam.czu.cz)

Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy.

Moodle (https://moodle.czu.cz)

Moodle je celouniverzitní e-learningový systém určený pro podporu výuky. Najdete v něm kurzy k jednotlivým předmětům a v nich studijní materiály, diskusní fóra, úkoly, přednášky, chaty, ankety...

Systém Moodle vám umožňuje: procházet jednotlivé kurzy obsahující informace a materiály ze zvolených předmětů, komunikovat s ostatními studenty a vyučujícími, odevzdávat zadané úkoly on-line přímo v kurzu, psát testy a průběžně si ověřovat vlastní vědomosti, mít neustále přehled o probíhajícím akademickém roce, sledovat aktuální události a termíny

NetStorage (http://netstorage.czu.cz)

Pomocí služby NetStorage můžete přistupovat ke svým souborům uloženým na síťových discích serverů Novell. Studenti zde mohou čerpat ze studijních materiálů jednotlivých předmětů, které jim sem vkládají pedagogové. Přihlašujte se pomocí školního uživatelského jména a hesla.

OIKT (http://katedry.czu.cz/oikt)

Domovská stránka OIKT.

ORIS (http://oris.czu.cz)

Orientační a navigační systém v areálu ČZU v Praze.

Osobní stránky zaměstnanců (http://home.czu.cz)

Web umožňující tvorbu osobních stránek zaměstnanců ČZU.

Přihlášky (http://is.czu.cz/prihlaska/)

Systém pro přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studia na ČZU v Praze.

Registr kvalifikačních prací (http://vskp.czu.cz)

Webová stránka pro vyhledávání bakalářských, diplomových a disertačních prací vedených na ČZU.

Reprografického studio PEF (suterén PEF, www.reprografickestudio.cz)

Prodejna skript, tisk, kopírování, vazba prací.

Stránky kateder a útvarů ČZU (http://katedry.czu.cz)

Web umožňující tvorbu stránek kateder a útvarů ČZU.

Studentský e-mail (https://mail.studenti.czu.cz)

Studentský e-mail slouží pro komunikaci mezi školou a studentem. Zasílají se na něj důležité studijní informace ze studijního oddělení, od vyučujících, informace o vypsání termínů zkoušek a výsledků zkoušek.

Studijní a informační centrum (www.sic.czu.cz)

SIC svými informačními službami podporuje především pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost univerzity a studentům pomáhá při plnění studijních úkolů. Zde je umístěna i knihovna ČZU.

Univerzitní elektronická peněženka- UEP (www.uep.czu.cz)

Informační portál o systému elektronické peněženky na ČZU v Praze.

Videokonference (http://video.czu.cz/videokonference)

Umístění videokonferenčních zařízení.

Webový mail útvarů ČZU (http://mail.czu.cz)

Přístup do GroupWise přes webové rozhraní.

White Pages ČZU (http://wp.czu.cz)

Vyhledávání osob, předmětů, konferencí apod. na ČZU.