ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Odstávky

Informace o nejbližší odstávce

Velkého významu

V termínu 21.7. od 20:00 hodin až 24.7. do 6:00 hodin budou veškeré univerzitní systémy nedostupné. Cílem odstávky je zajištění upgrade páteřních síťových prvků sítě ČZU a update systémů univerzity.

 


Plánované servisní odstávky IKT

V rámci trendu rozvoje prostředků IKT je na ČZU implementována částečná redundantní architektura síťových a serverových systémů. Z povahy architektury IKT i v redundantním systému může dojít při některých administračních nebo bezpečnostních zákrocích k jeho výpadku, a proto je nutné plánovat servisní odstávky. V minulém roce jsme během odstávkových činností vykázali téměř 900 hodin pracovního času a díky této péči jsme dosáhli velmi dobrých výsledků spolehlivosti infrastruktury jako celku v průběhu akademického roku univerzity.

Proto OIKT navrhuje zavedení předem schváleného plánu servisních odstávek IKT na ČZU, který zohlední jak pracovní dobu zaměstnanců, tak i harmonogram akademického roku. Hlavním účelem takto naplánovaných odstávek informačních a komunikačních technologií je prevence a udržení technologií v provozuschopném stavu prostřednictvím pravidelné profylaxe. Tento přístup umožňuje předcházet a minimalizovat nečekané výpadky systémů IKT a zároveň je tak možné lépe plánovat administraci zejména kritických systémů do předem známých časových úseků. Harmonogram plánovaných profylaktických odstávek nemusí znamenat, že budou po celou dobu servisní odstávky všechny systémy nedostupné. O nedostupnosti konkrétních systémů budou zaměstnanci informováni předem prostřednictvím elektronické pošty.

Navržené odstávky jsou:

Odstávka malého významu v rozsahu jeden víkend v měsíci od pátku 20:00 do pondělí 06:00

V rámci kontroly a záplatování může docházet pouze ke krátkodobým výpadkům systémů, služeb nebo odstavení lokálních rozvoden ČZU. Časový úsek má hlavní význam v otázce profylaktických kontrol lokálních rozvoden s dopadem pouze na malou část zaměstnanců a pracovišť ČZU.

 • úprava konfigurace – optimalizace, restart aplikace nebo služby
 • upgrade firmware zařízení, instalace opravných balíčků a nových verzí
 • výměna lokálních aktivních prvků sítě okrajových rozvoden
 • profylaktické kontrola lokálních rozvoden
 • čištění aktivních prvků, prachových filtrů a větracích otvorů
 • optimalizace kabeláže rozvodny
 • kontrola nebo výměna UPS, kalibrace, selftest UPS
 • dokumentace, mapování sítě a jednotlivých systémů

Odstávky malého významu je možné zvolit dle uvážení jednotlivých fakult a mají dopad pouze na konkrétní územní celek, tedy pouze lokální rozvodny a koncové stanice uživatelů, jejichž výpadek neovlivní provoz ostatních budov a centralizovaných systémů. Každá z fakult si tedy může zvolit libovolný termín. V případě shody více fakult na stejném datu bude příslušný termín vázán na individuální priority dle konkrétních potřeb situace. O nedostupnosti lokality budou zaměstnanci informováni předem prostřednictvím elektronické pošty.

 

Odstávka velkého významu v rozsahu od pátku 20:00 do pondělí 06:00

 

 • náročnější úprava konfigurace
 • náročnější upgrade firmware zařízení
 • výměna HW/SW technologie
 • migrace dat
 • přechod na novou verzi IS
 • implementace nové HW/SW technologie
 • odstavení páteřních prvků za účelem profylaktické kontroly, upgrade nebo výměny
 • odstavení serverů a serverových místností za účelem čištění, instalace či montáže
 • odstavení páteřních UPS pro účely profylaktické kontroly

 

Odstávky velkého významu mají globální dopad a zasahují do chodu celé univerzity. Na těchto termínech se musí shodnout všechny univerzitní složky. V daném časovém rozsahu nebude garantována přístupnost žádné služby a příslušné výpadky budou v relativně dlouhém časovém úseku trvání, který vyžadují dané výkony a pracovní postupy.


Harmonogram servisních odstávek ICT pro zbytek ak. roku 2016 / 2017