ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

Přístup k mailovým službám ČZU pro zaměstnance a doktorandy

Přístup k mailovým službám ČZU pro zaměstnance a doktorandy

E-mailové služby ČZU pro zaměstnance a doktorandy jsou založené na systému pro spolupráci Novell GroupWise. Umožňuje kromě klasických služeb elektronické pošty práci s kalendářem, úkoly, sdílení složek, adresářů a další funkce. Nárok na e-mailovou schránku má každý zaměstnanec s platným úvazkem nebo doktorand s platným studiem. Přístupy jsou vytvářeny na základě požadavku na helpdesk a ověření nároku ke službě. Kontakt helpdesku ČZU je tel. 4444, mail helpdesk@czu.cz .

Pro jednotlivé fakulty a útvary je GroupWise přístupný přes tyto adresy serverů:

·         mail.af.czu.cz - FAPPZ

·         mail.fzp.czu.cz - FŽP (alternativně mail.fle.czu.cz)

·         mail.fld.czu.cz - FLD

·         mail.oikt.czu.cz - OIKT

·         mail.pef.czu.cz - PEF

·         mail.rektorat.czu.cz - REKTORÁT, SIC, KAM, KTV, FTZ, IVP, Lány

·         mail.tf.czu.cz - TF

Oficiální způsoby práce s mailem

 Oficiální způsoby práce s mailem na ČZU pro zaměstnance a doktorandy jsou:

·         GroupWise klient (aktuální verze 2014R2) - instalovaná aplikace na pracovních stanicích

·         webové rozhraní  (WebAccess)

·         synchronizace ActiveSync protokolem na mobilní zařízení (GroupWise Mobility Service)

Důvodem podpory pouze těchto přístupů jsou funkce GroupWise, které v klientech třetích stran nelze snadno implementovat (sdílené složky, adresáře, kalendář GW, proxy přístup) a které mohou Vaši kolegové směrem k Vám používat. Pokud má systém pro spolupráci v organizaci plně fungovat, musí být používán jednotně. Je vhodné používat aktuální verzi GroupWise klienta 2014R2, její instalaci žádejte na správcích stanic prostřednictvím helpdesku ČZU.

Nastavení GroupWise klienta:

·         uživatelské jméno: Vaše uživatelské jméno do GroupWise

·         heslo: Vaše heslo nastavené prostřednictvím UIS.CZU.CZ

·         adresa: adresa serveru pro danou fakultu, viz. seznam výše

·         port: 1677

Webové rozhraní GroupWise (WebAccess) je funkční v prohlížečích Internet Explorer, FireFox, Chrome a dalších na URL adrese http://mail.czu.cz/, resp. https://mail.czu.cz/gw/webacc. Umožňuje vzdáleně téměř shodnou práci jako s GroupWise klientem, ale některé funkce nabízeny jednodušším způsobem (např. pravidla).

Přístup k WebAccessu:

·         URL adresa: https://mail.czu.cz/gw/webacc

·         uživatelské jméno: Vaše uživatelské jméno do GroupWise

·         heslo: Vaše heslo nastavené prostřednictvím UIS.CZU.CZ    

Synchronizaci na mobilní zařízení je možné aktivovat pro mail, kalendář a úkoly, kontakty není vhodné synchronizovat. Probíhá maximálně za 30 dnů zpět, nesynchronizují se maily větší než 1MB, z důvodu obvykle pomalého a drahého připojení zařízení k internetu. Aktivaci služby žádejte na helpdesku ČZU, konfiguraci provádějí fakultní správci.

Nastavení synchronizace mailu na mobilní zařízení:

·         Účet typu Exchange

·         emailová adresa: Vaše emailová adresa ČZU předaná helpdeskem

·         server: mobil.czu.cz

·         protokol: SSL 443 , akceptovat všechny certifikáty

·         doména: nevyplňuje se, příp. CZU

·         uživatel: Vaše uživatelské jméno do GroupWise

·         heslo: Vaše heslo nastavené prostřednictvím UIS.CZU.CZ

·         synchronizovat: maily, kalendáře, úkoly (kontakty není vhodné synchronizovat)

·         nastavení období synchronizace: maximálně 30 dnů

Alternativní možnost přístupu

Alternativní možnost přístupu k e-mailovým službám je protokolem IMAP SSL nebo POP3 SSL. Pro tento způsob práce s mailem NENÍ PODPORA ze strany OIKT, profil si na zařízeních musíte nastavit sami. Doporučuji protokol IMAP, kdy lze pracovat se zprávami z více zařízení a maily zůstávají na serveru.

Nastavení IMAP a POP3:

·         server: adresa serveru pro danou fakultu, viz. seznam výše

·         protokol: IMAP SSL port 993 nebo POP3 SSL port 995

·         uživatel: Vaše uživatelské jméno do GroupWise

·         heslo: Vaše heslo nastavené prostřednictvím UIS.CZU.CZ

Pro odesílání je možné použít nejaký vlastní SMTP server který akceptuje odesílání z cizí domény nebo server smtp.czu.cz.  Aktivaci služby žádejte na helpdesku ČZU.

Nastavení odesílání přes smtp.czu.cz :

·         server: smtp.czu.cz

·         protokol: STARTLS

·         port: 587

·         uživatel: Vaše uživatelské jméno do sítě Novell

·         heslo: Vaše heslo nastavené prostřednictvím UIS.CZU.CZ

Pokud chcete aktivovat některou z výše nabízených služeb, obraťte se na helpdesk ČZU, tel. 4444, mail helpdesk@czu.cz .