PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Správa studijních IS

Středisko informačních služeb zajišťuje správu studijních informačních systémů v těchto oblastech:

  • Správa UIS pro potřeby PEF ČZU v Praze,
  • konzultace, poradenství a školení systémů UIS a Moodle pro akademické pracovníky PEF ČZU v Praze,
  • studijní statistiky pro potřeby vedení PEF ČZU v Praze,
  • podpora Studijního oddělení PEF ČZU v Praze,
  • podpora oddělení pro Vědu a výzkum PEF ČZU v Praze,
  • řešení požadavků rozvoje UIS a dalších systémů univerzity na základě potřeb PEF ČZU v Praze.

Kontakty:

Radim Tichý, tel: 224 353 243, e-mail: tichyr@pef.czu.cz