PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA - ČZU V PRAZE

Zástupci kateder pro propagaci a prezentaci (PROPR)

11.03.2016

Katedra ProPr
Katedra ekonomiky Helena Řezbová
Katedra ekonomických teorií Pavel Hrdlička
Katedra humanitních věd Pavla Varvažovská
Katedra informačního inženýrství Jiří Brožek
Katedra informačních technologií Jan Masner
Katedra jazyků Tereza Pilařová
Katedra obchodu a financí Lukáš Moravec
Katedra práva Vittková Hana
Katedra psychologie Pavel Michálek
Katedra řízení Ladislav Pilař
Katedra statistiky Radka Procházková
Katedra systémového inženýrství Jiří Fejfar