×
Vzdělávací a certifikační centrum techniky

Vzdělávací a certifikační centrum techniky zajišťuje:

 

  • agendu spojenou s výcvikem, způsobilostí a registrací obsluh stavebních strojů podle vyhlášky 77/1965 Sb.
  • kurzy a semináře.  

 

Výcvik obsluh probíhá výhradně ve výcvikových zařízeních zřízených podle vyhlášky. Ověřování způsobilosti obsluh stavebních strojů zajišťují zkušební komise jmenované pro jednotlivé zkoušky. Na základě odborné zkoušky obdrží uchazeč Průkaz strojníka (strojnický průkaz) pro jednotlivé kategorie, skupiny a podskupiny strojů.

Činnosti Centra je možné obecně rozdělit do oblastí, které jsou uvedeny v menu (vlevo).

Současně Centrum poskytuje odborné poradenství pro držitele Průkazů strojníka (strojnických průkazů), výcvikové zařízení, zkušební komisaře, Ministerstvo průmyslu a obchodu a orgány státní správy aj.

V rámci dalšího vzdělávání Centrum organizuje semináře pro vedoucí výcvikových středisek, pro zkušební komisaře a informování o aktuálních otázkách v oboru. Dále organizuje kurzy a semináře pro lektory odborného výcviku obsluh stavebních strojů a speciální kurzy a semináře na přání zákazníka (např. Základy hydraulických systémů mobilních strojů).