Výzkumná stanice Uhříněves
FAKULTA AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ - ČZU V PRAZE

Pokusnická činnost

Výzkumná stanice slouží pro pedagogické a výzkumné účely.
Řeší se zde řada grantů, výzkumné záměry, bakalářské, diplomové a doktorské práce.
Výzkumná činnost je zaměřena na tři tématické okruhy - odrůdové předzkoušky, technologické pokusy
v konvenčním i ekologickém zemědělství.

Uznaná ekologická plocha pro ekologické zemědělství zaujímá přibližně 8 hektarů.

Na této výměře jsoun zakládány například pokusy:
 obilniny - pšenicí a ječmenem
 olejniny - řepkou a hořčicí
 okopaniny - brambory
 léčivé rostliny - široké spektrum druhů, nejvíce heřmánek a máta

V současné době je možno rozdělit pokusnickou činnost don třech tématických okruhů:

- alternativní zemědělství (cca 8 ha uznané plochy pro ekologické zemědělství)
- odrůdové předzkoušky
- technologické pokusy

Uvedené okruhy jsou zahrnuty do vnitřních a vnějších grantů FAPPZ
a vážou se na ně i bakalářské, diplomové a doktorské práce.
Další aktivity se řeší v rámci hospodářských smluv pro mimoškolské zadavatele.

Další činnost:
Komerční pěstování a prodej brambor a zeleniny v ekologickém zemědělství.
Výroba a prodej smažených bramborových lupínků.
Komerční pěstování sladovnického ječmene v ekologickém zemědělství.
Pěstování meziplodin (svazenka a pohanka).