×
Katedra chovu hospodářských zvířat

Tutorial texts - poultry and rabbits

Atlas nejvýznamnějších plemen  drůbeže a králíků v ČR

Výuka předmětů chov drůbeže, resp. králíků (vyučovaná v různém rozsahu) zahrnující problematiku od orgánových soustav přes plemena a kvalitu produktů až po systémy chovu a ustájení apod., představuje velmi rozsáhlou a rozmanitou látku, jejíž výklad vyžaduje poměrně velký časový prostor. Jedná se v rámci chovu drůbeže o několik tradičně chovaných druhů (slepice, krůty, kachny a husy), případně i netradičních druhů drůbeže (křepelky, perličky, pštrosi, bažanti, holubi) a dále králíků, jejichž chov je poměrně náročný, a proto je nutné znát požadavky jednotlivých druhů, potažmo plemen, na podmínky chovu, mikroklima apod. Současně je nezbytně nutné mít pro výuku k dispozici dostatečně obsáhlé a kvalitní podklady k zajištění základních znalostí studentů, a to na všech úrovních studia. Na základě znalostí o tradičních, případně netradičních druhů drůbeže a dále králíků, se mohou studenti lépe orientovat v problematice jejich požadavků a náročnosti na podmínky, systémy a způsoby chovu. Efektivní výuku nelze zajistit pouze schematickým výkladem bez audiovizuálních pomůcek.

Cílem projektu bylo vytvořit a následně systémově využívat multimediální aplikace zaměřené na nejvýznamnější plemena drůbeže a králíků chovaná v ČR, spojující texty, obrazové přílohy a audiovizuální prezentace. Kombinace všech tří uvedených formátů zajišťuje možnost optimální ukázky zvířat v klidu, případně i v pohybu, s doplněním psaného nebo mluveného komentáře, které budou představovat moderní a pružný systém tvorby a inovace studijních materiálů používaných na všech stupních studia (bakalářské, magisterské, doktorské), ve všech typech studia (prezenční, kombinované), a to studijních oborů vyučovaných na ČZU v Praze, resp. na dalších vysokých či středních zemědělských školách, pro širokou chovatelskou veřejnost apod. Neopomenutelné využití je i pro posluchače U3V, kteří v akademickém roce 2013/2014 navštěvují kurz s názvem "Zemědělství a zdravé potraviny", v rámci kterého je také zmínka o plemenech drůbeže a králíků, především ve vztahu ke kvalitě produktů. Cílem tedy bylo výrazné zkvalitnění stávající výuky chovu drůbeže a králíků, při velmi obtížné realizaci exkurzí do chovů nebo drobnochovů apod., při větším počtu studentů a přísných zooveterinárních omezeních.

Materiály vznikly z podpory FRVŠ 8/B4d/2013 s názvem: "Atlas nejvýznamnějších plemen drůbeže a králíků v ČR".

- výsledky tohoto FRVŠ jsou dostupné na odkazu: