×
Katedra aplikované ekologie
banner

Garantované předměty

DZUX01Y Ekologie krajiny
DZUX02Y Analýza a interpretace dat
DZUX03Y Ekologie mokřadů
DZUX04Y Posuzovaní vlivů na životní prostředí
DZUX05Y Hydrobiologie
DZUX06Y Krajinná ekologie
DZUX07Y Landscape Ecology
DZUX08Y Data Analysis and Interpretation
DZUX09Y Ecology of Wetlands
DZUX10Y Environmental Impact Assessment
DZUX11Y Hydrobiology
DZUX12Y Landscape Ecology
DZUX14Y Environmental Protection
DZUX15Y Hygiena prostředí
ZUA01E Ekologické aplikace v krajině
ZUA02E Krajinná ekologie
ZUA70E Ekologické aplikace v krajině
ZUA71E Člověk a biosféra
ZUL02Z Krajinná ekologie
ZUL70Z Krajinná ekologie
ZUX03E Wetlands Cons. and Management
ZUX04E Water Resources Protection
ZUX101E Fundamentals of Landscape Ecology
ZUX102E Wetlands Cons. and Management
ZUX102Z Workshop 1 - Global Environmental Issues
ZUX104E Ecotoxicology
ZUX105E Landscape Ecology
ZUX106E Waste Management
ZUX110E Water Resources Protection
ZUX112E Wetlands Cons. and Management
ZUZ01E EIA
ZUZ03Z Environmentální toxikologie
ZUZ04E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ04Z Krajinná ekologie
ZUZ05Z Plánování a hodnocení pokusů
ZUZ06E Základy krajinné ekologie
ZUZ07E Základy krajinné ekologie
ZUZ08Z Hodnocení udržitelného rozvoje
ZUZ101E Základy krajinné ekologie
ZUZ102E Ochrana životního prostředí
ZUZ104E Základy experimentálního designu
ZUZ105E Právo v životním prostředí
ZUZ109E Základy krajinné ekologie
ZUZ10E Hodnocení dat a statistika pro RES
ZUZ11E Evropské krajinné politiky
ZUZ12Z Hodnocení ekologických dat
ZUZ16E Základy krajinné ekologie
ZUZ19E Odpady
ZUZ19Z Plánování a vyhodnocování biologických experimentů
ZUZ20Z Právo a životní prosztředí
ZUZ22E Technologie využití odpadů
ZUZ23E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZ26E Životní prostředí ČR a EU
ZUZ27E Ochrana vod
ZUZ28E Ochrana půdy
ZUZ29E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZ701E Ochrana životního prostředí
ZUZ702E Základy krajinné ekologie
ZUZ704E Základy experimentálního designu
ZUZ70E EIA
ZUZ71E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ73E Základy krajinné ekologie
ZUZ73Z Aplikovaná biometrie
ZUZ76E Krajinná ekologie
ZUZ77Z Technická hydrobiologie
ZUZ78E Evropské krajinné politiky
ZUZ78Z Hodnocení dat pro RES
ZUZ79Z Plánování a vyhodnocování biologických experimentů
ZUZ80E Základy krajinné ekologie
ZUZ85E Odpady
ZUZ86E Technologie využití odpadů
ZUZ87E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZ88E Životní prostředí ČR a EU
ZUZ89E Ochrana vod
ZUZ90E Ochrana půdy
ZUZ91E Člověk a biosféra
ZUZ94E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZA7E Botanika