×
Katedra aplikované ekologie
banner

Garantované předměty

ZUZ79E Hodnocení služeb ekosystémů - DRES, DRES2
ZUE02E Principles of Ecology
ZUE01E Principles of Ecology
ZUZ25E Chemické a fyzikální aspekty ŽP
ZUZ15Z Chemické a fyzikální aspekty ŽP
ZUT01E Ekologie odpadového hospodářství TF
ZUT70E Ekologie odpadového hospodářství TF KS
ZUZ17E Nakládání s odpady
ZUZ13E Úprava pitných a čištění odpadních vod
ZUZ74E Úprava pitných a čištění odpadních vod
ZUZ87E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZ23E Vybrané aspekty životního prostředí
ZUZ24E Vybrané aspekty ŽP (V)
ZUZ16Z Vybrané aspekty ŽP - KPU (V)
ZUZ82E Botanika
ZUZ81E Botanika
ZUZ10Z Seminář k DP
ZUA02E Krajinná ekologie (V)
ZUZ06Z Základy krajinné ekologie - TC
ZUZ70Z Seminář k DP
ZUZ76E Krajinná ekologie
ZUZ04Z Krajinná ekologie (V)
ZUZ06E Základy krajinné ekologie
ZUZ07E Základy krajinné ekologie
ZUZ16E Základy krajinné ekologie
ZUZ72E Základy krajinné ekologie
ZUZ73E Základy krajinné ekologie
ZUZ80E Základy krajinné ekologie
ZUL02Z Krajinná ekologie (V)
ZUA70E Ekologické aplikace v krajině (V)
ZUZ07Z Seminář k BP
ZUZ11Z Seminář pro RES II.
ZUZ71Z Seminář pro RES II.
ZUL71E Ochrana životního prostředí - DHSSL
ZUV71Z Člověk a biosféra - IVP
ZUZ05E Člověk a biosféra
ZUZ75E Ochrana půdního fondu
ZUA71E Člověk a biosféra
ZUL04E Ochrana životního prostředí - HSSL
ZUV01Z Člověk a biosféra
ZUZ76Z Seminář k BP
ZUZ91E Člověk a biosféra
ZUZ12E Technická hydrobiologie (V)
ZUX03E Wetlands Cons. and Management
ZUZ02Z Aplikovaná hydrobiologie (V)
ZUZ13Z Aplikovaná hydrobiologie - OPR
ZUZ72Z Aplikovaná hydrobiologie
ZUZ17Z Funkce mokřadů v krajině
ZUZ27E Ochrana vod
ZUZ89E Ochrana vod
ZUZ77Z Technická hydrobiologie
ZUZ26E Životní prostředí ČR a EU
ZUT03E Životní prostředí
ZUT02E Ochrana životního prostředí TF OPT
ZUE04E Tvorba a ochrana životního prostředí (V)
ZUE03E Životní prostředí ČR a EU
ZUT72E Životní prostředí
ZUT71E Ochrana životního prostředí TF KS
ZUZ78E Evropské krajinné politiky
ZUZ04E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ02E EIA a SEA
ZUX02E EIA and SEA
ZUA01E Ekologické aplikace v krajině AMBO, AMBU (V)
ZUZ08Z Hodnocení udržitelného rozvoje
ZUZ01E EIA
ZUZ70E EIA
ZUZ71E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ11E Evropské krajinné politiky
ZUZ75Z EIA a SEA
ZUL03E Landscape and Ecological Applications (V)
ZUZ19E Odpady - UTSS
ZUZ20E Hospodaření s odpady - KRAJ
ZUZ21E Hospodaření s odpady - KPU
ZUZ18E Odpady - BEKOL
ZUZ14Z Hygiena prostředí a hospodaření s odpady
ZUZ86E Technologie využití odpadů
ZUZ85E Odpady - DUTSS
ZUZ84E Odpady - DBEKOL
ZUZ09E Ochrana půdního fondu (V)
ZUZ28E Ochrana půdy
ZUZ90E Ochrana půdy
ZUI01E GIS for forest and landscape management (ITS)
ZUZ08E Cestovní ruch v krajině (V)
ZUZ77E Cestovní ruch v krajině
ZUZ10E Hodnocení dat a statistika pro RES (V)
ZUZ05Z Plánování a hodnocení pokusů (V)
ZUZ01Z Aplikovaná biometrie
ZUZ73Z Aplikovaná biometrie
ZUZ12Z Hodnocení ekologických dat (V)
ZUZ18Z Biologické invaze
ZUZ78Z Hodnocení dat pro RES
ZUX07Z Workshop 1 - Global Environmental Issues
ZUX03E Wetlands Cons. and Management
ZUX04E Water Resources Protection
ZUZA7E Botanika
ZUZ01E EIA
ZUZ03Z Environmentální toxikologie
ZUZ04E Ekologické aplikace v krajině
ZUZ04Z Krajinná ekologie
ZUZ05Z Plánování a hodnocení pokusů
ZUZ07E Základy krajinné ekologie
ZUZ08Z Hodnocení udržitelného rozvoje
ZUZ10E Hodnocení dat a statistika pro RES
ZUZ11E Evropské krajinné politiky
ZUZ12E Technická hydrobiologie
ZUZ12Z Hodnocení ekologických dat
ZUZ16E Základy krajinné ekologie
ZUZ19E Odpady
ZUZ19Z Plánování a vyhodnocování biologických experimentů