×
Katedra aplikované ekologie
banner

OPPA - Modernizace výuky udržitelného hospodaření s vodou a půdou v rámci rozvíjejících se oborů bakalářského studia

 
Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/36149 financovaný z Operačního programu Praha – adaptabilita.
Trvání projektu: 1.7.2013 - 30.3.2015
 
 
Cílem projektu je inovace stávajících bakalářských studijních programů Krajinářství a Inženýrská ekologie, Fakulty životního prostředí České zemědělské university v Praze. Projekt je zaměřen na inovaci předmětů začleněných do výuky ve studijních oborech Vodní hospodářství, Územní technická a správní služba, Krajinářství a Aplikovaná ekologie. Cílem inovace vybraných předmětů je posílit profesní orientaci výuky zejména v oblasti týkající se problematiky vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu. Cílem projektu je přispět k rozvoji znalostní ekonomiky studentů bakalářského studia v oblasti vodního hospodářství, ochrany vod a půdního fondu a přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Součástí řešení projektu je výuka komplexního přístupu k trvale udržitelnému využívání přírodních zdrojů s důrazem na ochranu lidského zdraví a přírodních ekosystémů.
 
Výukové materiály jsou k dispozici na https://projekty.czu.cz/course/category.php?id=61