×
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování
banner

2010

2010

UDĚLENÉ CENY KAGÚP CHLOUMEK 2010

 

CENA JIŘÍHO DOBIÁŠE / cena za nejlepší příspěvek konference

 

Vojtěch Machoň - Vývoj simulačního modulu dopadu investice na okolí v prostředí ArcGIS

 

I. KATEGORIE / bakalanti a diplomanti 1. ročníků

 

1. místo / Tomáš Pelc - Geoinformatická podpora výzkumu ekologie lesa

2. místo /

Josef Bím - Vývoj pohoří na Šumavě

Vítězslav Dvořák - Analýza prostředí sýce rousného (Aegolius funereus) v Jizerských horách

3. místo / Pavla Lukavská - Hodnocení studie projektu na obnovu Kittelova areálu

 

II. KATEGORIE / diplomanti vyšších ročníků, začínající doktorandi

 

1. místo / Vojtěch Machoň - Vývoj simulačního modulu dopadu investice na okolí v prostředí ArcGIS

2. místo /

Jan Hnilica - Principy krigingu

¨Vratislava Janovská - Současné možnosti návrhu zón odstupňované ochrany v CHKO Poodří

3. místo / Stanislav Frank - Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby v prostředí GIS

 

III. KATEGORIE / doktorandi vyšších ročníků

 

1. místo / Daniel Franke - Modelování atraktivity území České republiky na základě časové dostupnosti

2. místo / Vojtěch Barták - Analýza historického šíření bobra evropského (Castor fiber) v ČR

3. místo / František Šulan - Rozbor řídicích rovnic pohybu kapaliny a sedimentů v otevřených korytech (obecné přístupy k problematice proudění)