×
Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování
banner

O konferenci

O konferenci

Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování vznikla na konci roku 2008 a už tehdy se také zrodila myšlenka na pořádání katederní konference, kde by se sešli pedagogové i studenti a společně v neformálním a přátelském prostředí diskutovali o výzkumu i výuce. První ročník, kterého se účastnilo 40 lidí, se podařilo uspořádat hned na jaře 2009. Vybrali jsme si objekt sympatického Vinařského střediska v Chloumku u Mělníka, který patří České zemědělské univerzitě v Praze. Vinařský dům tzv. Kartuziánský lis nám učaroval natolik, že jsme naší interní katederní konferenci pojmenovali KAGÚP Chloumek. Od té doby jezdíme na Chloumek pravidelně každý rok.

Vinařské středisko Chloumek - v roce 1994 vinařský dům odkoupila Česká zemědělská univerzita

Původní idea konference zůstává stejná – KAGÚP Chloumek jako prostor a čas pro společné setkání pedagogů a studentů. Když ale zalistujeme zpět všemi ročníky konference, to, co se mění a posouvá, jsme my sami a témata příspěvků, které korespondují s vývojem katedry a výzkumu u nás. Postupně jsme začali také dávat více prostoru studentům, aby zde mohli prezentovat své závěrečné absolventské práce a získat zpětnou vazbu od odborného a zároveň přátelského publika. A je potěšující, že kvalita studentů i jejich prací a schopnost je prezentovat, roste. Snad to svědčí o tom, že i my děláme svou práci dobře.

Od roku 2010 vyhlašujeme na každém Chloumku soutěž o nejlepší studentské příspěvky ve třech kategoriích podle úrovně studia. Příspěvky hodnotí odborná porota složená z pedagogů a hlasují i sami účastníci konference. Tomu úplně nejlepšímu příspěvku je udělena CENA JIŘÍHO DOBIÁŠE.

kromě čestného uznání získává autor nejlepšího příspěvku KAGÚP Chloumek i lahev 90% Dobiášovice

CENU JIŘÍHO DOBIÁŠE jsme vyhlásili na počest našeho kolegy z katedry Doc. Jiřího Dobiáše, který na ČZU vyučuje od roku 1948 a dodnes je příkladem svou nezdolnou chutí věnovat energii ostatním, zapálením pro pedagogickou práci, gentlemanským vystupováním a pozitivním přístupem. V roce 2015 vznikl z iniciativy katedry a díky dobrovolné finanční sbírce krátký filmový portrét CESTA JIŘÍHO DOBIÁŠE, který přibližuje osobnost pana docenta. Dokument je volně přístupný a můžete jej shlédnout zde.

Cesta Jiřího Dobiáše - film vyrobilo Studio Harvest 2015 - délka filmu: 14 min
scénář a režie: Lucie Klímová, Štěpán Alexander - kamera, střih: Štěpán Alexander - zvuk: Emil Kopta

Během času přibyly na Chloumku další ceny. V roce 2012 byla poprvé udělena CENA JIŘÍHO ZEZULÁKA autorovi, který dokáže zachovat vysokou odbornou úroveň příspěvku a zároveň jej prezentovat s humorem. Cena nese jméno prof. Jiřího Zezuláka, dlouholetého člena KAGÚP a váženého kolegy s jedinečným smyslem pro humor. 

profesor Jiří Zezulák - hydroinformatik, stavitel vodních děl, nadšenec do nových počítačových technologií a výpočetních algoritmů všeho druhu, skvělý lyžař a především kolega s neobyčejným smyslem pro humor

Poprvé cenu Jiřího Zezuláka v roce 2012 získal Lukáš Danker za prezentaci diplomové práce "Tvorba nástroje pro digitální analýzu terénu v prostředí ArcGIS". Součástí ceny byl také humoristický román od Kingsley Amise "Šťastný Jim" o odborném asistentovi, který při svém působení na katedře historie na provinční univerzitě přichází o všechny své iluze. Jiří Zezulák tenkrát do knihy vepsal věnování s humorem sobě vlastním: "Nositel několika pochybných medailí, laureátovi ceny té nejcennější".

Předávání cen na KAGÚP Chloumek 2012 - Lukáš Danker získal historicky poprvé udílenou CENU JIŘÍHO ZEZULÁKA

V roce 2013 jsme si začali více všímat toho, jak často prokládá téměř každý z nás svou mluvu plevelnými slovy… jakoby, vlastně, prostě, takže, nějak… Ve 25 prezentacích jsme jich napočítali 567, v jednom příspěvku slovo „jakoby“ zaznělo dokonce 58 krát. Hned následující rok jsme proto zavedli CENU ZA KULTURU SLOVA, kterou získává autor příspěvku s nejkultivovanějším mluveným projevem a vystupováním.

Jan Komárek - historicky první držitel CENY ZA KULTURU SLOVA

Konference KAGÚP Chloumek je zároveň příjemnou společenskou událostí. Tradiční je ochutnávka vína z místních vinic a návštěva vinného sklípku, který je součástí vinařského domu.

Od roku 2013 díky Martinu Švecovi (bývalý student FŽP) a partě Mělnických zvoníků  pořádáme v neděli ráno výlet na mělnické zvonění. Ten kdo si přivstane, má jedinečnou možnost vylézt do věže kostela sv. Petra a Pavla a na vlastní oči vidět a uši slyšet, jak se rozezvání několika tunové zvony Petr a Pavel i menší Václav a Ludmila i Anežka a Zdislava.

Mělník - Kostel sv. Petra a Pavla, nedělní rozezvánění zvonů

Pokud chcete trochu nasát atmosféru KAGÚP Chloumek, nebo zavzpomínat na Chloumek, kterého jste se sami účastnili, zalistujte fotogalerií uplynulých ročníků.