×
Katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlin
banner

Témata

Charakteristika půdního mikrobiomu po provedené remediaci půdy kontaminované ropnými deriváty
prof. Ing. Jiřina Száková CSc. - --

Vliv přítomnosti thiramu v půdě na přístupnost živin pro rostliny
Ing. Michal Jakl Ph.D. - --

Vliv přítomnosti thiramu v půdě na přístupnost živin pro rostliny
Ing. Michal Jakl Ph.D. - --