×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Informace o studiu

Bakalářské studium > Informace o studiu


Fakulta tropického zemědělství garantuje dva tříleté bakalářské studijní obory - Tropického zemdělství (TZ), vyučovaný v českém jazyce, a International Cooperation in Agriculture and Rural Development (ICARD), vyučovaný v anglickém jazyce.

Podrobný popis obou oborů a jejich studijní plány naleznete na stránkách fakulty.

 

Katedra garantuje pro tyto obory následující předměty:

 • Introduction into the Tropical Agriculture - povinný předmět pro obor ICARD
 • Úvod do tropického zemědělství - povinný předmět pro obor TZ
 • Introduction into Animal husbandry - povinný předmět pro obor ICARD
 • Úvod do tropické zoologie - povinný předmět pro obor TZ
 • Food Security in Developing Countries - povinný předmět pro obor ICARD
 • Human Nutrition and Prevention of Food-Borne Diseases - povinný předmět pro obor ICARD
 • Základy genetiky - povinný předmět pro obor TZ
 • Analýzy a zpracování dat - povinný předmět pro obor TZ


 • Introduction to Wildlife Management - volitelný předmět pro oba obory
 • Úvod do managementu volně žijících zvířat - volitelný předmět pro oba obory, sk. A
 • Animal Hygiene and Prevention of Animal Diseases in TS - volitelný předmět pro oba obory
 • Zoohygiena a prevence chorob zvířat v TS - volitelný předmět pro oba obory, sk. A
 • Základy výživy a technologie chovu zvířat v tropech - volitelný předmět pro obor TZ, sk. A
 • Chov zvířat v tropech - volitelný předmět pro obor TZ, sk. A
 • Odborná praxe I. - živočišná - povinný předmět pro obor TZ, sk. A
 • Explantátové a molekulární techniky - volitelný předmět pro oba obory (CZ), sk. B