×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Management výzkumu

Doktorské studium > Management výzkumu

Předmět Management výzkumu

 

Doktorandi 1. ročníku si zapisují tento zápočtový předmět již v 1. ročníku studia v DSP (do studijního plánu a aplikace UIS).

Pro splnění předmětu se doktorando musí zúčastnit dvoudenního semináře, který proběhne 20.-21.10.2015 (v češtině) a 9.-10.2.2016 (v angličtině).

Seminář „Management výzkumu“ je určen pro studenty doktorského studia na FTZ a je završen zápočtem. Cílem semináře je seznámit studenty se základy vědecké práce, s principy zakládání pokusů, zpracování dat, práce s literaturou a psaní vědeckých prací, bez nichž je úspěšné pokračování ve studiu značně omezené. Z tohoto důvodu je seminář doporučen již studentům v 1. ročníku.
Seminář se bude konat pro studenty prezenčního a kombinovaného doktorského studia na FTZ ve dvou celodenních blocích. Zápočet bude udělen za celodenní prezenci na seminářích.

Obecný program seminářů:

  • EndNote – useful citation tool for manuscript preparation (Fedorova)
  • Principles of presentations of scientific results on conferences (oral and poster presentations)
  • Principles of scientific writing, preparing of scientific manuscripts, review process in international peer-reviewed journals
  • Writing grant proposals, University grant agency CIGA (http://ga.czu.cz)
  • Basics of scientific work, searching the scientific information and databases, correct formulations of research objectives and hypotheses, design and planning of experiments, principles of data treatment.

Garant předmětu:

prof. RNDr. Pavla Hejcmanová, Ph.D.