×
Katedra chovu zvířat a potravinářství v tropech
banner

Přijímací řízení

Doktorské studium > Přijímací řízení

Termín přijímacího řízení vyhlašuje děkan FTZ. 

Obsahem přijímací zkoušky je odborná rozprava, která na základě dokladu o vlastní tvůrčí práci uchazeče (zejména diplomová práce, publikace) umožní posoudit jeho předpoklady pro samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost a znalosti oboru. Při přijímací zkoušce prokazuje uchazeč odpovídající znalosti ze dvou světových jazyků.

Aktuální informace k přijímacímu řízení jsou k dispozici na webu FTZ.