×
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
banner

Laboratoře

V laboratořích provádíme testy a zkoušky materiálů, konstrukcí a spojů podle normovaných zkušebních metod (ČSN, EN, ISO, DIN, atd.) nebo vlastních zkušebních postupů.

Provozované laboratoře:

Laboratoř dřevěných výrobků

hlavní přístroje a zařízení: 

 • Přístroj na zjišťování hustotního profilu
 • Fibercam
 • Přístroj na měření želatinace
 • Přístroj na výrobu čisté a ultra čisté vody
 • Porometr
 • Kalorimetr
 • Klimatizační komory
 • Univerzální zkušební trhací stroj 
 • Laboratorní přístroj na měření tlakového spádu
 • Laboratorní zařízení na nanášení lepidla
 • Vibrační síto

Laboratoř povrchové úpravy dřeva

hlavní přístroje a zařízení: 

 • konfokální laserový mikroskop
 • goniometr
 • komory simulující venkovní podmínky
 • přístroje pro semi- a nedestruktivní testování poškození dřeva

Laboratoř dřevěných konstrukcí

hlavní přístroje a zařízení: 

 • klimatizační komory
 • termokamery
 • sondy pro měření vlhkosti, teploty a oxidu uhličitého
 • přístroje pro nedestruktivní zkoušky

Pracoviště elektronové mikroskopie

Pracoviště nanotechnologie

Střešní prostory pro testování dřeva zkouškou přirozeného stárnutí

Komora na zjišťování úniku formaldehydu