×
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
banner

Publikace

Výsledky výzkumné činnosti pravidelně uveřejňujeme na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i vědeckých časopisech s IF. Pravidelně také připravujeme publikace pro studijní účely. 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-63039018-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Odborná monografie

Fyzikálně lineární materiálové vztahy za trojrozměrných okolností v tenzorové interpretaci prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Izostatické čáry a křivky extrémních tangenciálních napětí jako silokřivky vektorových polí tenzorového argumentu prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Několik základních případů odvození vnitřního přetlaku kapaliny v potrubí prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Některé geometricky členěné (zejména vrapované) konstrukční prvky prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

PECH, P. Teorie polí v mechanice spojitých prostředí. Praha: ČZU v Praze, FŽP, KVHEM, 2008. 260s. ISBN 978-80-213-1763-5.

Článek v odborném periodiku

HODOUŠEK, M. – BÖHM, M. – LEMASTER, R. – BUREŠ, M. – BERÁNKOVÁ, J. – CVACH, J. Air Permeation Rate of Oriented Strand Boards (OSB/3 and OSB/4). BioResources, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1137-1148. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. – BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. Analýza malých a středních pilařských podniků v ČR. Zprávy lesnického výzkumu, 2010, roč. 55, č. 3/2010, s. 221 - 232. ISSN: 0322-9688.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. COLOUR STABILITY AND SURFACE DEFECTS OF NATURALLY AGED WOOD TREATED WITH TRANSPARENT PAINTS FOR EXTERIOR CONSTRUCTIONS. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 421-430. ISSN: 1336-4561.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – ZEIDLER, A. Determination of Strength Characteristics of Construction Timber Strengthened with Carbon and Glass Fibre Composite Using a Destructive Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 4674-4685. ISSN: 1930-2126.

PROCHÁZKA, J. – BÖHM, M. – SVITÁK, M. Diverse Influence of user-economic aspects to truss and rafter roof systems and their comparision. Wood Research, 2014, roč. 59, č. 3, s. 449-458. ISSN: 1336-4561.

YAVARI, A. – HEMMASI, A. – ROOHNIA, M. – MARUŠÁK, R. Dynamic Young's Modulus of Scarf- and Finger-Jointed Beams using Longitudinal Vibration Method. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 6886-6895. ISSN: 1930-2126.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BERÁNKOVÁ, J. – SRBA, J. Effect of some manufacturing variables on formaldehyde release from particleboard: Relationship between different test methods. Building and Environment, 2011, roč. 46, č. 10, s. 1946-1953. ISSN: 0360-1323.

REINPRECHT, L. – PÁNEK, M. Effects of Wood Roughness, Light Pigments, and Water Repellent on the Color Stability of Painted Spruce Subjected to Natural and Accelerated Weathering. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7203-7219. ISSN: 1930-2126.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – SRBA, J. – BERÁNKOVÁ, J. Evaluation of formaldehyde emission from different types of wood-based panels and flooring materials using different standard test methods. Building and Environment, 2012, roč. 49, č. , s. 86-96. ISSN: 0360-1323.

SALEM, M. – BÖHM, M. – SRBA, J. Evaluation of Mechanical Properties and Formaldehyde Emission of Plywood Manufactured for Construction Applications. Drvna industrija, 2013, roč. 64, č. 2, s. 87-93. ISSN: 0012-6772.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – BERÁNKOVÁ, J. Formaldehyde Emission from Wood-Based Panels Bonded with Different Formaldehyde-Based Resins . Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 3, s. 177-183. ISSN: 0012-6772.

BÖHM, M. – SALEM, M. – SRBA, J. Formaldehyde emission monitoring from a variety of solid wood, plywood, blockboard and flooring products manufactured for building and furnishing materials. Journal of Hazardous Materials, 2012, roč. 221-222, č. , s. 68-79. ISSN: 0304-3894.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – MOHAMED, M. – ALI, H. GC/MS Analysis of Oil Extractives from Wood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7725-7737. ISSN: 1930-2126.

SVITÁK, M. – GAŠPARÍK, M. – PENC, J. Heat resistance of glued finger joints in spruce wood constructions. BioResources, 2014, roč. 9, č. 4, s. 7529-7541. ISSN: 1930-2126.

KVIETKOVÁ, M. – BARCÍK, Š. – BOMBA, J. – ALÁČ, P. IMPACT OF CHOSEN PARAMETERS ON SURFACE UNDULATION DURING THE CUTTING OF AGGLOMERATED MATERIALS WITH AN ABRASIVE WATER JET. Drewno, 2014, roč. 57, č. 191, s. 111-123. ISSN: 1644-3985.

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. – DEVERA, M. Influence of Moisture Content on the Bond Strength and Water Resistance of Bonded Wood Joints. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5208-5218. ISSN: 1930-2126.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – BOŠKA, P. Influence of Temperature on the Strength of Bonded Joints . BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 3999-4010. ISSN: 1930-2126.

MOHAMED SALEM, M. – BÖHM, M. – BARCÍK, Š. – SRBA, J. Inter-laboratory comparison of formaldehyde emission from particleboard using ASTM D 6007-02 method. Holz als roh-und werkstoff , 2012, roč. 70, č. 5, s. 621-628. ISSN: 0018-3768.

SALEM, M. – NASSER, R. – ZEIDLER, A. – ELANSARY, H. – AREF, I. – BÖHM, M. – ALI, H. – AHMED, A. Methylated Fatty Acids from Heartwood and Bark of Pinus sylvestris, Abies alba, Picea abies, and Larix decidua: Effect of Strong Acid Treatment. BioResources, 2015, roč. 10, č. 4, s. 7715-7724. ISSN: 1930-2126.

SALEM, M. – ZEIDLER, A. – BÖHM, M. – SRBA, J. Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.) as a Bioresource: Evaluation of Solid Wood, Particleboard, and MDF Technological Properties and Formaldehyde Emission. BioResources, 2013, roč. 8, č. 1, s. 1199-1221. ISSN: 1930-2126.

BÍLEK, L. – BÖHM, M. – VELOZ, L. – MONTENEGRO, F. Production improvement of Cordia alliodora (RUIZ & PAVON) OKEN plantations in lowland tropics of ecuador. Agricultura tropica et subtropica, 2011, roč. 44, č 2, s. 77-82. ISSN: 0231-5742.

YAVARI, A. – ROOHNIA, M. Quality Assessment of Scarf Joints Considering the Acoustic Parameters: A Nondestructive Approach. BioResources, 2015, roč. 10, č. 3, s. 5083-5095. ISSN: 1930-2126.

BOMBA, J. Sawmilling in the Czech Republic. Drvna industrija, 2009, roč. 60, č. 3, s. 167 - 175. ISSN: 0012-6772.

BÖHM, M. – ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – REISNER, J. Strength characteristics of OSB in bending – Difference between upper and lower panel faces. Drvna industrija, 2011, roč. 62, č. 2, s. 123-127. ISSN: 0012-6772.

BOMBA, J. – CVACH, J. – ŠEDIVKA, P. – KVIETKOVÁ, M. Strength Increase Pattern in Joints Bonded with PVAc Adhesives . BioResources, 2014, roč. 9, č. 1, s. 1027-1037. ISSN: 1930-2126.

PÁNEK, M. – REINPRECHT, L. – HULLA, M. Ten Essential Oils for Beech Wood Protection - Efficacy Against Wood-destroying Fungi and Moulds, and Effect on Wood Discoloration. BioResources, 2014, roč. 9, č. 3, s. 5588-5603. ISSN: 1930-2126.

BÖHM, M. THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THICKNESS SWELLING AND MODULUS OF ELASTICITY IN ORIENTED STRAND BOARD BENDING. Wood Research, 2009, roč. 4, č. 54, s. 79 - 90. ISSN: 1336-4561.

SALEM, M. – SALEM, M. – BÖHM, M. Understanding of Formaldehyde Emissions from Solid Wood: An Overview. BioResources, 2013, roč. 8, č. 3, s. 4775-4790. ISSN: 1930-2126.

Kapitoly v odborné knize

BOMBA, J. Vše o dřevě v interiéru a exteriéru. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2008. 1s. ISBN . s. Obrábíme dřevo, s. 30 - 36.

SKOKÁNEK, J. Teorie deformační napjatosti. Praha: ČZU Praha, FLE, katedra staveb, 2005. 1s. ISBN 80-213-1290-4. s. Teorie deformační napjatosti, s. 1 - 39.

Článek ve sborníku z akce

BOMBA, J. – ŠEDIVKA, P. – BÖHM, M. Sawmilling in the Czech Republic from 1989 to the present. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 61 - 68.

ŠEDIVKA, P. – BOMBA, J. – BÖHM, M. Technical efficiency for Czechs Sawmill Enterprises with Cross-Sectional Data.. In Woodworking Technique 2.92009, Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia. Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia: Faculty of Forestry, Zagreb, Croatia, 2009. s. 203 - 208.

Výsledky s právní ochranou

BUREŠ, M. Deska na bázi přírodních materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. PUV 2013-28333. 16.12.2013.

Pololohovací lamelové odpočivné křeslo Ing. Tomáš Sapík, Ing. Martin Böhm, Ph.D., Ing. arch. Vojtěch Lejsal, CSc., 2010

HRABĚ, P. – KREJZA, L. – MÜLLER, M. – BÖHM, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – SVITÁK, M. Přípravek pro broušení nožů určených pro obrábění dřeva. Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24268. 03.09.2012.

HRABĚ, P. – MÜLLER, M. – CHOTĚBORSKÝ, R. – BOMBA, J. – BÖHM, M. – KEJVAL, J. Přípravek pro leštění nožů určených pro obrábění dřeva . Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika (http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1846537&lan=cs). 24642. 03.12.2012.

BUREŠ, M. Vrstvená trubka . Úřad průmyslového vlastnictví. PUV 2012-27094. 11.07.2013.

Technicky realizované výsledky

SAPÍK, T. – BÖHM, M. – LEJSAL, V. Pololohovací lamelové odpočivné křeslo, Positioning laminated bentwood armchair , Positioning armchair, lamellated, bentwood, ergonomics, 2011, AL - Umění, architektura, kulturní dědictví, B - Funkční vzorek, Polohovací lamelové křeslo, Katedra zpracování dřeva, Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol , Aplikace užitného vzoru 21322/2010 - Polohovací lamelové odpočivné křeslo, vlastníkem užitného vzoru je Česká zemědělská univerzita v Praze, Úspěšné ověření funkčnosti, stability a statické únosnosti nezbytné pro sériovou výrobu., Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol , 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek, A - Výše vyčerpané části z celkových uznaných nákladů na dosažení výsledku je menší nebo rovna 5 mil. Kč

Ostatní výsledky

Anisotropic Models of Helical Type for Thin-Waled Circural Cylindrical Shells in Membrane Condition prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; Brož Petr, 2004

Aplikování modelů anizotropie šroubovicového typu na tenkostěnné pláště kruhových válcových skořepin za membránového stavu prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; Brož Petr, 2004

Conception of New Constructional and Material Alternatives from the po-int of Reliability, Effectivness and Sustainable Development prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

Determination of formaldehyde emission from composite wood products with different European standard test methods: A literature review MSc. Mohamed Salem Mohamed Zidan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D.; doc. Ing. Barcík Štefan, CSc., 2009

Developing Domage Models for Concrete prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; Brož Petr, 2004

Developing Domage Models for Concrete prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; Brož Petr, 2004

Dřevěné konstrukce a architektura Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2006

Dřevo a jeho aplikace ve stavebnictví Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2006

Dřevo a výrobky na bázi dřeva jakožto anizotropní a heterogenní materiály prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2004

Dřevo a výrobky na bázi dřeva jakožto anizotropní a heterogenní materiály prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2004

Drevoobrábacie stroje Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2008

Dřevostavby Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2005

EVALUATING THE INFLUENCE OF MOISTURE CONTENT ON THE MECHANICAL AND PHYSICAL PROPERTIES OF OSB/3 – SUPERFINISH Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Evaluation of storativity and skin factor from aquifer test prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Evaluation of Storativity and Skin Factor from Aquifer Test. prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Examination of corroded wood by ammonium phosphate and sulfate-based fire retardant. Ing. Kučerová Irena, Ph.D., 2007

Few comments on use of the substitutive thickness method for warped beam computation prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2007

Few comments to liquid compressibility prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2006

Few comments to liquid compressibility prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2006

Functional Form of Cobb-Douglas Production Function – A Comparative Study for Czechs Sawmill Enterprises Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2009

Hodnocení tepelně – technických vlastností oken podle právních a technických předpisů v ČR. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Hodnocení vlivu vlhkosti na pevnostní charakteristiky OSB desek pro stavební účely Ing. Böhm Martin, Ph.D., -1

Ing. Pavel Rubáš: Predikace mechanicko-fyzikálních vlastností hurdiskových stropů prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., -1

INTENZIFIKACE POVRCHOVÝCH ÚPRAV V NÁBYTKÁŘSKÉM PRŮMYSLU Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2008

Konstrukční důsledky přesnějších výpočtových metod pro hodnocení oken. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Krovové dřevěné konstrukce a jejich statická působnost prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

Krovové dřevěné konstrukce a jejich statická působnost prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

Kruhové válcové skořepiny a přímá potrubí za netradičních okolností a interakcí prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

LINEÁRNÍ ROZTAŽNOST OSB DESEK Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D., 2009

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ KŮRY Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2009

Modřín – vlastnosti dřeva a jeho současné využití Ing. Zeidler Aleš, Ph.D.; Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

Modul pružnosti v ohybu a pevnost v ohybu u OSB Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2006

Monitoring the transport of acrylate consolidants through the wood by neutron radiography. Ing. Kučerová Irena, Ph.D., 2007

Možnosti použití metody LCA (hodnocení životního cyklu) při hodnocení recyklace stavebních materiálů. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2005

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ZBYTKOVÉHO DŘEVA Z PILAŘSKÉ VÝROBY Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2008

Multiple Well System near Boundary prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

Ná vrh manipulačního skladu kulatiny pro pilařlský provoz s roční kapacitou pořezu 15 000 m3 kulatiny Ing. Bomba Jan, Ph.D., -1

Nedostatky konstrukcí současných střešních oken a možnosti splnění závaz-ných normových požadavků. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Nedostatky konstrukcí současných střešních oken a možnosti splnění závaz-ných normových požadavků. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Nejčastější nedostatky při výrobě otvorových výplní. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

NĚKOKLIK POZNÁMEK K NAPJATOSTI VE STAVEBNÍCH MATERIÁLECH A K JEHO ZOBRAZOVÁNÍ prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

NĚKOLIK POZNÁMEK K FYZIKÁLNÍ UPLATNITELNOSTI PŘECHODNIC U LINIOVÝCH KOMUNIKACÍ prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2007

Notes on the state of stress in the Building Material and its Representation prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

NOVÁ VÝROBA OSB DESEK V ČR Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2008

NOVÁ VÝROBA VELKOPLOŠNÝCH AGLOMEROVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V ČR Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Obecné zásady pro výměnu otvorových výplní v panelových domech při jejich rekonstrukcích prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

Observing penetration of acrylic solutions into wood with neutron radiography and Raman spectroscopy. Ing. Kučerová Irena, Ph.D., 2007

Okna Satalice Ing. Bomba Jan, Ph.D., -1

Otvorové výplně pro památkově chráněné objekty splňující současné normové požadavky prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

Poruchy dřevěných oken vyráběných v 70. a 80. letech podle bývalých oborových norem. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2005

Poškození a ochrana dřeva. Ing. Kučerová Irena, Ph.D., 2007

POŽADAVKY NA VÝROBEK A DESIGNÉRA V OBLASTI NÁBYTKOVÉHO ZAŘÍZENÍ. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

PŘÍKLADY SOUČASNÝCH MOŽNOSTÍ VYUŽITÍ DŘEVA VE STAVEBNICTVÍ A ARCHITEKTUŘE Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2007

Příklady využití introdukovaných dřevin v dřevozpracujícím průmyslu ČR. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Přímé kruhové skořepiny se šroubovicově anizotropním strukturováním materiálu pláště za membránové působnosti prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2004

PRINCIP SYMETRIE A JEJÍ VÝZNAM V MECHANICE KONTINUA PEVNÉ FÁZE prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2006

Problematika napojení prosvětlovacích elementů na střešní pláště s ohledem na přísné normové požadavky. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

Problematika osazování střešních oken se zaměřením na nadkrokevní systé-my. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Prosvětlení střech v souladu s úsporami energií, střešní okna a ostatní pro-světlení v souladu se závaznými požadavky. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2007

Real Well near Boundary - Solution by Imaginary Well. prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2005

RECYKLACE MATERIÁLŮ NA BÁZI DŘEVA V ČR. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

Reinforcement of Plate Structures by Equally Loaded Bearing Line Elements prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Reinforcement of Plate Structures by Equally Loaded Bearing Line Elements prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2004

RESIDUAL WOOD IN THE WOODWORKING INDUSTRY AND ITS UTILIZATION Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2009

ROZMĚROVÉ ZMĚNY OSB DESEK VLIVEM VLHKOSTI Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2008

Situační rozbor malého pilařského podniku Ing. Bomba Jan, Ph.D., -1

Some Picked Connections between Stress and Deformations Invariants in the Three Dimensional Space prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Současné normy platné pro lehké obvodové pláště. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

Současné normy, platné pro lehké obvodové pláště. prof. Ing. Hájek Václav, CSc., 2006

SOUČASNÉ TENDENCE, VÝVOJ A VYUŽITÍ DŘEVAŘSKÉ TECHNIKY. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

SOUČASNOST V OBRÁBĚNÍ VODNÍM PAPRSKEM A LASEREM V DŘEVOPRUMYSLU V ČR Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Současný stav recyklace dřeva z rekonstrukcí a asanací staveb. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Současný stav ve využívání zbytkového dřeva z dřevoprůmyslu v České republice Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA DŘEVĚNÉ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY A MOŽNOSTI JEJICH SPLNĚNÍ. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2007

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA LEPIDLA V DŘEVOPRŮMYSLU A MOŽNOSTI JEJICH SPLNĚNÍ. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2007

SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA NÁTĚROVÉ SYSTÉMY V DŘEVOPRŮMYSLU Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

Stavby a krajina, mezinárodní vědecká konference prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

Stavby a krajina, mezinárodní vědecká konference doc. Ing. Klč Pavol, CSc.; prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; Ing. Novotná Lenka; Ing. Novotná Lenka, Ph.D.; Ing. Kykal Jiří, CSc.; Ing. Novák Jiří; Ing. Novák Jiří, 2005

Stavební materiály na bázi dřeva Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2006

Tableros de virutas orientadas manufactued en la República Checa Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2007

TECHNICKÉ A EKOLOGICKÉ PROBLÉMY PŘI RECYKLACI DŘEVA Z REKONSTRUKCÍ A ASANACÍ STAVEB. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006

Textilní zbožíznalství Ing. Pařilová Hana, 2006

TRENDY NÍZKONÁKLADOVÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV V DŘEVOPRŮMYSLU Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2009

TYPOLOGIE A APLIKACE FOLIOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POVRCHOVOU ÚPRAVU V DŘEVOPRŮMYSLU. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Typologie tkanin. Ing. Pařilová Hana, 2004

Vlastnosti dřeva borovice černé Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2006

Vliv délky zkušebního tělesa na výsledky získané nedestruktivní (vibrační) metodou zjišťování mechanických vlastností dřeva. Ing. Böhm Martin, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2008

Vliv tloušťkového bobtnání na pevnost v ohybu OSB desek Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2008

VLIVY NA SOUČASNOU VÝROBU NÁBYTKU V ČR. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2004

Vybrané kapitoly ze stavební mechaniky prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc., 2005

VÝHLED VÝROBY SPECIÁLNÍCH DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ V ČR Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2007

VÝŤĚŽNOST PŘI PILAŘSKÉ RECYKLACI DŘEVA Z REKONSTRUKCÍ A ASANACÍ STAVEB. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2008

Využití e-learningu pro bakalářská studia. Ing. Pařilová Hana, 2007

Využití obrazové analýzy v distančním vzdělávání. Ing. Pařilová Hana, 2007

Vývoj aplikace nátěrových systémů u dřevěných oken v České Republice. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2005

VÝVOJ PILAŘSKÝCH PODNIKŮ NA ÚZEMÍ ČR SE ZAMĚŘENÍM NA JEJICH KAPACITU A HLAVNÍ STROJ Ing. Bomba Jan, Ph.D.; Ing. Šedivka Přemysl, Ph.D.; Ing. Böhm Martin, Ph.D., 2008

Vývoj pilařství v českých zemích doc. Ing. Friess František, CSc.; Ing. Bomba Jan, Ph.D., 2009

Zjednodušené řešení roštových základových pasů prof. Ing. Novotný Radimír, DrSc.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2007

ZNALOST MATERIÁLU, ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD KVALITNÍ PRÁCE DESIGNERA. Ing. Reisner Jan, Ph.D., 2006