×
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
banner

Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí

Zaměření katedry

Na Katedře dřevěných výrobků a konstrukcí (KDVK) se zabýváme výukou, výzkumem a vývojem v oblasti dřevěných konstrukcí a výrobků ze dřeva. Věnujeme se navrhování, výrobním technologiím a testování vlastností dřevěných konstrukcí, stavebně-truhlářských výrobků, nábytku i speciálních dřevařských výrobků. Zabýváme se vlastnostmi používaných dřevin, materiálů na bázi dřeva, lepidel a nátěrových hmot. Testujeme konstrukční spoje, vyvíjíme nové materiály, ověřujeme zkušební postupy. Prohlubujeme a poskytujeme znalosti v neustále se rozvíjejícím dřevařském oboru.

Historie

Výuka dřevařských oborů probíhá na Fakultě lesnické a dřevařské již od roku 1994. Samostatná Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí vznikla v roce 2013 rozdělením Katedry zpracování dřeva. Začátkem roku 2016 byl slavnostně otevřen Dřevařský pavilon FLD, který disponuje nejmodernějším technologickým vybavením učeben, laboratoří a truhlářských dílen. 

Pedagogická činnost

Na katedře zajišťujeme výuku odborných předmětů pro bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Při výuce klademe velký důraz na její praktickou část. Většina cvičení probíhá v PC učebnách, dílnách, odborně zaměřených laboratořích nebo formou exkurzí do výrobních podniků. Nedílnou součástí výuky jsou terénní cvičení a odborné praxe. Výuka některých předmětů je v rámci spolupráce zajišťována externími pedagogy z ostatních vysokých škol, jako např. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (Lepidla a nátěrové hmoty), České vysoké učení technické v Praze (Vybavení interiérů), Technická univerzita v Liberci (Čalounictví) a dalších institucí, např. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha (Řízení jakosti). Naši absolventi nachází široké uplatnění nejen ve stavebnictví, nábytkářském průmyslu, ale i v oblasti designu a ekonomickém sektoru. 

Další aktivity

Našim studentům neustále nabízíme nové příležitosti. Podporujeme zahraniční výjezdy, zařizujeme odborné praxe, spolupracujeme s předními firmami z oboru. Účastníme se mezinárodních konferencí, umožňujeme pořádání školení a kurzů a podílíme se na výzkumných projektech.