×
Katedra dřevěných výrobků a konstrukcí
banner

Věda a výzkum

Na katedře KDVK máme k dispozici nejmodernější vybavení laboratoří a dílen Dřevařského pavilonu FLD. Provádíme testy a zkoušky podle normovaných i vlastních zkušebních postupů. Mezi hlavní partnerské organizace podílející se na výzkumných projektech patří zejména ostatní fakulty ČZU, ČVUT v Praze, TU v Liberci, VVÚD Praha, ale i zahraniční partneři, jakými jsou např. Institut für Holztechnologie Dresden (IHD), University of Alexandria a mnoho předních firem z oboru. 

 

Zabýváme se především následující problematikou:

-   vývoj, výroba, řízení vlastností a hodnocení způsobu použití materiálů na bázi dřeva,

-   hodnocení vlastností lepidel a nátěrových hmot používaných v dřevařském průmyslu,

-   hodnocení a optimalizace vlastností dřevěných konstrukcí,

-   vyztužování konstrukčních prvků vlákny s vysokou pevností,

-   konstrukce a výroba nábytku včetně hodnocení životního cyklu výrobků,

-   využití CAD/CAM systémů v dřevařském a nábytkářském průmyslu.

 

Výsledky výzkumné činnosti jsou pravidelně publikovány na mezinárodních konferencích, v odborných časopisech, monografiích i vědeckých časopisech s IF.