×
Katedra ekonomiky
banner

Publikace katedry rok 2014

Články scopus

 

ČECHURA, L. Analysis of the technical and scale efficiency of farms operating in LFA. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 4, s. 33-44. ISSN: 1804-1930.

ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. – TRNKOVÁ, G. Analýza rozdílů ekonomických výsledků zemědělských podniků zaměřených na polní výrobu  v České republice. Journal of Central European Agriculture, 2014, roč. 15, č. 3, s. 322-334. ISSN: 1332-9049.

SULAIMAN, H. – MALEC, K. – MAITAH, M. Appropriate tools of Marketing Information System for Citrus Crop in the Lattakia Region, R. A. SYRIA. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 3, s. 69-78. ISSN: 1804-1930.

RUMÁNKOVÁ, L. Asymmetry in Price Transmission of the Czech Wheat Agri-food Chain. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 63-71. ISSN: 1804-1930.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – SELBY, R. Capital Stock Value Development in Relation to the New EU Countries’ Agricultural Sector Development. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1437-1450. ISSN: 1211-8516.

TOTH, D. – MAITAH, M. – ŠTEFKOVÁ, M. Comparative Research of Youth Employment in France and the Czech Republic. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12, s. 1009-1015. ISSN: 1815-932X.

MAITAH, M. – SMUTKA, L. – ZIDAN, K. – ELDEEB, O. Determinants of Nonperforming Loans in the Commercial Banks Operate in Palestine. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2014, roč. 63, č. 63, s. 55-64. ISSN: 1450-2275.

PECHROVÁ, M. Determinants of the Farmers’ Conversion to Organic and Biodynamic Agriculture. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 113-120. ISSN: 1804-1930.

MAITAH, M. – SALEEM, N. – MALEC, K. – GOUDA, S. Economic Value Added and Stock Market Development in Egypt. Asian Social Science, 2014, roč. , č. , s. 318-325. ISSN: 1911-2017.

KOTYZA, P. – TOMŠÍK, K. Effects of Public Support on Producer Groups Establishment in the Czech Republic and Slovakia. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 2, s. 37-47. ISSN: 1804-1930.

HOMOLKA, J. – SLABOCH, J. – ŠVIHLÍKOVÁ, I. Evaluation of Effectiveness of Investment Projects of Agricultural Bio-gas Stations. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. Volume VI, č. 4/2014, s. 45-57. ISSN: 1804-1930.

MAITAH, M. – HODRAB, R. – MALEC, K. – SAWSAN, A. Exploring the determinants of consumer behavior in West Bank, towards domestic and imported dairy products. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. , č. , s. 22-29. ISSN: 1211-8516.

KOTYZA, P. – SLABOCH, J. FOOD SELF SUFFICIENCY IN SELECTED CROPS IN THE CZECH REPUBLIC AND POLAND. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1329-1341. ISSN: 1211-8516.

SMUTKA, L. – TOMŠÍK, K. GDP Structure and Economic Performance in Sub-Saharan Countries. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62/2014, č. 4, s. 729-747. ISSN: 1211-8516.

MACÁK, T. – MAITAH, M. – SELBY, R. Improving food safety and traceability using optimization of barcodes. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12, s. 979-988. ISSN: 1815-932X.

MALÝ, M. Poultry vertical - partial equilibrium model approach . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 55-65. ISSN: 1211-3174.

GEBELTOVÁ, Z. – ŘEZBOVÁ, H. – PLETICHOVÁ, D. Quantification of Changes in the State of the CR Agricultural Land Fund from 2001-2013. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. IV, č. 3, s. 13-25. ISSN: 1804-1930.

KUZMENKO, E. – MAITAH, M. – MALEC, K. – HNDI, H. Russia among Resource Abundant Countries: Institutional Analysis in the Light of Natural Resource Curse Phenomenon. International Business Management, 2014, roč. 9, č. 3, s. 325-333. ISSN: 1993-5250.

MAITAH, M. – KUZMENKO, E. – MALEC, K. – MACH, J. Russia’s Economic Structure and its Value in the Long-Term Sustainable Economic Development. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2014, roč. 62, č. 62, s. 146-157. ISSN: 1450-2275.

ISHCHUKOVA, N. – MAITAH, M. – SMUTKA, L. – MALEC, K. – ELDEEB, O. Russia’s Intra-Industry Trade in Agricultural Products. The Social Sciences, 2014, roč. 9, č. 6, s. 379-385. ISSN: 1818-5800.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ISHCHUKOVA, N. – VASILYONOK, V. Russian Agrarian Foreign Trade Development – the Impact of Selected Factors. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 3/2014, s. 79-91. ISSN: 1804-1930.

SMUTKA, L. Russia's intra-industry trade in agricultural products. Journal of the Social Sciences, 2014, roč. 9, č. 6, s. 379-385. ISSN: 0253-1097.

SOUKUP, A. – MAITAH, M. – SVOBODA, R. The Concept of Rationality in Neoclassical and Behavioural Economic Theory. Modern Applied Science, 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-9. ISSN: 1913-1844.

ISHCHUKOVA, N. – SMUTKA, L. The Formation of Russian Agrarian Trade Structure: Inter-industry vs. Intra-industry Trade Activities. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2014, roč. 62, č. 6, s. 1293-1299. ISSN: 1211-8516.

MAITAH, M. – HAYAT, A. – MALEC, K. – ELDEEB, O. The impact of foreign direct investments on employment in the Czech Republic. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12, s. 1001-1008. ISSN: 1815-932X.

MAITAH, M. – SMUTKA, L. The Impact of Price Level Fluctuations on Labor Market Development.. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 2014, roč. 63, č. 63, s. 154-161. ISSN: 1450-2275.

MAITAH, M. – HODRAB, R. – ABDULRAHMAN, M. The Impact of Quality Management Practices on Firm’s Performance an Empirical Investigation of Associated Constructs in Palestinian Information and Communication Technology Firms. International Business Management, 2014, roč. 8, č.  6, s. 312-326. ISSN: 1993-5250.

MAITAH, M. – ZIDAN, K. – MALEC, K. The Problems that Encounter Palestinian Olive Oil Marketing. Modern Applied Science, 2014, roč. 9, č. 1, s. 58-67. ISSN: 1913-1844.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – OLDEEB, O. – VASILYONOK, V. The Relationship Between the Global/Regional Rural Population Development and Agricultural Sector Development. Research Journal of Applied Sciences, 2014, roč. 9, č. 12/2014, s. 989-1000. ISSN: 1815-932X.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – ZHURAVLEVA, E. The Russian Federation – Specifics of the Sugar Market. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. VI, č. 1, s. 73-86. ISSN: 1804-1930.

ANTOUŠKOVÁ, M. Travel cost model for an agrifarm specialised in horse riding activities. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2014, roč. 6, č. 4, s. 25-32. ISSN: 1804-1930.

 

Články impaktované

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

ŘEZBOVÁ, H. – SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Evropské cukrovary, cukrovarnické společnosti a jejich aliance: kdo kontroluje evropskou produkci cukru?. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 11, s. 365-369. ISSN: 1210-3306.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – RATINGER, T. Potenciální distribuční efekty reformy Společné zemědělské politiky a vyvolaná strukturální změna. EKONOMICKY CASOPIS, 2014, roč. 62, č. 5, s. 473-495. ISSN: 0013-3035.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – VASILENOK, V. – BENEŠOVÁ, I. – LUBANDA, J. Ruská federace – zahraniční obchod s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 12, s. 400-405. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. Současný stav trhu s cukrem ve světě. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 2, s. 70-77. ISSN: 1210-3306.

SMUTKA, L. – PULKRÁBEK, J. – BENEŠOVÁ, I. – MAITAH, M. Thajsko – tygr na světovém trhu s cukrem. Listy cukrovarnické a řepařské, 2014, roč. 130, č. 9-10, s. 312-317. ISSN: 1210-3306.

SVATOŠ, M. – SMUTKA, L. – ISHCHUKOVA, N. The position of agriculture in the Russian Federation – the last two decades development overview. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60/2014, č. 11, s. 489-502. ISSN: 0139-570X.

ŠPIČKA, J. – SMUTKA, L. The technical efficiency of specialised milk farms – a regional view. Scientific World JOURNAL, 2014, roč. 2014, č. 985149, s. 1-21. ISSN: 1537-744X.

 

Články recenzované

VLAŠICOVÁ, E. – NÁGLOVÁ, Z. – GÜRTLER, M. – SLABOCH, J. Odhad závislosti hektarové rozlohy kukuřice na počtu bioplynových stanic v kraji Vysočina s dopady na rozsah chovu skotu. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2014, roč. 56, č. 1, s. 22-26. ISSN: 0139-7265.

BORÁK, J. – NOVOTNÁ, Z. – KOVÁŘOVÁ, K. Statistická analýza smyslového hodnocení  spotřebitelů vybraných odrůd bílého vína. Ekonomická revue, 2014, roč. 17, č. 4, s. 217-224. ISSN: 1212-3951.

PECHROVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, A. The Efficiency of Subsidies for Air Quality: A Case Study on the Moravian-Silesian Region. Ekonomická revue, 2014, roč. 17, č. 2, s. 50-51. ISSN: 1212-3951.

 

Odborné monografie

MAITAH, M.   Foreign Direct Investments and Economic Development in Algeria. Praha: Central Bohemia University, 2014, 152s. ISBN 978-80-905536-6-8.

MAITAH, M. EVALUATION OF CREDIT RISK POLICIES IN PALESTINE. Praha: Central Bohemia University, 2014, 264s. ISBN 978-80-905536-4-4.

MAITAH, M. FISCAL POLICY INFLUENCE ON FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN LIBYA. Praha: Central Bohemia University, 2014, 209s. ISBN 978-80-905536-5-1.

HORSKÁ, E. – SMUTKA, L. – PROKEINOVÁ, R. – GÁLOVÁ, J. – KÁDEKOVÁ, Z. – KRASNODEBSKI, A. – MAITAH, M. – MATYSIK-PEJAS, R. – PALUCHOVÁ, J. – NAGYOVÁ, L. – OMARKULOVA, M. – PŘIBYL, M. – SZABO, Z. – WACH, K. International marketing - within and beyond Visegrad borders. Krakow: Wydawnictwo Episteme, 2014, 311s. ISBN 978-83-7759-039-3.

MAITAH, M. Unemployment and Foreign Direct Investments in the Czech Republic. Praha: , 2014, 155s. ISBN 978-80-905536-7-5.

 

Kapitola resp. kapitoly v odborné knize

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – OMARKULEVA, M. Selected issues in international marketing. Turan University, Almaty, Kazachstan: Turan University, 2014, 38s. ISBN 978-601-214-186-3. International economic environment: Focus on Global Economy and Trade, s. 20-57.

MAITAH, M. – SMUTKA, L. – OMARKULEVA, M. . Turan University, Almaty, Kazachstan: Turan University, 2014, 25s. ISBN 978-601-214-186-3. International political environment: Focus on the impact of political risk on foreign direct investments, s. 58-82.

 

Články ve sborníku z akce (publikované přednášky – proceeding)

MAITAH, M. – HODRAB, R. – RABAYAH, K. An Empirical Study of Critical Factors Affecting the Success of Community-led Rural Development Projects in Palestine.  In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII. THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 112-120.

KŘÍSTKOVÁ, Z. – VAN DIJK, M. ANALYSIS OF BUSINESS EXPENDITURES ON RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE CZECH REPUBLIC.  In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2014, Ekonomický rozvoj a management region, 4. dil 04.02.2014, Hradec Kralove. : Univerzita Hradec Kralove, Fakulta Informatiky a Managementu, 2014. s. 377-387.

HÁLOVÁ, P. – ALINA, J. Analysis of investment in infrastructure and other selected determinants influence to unemployment in CR regions.  In The 8th International Days of Statistics and Economics 11.09.2014, Prague. Prague: VŠE v Praze, 2014. s. 445-455.

PECHROVÁ, M. Approaches towards subsidies efficiency analysis.  In Proceedings of the 18 th International Conference - Current Trends in Public Sector Research 16.01.2014, Brno. Brno: Masaryk University, 2014. s. 60-67.

STEKLÁ, J. – GRYČOVÁ, M. Capital structure and capital disparity across the economic subjects in the agricultural sector in the Czech Republic before and after the financial crisis.  In European Financial Systems 2014 - Proceedings of the 11th International Scientific Conference 12.06.2014, Lednice. Brno - Masaryk Unviersity: Faculty of Economics and Administration, Department of Finance and Institute for Financial Market, 2014. s. 580-587.

STEKLÁ, J. – GRYČOVÁ, M. Does the Rural Development Come Along with the Reduction of Differences in Labor Costs among Agricultural Holdings in the Czech Republic in 2008-2011?.  In  16.09.2014, Praha. Prague - Czech University of Life Sciences: Faculty of Economics and Management, 2014. s. 1-7.

PECHROVÁ, M. Efficiency of Rural Development Subsidies Usage.  In Conference Proceedings of MEKON 2014: Selected Papers 05.02.2014, Ostrava. Ostrava: ŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 125-137.

PECHROVÁ, M. – KOLÁŘOVÁ, A. Efficiency of Usage of EU's Rural Development Subsidies in Liberecký Region.  In MEKON 2014 - The CD of participants' reviewed papers from 16th International Conference 05.02.2014, Ostrava. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of economics, 2014. s. 696-706.

RUDINSKAYA, T. Estimation of Technical Efficiency of Czech Dairy Processing Firms.  In CER Comparative European Research 2014 17.03.2014, Virtual conference. London: Sciemcee Publishing, 2014. s. 92-95.

RUDINSKAYA, T. Estimation of Technical Efficiency of Food Processing Firms in the Czech Republic over the crisis period.  In 32nd International Conference on Mathematical Methods in Economics 2014 10.09.2014, Olomouc. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014. s. 867-872.

ANTOUŠKOVÁ, M. – MIKULEC, J. – KOLÁŘOVÁ, A. Hikers’ Motives for Choosing a Hiking Trail - Evidence from the Czech Landscape Protected Areas.  In 4th International Conference on Tourism Research 09.12.2014, Malajsie. Kota Kinabalu, Malajsie: EDP Sciences, 2014. s. 150-157.

PECHROVÁ, M. Impact of EU Membership on the Development of the Czech Agriculture.  In Proceedings of the 2st International Conference on European Integration 2014 15.05.2014, . Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2014. s. 545-552.

RUDINSKAYA, T. Influence of Production Factor Management on Farms Efficiency: Synthesis of Empirical Studies.  In Slovak Scientific Journal Management: Science and Education 01.07.2014, Zilina. Slovakia: EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2014. s. 80-83.

PROCHÁZKA, P. – O'BRIEN, W. MASSACHUSETTS EDUCATION REFORM.  In Proceedings of the 11th international conference Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Prague. Praha: Czech University of Life Sciences, Faculty of Economics and Management, 2014. s. 50-58.

BOUKALOVÁ, K. – KOLÁŘOVÁ, A. Místní akční skupiny a multifondové financování.  In Hradecké ekonomické dny 2014 díl I. - Ekonomický rozvoj a management regionů 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 93-103.

GRYČOVÁ, M. Okun Law: An Empirical Investigation of an Incremental Version for the Czech Republic.  In The International Conference Hradec Economic Days 2014 Peer-Reviewed Conference Proceedings, Part IV. The International Conference Hradec Economic Days 2014 Economic Development and Management of Regions Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, Czech Republic, Publication No 1309, 2014. s. 171-176.

GRYČOVÁ, M. Okun law: still working in the Czech Republic?.  In MEKON 2014 The CD of Participants’ reviewed papers from 16th International Conference MEKON 2014, February 5-6 05.02.2014, Ostrava. Ostrava: VŠB–TUO, Faculty of Economics, Ostrava, (with the financial support of Nadační fond Karla Engliše), 2014. s. 588-594.

PECHROVÁ, M. Parametric and Non-Parametric Calculation of Technical Efficiency: Application on the Czech Local Action Groups.  In 32nd International Conference MME 2014 10.09.2014, Olomouc. Olomouc: Palacký university, 2014. s. 766-771.

ANTOUŠKOVÁ, M. PRODUKČNÍ MULTIPLIKÁTOR TURISTICKÝCH VÝDAJŮ V GEOPARKU ČESKÝ RÁJ.  In Hradecké ekonomické dny 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2014. s. 19-25.

KOLÁŘOVÁ, A. – BOUKALOVÁ, K. – ŘEZBOVÁ, H. – ČERMÁK, J. Situace místních akčních skupin ve vybraných zemích EU v programovacím období 2014 - 2020.  In THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT  16.09.2014, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES PRAGUE, FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2014. s. 145-150.

RUDINSKAYA, T. Technical Efficiency of Food Processing Firms in the Czech Republic.  In Think Together 2014,  Doktorská vědecká konference 03.02.2014, ČZU, PEF. Praha, ČZU: , 2014. s. 1-7.

ČECHURA, L. – ŽÁKOVÁ KROUPOVÁ, Z. Technology and Efficiency Comparison of Czech and Slovak Processing Companies.  In 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT 2014 - Procedia Economics and Finance 06.03.2014, Brno. Netherlands: ELSEVIER SCIENCE BV, SARA BURGERHARTSTRAAT 25, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2014. s. 93-102.

PECHROVÁ, M. The determinants of the farmers’ conversion to organic agriculture: Evidence from Czech panel data.  In The 8th International Days of Statistics and Economics 11.09.2014, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha. Slaný: MELANDRIUM, 2014. s. 1126-1133.

PECHROVÁ, M. The Impacts of the EU’s Subsidies on the Production of Organic Farms.  In Economic Development and Management of Regions 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 124-131.

SMUTKA, L. – MAITAH, M. – STEININGER, M. – ŠKUBNA, O. – VASILYONOK, V. The relationship between the global/regional rural population development and agricultural sector development.  In AGRARIAN PERSPECTIVES XXIII.   THE COMMUNITY-LED RURAL DEVELOPMENT 16.09.2014, Czech University of Life Sciences Prague Faculty. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 147-157.

PECHROVÁ, M. The Responsibility of the Teachers for Value Orientation of the Students.  In Efficiency and Responsibility in Education 2014  05.06.2014, Praha. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014. s. 563-570.

STEININGER, M. – SMUTKA, L. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII.  In Mezinárod. vědec. konf. HED 2014 04.02.2014, Hradec Králové. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, FIM, 2014. s. 126-132.

GRYČOVÁ, M. Wage Differentials in the Czech Agricultural Sector in the Period of the 1st Quarter 2000 to the 3rd Quarter 2012 and Labor Productivity.  In PROCEEDINGS: 1st International Scientific Forum, ISF 2013, 12-14 December 2013 (vol. 1) 12.12.2013, Tirana, Albania. Kocani, Republic of Macedonia: European Scientific Institute, ESI  (Kocani, Republic of Macedonia), 2014. s. 218-223.

 

Ostatní nezařazené články

BIELIK, P. – SMUTKA, L. – HORSKÁ, E. – SELBY, R. Agricultural development and government expenditures in the new EU countries. Apstract, 2014, roč. 8, č. 1/2014, s. 21-35. ISSN: 1789-221X.