×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Bakalářské práce

Analýza elektrických pohonů výrobních zařízení
Vondrášek Zbyněk - 2017/18 LS - TF

Automatizace tiskařského stroje
Linda Miloslav - 2017/18 LS - TF

Elektrické pohony osobních automobilů
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Elektronické podpůrné a asistenční systémy ve vozidle
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Elektronické systémy výběru mýtného
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Historický vývoj a perspektivy bezpečnostních systémů ve vozidlech
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Možnosti programování GPU ve výpočetních prostředích.
Linda Miloslav - 2017/18 LS - TF

Možnosti zvýšení bezpečnosti seniorů v domácím prostředí
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

OLED displeje
Ryzhenko Volodymyr - 2017/18 LS - TF

Osazování desek plošných spojů pomocí robota
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Porovnání technologií elektronických zobrazovacích soustav
Ryzhenko Volodymyr - 2017/18 LS - TF

Robotický dron z 3D tiskárny
Hromasová Monika - 2017/18 LS - TF

Snímání a vyhodnocování tepové frekvence u zvířat
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Spektrofotometrie
Ryzhenko Volodymyr - 2017/18 LS - TF

Taktilní snímače úchopu pro umělou ruku
Volf Jaromír - 2017/18 LS - TF

Vážení motorových vozidel
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Vodní elektrárny
Novák Viktor - 2017/18 LS - TF

Akcelerometry
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Displeje z kapalných krystalů
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Displeje z tekutých krystalů pro speciální použití
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Ekonomické zhodnocení provozu kogenerační jednotky
Neděla René - 2016/17 LS - TF

Elektroinstalace rodinného domu
Vondrášek Zbyněk - 2016/17 LS - TF

Elektronická časomíra pro šplh na laně
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Identifikace jedince založena na DNA
Hartová Veronika - 2016/17 LS - TF

Identifikace osob na základě hlasu a řeči
Hartová Veronika - 2016/17 LS - TF

Identifikace uživatele na základě rozpoznání jeho tváře
Hartová Veronika - 2016/17 LS - TF

Indikátor odebíraného výkonu
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Jaderné elektrárny v České republice, aktuální stav a výstavba
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Měření teploty
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Obnova stávajícího řídicího systému vzduchotechniky
Linda Miloslav - 2016/17 LS - TF

Piezoelektrické taktilní senzory
Volf Jaromír - 2016/17 LS - TF

Piezoelektrický jev a jeho využití
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Použití a aplikace zalévacích hmot pro elektroniku.
Linda Miloslav - 2016/17 LS - TF

Problematika kombinované výroby elektřiny a tepla
Neděla René - 2016/17 LS - TF

Realizace výukových úloh na základě bezdrátové platformy IQRF
Linda Miloslav - 2016/17 LS - TF

Řízení mikroklimatu rostlin
Neděla René - 2016/17 LS - TF

RoBird – robotický dron z 3D tiskárny
Hromasová Monika - 2016/17 LS - TF

Rušivé signály v sítích nízkého napětí - jejich vznik a filtrace
Vondrášek Zbyněk - 2016/17 LS - TF

Sledování a regulace fyzikálních veličin v izolovaném boxu
Volf Jaromír - 2016/17 LS - TF

Technologie pro 3D-zobrazování
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Údržba a provoz VN a VVN rozvoden
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Ultrazvuk a jeho využití
Ryzhenko Volodymyr - 2016/17 LS - TF

Využití palivových článků v kogeneračních jednotkách
Hromasová Monika - 2016/17 LS - TF

Záložní zdroje elektrické energie
Hromasová Monika - 2016/17 LS - TF

Zpracování dat v průmyslu pomocí vysokorychlostních kamer
Linda Miloslav - 2016/17 LS - TF

Analýza automobilů s různými pohonnými jednotkami
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Automatizace tiskařského stroje
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Biometrická identifikace na základě charakteristických znaků obličeje
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Bioplynová stanice Hodkovice a její ekonomický rozbor
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Elektrická instalace stavebního objektu (budovy) pro specifické účely
Vondrášek Zbyněk - 2015/16 LS - TF

Elektronický systém pro bezpečný pohyb cyklisty na silnici
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Identifikace osob
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Měření objemového a hmotnostního průtoku v zemědělských strojích
Bohuslávek Zdeněk - 2015/16 LS - TF

Moderní akumulátory a jejich využití v zemědělství
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Osvětlování vnitřních prostorů staveb
Vondrášek Zbyněk - 2015/16 LS - TF

PLC automaty a jejich využití v praxi
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Porovnání biometrických identifikačních systémů z finančního a uživatelského hlediska
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Porovnání docházkových systémů z finančního a uživatelského hlediska
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Princip a použití LED
Ryzhenko Volodymyr - 2015/16 LS - TF

Princip a použití OLED
Ryzhenko Volodymyr - 2015/16 LS - TF

Řízení mikroklimatu rostlin
Neděla René - 2015/16 LS - TF

Řízení mikroklimatu rostlin
Neděla René - 2015/16 LS - TF

Řízení pracoviště indukčního ohřevu
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Rozpoznání osob pomocí ezoterické identifikace
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Spektrofotometrie
Ryzhenko Volodymyr - 2015/16 LS - TF

Světové trendy v oblasti biometrické identifikace
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Turbodmychadla
Vondrášek Zbyněk - 2015/16 LS - TF

Vliv konstrukce notebooků na závady vzniklé nedostatečným chlazením.
Bohuslávek Zdeněk - 2015/16 LS - TF

Využití OBD modulu k diagnostice automobilu
Volf Jaromír - 2015/16 LS - TF

Alternativní pohony automobilů
Nováková Helena - 2014/15 LS - TF

Analýza komfortních funkcí obytných staveb a jejich elektrických příslušenství v instalaci
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Analýza výkonových spínacích prvků pro sítě NN
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Analýza zabezpečení napájení a provozu datových sítí a center
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Analyzátory přenosu po sběrnicích CAN, I2C a SPI.
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Biologické principy v technice
Nováková Helena - 2014/15 LS - TF

Druhy ultrazvukových senzorů a jejich aplikační vlastnosti.
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Elektroinstalace rodinného domu
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Fotovoltaický napáječ pro provoz informačního panelu
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Fotovoltaický napáječ pro provoz informačního panelu
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Laboratorní přípravek pro řízení DC motorku
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Měření a analýza kvality elektrické energie
Svatoš Jakub - 2014/15 LS - TF

Měření a modelování přechodových dějů v jednofázovém transformátoru
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Měření a testování poruch tenzometrických senzorů
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Měření a testování poruch tenzometrických senzorů
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Měření odběru tepelné energie
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Metody testování software aplikací s vestavěnými mikrokontrolery
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Možnosti řízení robotizovaného pracoviště.
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Osvětlovací systémy vozidel
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Osvětlovací systémy vozidel
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Piezoelektrické motory
Ryzhenko Volodymyr - 2014/15 LS - TF

Porovnání různých technologií zasíťovaných FV střídačů
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Použití a aplikace zalévacích hmot pro elektroniku.
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Přehledová studie čidel různé fyzikální podstaty (s převodem na elektrický signál)
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Propojení aplikace .NET Framework s databází typu MySQL
Neděla René - 2014/15 LS - TF

Provozní analýza větrných elektráren
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Regulace teploty v akváriu
Neděla René - 2014/15 LS - TF

Řešení konstrukce a komunikace externích displejů na zemědělských strojích.
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Řízení mikroklimatu ve skleníku
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Řízení otáček pohonů s asynchronními motory
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Senzory pro gyroskopy, akcelerometry a inklinoměry.
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Senzory taktilní informace v biomedicíně
Volf Jaromír - 2014/15 LS - TF

Současný stav a budoucí trendy ve vývoji hardware osobních počítačů.
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Systém přenosu dat pro sportovní časomíru
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Tepelná čerpadla
Neděla René - 2014/15 LS - TF

Termoelektrický jev a jeho využití
Ryzhenko Volodymyr - 2014/15 LS - TF

Uhelné Elektrárny
Svatoš Jakub - 2014/15 LS - TF

Ultrazvukové a optické senzory
Ryzhenko Volodymyr - 2014/15 LS - TF

Využití jaderné energie pro výrobu elektřiny
Nováková Helena - 2014/15 LS - TF

Využití programovatelných automatů v provozech zemědělské výroby
Bohuslávek Zdeněk - 2014/15 LS - TF

Využití tepla v bioplynových stanicích
Neděla René - 2014/15 LS - TF

Vývoj energetické náročnosti palubních spotřebičů vozidel
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Vznik a filtrace rušivých signálů v sítích nízkého napětí
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Zemědělské vlhkoměry
Ryzhenko Volodymyr - 2014/15 LS - TF

Akumulátory a měření jejich charakteristik a parametrů
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Analýza vlastností elektrických světelných zdrojů
Vondrášek Zbyněk - 2013/14 LS - TF

Aplikace obrazové analýzy v průmyslové praxi.
Linda Miloslav - 2013/14 LS - TF

Detektory kovů
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Energetická koncepce v ČR
Svatoš Jakub - 2013/14 LS - TF

Energetická náročnost pomocných elektrických pohonů ve vozidle
Vondrášek Zbyněk - 2013/14 LS - TF

Fotovoltaické elektrárny
Neděla René - 2013/14 LS - TF

Měření pH chemických roztoků
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Měření přechodových dějů ve vybraných elektrických obvodech
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Měření výšky hladiny kapaliny
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Metody průběžného vyhodnocování stavu vlhkosti půdy
Papežová Stanislava - 2013/14 LS - TF

Možnosti využití sluneční energie v podminkách ČR
Nováková Helena - 2013/14 LS - TF

Nanomateriály a jejich využití
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Provoz a údržba 3D tiskáren z hlediska ekonomicko-provozních parametrů.
Linda Miloslav - 2013/14 LS - TF

Provoz a údržba 3D tiskáren z hlediska ekonomicko-provozních parametrů.
Linda Miloslav - 2013/14 LS - TF

Provozování elektrických strojů v trakci
Vondrášek Zbyněk - 2013/14 LS - TF

Rozpoznávání taktilních otisků pomocí DA
Volf Jaromír - 2013/14 LS - TF

Statické a dynamické vážení vozidel
Bohuslávek Zdeněk - 2013/14 LS - TF

Studie inteligentního domu
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Taktilní senzory pro ovládání umělé paže
Nováková Helena - 2013/14 LS - TF

Transparentní elektronické zobrazovací systémy.
Linda Miloslav - 2013/14 LS - TF

Využití elektroniky a informatiky v dopravě
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Způsoby využití ZigBee standardu v automatizaci
Neděla René - 2013/14 LS - TF

Analogie a jejich využití v technice
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Analýza kvality elektrické energie
Vondrášek Zbyněk - 2012/13 LS - TF

Aplikační možnosti smart kamer firmy NI řízených programem Lab View
Bohuslávek Zdeněk - 2012/13 LS - TF

Důležité technologie ve 21.století
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Inteligentní budovy
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Kompenzace účiníku
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Labview a jeho použití v kybernetice
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Memristor - nový elektrický prvek
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Měření a modelování dynamiky optoelektrických součástek
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Měření objemového a hmotnostního průtoku na zemědělských strojích
Bohuslávek Zdeněk - 2012/13 LS - TF

Měření pH chemických roztoků
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Methody vytváření a ladění aplikací s rozhraním USB
Bohuslávek Zdeněk - 2012/13 LS - TF

Metoda černé skříňky a její využití
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Možnosti bezdrátové komunikace mezi přístroji a přenos dat
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Návrh a realizace úlohy pro technickou kybernetiku
Nováková Helena - 2012/13 LS - TF

Návrh řízení objektu pomocí PLC
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Optimalizace funkcí elektronického ovládání domácího zařízení podle požadavku uživatele
Papežová Stanislava - 2012/13 LS - TF

Pneumatické prvky a jejich aplikace u vozidel
Volf Jaromír - 2012/13 LS - TF

Realizace elektronického zařízení s LED součástkami
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Realizace obvodů s operačními zesilovači
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Sluneční kolektory a měření technických parametrů
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Stavební materiály a jejich tepelně izolační vlastnosti
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Systémy vstřikování paliva u vznětových motorů
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Vlastnosti a využití infračerveného a radiofrekvenčního ovládání
Bohuslávek Zdeněk - 2012/13 LS - TF

Vliv elektromagnetického pole na biologické materiály
Nováková Helena - 2012/13 LS - TF

Využití bioplynu v zemědělství
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Využití bioplynu v zemědělství
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Záložní zdroje elektrické energie
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Aplikace supravodivých materiálů
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Elektronické odpuzovače škůdců
Papežová Stanislava - 2011/12 LS - TF

Inteligentní materiály a jejich použití
Künzel Gunnar - 2011/12 LS - TF

Inteligentní materiály a jejich využití
Künzel Gunnar - 2011/12 LS - TF

Měření statických a dynamických charakteristik v obvodu s operačními zesilovači
Künzel Gunnar - 2011/12 LS - TF

Mikroprocesorové řízení ultrazvukového sonaru pro malé vzdálenosti.
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Mikroroboty a jejich použití
Künzel Gunnar - 2011/12 LS - TF

Nízkonapěťové zdroje elektrické energie
Neděla René - 2011/12 LS - TF

Pasivní výkony v elektrizační soustavě a jejich vliv na účiník odběratele
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Pneumatické prvky pro automatizaci
Neděla René - 2011/12 LS - TF

Porovnání solárních panelů
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Použití kompaktních PLC (PA) k měřicím aplikacím
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Principy technologie RFID a perspektivy jejího uplatnění.
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Problematika umělého hmatu
Nováková Helena - 2011/12 LS - TF

Rozbor aplikačních možností smart kamery NI 1744 a programu LabView
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Taktilní sensory pro umělou ruku
Volf Jaromír - 2011/12 LS - TF

Technologie elektronické identifikace zboží a výrobků
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Uživatelské rozhraní pro ovládání mikropočítačového systému pomocí PC
Papežová Stanislava - 2011/12 LS - TF

Využití bioplynu v zemědělství
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Využití geotermální energie v rodinném domě
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Využití solární energie na rodinné farmě v ČR
Nováková Helena - 2011/12 LS - TF

Vývoj v oblasti supravodivých materiálů
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Záložní zdroje elektrické energie
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Analýza elektrických sítí odběratelů z hlediska zabezpečení dodávek energie
Vondrášek Zbyněk - 2010/11 LS - TF

Analýza metod řešení kompensace účiníku
Vondrášek Zbyněk - 2010/11 LS - TF

Analýza spolehlivosti datových bezdrátových přenosů
Mašík Ilja - 2010/11 LS - TF

Elektrické ochranné prvky
Neděla René - 2010/11 LS - TF

Elektrické sítě s vyšším stupněm ochrany
Vondrášek Zbyněk - 2010/11 LS - TF

Impulsní spínané zdroje
Neděla René - 2010/11 LS - TF

Malá vodní elektrárna pro zemědělský podnik
Nováková Helena - 2010/11 LS - TF

Mechatronické systémy v automobilu
Künzel Gunnar - 2010/11 LS - TF

Měření L a C dynamickou metodou
Künzel Gunnar - 2010/11 LS - TF

Měření neelektrických veličin pomocí převodníků
Neděla René - 2010/11 LS - TF

Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie v rodinném domě
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Návrh zařízení pro automatické paralelní měření vybíjecích charakteristik NiMH akumulátorů s pomocí USB modulu fy NI a programu Lab View.
Bohuslávek Zdeněk - 2010/11 LS - TF

Porovnání různých technologií výroby solarních panelů a jejich využitelnost v podnínkách ČR
Cundr Ondřej - 2010/11 LS - TF

Přepěťové ochrany a záložní zdroje pro počítače
Neděla René - 2010/11 LS - TF

Sběrnice CAN a aplikační vrstva CAN open charakteristika a návrh laboratorní úlohy s analyzátorem sběrnice od firmy IMF
Bohuslávek Zdeněk - 2010/11 LS - TF

Účinky elektromagnetického pole na lidský organismus
Papežová Stanislava - 2010/11 LS - TF

Ultrazvukové senzory vzdálenosti v tekutinách analýza a měření na reálných čidlech
Bohuslávek Zdeněk - 2010/11 LS - TF

Využití energie slunce
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Využití obnovitelných zdrojů energie
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Využití systémové dynamiky v ekonomice
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

ZIG bee - technologie bezdrátového přenosu a bezdrátových sítí
Bohuslávek Zdeněk - 2010/11 LS - TF

Zkoušky malých stejnosměrných motorů
Künzel Gunnar - 2010/11 LS - TF