×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Bakalářské práce

Analýza elektrických pohonných jednotek vozidel
Ing. Zbyněk Vondrášek Ph.D. - --

Analýza metod řešení kompenzace účiníku
Ing. Zbyněk Vondrášek Ph.D. - --

Havarijní situace v elektrizačních sítích a ochranná opatření
Ing. Zbyněk Vondrášek Ph.D. - --

Piezoelektrické taktilní senzory
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --

Rozpoznávání taktilních otisků
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --

Sledování a regulace fyzikálních veličin v izolovaném boxu
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --

Taktilní senzory pro využití v biomedicíně
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --