×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Diplomové práce

Analýza pn přechodů polovodičových součástek
Hromasová Monika - 2017/18 LS - TF

Analýza vlivu vibrací konstrukce krmného vozu na jeho tenzometrický systém vážení.
Bohuslávek Zdeněk - 2017/18 LS - TF

Hybridní fotovoltaický systém
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Laboratorní přípravek pro řízení krokového motorku
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Měření těsnosti chladicích kanálků v hlavě spalovacího motoru
Volf Jaromír - 2017/18 LS - TF

Sada přípravků AD a DA převodníků do výuky
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Systém pro testování číslicových regulátorů
Papežová Stanislava - 2017/18 LS - TF

Technické aplikace řízení frekvenčního měniče Micromaster
Linda Miloslav - 2017/18 LS - TF

Dynamický model řízení provozu na komunikacích
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Elektronický měřič náboje
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Indikátor odebíraného výkonu
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Mikroprocesorem řízený regulátor topení malých objektů
Volf Jaromír - 2016/17 LS - TF

Návrh aplikace se smart kamerou NI 1744 a programem LabView.
Bohuslávek Zdeněk - 2016/17 LS - TF

Návrh systému pro využítí vody na splachování toalet v bytových podmínkách
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Snižování spotřeby elektrické energie ve vybraném podniku
Hromasová Monika - 2016/17 LS - TF

Spolehlivost biometrických systémů pro identifikaci na základě obličeje v závislosti na druhu použitého přísvitu
Hartová Veronika - 2016/17 LS - TF

Stroje a technologie pro svařování elektrickým proudem
Vondrášek Zbyněk - 2016/17 LS - TF

Univerzální řídicí deska pro automatickou pračku
Papežová Stanislava - 2016/17 LS - TF

Automatizace pěstebního procesu z hlediska programového řízení teploty a vlhkosti vzduchu
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Automatizace pěstebního procesu z hlediska hodnoty pH a obsahu živin v substrátu
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Automatizace pěstebního procesu z hlediska programového řízení koncentrace \(CO_{2}\)
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Bezpečnostní rizika biometrických identifikačních systémů využívaných v České republice
Hartová Veronika - 2015/16 LS - TF

Energetické využití odpadů
Neděla René - 2015/16 LS - TF

Modelování dynamických vlastností objektu
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Modelování tepelných poměrů objektu.
Linda Miloslav - 2015/16 LS - TF

Systémová dynamika a její využití v ekonomické a sociální praxi
Neděla René - 2015/16 LS - TF

Vývoj a optimalizace elektronického analyzátoru se senzory na bázi oxidů kovů (MOS) pro analýzu rostlinných silic
Papežová Stanislava - 2015/16 LS - TF

Informační panel pro zobrazování zpráv
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Měření oteplení polovodičových součástek při impulsním zatěžování.
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Návrh, realizace memristoru a jeho využití
Volf Jaromír - 2014/15 LS - TF

Porovnání a využití GPS v navigačních systémech
Volf Jaromír - 2014/15 LS - TF

Realizace objektového datového modelu katastru nemovitostí.
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Regulace malých solárních zdrojů elektřiny
Vondrášek Zbyněk - 2014/15 LS - TF

Sada přípravků AD převodníků do výuky
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Softwarově definované radio
Linda Miloslav - 2014/15 LS - TF

Taktilní senzory pro protézy horních končetin
Volf Jaromír - 2014/15 LS - TF

Virtuální model pro pneumatickou stabilizaci vozidla
Volf Jaromír - 2014/15 LS - TF

Zařízení pro kontrolu stavu vody ve studni
Papežová Stanislava - 2014/15 LS - TF

Dálkově řízená hlava stativu ve dvou osách
Volf Jaromír - 2013/14 LS - TF

Detekce kovových předmětů
Svatoš Jakub - 2013/14 LS - TF

Elektronické a fotonické perimetrické ochrany s využitím taktilních principů
Volf Jaromír - 2013/14 LS - TF

Inovace modelů regulačních obvodů od firmy IMF pro účely výuky předmětu automatizace.
Bohuslávek Zdeněk - 2013/14 LS - TF

Laboratorní wattmetr
Papežová Stanislava - 2013/14 LS - TF

Měření a modelování charakteristik různých typů akumulátorů
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Měření a modelování elektrických obvodů
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Model regulace tepelné soustavy
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Modelování a řízení tekutinových systémů v MATLAB-Simulink
Künzel Gunnar - 2013/14 LS - TF

Vliv vodivého inkoustu na vlastnosti taktilního snímače
Volf Jaromír - 2013/14 LS - TF

Využití neuronových sítí pro řízení nelineárních systémů
Volf Jaromír - 2013/14 LS - TF

Závlahový systém pro zimní zahradu
Papežová Stanislava - 2013/14 LS - TF

Záznamové zařízení pro rozhodčí vodního slalomu
Papežová Stanislava - 2013/14 LS - TF

Analýza návrhu nepřerušitelného zdroje napájení (UPS)
Vondrášek Zbyněk - 2012/13 LS - TF

Analýza, syntéza a rozpoznání řeči v aplikacích.
Linda Miloslav - 2012/13 LS - TF

Automatická regulace polohy slunečních kolektorů
Volf Jaromír - 2012/13 LS - TF

Bezkontaktní měření měrné vodivosti biologických tkání
Bohuslávek Zdeněk - 2012/13 LS - TF

Diagnostika malých stejnosměrných motorů
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Elektronická časomíra pro sportovní účely
Papežová Stanislava - 2012/13 LS - TF

Indikátor hloubky promrznutí půdy
Papežová Stanislava - 2012/13 LS - TF

Měření neelektrických veličin pomocí převodníků
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Měření neelektrických veličin pomocí převodníků
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Model brzdění automobilu s ABS
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Návrh a konstrukce výukové stavebnice pro elektroniku
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Návrh a konstrukce Windbeltu
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Návrh a realizace aktivního reproduktoru
Volf Jaromír - 2012/13 LS - TF

Návrh měření rychlosti projektilu
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Řídicí systém domácího pivovaru
Papežová Stanislava - 2012/13 LS - TF

Řízení pásových dopravníků
Künzel Gunnar - 2012/13 LS - TF

Sběr a vyhodnocení dat potapěčského deníku.
Linda Miloslav - 2012/13 LS - TF

Smart senzory a jejich využití v automatizaci
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Snímání a zpracování vizuální informace blízké scény pro orientaci slepých osob
Volf Jaromír - 2012/13 LS - TF

Snižování energie u nemovitostí
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Systém robotického řízení teleskopu D50
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Systém robotického řízení teleskopu D50
Neděla René - 2012/13 LS - TF

Teplotní diagnostika v aplikacích.
Linda Miloslav - 2012/13 LS - TF

Uživatelské rozhraní pro ovládání mikropočítačového systému pomocí PC
Papežová Stanislava - 2012/13 LS - TF

Zemědělská bioplynová stanice
Hromasová Monika - 2012/13 LS - TF

Asynchronní motory a problematika jejich oprav
Vondrášek Zbyněk - 2011/12 LS - TF

Bluetooth přenos dat
Neděla René - 2011/12 LS - TF

Modernizace systému řízení teploty elektrické žíhací pece
Volf Jaromír - 2011/12 LS - TF

Návrh souboru laboratorních úloh pro program Lab View
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Rychle rostoucí dřeviny v České republice
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Sledování průběhů tělesné teploty organizmu
Künzel Gunnar - 2011/12 LS - TF

Využití LCD zobrazovačů pro snímání rozložení tlaků
Volf Jaromír - 2011/12 LS - TF

Využití technologie Zig Bee při přenosu dat z mobilních zemědělských strojů.
Bohuslávek Zdeněk - 2011/12 LS - TF

Využití tepelného čerpadla v rodinném domě
Hromasová Monika - 2011/12 LS - TF

Dodavatelsko-odběratelské vztahy v elektroenergetice
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Měření elektrických charakteristik vodivých polymerů
Künzel Gunnar - 2010/11 LS - TF

Mikroprocesorový regulátor vytápění malých objektů
Volf Jaromír - 2010/11 LS - TF

Návrh a realizace laboratorních úloh v ZÁKLADECH AUTOMATIZACE
Künzel Gunnar - 2010/11 LS - TF

Snímače pro zabezpečovací techniku
Volf Jaromír - 2010/11 LS - TF

Snižování spotřeby elektrické energie ve vybraném podniku
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Využití biologických signálů k řízení technických systémů
Volf Jaromír - 2010/11 LS - TF

Zemědělská bioplynová stanice
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF

Zemědělská bioplynová stanice
Hromasová Monika - 2010/11 LS - TF