×
Katedra elektrotechniky a automatizace
banner

Diplomové práce

Automatické řízení dopravy na křižovatce se semafory
doc. Ing. Stanislava Papežová CSc. - --

Expertní systém využitelný v biomedicíně
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --

Numerické modelování stejnosměrného stroje
Ing. Zbyněk Vondrášek Ph.D. - --

Snímání vizuální informace za účelem jejího zpracování v biomedicíně
prof. Ing. Jaromír Volf DrSc. - --