×
Katedra ekonomiky a rozvoje
banner

Historie a osobnosti katedry

Historie katedry je úzce spjatá z historií celého pracoviště, které v součanosti nese název Fakulta tropického zemědělství. Počátky vzniku katedry tak sahají do 60.let dvacátého století, kdy vznikla v roce 1961 při lesnické fakultě Katedra světového zemědělství. Cestu ke vzniku katedry tvoří několik milníků.

Ten první se pojí s rokem 1967, kdy vznikl Institut tropického a subtropického zemědělství a otázkami spojenými s ekonomikou zemědělství a přičinami chudoby se zabývali ekonomičtí odborníci na jednom z tehdejších tří oddělení institutu, spolu s mechanizátory.
Dalším důležitým obdobím je počátek let 80tých, kdy v roce 1981 došlo nejen k převedení odpovědnosti za další vývoj instututu přímo pod pravovom rektora university (tehdy ještě Vysoké školy zemědělské), ale též k transformaci oddělení na katedry.
O další dekádu později, v roce 1991, došlo ke spojení ekonomické a technické katedry v jednu, která s menšími úpravami názvu fungovala až do opětovného rozdělení v roce 2008.

Prvním vedoucím katedry ekonomického rozvoje (KER) se stal Tomáš Doucha, kterého nahradil o dva roky později Karel Srnec. Od roku 2012 je vedoucím katedry Vladimír Verner. Celkem na katedře ekonomického rozvoje pracuje 9 akademických pracovníků a 25 studentů doktorských programů. Svými aktivitami v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky i počtem studentů se jedná o nejvýznamnější součást fakulty.

Mezi nejvýznamnější pracovníky, kteří se na chodu katedry od počátku její existence podíleli je nutné zařadit zejména tato jména:

Prof. Jiří Havel, Doc. Bohuslav Robeš, Dr. Jiří Pospíchal, Dr. Miroslav Novotný či Zdeňka Pešková.
 

prof. Ing. Jiří Havel, CSc.

Prof. Jiří Havel byl dlouholetým pedagogem v oboru řízení a ekonomiky farem v podmínkách tropických oblastí a zaostalých regionů. Dlouhodobě působil též v zahraničí a to v rámci spolupráce tehdejšího Československa s chudými zeměmi světa či jako expert mezinárodních organizací (zejména pod hlavičkou OSN). Mezi nejvýznamnější stáže a expedice lze zařadit Malajsii, Grenadu, Kyrgyzstán či Vietnam. Na počátku 90.let odstartoval mezinárodní spolupráci s Universitou Hohenheim, s jedním z jejích nejvýznaměnšjích představitelů a oborově blízkým profesorem Wernerem Dopplerem. Z navázání této spolupráce, ale i z řady jeho myšlenek, čerpá katedra do dnešních dnů. Jako jediný ekonomický odborník stál i v čele celého pracoviště.

 

doc. Ing. Karel Srnec, Ph.D.

Doc. Karel Srnec byl na katedře služebně nejdéle působím ekonomickým specialistou. Jeho odborné zaměření se týkalo především finančních zdrojů a problematiky přístupu k hotovosti v chudých regionech světa. Kromě aktivní sportovní kariéry, kterou ukončil až po studijích na vysoké škole, se plně zapojil do aktivit tehdejšího institutu již v 70tých letech minulého století. Další návrat je spojen s počátkem let devadesátých, kdy se vypracoval na pozici docenta a zástupce ředitele institutu pro pedagogické záležitosti. Zahraniční mise uskutečňoval nejvíce pod hlavičkou Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky v zemích jako jsou Moldávie, Mali či Gruzie. O problematicke přístupu chudých domácností k hovosti přednášel na universitách v Kanadě, Německu či Itálii.