×
Katedra ekonomických teorií
banner

Pokyny pro odevzdání BP/DB

Pokyny pro odevzdání bakalářské/diplomové práce.

Před odevzdáním si prosím přečtěte následující pokyny. Pokud student pokyny nedodrží, není možné považovat BP/DP za odevzdanou. Student se musí obrátit na svého vedoucího BP/DP a domluvit se na postupu řešení.

Student odevzdává:

A) 2x tištěná verze

BP/DP musí obsahovat úvodní stránky, stránky nesmí být staženy ze starších BP/ DP, nebo vlastnoručně vytvořené, platné úvodní stránky jsou ke stažení na is.czu.cz.

Do úvodních stránek patří zadání BP/DP, student si zadání vytiskne sám na is.czu.cz pouze pod podmínkou, že má zadání elektronicky schválené vedoucím katedry a děkanem – pokud zadání není schválené, nebo je elektronicky zamítnuto, student toto zadání nesmí použít ve své BP/DP.

Prohlášení musí být ve stejném znění, jako v šabloně – dole se student musí podepsat.

Úvodní stránky obsahují: úvodní stránku, zadání, prohlášení, poděkování, název BP/DP česky/anglicky, souhrn (česky/anglicky), klíčová slova (česky/anglicky.

Obsah musí obsahovat úvod a samostatnou kapitolu cíl práce a metodiku, závěr.

B) 4x teze

Teze musí obsahovat úvodní stránku, souhrn, klíčová slova, (stručně napsaná analytická a praktická část, zhodnocení, závěr) a seznam nejdůležitější zdrojů. Rozsah vlastního textu: 3 strany.

C) 1 x elektronickou verzi

Náhrává se BP/DP, název souboru musí být podle loginu např. xdvov100_ BP.pdf, xdvov100_ DP.pdf.

BP/DP v elektronické podobě musí obsahovat úvodní stránky (včetně zadání) i přílohy. Tak, jak je práce svázaná, tak bude pod tímto souborem nahraná.

Teze se nenahrávají.

Do záložky doplňující informace se samostatně nahrává souhrn (česky/anglicky), klíčová slova (česky/anglicky).
 

Až po vyplnění všech těchto polí je možné potvrdit odevzdání.