×
Katedra genetiky a fyziologie lesních dřevin
banner

Kvantitativní genetika

Milan Lstibůrek (odborný garant), Jan Stejskal, Kateřina Chaloupková, Valérie Poupon, Jakub Hejtmánek

Specializace: genetika kvantitativních znaků, teoretické základy šlechtění lesních dřevin, deterministické a stochastické modely šlechtitelských strategií, testování potomstev, statistické metody genetické evaluace lesních dřevin, semenné sady lesních dřevin

Technické a laboratorní vybavení: výpočetní technika, specializované software

Aktuální výzkumná témata:


Šlechtitelské strategie lesních dřevin na bázi rekonstrukce rodokmenu

 

text a foto, teorie & aplikace, odkaz na články...

software...


Schémata výsadeb semenných sadů, optimalizace gametických příspěvků

V roce 2010 bylo představeno nové schéma výsadby semenných sadů, tzv. Minimum-Inbreeding Design (MI, Lstibůrek a El-Kassaby, 2010). Rozmístění jednotlivých klonů v semenném sadu bylo řešeno modifikací kvadratické přiřazovací úlohy a poprvé se tak využil globální optimalizační algoritmus. Prostorová separace ramet dílčích klonů, event. příbuzných klonů je maximalizována, schéma navíc umožňuje nalezení optimálního řešení pro nevyvážené klonové příspěvky, nerovnoměrný spon výsadby, případně slučování klonů dle požadavku šlechtitele (asortativní křížení). Dle MI schématu byly založeny semenné sady v mnoha zemích, v České republice jsou to veškeré semenné sady zakládané v rámci projektu TAČR (FLD & VLS ČR).

text a foto, teorie & aplikace, odkaz na články...

MI schéma bylo podrobeno detailnímu srovnání s dalším moderním schématem prof. El-Kassabyho (2015). V roce 2016 vzniká na katedře schéma ONA (Optimum Neighborhood Algorithm) v rámci diplomové práce Kateřiny Chaloupkové (Tree Genetics and Genomes, 2016). Kromě separace

software...

Chaloupková K., Stejskal J., El-Kassaby Y.A., Korecký J., Lstibůrek M. (2016). Optimum Neighborhood Seed Orchard Design. Tree Genetics and Genomes (in press).

Lstibůrek M., Stejskal J., Misevicius A., Korecký J., El-Kassaby Y.A. (2015). Expansion of the Minimum-Inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics and Genomes 11: 12.

El-Kassaby Y.A., Fayed M., Klápště J., Lstibůrek M. (2014). Randomized, replicated, staggered clonal-row (R2SCR) seed orchard design. Tree Genetics and Genomes 10: 555-563.

Lstibůrek M., El-Kassaby Y.A. (2010). Minimum Inbreeding Seed Orchard Design. Forest Science 56(6): 603–608.


Nové metody odhadu dědivosti kvantitativních znaků v obecné populaci

text a foto, teorie & aplikace, odkaz na články...

software...


Využití genomické selekce u lesních dřevin

text a foto, teorie & aplikace, odkaz na články...

software...