×
Katedra jazyků
banner

Řešení problémů s rozvrhem

Řešení problémů s rozvrhem předmětu Cizí jazyk

 

D311 Sálus, D303 Ludvíková:
pondělí až čtvrtek: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
pátek: 9:00 – 11:00

D308 Ing. Pilařová
v úředních hodinách

 

Upozornění: Všechny problémy s rozvrhem musíte řešit na katedře. Dohoda přímo s vyučujícím není možná.

 

Potřebuji změnu úrovně jazyka (např. z Angličtiny B2 na Angličtinu B1)

* Musíte předložit písemné doporučení vyučujícího, na jehož cvičení jste zapsaný. Změnu lze provést pouze v průběhu prvních dvou týdnů semestru.

Předmět, na který jsem zapsán, nemá vypsaný rozvrh

* Jedná-li se o chybně zapsaný předmět, obraťte se na studijní oddělení.
* Předmět není pro malý zájem studentů vyučován. V takovém případě Vám budou nabídnuty předměty, na kterých je ještě volné místo.

Potřebuji změnit čas výuky

* Pokud Vám byl změněn rozvrh po skončení zápisů, doložte tuto skutečnost potvrzením studijního oddělení nebo katedry.
* Pokud se Vám cvičení kryje s jinou výukou, předložte svůj rozvrh. Akceptován bude pouze oficiální rozvrh v aplikaci UIS.
* Nebudou zohledňovány překážky, které přímo nesouvisí se studiem (zaměstnání, sport, dojíždění apod)

Předmět nemám vůbec do rozvrhu zapsaný a v UIS již změnit rozvrh nemohu

* V případě, že Vám studijní oddělení zapsalo předmět později, nebo Vám bylo zamítnuto uznání předmětu, bude Vám zápis na cvičení proveden.
* Ostatní případy budou posuzovány individuálně.

Studuji dva obory a v obou mám stejný předmět, mám se zapsat na rozvrh dvakrát?

* Zapište se pouze jednou. Na konci semestru pouze požádejte vyučujícího, aby Vám zapsal výsledek do obou oborů.