×
Katedra kvality zemědělských produktů

Informace pro studenty

LABORATOŘ ZKOUŠENÍ JAKOSTI OBILOVIN

   

   V Laboratoři zkoušení jakosti obilovin studenti provádějí rozborovou činnost pro bakalářské a zejména diplomové práce. Zaměření témat těchto prací je na hodnocení vzorků zrna, mouky, vlastností těsta a pečiva z pekařského pokusu ve vztahu k různým faktorům agrotechniky, přírodních podmínek, pěstitelských systémů a různých genetických materiálů.