×
Katedra lesnických technologií a staveb
banner

Vedené diplomové práce

Analýza času směny a výkonnosti práce harvestoru v úmyslných těžbách
Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

Analýza času směny a výkonnosti práce vyvážecího traktoru v úmyslných těžbách
Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

Analýza využití lesní dopravní sítě pro cyklistiku v oblasti Oseckého lesa
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Analýza využití lesní dopravní sítě pro sport a turistiku v oblasti Konické vrchoviny
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Eroze sítě lesních přibližovacích cest v modelovém území Krušných hor
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Hodnocení vyvážecích strojů užívaných na vybraném pracovišti pomocí energetického auditu
Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

Možnosti využití sítě odvozních cest pro vedení hipotras v modelovém území Krušných hor
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Návrh zpřístupnění lesních komplexů v okolí Horní Blatné na základě preferencí návštěvníků lesa
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Parametry sítě odvozních cest na území ŠLP Kostelec nad Černými lesy a posouzení návrhu její dostavby
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Produkce dřeva, celková biomasa a biomasa větví čtyřletého japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na vybrané plantáži
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Průzkum možností využití lesní dopravní sítě pro různé formy sporty a turistiky v Podorlickém regionu
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Srovnání legislativy a multikriteriální analýza těžebně-dopravního procesu výroby surového dříví mezi Ruskou federací a Českou republikou
Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

Stav přibližovacích cest třídy 3L, 4L pro provedení těžbeb v oblasti Šumavy
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Technicko-ekonomický rozbor práce koňského potahu
Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

Technický stav sítě lesních odvozních cest na území LHC Nymburk
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Analýza výkonnosti práce harvestorové technologie v nahodilých těžbách a vybraných výrobních podmínkách
Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

Dispersion of Biodegradable Oil Used in Chain Saw Lubrication on Soil Surface During Delimbing
Skoupý Alois - 2012/13 LS - FLD

Nasazení harvestorových technologií v podrostním hospodářství s ohledem na poškození podrostu.
Malík Václav - 2012/13 LS - FLD

Vypracovat projekt hájovny
Klč Pavol - 2012/13 LS - FLD

Využití terénních čtyřkolek při soustřeďování dříví v lesním hospodářství
Natov Pavel - 2012/13 LS - FLD

Analýza těžebně-dopravního procesu u obecních lesů Jiřice
Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

Institut odborného lesního hospodáře - analýza současného stavu v ČR a návrhy legislativních úprav
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Lesní pedagogika jako nástroj naplňování veřejného zájmu na příkladu správy lesního majetku - Lesy hlavního města Prahy
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Malá vodní elektrárna Smědá
Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

Modelová analýza pro stanovení výrobních nákladů a ocenění sortimentů v probírkách do 40 let v závislosti na použitém výrobním postupu
Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

Obsahová analýza informací v hromadných sdělovacích prostředcích utvářejících mediální obraz lesnictví v ČR
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Produktivita práce malovýkonových vyvážecích traktorů v lesích VLS, s.p., divize Hořovice
Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

Produktivita práce vyvážecích traktorů s nosností nad 10 tun na LS Toužim
Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

Rekonstrukce lesní cesty
Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

Soustřeďování a vyvážení dříví v obtížných terénních podmínkách
Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

Vypracování projektu lesní cesty
Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

Vypracovat projekt hájenky "Líšnice" v Orlických horách
Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

Alternativní možnosti vyklizování dříví (LHC H.Maršov)
Roček Ivan - 2010/11 LS - FLD

Dopravní průzkum lesní cestní sítě na ŠLP Kostelec nad ČL
Klč Pavol - 2010/11 LS - FLD

Dotační politika v lesním hospodářství České republiky
Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

Dřevěné uhlí přidružená lesní výroba a ekologická certifikace
Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

Ekonomické hodnocení vybraných technologií zpracování lesních těžebních zbytků
Hrib Michal - 2010/11 LS - FLD

Porovnání a využití odvozních souprav VOLVO s HR a bez HR
Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD

Využití a budoucnost dřevoskladů v oblasti moravskoslezkého kraje
Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD

Zhodnocení stavu a využití okolí Velkého Počernického rybníka
Klč Pavol - 2010/11 LS - FLD