×
Katedra lesnických technologií a staveb
banner

Vedené bakalářské práce

Analýza provozu elektrárny na štěpku, lesní družstvo Štoky
Skoupý Alois - 2014/15 LS - FLD

Ekologické aspekty lesních cest
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Eroze lesních cest
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Myslivecké stavby a zařízení v honitbě
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Návrh sítě cyklotras a cyklostezek na území LHC Klášterec nad Ohří
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Porovnání klonů paulovnie (Paulownia) a topolu (Populus) v první vegetační sezóně z hlediska energetického využití
Štícha Václav - 2014/15 LS - FLD

Porovnání legislativní nástrojů na kontrolu a regulaci lesní těžby a bezpečnosti práce ve státech Evropské unie
Dvořák Jiří - 2014/15 LS - FLD

Porovnání legislativních nástrojů na kontrolu a regulaci lesní těžby a bezpečnosti práce v České Republice a vybraných státech SNS
Dvořák Jiří - 2014/15 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v regionu Les Království
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras na území městských lesů Domažlice
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras v okolí Valašských klobouků
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě hipotras v regionu Jestřebí hory
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v přírodních parcích Klánovice-Čihadla a Šárka-Lysolaje
Tománek Jaroslav - 2014/15 LS - FLD

Časová studie a výkonnost práce malých vyvážecích traktorů ve vybraných výrobních podmínkách
Dvořák Jiří - 2013/14 LS - FLD

Celková biomasa a biomasa větví tříletého japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na vybrané plantáži
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Historický vývoj lesnické techniky v lesích ČR
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Manipulace a soustřeďování dříví v oblasti Českomoravské vrchoviny
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Myslivecké stavby a zařízení - možnosti dílenského zpracování
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Myslivecké stavby a zařízení v oborách
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Návrh a realizace mechanizačního prostředku vhodného pro soustřeďování a odvoz surového dříví
Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

Objemová produkce plantáže rychle rostoucích dřevin v obci Neznašov
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Produkce a těžba dřeva pětiletého porostu japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži v Holicích u Pardubic
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Produkce dřeva a růstové parametry na vybrané plantáži japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii)
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh cyklotras a cyklostezek v oblati Trutnovska
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v CHKO Český kras
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek v oblasti Třeboňska
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Blaník
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity v CHKO Železné hory
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační využití v CHKO České středohoří
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Průzkum sítě hipotras na území Krkonošského národního parku
Volný Ctibor - 2013/14 LS - FLD

Seznam, rešerše a srovnání vybraných počítačových programů používaných v lesním hospodářství.
Natov Pavel - 2013/14 LS - FLD

Stavby a zařízení pro myslivost - objekty v honitbách
Tománek Jaroslav - 2013/14 LS - FLD

Studie práce harvestorových technologií ve vztahu k životnímu prostředí.
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Technicko-ekonomické porovnání strojů pro vyvážení dříví firmy JPJ Forest
Skoupý Alois - 2013/14 LS - FLD

Výroba lesní štěpky
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Výroba, využití a obchod s lesní štěpkou
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Využití lesní štěpky
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Zhodnocení růstových parametrů a stanovení výtvarnice japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži ve Vráži u Písku
Štícha Václav - 2013/14 LS - FLD

Analýza obecních lesů města Chebu
Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

Certifikační systémy v lesnicko-dřevařském komplexu jako prostředek proti nelegálním těžbám
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Československé státní lesy a statky a sociální politika tehdejšího státu
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Lesní pedagogika - analýza současného stavu, možnosti a perspektivy
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Možnosti sdružování drobných vlastníků lesů v regionu Středočeského kraje
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Myslivecké stavby a zařízení ve vybraném mysliveckém revíru
Klč Pavol - 2012/13 LS - FLD

Organizace a správa lesů v majetku církví a církevních řádů
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Organizace s právem hospodaření ve státních lesích v zemích Evropské unie
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Podnikání v lesním hospodářství a tzv. přidružená lesní výroba
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Produkční potencíál rychle rostoucích dřevin a jejich těžba
Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras a cyklostezek na území NP Šumava v oblasti Kvilda
Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

Průzkum a návrh sítě cyklotras na území vojenského újezdu Brdy
Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

Průzkum a návrh tras pro sportovní a rekreační aktivity ve Vítkovickém údolí
Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

Průzkum a zhodnocení tras pro sportovní a rekreační aktivity na území přírodního parku Novohradské hory
Volný Ctibor - 2012/13 LS - FLD

Srovnání doporučených pravidel pro měření a třídění dříví z roku 2002 a 2008
Natov Pavel - 2012/13 LS - FLD

Studie typových řad lesních těžebních strojů
Tománek Jaroslav - 2012/13 LS - FLD

Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky v regionu Říčany (Středočeský kraj)
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Transformace vlastnických poměrů v ČR po roce 1989 se zaměřením na obecní lesní majetky ve Středočeském kraji.
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Výkonnost při práci s motorovou pilou ve vybraných výrobních podmínkách a porovnání s doporučenými normami
Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

Využití drátokamenných košů u lesních staveb
Tománek Jaroslav - 2012/13 LS - FLD

Vývoj traktorových nástaveb pro soustřeďování dříví v lesním hospodářství
Dvořák Jiří - 2012/13 LS - FLD

Zájmové a spolkové organizace českých lesníků v minulosti a v současnosti
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Zhodnocení objemového přírůstu plantáže japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) ve Vráži u Písku
Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

Zhodnocení růstových parametrů jednoletých a dvouletých výhonů japonského topolu (Populus nigra X Populus maximowiczii) na plantáži u Libštátu
Štícha Václav - 2012/13 LS - FLD

Živnostenské podnikání v lesním hospodářství
Hrib Michal - 2012/13 LS - FLD

Ekonomické vyhodnocení škod na lesních porostech a lesní půdě způsobených soustřeďováním nebo vyvážením dříví
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Lesy v majetku církví a církevních řádů v ČR
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Poľovnícke stavby a zariadenia v poľovníckých revíroch.
Klč Pavol - 2011/12 LS - FLD

Porovnání a technický popis mechanizovaných technologií na zpracování těžebních zbytků
Dvořák Jiří - 2011/12 LS - FLD

Rizikové kácení a ekonomicky nejvýhodnější způsob odstranění nevhodně rostoucích jedinců
Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

Využívání a zpracování štěpek
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Využívání vodních toků k soustřeďování a dopravě dříví
Hrib Michal - 2011/12 LS - FLD

Zhodnocení dopravy dříví na dřevosklad v Nové Peci z okolí Schwarzenberského kanálu v minulosti a dnes.
Natov Pavel - 2011/12 LS - FLD

Možnosti využití biomasy v regionu Plzeň
Dvořák Jiří - 2010/11 LS - FLD

Využití odvozních souprav v organizacích lesního hospodářství
Malkovský Zdeněk - 2010/11 LS - FLD