×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Potravní analýzy

Věda a výzkum > Potravní analýzy

K efektivnímu mysliveckému managementu volně žijících živočichů patří také získání nových poznatků o jejich potravní ekologii. Katedra myslivosti a lesnické zoologie proto zahájila výzkum zaměřující se na potravní ekologii jelenovitých (tj. jelen sika, jelen evropský). Hlavním cílem tohoto výzkumu je zhodnocení vlivu přikrmování na jednotlivé živočichy a jejich populace. Přikrmování je na našem území běžně používaným managementovým nástrojem, nicméně o jeho vlivu na výživu, produktivitu nebo prostorovou distribuci zvěře toho není dosud mnoho známo. Naše katedra využívá metody blízké infračervené spektroskopie ke zhodnocení kvality potravy (tj. obsah nutričních látek) studovaných druhů v podmínkách s odlišnou intenzitou přikrmování. Dále, abychom byli schopni zhodnotit případný pozitivní či negativní vliv přikrmování, potřebujeme určit v jakém množství je předkládané krmivo jednotlivými živočichy konzumováno během delšího časového úseku. K tomu nám napomáhá analýza stabilních izotopů ze vzorků srsti studovaných živočichů.