×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Mortalita zvěře na silnicích

Věda a výzkum > Mortalita zvěře na silnicích

Na naší katedře se intenzivně zabýváme ochranou zvěře. V současné době je naše pozornost zaměřena na ochranu živočichů před srážkami s vozidly na pozemních komunikacích. Vždy je nutné hledat objektivní příčiny těchto událostí a vytipovat lokality, kde k nim dochází nejčastěji. Velmi důležité je zvolit nejvhodnější, tj. finančně i časově nenáročné, ale zároveň účinné opatření, které tyto kolize minimalizuje nebo alespoň výrazně sníží. Na katedře myslivosti a lesnické zoologie testujeme různé typy těchto opatření, a to jak pachových, akustických, tak vizuálních. Jako nejúčinnější se nám jeví tzv. pachové repelenty, které jsme aplikovali v různých koutech ČR (Vysočina, Západočeský, Liberecký, Středočeský a Jihočeský kraj). Ve zmíněných lokalitách se pomocí uvedených přípravků podařilo výrazně snížit mortalitu zvěře na silnicích i železnicích. Díky monitoringu zvěře v okolí komunikací bylo zjištěno, že se podél nich dále běžně vyskytuje a migrace nebyla přerušena.
Nyní pracujeme na predikaci těchto událostí na území ČR a tvorbě map zobrazujících nejčastější srážky s lesní zvěří.