×
Katedra myslivosti a lesnické zoologie
banner

Témata BP

Pedagogická činnost > Témata BP

Příspěvek ke stanovení korekčního faktoru při zjišťování hmotnosti trofeje srnce obecného.
doc. Ing. Vladimír Hanzal CSc. - --