×
Katedra etologie a zájmových chovů

Garantované předměty

ALA02E Etika chovu a etologie hospodářských zvířat - Bc.
ALA03E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA06E Zootechnika - Bc.
ALA07E Obecná kynologie - Bc., Mgr.
ALA08E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA09E Chov psů - Bc.
ALA10E Etologie psa - Bc.
ALA14E Plemenitba koní-Humpolec - Bc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA16E Výcvik a využití loveckých psů - Mgr.
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci - Bc., Mgr.
ALA23E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA25E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA26E Olfaktologie psa - Bc., Mgr.
ALA28E Primatologie - Mgr.
ALA73E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA75E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA77E Zootechnika - Bc.
ALA78E Kynologie - Bc.
ALA79E Obecná kynologie - Bc.
ALA7DE Aplikovaná etologie koně - Mgr.
ALA80E Chov psů - Bc.
ALA81E Etologie psa - Bc.
ALA82E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA83E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.) - Bc.
ALA86E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA87E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA88E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA91E Praktické využití psů v zoorehabilitaci - Bc.
ALA92E Základy obecné zootechniky - HU - Bc.
ALA95E Plemenitba koní - HU - Bc.
ALE02E Agricultural systems II - Bc.
ALL01E Farmové chovy jelenovitých - Mgr.
ALL71E Farmové chovy jelenovitých - Mgr.
ALX01E Farmové chovy jelenovitých - Mgr.
ALX05E Kynologie - využití psů - Bc.
ALX27E Aplikovaná etologie koně - Mgr.
DAGX05Y General Animal Science
DALX01Y Obecná zootechnika
DALX02Y Aplikovaná etologie
DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii