×
Katedra etologie a zájmových chovů

Garantované předměty

ALA01E Chov laboratorních zvířat - Bc., Mgr.
ALA02E Etika chovu a etologie hospodářských zvířat - Bc.
ALA03E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA05E Etologie - Bc., Mgr.
ALA06E Zootechnika - Bc.
ALA07E Obecná kynologie - Bc., Mgr.
ALA08E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA09E Chov psů - Bc.
ALA10E Etologie psa - Bc.
ALA11E Kynologie - Bc.
ALA12E Etika chovu zvířat a welfare koní-Humpolec - Bc.
ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.
ALA14E Plemenitba koní-Humpolec - Bc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci - Bc., Mgr.
ALA19E Plemenitba psů - Bc.
ALA21E Praktické využití psů v zoorehabilitaci - Bc.
ALA24E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA25E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA26E Olfaktologie psa - Bc., Mgr.
ALA30E Animal Husbandry and Ethology - Bc.
ALA31E Služební kynologie - Bc., Mgr.
ALA32E Chov exotických savců II. - Bc.
ALA33E Welfare hospodářských zvířat
ALA34E Potravní ekologie živočichů a její aplikace do chovu
ALA35E Metody ve výzkumu zvířat
ALA70E Chov laboratorních zvířat - Bc.
ALA71E Kynologie - využití psů - Bc.
ALA72E Etika chovu zvířat - Bc.
ALA73E Chov exotických savců I. - Bc.
ALA74E Etologie - Bc.
ALA75E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA76E Etika chovu a etologie hospodářských zvířat - Bc.
ALA77E Zootechnika - Bc.
ALA79E Obecná kynologie - Bc.
ALA7AE Metody ve výzkumu zvířat
ALA7CE Potravní ekologie živočichů a její aplikace do chovu
ALA80E Chov psů - Bc.
ALA81E Etologie psa - Bc.
ALA84E Plemenitba psů - Bc.
ALA86E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA87E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA88E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA90E Chov exotických savců II. - Bc.
ALA92E Základy obecné zootechniky - HU - Bc.
ALA93E Etologie koní- HU - Bc.
ALA94E Etika chovu zvířat a welfare koní- HU - Bc.
ALA96E Welfare hospodářských zvířat
ALA97E Služební kynologie - Bc.
ALAX1E Úvod do obecné zootechniky
ALE02E Agricultural systems II - Bc.
ALE09E Základy zemědělské výroby - VSRR - Bc.
ALI01E Obecná zootechnika a genetika - Bc.
ALX03E Etika chovu zvířat - Bc.
DAGX05Y General Animal Science
DALX01Y Obecná zootechnika
DALX03Y Příprava a zpracování vědeckého experimentu v biologii