×
Katedra obecné zootechniky a etologie
banner

Garantované předměty

ALE02E Agricultural systems II - Bc.
ALA30E Animal Husbandry and Ethology - Bc.
ALA82E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALX05E Kynologie - využití psů - Bc.
ALA11E Kynologie - Bc.
ALA78E Kynologie - Bc.
ALA79E Obecná kynologie - Bc.
ALA07E Obecná kynologie - Bc., Mgr.
ALA09E Chov psů - Bc.
ALA71E Kynologie - využití psů - Bc.
ALA80E Chov psů - Bc.
ALA31E Služební kynologie - Mgr.
ALX03E Etika chovu zvířat - Bc.
ALA08E Chov exotických savců - Bc.
ALA01E Chov laboratorních zvířat - Bc., Mgr.
ALA26E Olfaktologie psa - Bc., Mgr.
ALA02E Etika chovu a etologie zvířat - Bc.
ALA86E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA87E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA28E Primatologie - Mgr.
ALA23E Mezinárodní záchranné programy - Mgr.
ALA24E Chov a biologie psovitých - Mgr.
ALA70E Chov laboratorních zvířat - Bc.
ALA72E Etika chovu zvířat - Bc.
ALA73E Chov exotických savců - Bc.
ALA76E Etika chovu a etologie zvířat - Bc.
ALA18E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.) - Bc., Mgr.
ALA91E Praktické využití psů v zoorehabilitaci - Bc.
ALA83E Využití zvířat v zoorehabilitaci (zooasist.) - Bc.
ALA21E Praktické využití psů v zoorehabilitaci - Bc.
ALA16E Výcvik a využití loveckých psů - Bc.
ALA85E Výcvik a využití loveckých psů - Bc.
ALA06E Zootechnika - Bc.
ALA19E Plemenitba psů - Bc.
ALA12E Etika chovu zvířat a welfare koní-Humpolec - Bc.
ALI01E Obecná zootechnika a genetika - Bc.
ALA14E Plemenitba koní-Humpolec - Bc.
ALA03E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA84E Plemenitba psů - Bc.
ALE09E Základy zemědělské výroby - VSRR - Bc.
ALA75E Základy obecné zootechniky - Bc.
ALA77E Zootechnika - Bc.
ALA05E Etologie - Bc., Mgr.
ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.
ALA81E Etologie psa - Bc.
ALA88E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA89E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA27E Aplikovaná etologie koně - Mgr.
ALX01E Farmový chov jelenovitých - Mgr.
ALA25E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA10E Etologie psa - Bc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA74E Etologie - Bc.
AUA01Z Praxe učební - Bc.
AUA71Z Praktická encyklopedie - Bc.
AUA04Z Praktická encyklopedie zoo - Bc.
ALA17E Zájmová a sportovní kynologie - Bc.
ALA01E Chov laboratorních zvířat - Bc., Mgr.
ALA05E Etologie - Bc., Mgr.
ALA13E Etologie koní-Humpolec - Bc.
ALA27E Aplikovaná etologie koně - Mgr.
ALX27E Aplikovaná etologie koně - Mgr.
ALA30E Animal Husbandry and Ethology - Bc.
ALA11E Kynologie - Bc.
ALA02E Etika chovu a etologie hospodářských zvířat - Bc.
ALA76E Etika a etologie hospodářských zvířat - Bc.
ALA24E Chov a biologie psovitých - Mgr.
DALA04Y Biologické experimentální modely
ALA92E Základy obecné zootechniky - HU - Bc.
ALA94E Etika chovu zvířat a welfare koní- HU - Bc.
ALA95E Plemenitba koní - HU - Bc.
ALA10E Etologie psa - Bc.
ALA15E Aplikovaná etologie zvířat - Mgr.
ALA25E Aplikovaná etologie psa - Mgr.
ALA93E Etologie koní- HU - Bc.
AUA01Z Praxe učební - Bc.
AUA11Z Praxe učební - Bc.