×
Katedra obecné zootechniky a etologie
banner

Granty

Analýza faktorů ovlivňujících rozdílné postavení mužů a žen na trhu práce

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2012-2013

Analýza změn rozlohy habitatu kahau nosatých v Balikpapanském zálivu s užitím satelitních snímků a softwaru IDRISI Selva a optimalizace analytického přístupu

GA FAPPZ, Ing. Helena Soumarová, 2014-2014

Behaviorální selekční kritéria pro odhad upotřebitelnosti štěňat německého ovčáka Policie ČR

GA FAPPZ, Ing. Lenka Hradecká, 2011-2011

Chování a mortalita mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v období po opuštění hnízda v imisních oblastech Krušných hor

GA FZP, Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2012-2012

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor

CIGA, Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2010-2011

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor.

GA FZP, Ing. Marek Kouba, Ph.D., 2010-2010

Efekty umělého odchovu na budoucí reprodukční zapojení goril západních nížinných, chovaných ve světových zoo

GA FAPPZ, 2015-2015

Klinické hodnocení efektu zoorehabilitace na pacienty po apoplexii

GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2013-2013

Kriteria úspěšné selekce štěňat

GA FAPPZ, Ing. Petra Vyplelová, Ph.D., 2009-2009

Materiální podpora experimentální realizace magisterských diplomových prací podle schválených metodik. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.

GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2013-2013

Materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací na katedře obecné zootechniky a etologie. Mimořádná stipendia studentům MgrSP

GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2012-2012

Materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací. Mimořádná stipendia studentům MgrSP.

GA FAPPZ, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2014-2014

Mikrosatelitní mapování genomu národních plemen nutrií z genových zdrojů ČR.

GA FAPPZ, Ing. Martina Svatoňová, 2012-2012

Mimořádná stipendia studentům MGrSP a materiální zajištění experimentů podle metodik magisterských diplomových prací.

GA FAPPZ, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2016-2016

Modelování nástrojů pro hodnocení životní úrovně na základě ukazatelů trhu práce v České republice

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2009-2009

Modelování nezaměstnanosti v závislosti na rizikových faktorech

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2011-2011

Národní program uchování a využití genetických zdrojů pro zemědělství

Ministerstvo zemědělství ČR, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 2005-2006

Odolnost pachové stopy, jako důkazu v trestním řízení, vůči fyzikálním vlivům vnějšího prostředí

GA FAPPZ, Ing. Andrea Písaříková, 2017-2018

Ontogeneze vokalizace u gibonů rodu Nomascus

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2015-2015

Ověření a zdokonalení metody pachové identifikace

Ministerstvo vnitra ČR, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2010-2015

Ověření predikční hodnoty tzv. Campbellových testů prováděných na štěňatech v chovatelském zařízení Policie České republiky.

GA FAPPZ, Bc. Lenka Vlachová, 2013-2013

Poplašná vokalizace gibonů chovaných v zajetí na nebezpečí

GA FAPPZ, 2016-2016

Porovnání způsobu pachové a dotekové komunikace mezi nočními druhy poloopic Galago senegalensis a Otolemur garnettii

GA FAPPZ, Ing. Karolína Sládková, 2013-2013

Predikce pozdější pracovní využitelnosti štěňat služebních psů PČR v co nejranějším stadiu ontogeneze

Ministerstvo vnitra ČR, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2011-2014

Rozvoj bakalářského profesního studia oboru zootechnického na ČZU v Praze rozšířením o nový výukový předmět "Zoorehabilitace a aktivity se zvířaty pro rozvoj osobnosti"

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2006-2008

Segmentace trhu práce

GA PEF, Ing. Hana Vostrá Vydrová, Ph.D., 2014-2015

Skleněné kuličky jako pachový sorbent.

GA FAPPZ, Ing. Andrea Písaříková, 2016-2016

Stanovení genotypových frekvencí protomotorové oblasti C963T genu leptinu u českého strakatého skotu

GA FAPPZ, 2015-2015

Stanovení optimální délky jednotky terapie se psem na základě stanovení kortizolu ze slin

GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2015-2015

Studium biologie a ekologie sojkovce dvoubarvého (Garrulax bicolor) v přirozeném prostředí a monitoring jeho prodeje a míry obratu na ptačích trzích

GA FAPPZ, 2014-2014

Studium průběhu progrese a spontánní regrese u potkanů linie Lewis.

GA FAPPZ, Ing. Jana Kovalská, 2012-2012

Úloha netrofilních granulocytů při progresi a spontánní regresi sarkomů u potkanů linie Lewis

GA FAPPZ, Ing. Jana Kovalská, 2011-2011

Vliv antikoncepce na welfare a chování primátů

GA FAPPZ, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2017-2018

Vliv observačního učení na štěňata německého ovčáka Policie ČR.

GA FAPPZ, Ing. Lenka Hradecká, 2012-2012

Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2013-2013

Vokalizace u gibonů rodu Nomascus a její změny v závislosti na hladině pohlavních hormonů během dospívání.

GA FAPPZ, Ing. Michal Hradec, Ph.D., 2014-2014

Využití bezpilotního letounu k monitoringu lesních ekosystémů

GA FAPPZ, 2014-2014

Využití genetické variability u hospodářských zvířat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, doc. Ing. Mgr. Ivan Majzlík, CSc., 1999-2004

Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u plemen koní genetických zdrojů

GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2011-2011

Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u plemen starokladrubský kůň a hucul zařazených do GZ ČR.

GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2013-2013

Využití metody geometrické morfometrie pro hodnocení a klasifikaci typických znaků zevnějšku u vybraných plemen koní genetických zdrojů

GA FAPPZ, Ing. Petra Škochová, 2012-2012

Využití standartních klinických paramentů pro průkaznost zoorehabilitace v nemocničních zařízeních

GA FAPPZ, Ing. Kristýna Machová, 2014-2014

Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu

Ministerstvo vnitra ČR, doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D., 2017-2020

Zavedení nového předmětu "Praktické využití psů v zoorehabilitaci" do bakalářského studia oboru Kynologie a Speciální chovy

Magistrát hl. m. Prahy, Ing. Ivona Svobodová, Ph.D., 2010-2012

Zavedení umělé inseminace dlouhodobě zmrazeným spermatem do reprodukce služebních psů PČR

Ministerstvo vnitra ČR, doc. Ing. Lukáš Jebavý, CSc., 2013-2015